Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc První pomoc Výukový text.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc První pomoc Výukový text."— Transkript prezentace:

1 První pomoc První pomoc Výukový text

2 První pomoc – definujeme jako:
Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky poškození. Cíle: zachránit život zabránit zhoršení stavu zajistit podmínky pro zotavení

3 Základní dělení první pomoci (dále jen PP)
Technická PP Odstranění příčiny, vyproštění, zajištění bezpečnosti a podmínek pro poskytnutí zdravotnické PP, … Základní – laická zdravotnická PP zpravidla poskytována bez zdravotnického vybavení výkony, opatření a péče o postiženého do okamžiku převzetí odbornou zdravotnickou pomocí přivolání odborné pomoci Odborná zdravotnická PP výkony poskytované zdravotnickým personálem (lékařem, sestrou, záchranářem,…) s příslušným vybavením

4 Aktivace záchranného řetězce
První pomoc Aktivace záchranného řetězce co nejrychlejší zajištění odborné pomoci u nás obvykle přivolání zdravotní záchranné služby 155 zdravotní záchranná služba (dále ZZS) 112 Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje koordinovaný postup jednotlivých složek: Zdravotnická záchranná služba - týmy Rychlá lékařská služba; Rychlá zdravotnická služba; Letecká záchranná služba Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická brigáda kynologů; Vodní záchranná služba; Český červený kříž

5 Jednotný postup při poskytování PP Laická PP
První pomoc Jednotný postup při poskytování PP Laická PP soubor základních opatření bez specializovaného vybavení přivolání odborné zdravotnické pomoci poskytována laiky, zdravotníky bez vybavení zahrnuje provedení výkonů zachraňujících život opatření zabraňující komplikacím či snižující riziko jejich výskytu zmírnění bolesti dohled na postiženého do předání ZZS/odborné pomoci

6 Laická PP První pomoc Zachránce vyhodnotí Celkovou situaci
Počet zachránců Dostupné prostředky k ošetření Možnost přivolat ZZS Postup při více postižených třídění dle naléhavosti stavu přivolání pomoci poskytnutí PP kontrola postižených transport

7 Technická PP První pomoc speciální týmy (hasiči, vodní či horská ZS)
vyproštění postiženého přesun postiženého dle stavu na bezpečné a chráněné místo v řadě případů předchází zdravotnické PP  podmínky pro ošetření

8 První pomoc Trestní zákon (140/1961 Sb., ) – neposkytnutí pomoci § 207 (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti § 208 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti

9 Zhodnocení stavu postiženého
První pomoc Zhodnocení stavu postiženého Hodnotíme základní životní funkce vědomí - aktivní stav orientujeme se v prostoru, čase, situaci, v osobě  základní orientace o stavu vědomí: posouzení typu reakce na: oslovení dotek bolestivý podnět dýchání – hodnocení frekvence dýchání  přítomnost/nepřítomnost dýchacích pohybů lze cítit proud vydechovaného vzduchu, …(*) krevní oběh – tepová frekvence u dospělého 60 – 90/min  dle tepu na velkých cévách, …(*) (*) dále viz příslušná témata

10 Zhodnocení stavu postiženého
První pomoc Zhodnocení stavu postiženého Úmrtí Klinická smrt: dána srdeční zástavou reverzibilní stav při správné PP Biologická smrt po klinické smrti, není-li poskytnuta pomoc dána smrtí mozku – odumřením buněk ( po max.5 min ) u jednotlivých orgánů po různě dlouhé době Jisté známky smrti Posmrtné skvrny, ztuhlost; mrtvolná hniloba ( !! rozšířené zornice bez reakce na světlo a pokles teploty těla nejsou jisté známky smrti)

11 První pomoc Život bezprostředně ohrožující stavy Zástava dýchání Zástava krevního oběhu Prudké krvácení Bezvědomí PP musí být poskytnuta okamžitě  časová prodleva může znamenat smrt postiženého či trvalé vážně poškození.

12 Stavy hrozící šokem, invaliditou, vážnou zdravotní újmou
První pomoc Stavy hrozící šokem, invaliditou, vážnou zdravotní újmou PP odvracíme potenciální ohrožení na životě, event.invaliditu PP rychle (brzy) a kvalitně Stavy, kde PP zmírňuje utrpení PP po přípravě, nehrozí rizika z prodlení Stavy, kde PP spočívá v uklidnění

13 Transport (odsun) postiženého
První pomoc Transport (odsun) postiženého K transportu přistupujeme v případě, že není dosažitelná ZZS (event.jiné složky IZS) a hrozí-li nebezpečí zhoršení stavu postiženého s časem Zvážíme formu transportu transport musí být proveden formou, která vážně nezhorší stav pacienta; šetrně a cíleně; musí odpovídat poranění následky pozdního odsunu x zhoršení stavu nevhodným odsunem Následnost jednotlivých kroků dle situace: nejprve PP, pak odsun odsun bez ošetření – v naléhavých situacích(požár,…), pak PP PP v průběhu odsunu – je-li to nutné a proveditelné

14 Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy
První pomoc Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy Doprovod – jen u lehčích postižení přistoupíme k postiženému ze zdravé strany, jeho bližší ruku si položíme kolem krku, přidržujeme ji v zápěstí postiženého uchopíme kolem pasu nebo boků Odvlečení – při bezprostředním ohrožení zachránce poklekne za hlavou postiženého  Rautekův manévr - spíše nouzový postup, na kratší vzdálenost vsuneme svoje paže do obou podpaží postiženého uchopíme jej za zápěstí pokrčené končetiny pomalu se zvedáme a tělo postiženého opíráme o svůj trup a jednu DK druhou DK krátkými kroky pomalu couváme z místa ohrožení  Uvedené postupy jsou obecné, vždy je nutno zohlednit konkrétní stav postiženého, typ zranění , celkovou situaci, které si mohou vynutit určité úpravy/změny postupu

15 Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy
První pomoc Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy Vyproštění z auta Vždy možnost poranění páteře Je-li vyproštění nutné k zajištění základních životních funkcí při bezprostředních ohrožení života (požár vozidla, … ) Využití Rautekova manévru, postupovat šetrně, jistit hlavu, osu páteře

16 Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy
První pomoc Transport postiženého – jeden zachránce - vybrané postupy Přenášení/ Odnesení V náručí – na krátkou vzdálenost, u lehčích postižení, nízká hmotnost postiženého, při vědomí Na zádech – při vědomí, na krátkou vzdálenost, ne u poranění páteře Přes ramena „Na jelena“ – při vědomí i v bezvědomí, nepřípustný při poranění páteře, náročnější (vhodný nácvik) Zachránce: K postiženému pravým bokem, levou rukou uchopí jeho pravé zápěstí Předklon, pravé rameno záchrance směřuje k rozkroku postiženého Pravou rukou uchopí záchrance postiženého pod koleny Tahem za přidržovanou končetinu a zvedáním umístí pacienta na ramena Rukou, kterou drží pacienta pod koleny uchopí záchrance pravé zápěstí

17 Transport postiženého – dva zachránci - vybrané postupy
První pomoc Transport postiženého – dva zachránci - vybrané postupy Doprovod – viz. jeden zachránce Přenášení/ odnesení Vsedě, na spojených rukou, pro lehká postižení, ne při bezvědomí Zachránci stojí za postiženým, navzájem se uchopí za zápěstí ( jednou rukou uchopí každý své zápěstí a druhou rukou zápěstí druhého záchrance) Postižený se posadí na spojené ruce Postižený se oběma rukama drží kolem ramen zachránců  Uvedené postupy jsou obecné, vždy je nutno zohlednit konkrétní stav postiženého, typ zranění , celkovou situaci, které si mohou vynutit určité úpravy/ změny v postupu

18 Transport postiženého – dva zachránci - vybrané postupy
První pomoc Transport postiženého – dva zachránci - vybrané postupy Přenášení/ odnesení (pokračování) Za sebou, lze na krátkou vzdálenost použít i v bezvědomí nelze užít při poranění páteře, pánve, břicha, zlomenin DK Zachránce si klekne za hlavu postiženého, nadzvedne jej a vsune svoje paže pod paže postiženého a uchopí jeho zápěstí Druhý zachránce poklekne mezi DK postiženého, uchopí ho pod koleny Zachránci se na domluvený povel postaví a vykročí Vedle sebe, na kratší vzdálenost lze užít v bezvědomí, při zlomeninách DK Zachránci pokleknou na zdravé straně postiženého Jeden podsune ruku pod záda v oblasti lopatek, druhou pod hýždě Postižený při vědomí obejme zachránce kolem krku Druhý zachránce podsune ruce pod stehna a bérce postiženého

19 Transport postiženého na nosítkách
První pomoc Transport postiženého na nosítkách Kontrola, vyzkoušení nosítek před použitím Na nosítka je možné položit deku, přesahující části použít pro zakrytí Naložení postiženého na nosítka Optimální je naložení v počtu 5 osob Nutná koordinace Event. sejmutí z nosítek provádíme v opačném pořadí než naložení Pozor při postižení páteře – odlišnosti (viz. prezentace poranění páteře) Zkřížit horní končetiny na prsou, případně fixace popruhy k nosítkům Při přesunu – nosítka udržovat ve vodorovně poloze Postižený nesen nohama napřed s výjimkou svahu/schodů

20 Transport postiženého na nosítkách
První pomoc Transport postiženého na nosítkách Způsoby naložení postiženého – více zachránců Navalení - zachránci si kleknou k pacientovi, uchopí jen za vzdálenější bok tahem nadzvednou - další zachránce podsune nosítka pod postiženého - zachránci pomalu postiženého položí na nosítka Podsunutí - 3 zachránci – se rozkročí (prostor pro šířku nosítek) nad postiženým - první uchopí postiženého pod lopatkami a současně fixuje hlavu druhý pod pánví; třetí v oblasti bérců  postiženého nadzvednou - čtvrtý zachránce - podsune směrem od hlavy nosítka - postiženého pomalu položí

21 Transport postiženého na nosítkách
První pomoc Transport postiženého na nosítkách Způsoby naložení postiženého 2 zachránci Jeden zachránce za hlavou postiženého Podsune paže podpaždím postiženého a uchopí ho za zápěstí Druhý zachránce podsune ruce pod stehna a bérce postiženého Na domluvený povel oba postiženého současně zvednou a uloží na nosítka

22 První pomoc Použitá literatura BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, ISBN KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. Praha: Grada, ISBN SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN STELZER, J., CHYTILOVÁ,L.: První pomoc pro každého. Praha: Grada2007. ISBN PETRŽELA, M.: První pomoc pro každého. Praha: Grada SBN


Stáhnout ppt "První pomoc První pomoc Výukový text."

Podobné prezentace


Reklamy Google