Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciálnímetody sběru dat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciálnímetody sběru dat"— Transkript prezentace:

1 Speciálnímetody sběru dat
Osnova Výzkum v mediální sféře (peoplemetry a audio) Volební výzkumy Výzkum reklamy Výběrová šetření a mystery

2 Speciální výzkmné nástroje v oblasti mediální sféry
Klasický způsob (tisk, rozhlas, TV) dotazování v populaci Dotazování - empirická šetření, s dotazováním, jako TV pořady sledoval, jaké rozhlasové stanice poslouchal, co koupil a četl za denní tisk a časopisy všeho druhu 2 . TV – peoplemetry (TV) Divácký ohlas na vysílání se zjišťuje elektronickým měřením sledovanosti prostřednictvím peoplemetrů. Peoplemetrové měření sledovanosti v součané době provádí firma Mediaresearch pro Asociaci televizních organizací (ATO). Peoplemetrový výzkum se realizuje v České republice od 1. června Peoplemetr je elektronické zařízení, které složí zejména k zaznamenávání sledovanosti televize jednotlivými členy domácnosti. Peoplemetrový výzkum se provádí v současnosti v 1200 domácnostech, jejichž skladba je reprezentativní vůči české populaci ve věku od 4 let výše. Peoplemetr zaznamenává sledovanost každou vteřinu vysílání konkrétní stanice a ze sledovanosti jednotlivých sekund se propočítává minutová sledovanost. Z ní se pak odvozuje sledovanost delších časových úseků (pořady, dny atd.). Sledovanost daného pořadu ´je průměrem sledovanosti všech minut, během nichž byl pořad vysílán. Data z měření jsou k dispozici již následující den. Audiometry (rozhlas a TV) Audiometr sice vypadá jako digitálky, při podrobnějším prozkoumání si však všimnete malého mikrofonu, který každou minutu nahrává čtyřsekundovou zvukovou sekvenci. Poslouchá jen rádia a televize.

3 Speciální výzkumné nástroje v oblasti mediální sféry
Sledovanost v restauracích nebo sportbarech by mohly měřit speciální náramkové hodinky, známé jako audiometry. Problém je v příliš vysoké ceně zařízení a nebezpečí jeho ztráty. Jak takový audiometr funguje? V podstatě jde o náramkové hodinky s digitálním displejem, které mají po straně malý otvor. Tím se každé tři sekundy nahraje krátká zvuková sekvence, která se ukládá do paměťového čipu uvnitř hodinek. Po určité době je třeba audiometr vrátit výzkumné společnosti, která porovná nahrané úryvky rozhlasového a televizního vysílání se zvukovými páskami sledovaných programů (všechna rádia a televize, které se účastní projektu, společnost paralelně nahrává). Ostatní zvuky včetně fragmentů osobních rozhovorů nejsou rozluštitelné a tudíž zneužitelné. Porovnáním nahraných zvuků z audiometru s programem sledovaných stanic získá auditor přesný údaj o sledovaných programech. Respektive o rádiích a televizích, které hrály v bezprostřední blízkosti respondenta (zda je skutečně sledoval, je jiná věc).

4 Speciální výzkumné nástroje v oblasti mediální sféry
Audiometry používané v současnosti nejsou úplně dokonalé. Nezachytí třeba poslech přes walkman nebo po Internetu. "Současné audiometry zachytí pouze zvukovou kulisu. Vyvíjí se ale další generace přístrojů, která bude schopna měřit i takové věci jako sledovanost billboardů." Bude prý stačit, aby se na reklamní plochy umístil malý čip, jenž bude vysílat určité rádiové vlny a audiometr je z dostatečné vzdálenosti zachytí. Podobně by mohlo fungovat měření návštěvnosti kin. Počet měřených stanic: 24 rádií 30 televizí

5 Speciální výzkumné nástroje v oblasti mediální sféry
Výsledky takového mobilního měření by např. TV mohla propojit s dosavadním peoplemetrovým měřením v domácnostech, které sice garantuje údaje v bytových jednotkách, jenom zlomek z nich ale přijímá televizi přes kabel nebo satelit . Rádia by sice takový způsob měření uvítala, náklady na ně jsou ale pro provozovatele příliš vysoké. Proto po předloňském testu nedošlo k žádným vážným jednáním o jeho komerčním provozu. Naopak televizní stanice by byly schopné ze svých rozpočtů takové měření bez problémů pokrýt. Kromě ČT, Novy a Primy by se to vyplatilo například i hudebním a sportovním kanálům, neboť ty bývají často naladěné v restauracích a barech. Absence takového průzkumu naopak nahrává televizím, které si nemohou dovolit (ať už z finančních důvodů, nebo kvůli malému prostoru v programovém schématu) vysílat velké sportovní akce jako olympiády a mistrovství světa. Bývalá programová ředitelka Novy L. Šmuclerová tak nedávno v týdeníku Reflex vzpomínala na interní doporučení managementu Novy zpravodajským štábům, aby v době mistrovství světa v hokeji v Televizních novinách podporovaly velkoplošné projekce ČT na náměstích a v ulicích měst. Mělo to mít jediný efekt: dostat hokejechtivé diváky do ulic, zatímco ty, co se dívají na televizi doma a mají případně nainstalovaný peoplemetr, přimět ke sledování televizních pořadů. Projekce jsou placené, budou taky měřené? Veřejné projekce sportovních přenosů ČT jsou kapitolou samou pro sebe. Do nástupu současného vedení je televize v podstatě nijak nekontrolovala a nevybírala za ně poplatky. Tvrdý úder na restaurace a sportbary s velkoplošnými plátny a širokoúhlými obrazovkami přišel v loňském roce před hokejovým šampionátem. Od té doby si televize dobře hlídá, aby jí každý majitel restaurace za veřejnou projekci platil. Přichází ale o další efekt, a tím je sledovanost. ČT by sice měla do konce příštího roku přijít o téměř veškerou reklamu, od roku 2008 by jí ale měly zbýt reklamní spoty vázané na sportovní přenosy. A do té doby může pro reklamu využít půl procenta vysílacího času denně na všech svých programech, včetně ČT 4 Sport. Nemluvě o možnosti, že by poslanci zákaz reklamy v ČT zrušili.

6 Speciální výzkmné nástroje v oblasti mediální sféry
Pro velké televize měření pomocí audiometrů není žádné terno. Za prvé: hodinky nahrávají jen jednou za minutu, zatímco už používané peoplemetry (elektronický měřič sledovanosti podobný videorekordéru napojený přímo na televizor) po sekundách. Za druhé: jsou dražší. Za třetí: mohou ohrozit jejich příjmy z reklamy. Jak? Dnešní systém měření sledovanosti televizí počítá s tím, že se členové domácnosti, v níž je namontovaný peoplemetr, při příchodu do místnosti s televizorem přihlásí speciálním dálkovým ovladačem. Stejným ovladačem by se také měli odhlašovat, když z místnosti odejdou - třeba jen na záchod. Realita je však jiná: kdo by se odhlašoval a zase přihlašoval, když si jen odskočí na malou? Navíc během pitomé reklamy? Za reklamu se platí zpětně podle počtu diváků. Televize mají předem stanovený ceník za jedno procento diváků, což je asi 85 tisíc lidí, a podle dosažené sledovanosti pak firmám účtují konečnou cenu. Pokud se tedy na reklamní spot před Televizními novinami na Nově dívá 30 procent dospělé populace a za jedno procento si Nova účtuje 20 tisíc korun, přijde půlminutová reklama na 600 tisíc (beze slev). A teď si představte, že by podle audiometrů sledovanost byla jen 20 procent - protože těch 10 procent si odskočilo na WC (a tady audiometr signál už nezachytí). Ztráta 300 tisíc, jen to blikne. Není divu, že audiometry u velkých televizí moc nefrčí. Jinak to je u kabelovek. Čtyři společnosti si dokonce připlatily za podrobnější výsledky chystaného průzkumu, protože na tom jsou dnes podobně jako rádia. Jsou odkázány na deníčkový průzkum prováděný jednou za čtvrt roku. Dost mizerné oproti každodenním datům z peoplemetrů. "Platíme si ho, protože věříme, že tento projekt má budoucnost a může prokázat, že sledovanost naší televize je ještě vyšší, než uvádějí dnešní čísla," řekl mi šéf hudební televize Óčko Jiří Balvín. Služba prý není drahá, jde přece o zkušební projekt. Podle Lenky Weinerové z Radia 1 jde o desetitisíce korun. Investice se jim ale vyplatí, protože poprvé budou mít k dispozici údaje o úspěšnosti jednotlivých pořadů. Možnost lépe programovat rozhlasové vysílání považuje za hlavní klad audiometrů také prezident Asociace provozovatelů soukromého vysílání Michal Zelenka, i když dodává: "Z hlediska obchodu je zatím pilotní průzkum nepoužitelný. A z hlediska programu je u menších rádií použitelný jen zčásti."

7 Speciální výzkmné nástroje v oblasti mediální sféry
VELIČINY SLEDOVANOSTI Ohlas diváků se měří ve speciálních hodnotách. K těm základním patří sledovanost (TVR) a podíl na sledovanosti (share). Sledovanost (TVR) - Television Rating - kolik diváků dané sociodemografické skupiny projevilo o televizní nabídku zájem a věnovalo se jejímu sledování - je to poměr počtu diváků určité cílové skupiny sledujících tuto stanici za určitý časový úsek k celkovému počtu osob v této cílové skupině v populaci, vyjádřený v procentech. Podíl na sledovanosti (share) - Audience Share (či Market Share) - tato hodnota se odvozuje od sledovanosti as vyjadřuje rozdělení diváckého zájmu o jednotlivé televizní stanice. Udává se v procentech a vypovídá o tom, jaké procento diváků dané cílové skupiny, kteří jsou v danou dobu u televizorů, sleduje konkrétní pořad či časový úsek na té které stanici.

8

9 Volební výzkumy Základní druhy výzkumů: Kontinuální šetření stranických preferencí – jedná se o pravidelná omnibusová šetření, do nichž je zařazován modul otázek s volební tématikou. Základní výstupy z tohoto šetření jsou spolu s dalšími pravidelně šetřenými tématy zveřejňován ve formě tiskových zpráv. Slouží pro aktuální mediální zpravodajství i pro analýzy trendů ve vývoji a podpory pro jednotlivé politické subjekty. Data z těchto výzkumů se také uplatňují v mezinárodních komparativních projektech, důležité zdroje sociologických informací o naší společnosti Předvolební průzkumy – gradují v období před volbami, kdy roste počet uskutečněných šetření a jejich charakter je odlišný. Zpravidla se uskutečňují za účelem aktuálních předvolebních zpravodajství, mohou být ad hoc a i s krátkou periodicitou opakovaných šetření. Spolehlivost jejich výstupů dost kolísá (odhadování výsledků v jednotlivých krajích), rychle zaostávají a jsou nahrazovány novějšími daty. Zadavateli bývá často i mediální sféra, orientace na kvótní výběry, levnější, ale méně spolehlivější než pravděpodobnostní (náhodné) výběry.

10 Volební výzkumy Základní druhy výzkumů:
3. Volební výzkumy exit-poll – znamená průzkum u východu (z volební místnosti), jde o anonymní dotazování, které probíhá v průběhu samotných voleb. Dotazovaní odpovídají bezprostředně po své volbě a smyslem je navodit skutečnou volební situaci. Na rozdíl od předvolebních výzkumů efektivně řeší problém „nerozhodnutých“ voličů. Spolehlivost výsledků je zajišťována reprezentativním výběrem dotazovacích míst a také značnou velikostí dotazovaného vzorku voličů. Výběr volebních obvodů, kde budou voliči dotazováni probíhá většinou náhodně, a respondenti jsou pak vybíráni většinou systematicky s náhodným začátkem (např. první volič náhodně a pak každý pátý). Oslovený respondent vyplňuje anonymní dotazník, aby nezabralo příliš mnoho času (i koho volil v minulých volbách). Dominují komerční exit-poll (USA v 60 letech), vysílají se předtím než je znám volební výsledek jako „volební odhady“, „volební prognózy“. Zveřejnění výsledků není z pochopitelných důvodů před koncem voleb povoleno, u nás je obvykle záměrem poskytnou co nejpřesnější výsledky jednotlivých politických stran a vygenerovat situaci o budoucím parlamentu. Vše se zpracovává v televizním studiu, kde je předpověď postupně zpřesňována, jak přicházejí výsledky od tazatelů.

11 Volební výzkumy Základní druhy výzkumů:
4. Předvolební ankety – vedle reprezentativních šetření existují vždy před volbami i výsledky různých anket a dotazování (televize, rozhlas, internet), např. „call-in“, „Dial-in“, „mail-in“, „Click-on“, různé expresní výzkumy. Metodika tohoto sběru dat nezaručuje a ani se nesnaží o reprezentativitu výsledků. Neexistuje ani žádná opora výběru a výzkum je založen na dobré vůli lidí vyjádřit se k určitému souboru otázek. Sosiologové právem kritizují takové způsoby sběru dat, ani tisíce respondentů vůbec nevypovídají o kvalitě šetření a hlavně o možnostech zobecnění výsledků. Následkem je významná odchylka výsledků od reality. Nebezpečí takových šetření spočívá v záměně za výsledky reprezentativních výzkumů, lidé a zadavatelé někdy nedostatečně rozlišují mezi těmito šetřeními, poškozují vnímání výzkumu v očích celé veřejnosti. Navíc u nás v poslední době počet takových šetření vzrostl a ovlivňuje více naši veřejnost

12

13 Výzkum reklamy Při výzkumu reklamy je klíčovou ot. její účinnost, obvykle se rozlišuje: A, úsilí vytvářet pozitivní image, B, snaha o prodej výrobku či nabídku služby Efektivitu reklamy je možno měřit kvantitativními i kvalitativními způsoby Výzkum reklamy z pohledu času: test před začátkem (testování konceptu, výchozí stav) V průběhu – křivka znalosti a úspěšnosti Post testy – po ukončení Měření efektivity reklamy (velmi obtížné): reklamu lze těžko oddělit od různých forem podpory prodeje Mezi působením reklamy a nákupem zboží je časový posun Prodej – i konkurence ostatních výrobků

14 Výzkum reklamy Typické postupy při sledování reklamy:
Zapamatování si reklamy (spontánní znalosti, podpořená znalost, zda ji viděl a nevymýšlí si) Rozpoznání reklamy (být schopen odlišit od jiné reklamy Vybavení si obsahu reklamy Prvky, které se libí/nelíbí Komunikace reklamy (co sděluje uživateli – benefity) Důležité: Stanovit cíl, který reklama sleduje Znát situace před a po kampani Odfiltrovat jiné vlivy než je působení reklamy hodnotit její skutečný vliv

15

16 Výběrová šetření velkého rozsahu
Jedná se o speciální šetření, která mají za cíl zjistit informace o velkém počtu jednotek Například: Cestovní ruch, turistická místa v ČR, jejich návštěvnost a spokojenost se službami (cca 300 míst v ČR) Gramotnost (jednotlivé ročníky a skupiny obyvatel v ČR, cca sledovaných 100 jednotek Studenti VŠ (jednotlivé VŠ – cca 125 škol) Proporční a disproporční vzorky – zdůvodnění Jednorázová či opakovaná šetření Náhodný či kvótní výběr (podle konkrétní situace) Vícestupňové náhodné výběry Kvótní výběry – počet tazatelů a počet realizovaných rozhovorů

17 Výběrová šetření velkého rozsahu
Opory výběrů a práce tazatelů v kvótním šetření: Opory výběrů –kvalitní výběry, zda je vše zahrnuto do výběrového souboru, Nejzávažnější jsou seznamy jako opory, aktualizované jen občas (sčítá ní domů a bytů), aktualizované průběžně, ale se značným zpožděním (telefonní seznamy, registr organizací) Mapové výběry – tvorba a publikace plánů měst – změny v urbanistické realitě Kvótní výběry - Tazatelé: stanovení počtu rozhovorů, které má realizovat jeden tazatel Jaký typ respondentů má tazatel dotazovat

18 Výběrová šetření velkého rozsahu
Vychýlení odhadů – nevýběrové chyby – důvody – nepřítomnost a odmítnutá šetření Osoba nebyla zastižena Odmítnutí účasti na výzkumu Nenalezené osoby Absence údajů pro nezpůsobilost vybrané osoby, jazykové bariéry, nemoc) Ztracené nebo nečitelné záznamy

19 Výběrová šetření velkého rozsahu
Segmentace: Používá se Geografická segmentace – státy, oblasti, okresy Demografická – věk, pohlaví Sociologická/Psychologická – životní styl/osobnostní rysy Typologická – na základě vytvoření typologie ve výzkumu

20

21 Mystery shopping/calls/mailing
Cílem metody je získání informací o praxi při prodeji výrobku. Konkrétně lze touto metodou: prověřit chování personálu při nabízení zboží prověřit, zda jsou při nákupu zákazníkovi předvedeny různé promotion materiály získat přehled o informacích, které zákazník dostává od personálu při nákupu získat přehled o promotion materiálech konkurence, se kterými se zákazník dostává do kontaktu při prodeji zboží získat přehled o postojích personálu k jednotlivým značkám zboží získat přehled o dodavatelích materiálu, používaného při prodeji Princip metody Pracovník výzkumné agentury navštíví provozovny, kde se prodává zkoumaný typ výrobku. Chová se jako běžný zákazník, předstírá zájem o zkoumaný výrobek. Rozhovor s personálem vede podle předem stanoveného scénáře, který pružně přizpůsobuje reakcím personálu. Informace, které získá, zapíše co nejdříve do dotazníku ovšem, až když je mimo provozovnu.Druhou možností předstírání zájmu o určitý výrobek je telefonický dotaz v provozovně. Tím se samozřejmě nelze prověřovat některé výše uvedené cíle.

22 Rozlišení výzkumů pod jejich periodicity - Frekvence měření
Jedná se o tyto druhy: Jednorázový výzkum – ad hoc Opakovaný výzkum – před a po, předem jasné, že proběhne více než jednou Kontinuální výzkum – pravidelný, v určité periodicitě Panelové výzkumy Tracking Longitudinální výzkum – (ti samý respondenti v časové periodicitě)

23 Rozlišení výzkumů pod jejich periodicity - Frekvence měření
Longitudinální strategie. podle trvání - krátkodobé, dlouhodobé, zrychlené podle směru výzkumného postupu - retrospektivní, prospektivní, kombinované podle užitých postupů - pravý longitudinální výzkum, smíšený výzkum, průřezový výzkum Analýza trendů, kohortová analýza, panelová studie. analýza trendů: studuje změny v obecných populacích během časového úseku kohortová analýza: zkoumá, jak se během časového úseku mění subpopulace (kohorty) panelová studie: zkoumá pokaždé stejné

24 Omnibus Omnibus představuje multiklientské a vícetématické šetření, opakované s přesně určenou metodikou v pravidelných intervalech. Každý klient má v ní možnost koupit si (zadat) vlastní exklusivní otázky. Obvykle jde o kvantitativní šetření v reprezentativním vzorku dospělé české populace. Omnibusová šetření většinou zahrnují celou škálu různých témat. Realizují v jednotlivých vlnách (1x či 2x do měsíce, cca 12 nebo 24 šetření za rok), v ČR na vzorku 500 až 1000 respondentů. Je realizováno osobním rozhovorem nebo telefonicky. Pro každý výzkum je použito nového vzorku. Omnibus nabízí možnost: kumulovat výsledky několika vln – získat větší vzorek sledovat kontinuální vývoj, dynamiku změn názorů v časovém vývoji (zařadit otázky do několika vln, nebo určité otázky zařadit vždy do určitého časového období výběru cílové skupiny (rodiče s malými dětmi, vlastníci počítačů apod.) otázky do Omnibusu lze zadat „na poslední chvíli“ menší firma, která nedisponuje prostředky na velký výzkum, může takto získat potřebné údaje

25

26 Unikátní metoda Eye-tracking (oční kamera) – stopování lidského zraku
základním smyslem Oční kamery je možnost vidět očima zákazníka cílem je dozvědět se, jak zákazník zpracovává reklamní materiály, čemu věnuje pozornost a čeho si ani nepovšimne přínosem je zkvalitnění komunikace a její účinnosti výzkum je založen na poznatcích z oční medicíny – lidské oko je orgán, který se nedá plně ovládat vůlí = výsledky jsou daleko přesnější než u jiných testů

27 Princip Eye-tracking (oční kamera) – stopování lidského zraku
Představme si zákazníka, když prochází supermarketem. Všude kolem je spousta zboží a najednou si koutkem oka všimne, že u nejbližšího regálu je stojánek s letáky. Co jej přiměje, aby na leták pohlédl? Zřejmě asi vzhled letáku, tedy to, jak vypadá při pohledu „koutkem oka“ v době, kdy se díval na zboží v regálech. Co se děje v hlavě zákazníka během těchto 3 – 5 sekund? Co vlastně na tomto letáku uvidí? Co si zapamatuje? Které textové a grafické elementy rozhodovaly o tom, že na leták pohlédl, vyjmul ze stojánku a vložil do košíku? Toto jsou otázky, na které donedávna nebylo možno odpovědět. Lidé totiž si nejsou vědomi těchto krátkodobých procesů, které běží v jejich nevědomí, a nemají na ně zpravidla žádnou vzpomínku. Pokud se jich zeptáme, dostaneme nic neříkající odpovědi: „Nějak mi padl do oka, zaujal mě, přišel mi zajímavý...“ Během posledních deseti let se v rozvinutých zemích stal dostupným nástroj, který dokáže na tyto otázky poskytnout exaktní odpovědi. Jde o marketingovou analýzu pomocí Oční kamery, která je schopná monitorovat zrak zákazníka při zběžném pohledu na leták, v době, kdy je zaujat jinou, pro něj důležitější, činností.

28 Princip Eye-tracking (oční kamera) – stopování lidského zraku
Jak Oční kamera funguje? Jedná se o složité technické zařízení, které dokáže monitorovat dráhu lidského oka. Základem je konstrukce připomínající cyklistickou helmu, jež se upevní na hlavu testované osoby. Jsou na ní umístěny dvě kamery – oční a scénická - a polopropustné zrcadlo. To umožňuje testované osobě prohlížet zkoumaný materiál, ale zároveň reflektuje odraz oka do oční kamery a odraz reklamního materiálu (scény) do scénické kamery. Oba tyto obrazy jsou za pomoci počítače překryty, takže konečným výstupem je obraz zkoumaného reklamního materiálu s malým bílým čtverečkem, který ukazuje přesnou polohu oka. Zmiňovaný průběh pohledu je zaznamenán na VHS videopásku, následně převeden do digitální podoby a ve speciálním programu kódován a vyhodnocován.

29 Jak vlastně funguje? základem Oční kamery je helma nasazovaná na hlavu respondenta; skládá se ze dvou kamer (oční a scénické) a polopropustného zrcadla signál z kamer je přenášen do kontrolní jednotky, která oba obrazy za pomoci počítače sloučí do jednoho záznamu na výsledné nahrávce je zobrazen testovaný materiál a malý čtvereček pohybující se přesně dle aktuálního pohybu zraku

30 Statický i dynamický vizuální materiál
Co lze testovat? Statický i dynamický vizuální materiál direct maily webové stránky letáky brožury inzerci katalogy obaly TV spoty

31 In-store projekty Mobilní Oční kamera (připravujeme) dovoluje realizaci in-store testů -> respondenti se mohou snadno pohybovat v obchodech, hyper/supermarketech Cíle projektů: zjišťování chování zákazníků při nakupování optimalizace vnitřního uspořádání obchodů, hyper/supermarketů z hlediska následujících kritérií: orientace zákazníků uspořádání zboží umístění důležitých informací (nový produkt, sleva, akce, věrnostní program…)

32 Co měříme? celkový a průměrný (%) čas strávený na zkoumaném materiálu a jeho částech frekvence návštěvnosti určitého prvku (např. loga) pořadí pozorovaných prvků Dále dle přání a potřeb klienta: průměrný čas jednoho pohledu na prvek nejdelší a nejkratší doba pohledu na prvek

33 Standardní testy Hloubka zkoumání, jistota závěrů
Repre - Test 20 – 60 osob od 20 dní Trend - Test 8 – 12 osob od 10 dní Tracking 6 osob od 5 dní Časová náročnost, strategické využití

34 Výzkum zahrnuje definici cílů výzkumu dle potřeb klienta
vytvoření designu projektu přípravu detailního scénáře sezení rekrutaci respondentů realizaci výzkumu analýzu dat sestavení závěrečné zprávy s doporučeními prezentaci výsledků

35 Předávané výstupy CD s videozáznamem průběhu pohledu testovaných osob po zkoumaném reklamním materiálu závěrečná zpráva o průběhu testu s vyhodnocením dat jak z kamery, tak z doplňkových testů a moderovaných interview doporučení, jak zlepšit komunikační schopnosti testovaných materiálů

36 Rozlišení výzkumů pod jejich periodicity - Frekvence měření
Jedná se o tyto druhy: Jednorázový výzkum – ad hoc Opakovaný výzkum – před a po, předem jasné, že proběhne více než jednou Kontinuální výzkum – pravidelný, v určité periodicitě Panelové výzkumy Tracking Longitudinální výzkum – (ti samý respondenti v časové periodicitě)


Stáhnout ppt "Speciálnímetody sběru dat"

Podobné prezentace


Reklamy Google