Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 První pomoc Výukový text Výukový text. 2 První pomoc První pomoc – definujeme jako: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 První pomoc Výukový text Výukový text. 2 První pomoc První pomoc – definujeme jako: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení."— Transkript prezentace:

1 1 První pomoc Výukový text Výukový text

2 2 První pomoc První pomoc – definujeme jako: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky poškození.Cíle: zachránit život zabránit zhoršení stavu zajistit podmínky pro zotavení

3 3 První pomoc Základní dělení první pomoci (dále jen PP ) Technická PP Technická PP Odstranění příčiny, vyproštění, zajištění bezpečnosti a podmínek pro poskytnutí zdravotnické PP, … Základní – laická zdravotnická PP Základní – laická zdravotnická PP zpravidla poskytována bez zdravotnického vybavení výkony, opatření a péče o postiženého do okamžiku převzetí odbornou zdravotnickou pomocí přivolání odborné pomoci Odborná zdravotnická PP Odborná zdravotnická PP výkony poskytované zdravotnickým personálem ( lékařem, sestrou, záchranářem,…) s příslušným vybavením

4 4 První pomoc Aktivace záchranného řetězce   co nejrychlejší zajištění odborné pomoci u nás obvykle přivolání zdravotní záchranné služby přivolání zdravotní záchranné služby 155 zdravotní záchranná služba (dále ZZS) 155 zdravotní záchranná služba (dále ZZS) 112 Integrovaný záchranný systém (IZS) 112 Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje koordinovaný postup jednotlivých složek: Zdravotnická záchranná služba - týmy Rychlá lékařská služba; Rychlá zdravotnická služba; Letecká záchranná služba Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická brigáda kynologů; Vodní záchranná služba; Český červený kříž

5 5 První pomoc Jednotný postup při poskytování PPJednotný postup při poskytování PP Laická PPLaická PP soubor základních opatření bez specializovaného vybavení přivolání odborné zdravotnické pomoci poskytována laiky, zdravotníky bez vybavení zahrnuje zahrnuje provedení výkonů zachraňujících život opatření zabraňující komplikacím či snižující riziko jejich výskytu zmírnění bolesti dohled na postiženého do předání ZZS/odborné pomoci

6 6 První pomoc Laická PPLaická PP Zachránce vyhodnotí Zachránce vyhodnotí Celkovou situaci Počet zachránců Dostupné prostředky k ošetření Možnost přivolat ZZS Postup Postup při více postižených třídění dle naléhavosti stavupři více postižených třídění dle naléhavosti stavu přivolání pomocipřivolání pomoci poskytnutí PPposkytnutí PP kontrola postiženýchkontrola postižených transporttransport

7 7 První pomoc Technická PPTechnická PP speciální týmy (hasiči, vodní či horská ZS)speciální týmy (hasiči, vodní či horská ZS) vyproštění postiženéhovyproštění postiženého přesun postiženého dle stavu na bezpečné a chráněné místopřesun postiženého dle stavu na bezpečné a chráněné místo v řadě případů předchází zdravotnické PPv řadě případů předchází zdravotnické PP  podmínky pro ošetření

8 8 První pomoc Trestní zákon (140/1961 Sb., 1.1.1962) – neposkytnutí pomoci § 207 (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti § 208 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti

9 9 První pomoc Zhodnocení stavu postiženéhoZhodnocení stavu postiženého Hodnotíme základní životní funkceHodnotíme základní životní funkce vědomí - vědomí - aktivní stav orientujeme se v prostoru, čase, situaci, v osobě  základní orientace o stavu vědomí: posouzení typu reakce na: o ooslovení o odotek o obolestivý podnět dýchání – hodnocení frekvence dýchání dýchání – hodnocení frekvence dýchání dýchacích pohybů  přítomnost/nepřítomnost dýchacích pohybů lze cítit proud vydechovaného vzduchu, …(*) krevní oběh – tepová frekvence u dospělého 60 – 90/min krevní oběh – tepová frekvence u dospělého 60 – 90/min …(*)  dle tepu na velkých cévách, …(*) (*) dále viz příslušná témata

10 10 První pomoc Zhodnocení stavu postiženéhoZhodnocení stavu postiženého Úmrtí Úmrtí Klinická smrt : Klinická smrt : dána srdeční zástavoudána srdeční zástavou reverzibilní stav při správné PPreverzibilní stav při správné PP Biologická smrt Biologická smrt po klinické smrti, není-li poskytnuta pomocpo klinické smrti, není-li poskytnuta pomoc dána smrtí mozku – odumřením buněk ( po max.5 min )dána smrtí mozku – odumřením buněk ( po max.5 min ) u jednotlivých orgánů po různě dlouhé doběu jednotlivých orgánů po různě dlouhé době Jisté známky smrti Jisté známky smrti Posmrtné skvrny, ztuhlost; mrtvolná hnilobaPosmrtné skvrny, ztuhlost; mrtvolná hniloba ( !! rozšířené zornice bez reakce na světlo a pokles teploty těla nejsou jisté známky smrti)( !! rozšířené zornice bez reakce na světlo a pokles teploty těla nejsou jisté známky smrti)

11 11 První pomoc Život bezprostředně ohrožující stavy Život bezprostředně ohrožující stavy Zástava dýchání Zástava dýchání Zástava krevního oběhu Zástava krevního oběhu Prudké krvácení Prudké krvácení Bezvědomí Bezvědomí PP musí být poskytnuta okamžitě  časová prodleva může znamenat smrt postiženého či trvalé vážně poškození.

12 12 První pomoc Stavy hrozící šokem, invaliditou, vážnou zdravotní újmou Stavy hrozící šokem, invaliditou, vážnou zdravotní újmou PP odvracíme potenciální ohrožení na životě, event.invalidituPP odvracíme potenciální ohrožení na životě, event.invaliditu PP rychle (brzy) a kvalitněPP rychle (brzy) a kvalitně Stavy, kde PP zmírňuje utrpení PP po přípravě, nehrozí rizika z prodleníPP po přípravě, nehrozí rizika z prodlení Stavy, kde PP spočívá v uklidnění

13 13 První pomoc Transport ( odsun ) postiženého K transportu přistupujeme K transportu přistupujeme v případě, že není dosažitelná ZZS (event.jiné složky IZS)v případě, že není dosažitelná ZZS (event.jiné složky IZS) a hrozí-li nebezpečí zhoršení stavu postiženého s časem Zvážíme formu transportuZvážíme formu transportu transport musí být proveden formou, která vážně nezhorší stavtransport musí být proveden formou, která vážně nezhorší stav pacienta; šetrně a cíleně; musí odpovídat poranění následky pozdního odsunu x zhoršení stavu nevhodným odsunem následky pozdního odsunu x zhoršení stavu nevhodným odsunem Následnost jednotlivých kroků dle situace:Následnost jednotlivých kroků dle situace: nejprve PP, pak odsunnejprve PP, pak odsun odsun bez ošetření – v naléhavých situacích(požár,…), pak PPodsun bez ošetření – v naléhavých situacích(požár,…), pak PP PP v průběhu odsunu – je-li to nutné a proveditelnéPP v průběhu odsunu – je-li to nutné a proveditelné

14 14 První pomoc Transport postiženého  – jeden zachránce - vybrané postupy Doprovod – jen u lehčích postižení Doprovod – jen u lehčích postižení přistoupíme k postiženému ze zdravé strany, jeho bližší ruku si položíme kolem krku, přidržujeme ji v zápěstí postiženého uchopíme kolem pasu nebo boků Odvlečení – při bezprostředním ohrožení Odvlečení – při bezprostředním ohrožení zachránce poklekne za hlavou postiženého  zachránce poklekne za hlavou postiženého  Rautekův manévr - spíše nouzový postup, na kratší vzdálenostRautekův manévr - spíše nouzový postup, na kratší vzdálenost vsuneme svoje paže do obou podpaží postiženéhovsuneme svoje paže do obou podpaží postiženého uchopíme jej za zápěstí pokrčené končetinyuchopíme jej za zápěstí pokrčené končetiny pomalu se zvedáme a tělo postiženého opíráme o svůj trup a jednu DKpomalu se zvedáme a tělo postiženého opíráme o svůj trup a jednu DK druhou DK krátkými kroky pomalu couváme z místa ohroženídruhou DK krátkými kroky pomalu couváme z místa ohrožení   Uvedené postupy jsou obecné, vždy je nutno zohlednit konkrétní stav postiženého, typ zranění, celkovou situaci, které si mohou vynutit určité úpravy/změny postupu

15 15 První pomoc Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy Vyproštění z auta Vyproštění z auta Vždy možnost poranění páteřeVždy možnost poranění páteře Je-li vyproštění nutnéJe-li vyproštění nutné k zajištění základních životních funkcík zajištění základních životních funkcí při bezprostředních ohrožení života (požár vozidla, … )při bezprostředních ohrožení života (požár vozidla, … ) Využití Rautekova manévru,Využití Rautekova manévru, postupovat šetrně, jistit hlavu, osu páteře

16 16 První pomoc Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy Přenášení/ Odnesení Přenášení/ Odnesení V náručí – na krátkou vzdálenost, u lehčích postižení, nízká hmotnost postiženého, při vědomí V náručí – na krátkou vzdálenost, u lehčích postižení, nízká hmotnost postiženého, při vědomí Na zádech – při vědomí, na krátkou vzdálenost, ne u poranění páteře Na zádech – při vědomí, na krátkou vzdálenost, ne u poranění páteře Přes ramena „ Na jelena “ – při vědomí i v bezvědomí, Přes ramena „ Na jelena “ – při vědomí i v bezvědomí, nepřípustný při poranění páteře, náročnější ( vhodný nácvik ) Zachránce: K postiženému pravým bokem, levou rukou uchopí jeho pravé zápěstíK postiženému pravým bokem, levou rukou uchopí jeho pravé zápěstí Předklon, pravé rameno záchrance směřuje k rozkroku postiženéhoPředklon, pravé rameno záchrance směřuje k rozkroku postiženého Pravou rukou uchopí záchrance postiženého pod kolenyPravou rukou uchopí záchrance postiženého pod koleny Tahem za přidržovanou končetinu a zvedáním umístí pacienta na ramenaTahem za přidržovanou končetinu a zvedáním umístí pacienta na ramena Rukou, kterou drží pacienta pod koleny uchopí záchrance pravé zápěstíRukou, kterou drží pacienta pod koleny uchopí záchrance pravé zápěstí

17 17 První pomoc Transport postiženého  – dva zachránci - vybrané postupy Doprovod Doprovod – viz. jeden zachránce Přenášení/ odnesení Přenášení/ odnesení Vsedě, na spojených rukou, pro lehká postižení, ne při bezvědomí Zachránci stojí za postiženým, navzájem se uchopí za zápěstí ( jednou rukou uchopí každý své zápěstí a druhou rukou zápěstí druhého záchrance) Postižený se posadí na spojené ruce Postižený se oběma rukama drží kolem ramen zachránců   Uvedené postupy jsou obecné, vždy je nutno zohlednit konkrétní stav postiženého, typ zranění, celkovou situaci, které si mohou vynutit určité úpravy/ změny v postupu

18 18 První pomoc Transport postiženého – dva zachránci - vybrané postupy Přenášení/ odnesení Přenášení/ odnesení (pokračování) Za sebou, lze na krátkou vzdálenost použít i v bezvědomí nelze užít při poranění páteře, pánve, břicha, zlomenin DK Zachránce si klekne za hlavu postiženého, nadzvedne jej a vsune svoje paže pod paže postiženého a uchopí jeho zápěstí Druhý zachránce poklekne mezi DK postiženého, uchopí ho pod koleny Zachránci se na domluvený povel postaví a vykročí Vedle sebe, na kratší vzdálenost lze užít v bezvědomí, při zlomeninách DK Zachránci pokleknou na zdravé straně postiženého Jeden podsune ruku pod záda v oblasti lopatek, druhou pod hýždě Postižený při vědomí obejme zachránce kolem krku Druhý zachránce podsune ruce pod stehna a bérce postiženého

19 19 První pomoc Transport postiženého na nosítkách Kontrola, vyzkoušení nosítek před použitímKontrola, vyzkoušení nosítek před použitím Na nosítka je možné položit deku, přesahující části použít pro zakrytíNa nosítka je možné položit deku, přesahující části použít pro zakrytí Naložení postiženého na nosítkaNaložení postiženého na nosítka Optimální je naložení v počtu 5 osobOptimální je naložení v počtu 5 osob Nutná koordinaceNutná koordinace Event. sejmutí z nosítek provádíme v opačném pořadí než naložení Event. sejmutí z nosítek provádíme v opačném pořadí než naložení Pozor při postižení páteře – odlišnosti (viz. prezentace poranění páteře)Pozor při postižení páteře – odlišnosti (viz. prezentace poranění páteře) Zkřížit horní končetiny na prsou, případně fixace popruhy k nosítkůmZkřížit horní končetiny na prsou, případně fixace popruhy k nosítkům Při přesunu – nosítka udržovat ve vodorovně polozePři přesunu – nosítka udržovat ve vodorovně poloze Postižený nesen nohama napřed s výjimkou svahu/schodůPostižený nesen nohama napřed s výjimkou svahu/schodů

20 20 První pomoc Transport postiženého na nosítkách Způsoby naložení postiženého – více zachráncůZpůsoby naložení postiženého – více zachránců Navalení Navalení - zachránci si kleknou k pacientovi, uchopí jen za vzdálenější bok tahem nadzvednou tahem nadzvednou - další zachránce podsune nosítka pod postiženého - zachránci pomalu postiženého položí na nosítka Podsunutí Podsunutí - 3 zachránci – se rozkročí (prostor pro šířku nosítek) nad postiženým - první uchopí postiženého pod lopatkami a současně fixuje hlavu druhý pod pánví; třetí v oblasti bérců  postiženého nadzvednou druhý pod pánví; třetí v oblasti bérců  postiženého nadzvednou - čtvrtý zachránce - podsune směrem od hlavy nosítka - postiženého pomalu položí - postiženého pomalu položí

21 21 První pomoc Transport postiženého na nosítkách Způsoby naložení postiženého 2 zachránciZpůsoby naložení postiženého 2 zachránci Jeden zachránce za hlavou postiženéhoJeden zachránce za hlavou postiženého Podsune paže podpaždím postiženého a uchopí ho za zápěstíPodsune paže podpaždím postiženého a uchopí ho za zápěstí Druhý zachránce podsune ruce pod stehna a bérce postiženéhoDruhý zachránce podsune ruce pod stehna a bérce postiženého Na domluvený povel oba postiženého současně zvednouNa domluvený povel oba postiženého současně zvednou a uloží na nosítka

22 22 První pomoc Použitá literatura BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247- 0680-6.BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247- 0680-6. KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2182-8.KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2182-8. SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN 978-80- 247-1824-8SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN 978-80- 247-1824-8 STELZER, J., CHYTILOVÁ,L.: První pomoc pro každého.STELZER, J., CHYTILOVÁ,L.: První pomoc pro každého. Praha: Grada2007. ISBN 978-80-247-2144-6 PETRŽELA, M.: První pomoc pro každého. Praha: Grada 2007 SBN 978-80-247-2246-7PETRŽELA, M.: První pomoc pro každého. Praha: Grada 2007 SBN 978-80-247-2246-7


Stáhnout ppt "1 První pomoc Výukový text Výukový text. 2 První pomoc První pomoc – definujeme jako: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení."

Podobné prezentace


Reklamy Google