Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÁ SOLIDARITA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÁ SOLIDARITA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 LIDSKÁ SOLIDARITA Mgr. Michal Oblouk

2 SOLIDARITA dobrovolná společenská soudržnost, ochota ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci nějaké skupiny člověk je solidární s nějakou skupinou, pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní slovo pochází od lat. solidus = pevný, celistvý v současné době se nejčastěji hovoří o tzv. mezigenerační solidaritě, kde zaměstnaní lidé odvádějí dávky, z nichž se vyplácí starobní pojištění starým lidem požadavek solidarity zůstává – např. s chudšími částmi světa – významnou etickou výzvou pro všechny a solidarita je i nadále pro mnoho myslitelů nezbytnou ctností i v moderních společnostech

3 POMOC LIDEM V NOUZI azylové domy pro matky s dětmi - určeny matkám, které se ocitly v situaci, kdy přišly o střechu nad hlavou, ženám, které potřebují najít nový začátek ve svém životě a chtějí a potřebují o tom s někým mluvit, nebo ženám, které nemají kam jít se svými dětmi, pokud se partner dopouští násilí na nich nebo na jejich dětech azylové domy pro jednotlivce - určeny lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy přišli o střechu nad hlavou, jsou z pohledu společnosti na jejím okraji, ale ne vždy vlastní vinou dům na půl cesty – pro klienty, kteří ve svém životě mají za sebou pobyt v dětských domovech, ve výchovných ústavech, nebo v pěstounské péči, v léčebnách či vězeních a chtějí spolupracovat na zlepšení své životní situace intervenční centrum - činnost zaměřená na přechodnou sociální pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím nízkoprahové denní centrum – pro osoby bez přístřeší pečovatelská služba - poskytuje sociální služby rodinám s dítětem/dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby

4 ostatní (epidemie a pandemie, hladomor, povodeň, požár)
KATASTROFA událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost druhy: 1) přírodní - kosmické meteorologické (blizard, bouřka, krupobití, horko, sucho, tornádo, tropická bouře a hurikán, extrémní mráz) geologické (sesuv, sopečná erupce, lavina, závrt, zemětřesení, tsunami, lahar) ostatní (epidemie a pandemie, hladomor, povodeň, požár) 2) antropogenní – průmyslové, dopravní, násilné jednání, výpadek infrastruktury

5

6 Dopady přírodních katastrof - velké ztráty lidských životů místních obyvatel, poškození jejich majetku a zničené budovy v postižených městech, nedozírné dopady na zdraví lidí, narušení infrastruktur, uhynutí zvířat, zničení zemědělské půdy, zpomalení celosvětové ekonomiky, problémy spojené s nedostatkem pitné vody a vody pro hygienu, únik nebezpečných látek do podzemních či povrchových vod a jejich kontaminace, šíření nemocí

7 5. 12. = MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ
DOBROVOLNICTVÍ samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí a nežádá za to žádnou finanční náhradu) motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná – často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů: altruismus – dobrovolník chce být užitečný ostatním kvalita života – dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život zpětný zisk – mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk smysl služby – někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství náboženské přesvědčení – mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení profesionální zkušenost – dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele společenské důvody – dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit v ČR mezi nejrozšířenější a nejstarší organizace spojené s dobrovolnictvím patří: sbory dobrovolných hasičů (zasahují v případě požáru nebo živelných katastrof bez nároku na odměnu), Český červený kříž (jeho členové jsou v případě potřeby připraveni poskytnout první pomoc), různé neziskové organizace působící v oblasti sociálních či zdravotnických služeb (např. Charita ČR), různé turistické a okrašlovací spolky (starají se o značení turistických tras, údržbu památek, např. Klub českých turistů), spolky, sdružení a humanitární organizace, které se věnují pomoci lidem zdravotně postiženým nebo sociálně slabším, různé organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží, různé tělovýchovné jednoty (např. Sokol), spolky ochránců přírody (např. Český svaz ochránců přírody, Brontosaurus) = MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ

8 HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE
ochota pomáhat trpícím, lidem v nouzi nebo zasaženým živelními katastrofami spojuje všechny lidi celého světa mají za úkol zlepšovat úroveň života a zdraví obyvatel cílem krátkodobých projektů je zajistit lidem základní životní potřeby (jídlo, pití, přístřeší apod.), cílem dlouhodobých projektů je zajistit postiženým lidem a oblastem jejich životní úroveň humanitární pomoci jsou sponzorovány jak dobrovolnými příspěvky, tak příspěvky od sponzorů v ČR existují desítky charitativních či humanitárních organizací a nadací, které poskytují finanční, materiální, vzdělávací, osvětovou a duchovní pomoc doma i v zahraničí

9 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ občanské sdružení vznikl r. 1993
mezi hlavní oblasti činnosti patří: první pomoc dárcovství krve humanitární jednotky – speciálně vycvičené a vybavené jednotky dobrovolníků pro poskytování první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí sociální činnost humanitární právo – šíření znalosti o Ženevských konvencích pátrací služba – pátrání po pohřešovaných osobách ve válečných oblastech a při mimořádných událostech ediční činnost humanitární pomoc – pomoc při katastrofách a mimořádných událostech, stejně jako pomoc v sociálních oblastech rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti a seniory chráněná bydlení

10 ČLOVĚK V TÍSNI česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace obecně prospěšná společnost, jejím ředitelem je Šimon Pánek svou činnost začala v roce 1992 svou pomoc směřuje zejména do zahraničí jejím cílem je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 37 zemích světa

11 mezinárodní nezisková humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi
byla založena v USA před více než 50 lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa, česká pobočka patří mezi tři největší humanitární organizace v ČR pomáhá jak při mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.) klade si za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, podporuje českou hospicovou péči a psychosociální pomoc

12 DALŠÍ ORGANIZACE Charita Česká republika - největší nestátní poskytovatel sociálně zdravotních služeb s více než stoletou historií, je součástí české římskokatolické církve, hlavní činností je pomoc potřebným na českém území, soustřeďuje se i na oblast vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi Bílý kruh bezpečí - pomáhá obětem trestné činnosti Fond ohrožených dětí - hlavním cílem je poskytnout veškerou možnou pomoc týraným dětem, provozuje také tzv. Klokánky, které dětem namísto ústavní výchovy nabízejí přechodnou rodinnou péči na dobu, než se mohou vrátit zpět do své rodiny nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodinná péče Sdružení Linka bezpečí - určeno dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, stejně jako jejich rodičům, kteří si s chováním a výchovou potomků nevědí rady, provozuje několik telefonních linek Nadace Charty 77 – Konto bariéry - vznikla už v roce 1978 jako nadace na pomoc československým disidentům, dnes je jejím hlavním projektem Konto Bariéry, na které občané i firmy finančně přispívají, aby pomohli handicapovaným lidem Lékaři bez hranic - humanitární nezisková organizace, která je známa svými projekty ve válkami sužovaných oblastech a v rozvojových zemích, které čelí epidemiím, byla založena v roce 1971

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Solidarita


Stáhnout ppt "LIDSKÁ SOLIDARITA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google