Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PACS (Picture Archiving and Communications Systems) Lékařská informatika František Válek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PACS (Picture Archiving and Communications Systems) Lékařská informatika František Válek."— Transkript prezentace:

1 PACS (Picture Archiving and Communications Systems) Lékařská informatika František Válek

2 Slovníček pojmů PACS  Picture Archiving and Communications Systems  informační systémy pro archivaci a přenos obrazů  pojem zavedl Dr. Andre Duerinckx Telemedicína  elektronická výměna medicínských informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty nebo mezi poskytovateli zdravotní péče s cílem zdokonalení zdravotní péče DICOM  Digital Image and Communications in Medicine  komunikační standard pro snímání a přenos digitálních informací v medicíně HL7  Health Level Seven  společnost akreditovaná pro vydávání standardů u ANSI (American National Standards Institute) v oblasti péče o zdraví

3 Pro pacienty  zkrácení diagnostického procesu  zkrácení délky hospitalizace - rychlejší a kvalitnější léčebný proces  výměna dat mezi pracovišti - méně vyšetření  méně radiační zátěže, méně čekání Legislativní  snadná archivace  dohledatelnost dokumentace  podklad pro soudní řízení Pro životní prostředí  omezení filmů a chemikálií Přínosy

4 Medicínsko-technologické  využití možností zakoupených přístrojů  pokrok v medicíně Ekonomický – šetření na  filmovém materiálu  chemikáliích  opakovaných vyšetřeních  převozech pacientů Pro marketing nemocnice  regionální postavení nemocnice  akreditace a certifikace  důvěra pacientů, důvěra ZP Přínosy

5 Výhody  dlouhodobá archivovatelnost  snížení provozních nákladů při vybudovaném PACS archivu  ukládání informací na místních i vzdálených digitálních úložištích  okamžitý přístup k uloženým datům  dálková spolupráce nemocnic – telemedicína  přenášení obrazů po síti v rámci nemocnice  digitální zpracování obrazu (úprava, editace, komparace)  operativní tvorba edukačních a výukových materiálů  minimální prostorové nároky na elektronický archív Digitální rentgenové obrazy

6 Nevýhody  závislost na složitém hw a sw vybavení  vysoké pořizovací náklady (i menší archív v sestavě např. archivovací server, 2 diagnostické prohlížecí stanice a 10 klinických prohlížecích počítačů s příslušným sw znamená investici v řádu 2-3 milionů)  relativně složitá obsluha a údržba systému  nutnost přítomnosti správce PACS v nemocnici (resp. jeho dostupnost při poruše systému)  nutnost zabezpečení dat Digitální rentgenové obrazy

7 Výhody  tradičně nejrozšířenější forma  zkušenosti  lékaři ostatních odborností umí odečíst rentgenový snímek Rentgenové snímky na filmech

8 Nevýhody  vysoké provozní náklady (nákup rtg kazet, fólií, filmů, chemikálií, jejich likvidace…)  nutnost temné komory spojené s údržbou a provozem vyvolávacího systému  náročnost na archivaci (zejména prostor)  nemožnost postprocessingu obrazu  nemožnost primárního přenosu obrazu po sítích  nemožnost vzdálené spolupráce více lékařů využitím internetu  nepraktičnost a neoperativnost pro další mezioborovou spolupráci  existence pouze jediného originálu rentgenového filmu Rentgenové snímky na filmech

9 MODALITY  přístroje poskytující PACS obrazová data (CT, NMR, …)  digitální výstup  podpora DICOM 3.0  přímo připojitelné k serveru (prostřednictvím datové sítě 100Mb/sec., s vlastní konfigurací na modalitě a serveru) Struktura systému

10 SERVER Ukládání a řízení přenosu dat  směrem z modalit na server  směrem ze serveru k prohlížení, příp. k přesunu dat k jinému PACSu (DICOM kompatibilnímu)  TCP/IP LAN/WAN přístup, lokální nebo vzdálený, Internet/Intranet Vlastnosti  vlastní databázový management  webovský server - nástroje pro dlouhodobé archivy a pro vyhledávání, vzdálenou konfiguraci  bezpečnostní uživatelská autentifikace (SSL, https) Struktura systému

11 ZOBRAZOVACÍ STANICE  zobrazují data ze serveru (archivu) a z jiných zdrojů kompatibilních s DICOM (např. jiný PACS, CD, HD, z Internetu). Rozdělení podle úrovně funkcionality  diagnostické - s nejvyšší funkcionalitou, pro práci radiodiagnostiků  klinické - s funkcionalitou odpovídající klinickým konzultacím  WWW - s www funkcionalitou pro klinické, orientační a studijní účely Struktura systému

12  Digital Image and Communications in Medicine - komunikační standard pro snímání a přenos digitálních informací v medicíně.  http://medical.nema.org/dicom/2004.html http://medical.nema.org/dicom/2004.html  Zavedený a rozvíjený od roku 1992.  Současná verze 3.0.  Vychází ze standardu ACR-NEMA (American Collage of Radiology medical image – National Electrical Manufacturers Association). Zahrnuje požadavky na  síťové prostředí – komunikace pomocí standardu TCP/IP  offline prostředí – souborový systém a operace s CD-R, apod.  výměnu dat mezi zařízeními, sémantiku příkazů  úroveň shody se standardem  služby, grafické objekty, časové průběhy signálů, zprávy, tiskárny Standard DICOM

13 Praktické využití  diagnostické LCD panely využívají vjemového spektra lidského oka, kde je lidské oko nejcitlivější – spektrální citlivost  využití maxima detailů v obraze - nastavení spektra – GAMMA, nastavení jasu (Luminance) Problémy  možnost GAMMA korekce u LCD  převod analogových signálů na digitální  rozlišení LCD (běžné 1600x1200, potřebné např. 2560x2048)  jas (běžné 250 cd/m2, potřebné 750 cd/m2)  změna jasu má vliv na změnu kontrastu  dostatečně kvalitní grafická karta  kalibrace standardem DICOM Standard DICOM

14 Chemikálie: Vývojka 2x20l1980 Kč 500 filmů Ustalovač 2x20l1250 Kč 2000 f. Filmy: 18x24100 listů1960 Kč19,60 Kč/kus 24x303280 Kč32,80 Kč/kus 35x436860 Kč68,60 Kč/kus Náklady analogového provozu

15 jednotkou je vyšetření (pokud neuvedeno jinak)#/den#/rokcena/rok náklady na vyšetření (cena filmů a chemického materiálu) 10028 8002 304 000 sledování nákladů ve formě prostoru (2000Kč/m2/rok) [m2] 150300 000 náklady na likvidaci filmů a chemického materiálu203 000300 000 počet ztracených vyšetření504 000 počet opakovaných vyšetření1008 000 náklady na dopravu pacientovy dokumentace do jiných ZZ [km] 20057 600403 200 náklady na správu fyzického archívu snímků vč. zápůjční služby (spíše platy arch. zaměstnanců, pomocných zam.) [roční plat zaměstnance] 120 000 CELKEM3 439 200 Výchozí předpoklady: film 35x43, vývojka, ustalovač, 2 plachty filmu na jedno vyšetření (80 Kč/1 plachta) Náklady analogového provozu

16 Prvotní pořizovací náklady:  PASC archive – SW  PACS archive – HW – server  PACS archive – HW – místo pro ukládání snímků  diagnostické stanice - 5 lepších + 5 stand.  klinické stanice - 5x  software pro diagnostické stanice – 10x  software pro klinické stanice – 5x  služby spojené s instalací a rozběhem Náklady PACS provozu

17 Porovnání nákladů na provoz

18 ICZ: AMIS*PACS  http://www.icz.cz http://www.icz.cz  Komunikační standardy – DICOM, HL7  Výrobce - RASNA Imaging Systems Reference  ÚVT Masarykovy univerzity v Brně  Masarykův onkologický ústav v Brně  Fakultní Thomayerova nemocnice Praha Firmy, systémy

19 STAPRO: TomoCon PACS  http://www.stapro.cz http://www.stapro.cz  Komunikační standard – DICOM 3.0  Výrobce – Tatramed Bratislava Reference  Fakultní nem. U sv. Anny, Brno (14 modalit, přes 1,2 TB obrazových dat)  Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava  Nemocnice Hořovice  Nemocnice České Budějovice (zkušební provoz)  Nemocnica ministerstva obrany, Bratislava Firmy, systémy

20 OR-CZ: MARIE PACS  http://www.orcz.cz, http://www.mariepacs.cz http://www.orcz.czhttp://www.mariepacs.cz  Komunikační standardy - DICOM 3.0, HL7  Výrobce - Toshiba Reference  Nemocnice Břeclav  Nemocnice Havlíčkův Brod  Okresní nemocnice Tábor Firmy, systémy

21  Počítačový tomograf 2x RDG  Digitální mamograf RDG  Analogový mamograf s digitální stereotaxí RDG  Magnetická rezonance RDG  Ultrazvuky 5x RDG  Angio-linka RDG  Skiagrafie RDG  Skiaskopie RDG Provozuje zařízení připojená k PACS (22 modalit):  Gamakamera ONM  PET ONM  Kolonoskopie GASTR  Gastroskopie GASTR  C–rameno CHIR  Cystoskopie URO  Bronchoskopie BRONCH  Mikroskopy 2x PAT Masarykův onkologický ústav Brno

22  Telemedicína Brno – metropolitní PACS http://www.telemedicinabrno.cz http://www.telemedicinabrno.cz  Česká společnost nukleární medicíny http://www.csnm.cz/pacs/ http://www.csnm.cz/pacs/  ICZ http://www.icz.cz http://www.icz.cz  STAPRO http://www.stapro.cz http://www.stapro.cz  OR-CZ http://www.orcz.cz http://www.orcz.cz  AURA http://www.aura-group.cz http://www.aura-group.cz  AGORA http://www.agora.cz http://www.agora.cz  DICOM http://medical.nema.org http://medical.nema.org  Health Level 7 http://www.hl7.org http://www.hl7.org Zdroje informací


Stáhnout ppt "PACS (Picture Archiving and Communications Systems) Lékařská informatika František Válek."

Podobné prezentace


Reklamy Google