Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PICTURE Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PICTURE Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty"— Transkript prezentace:

1 PICTURE Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty
Ing. arch. Tomáš Drdácký Centrum pro historické konstrukce a sídla ÚTAM – ARCCHIP, Akademie věd ČR

2 VLIVY CESTOVNÍHO RUCHU NA HISTORICKÉ OBJEKTY A PROSTŘEDÍ
Obecně – nedostatek statistických dat z oblasti vlivů CR Případové studie v posledních 25 letech Obtížné oddělit vlivy velkého počtu návštěvníků od jiných Kladné a záporné vlivy – dle úhlu pohledu Vlivy na sociální, kulturní, ekonomické klima měst Vlivy na hmotné prostředí: Rizika a dopady na objekty Rizika a dopady pro obyvatele Rizika a dopady na sídla a území

3 Obsah kondenzované vody ve fresce po koncertu
Rizika a dopady na objekty 1.1 Aspekty prostředí 1.1.1 Vlhkostní a teplotní změny 1.1.2 Povrchové deposity 1.1.3 Znečištění ovzduší 1.1.4 Radiace 1.1.5 Monitoring Obsah kondenzované vody ve fresce po koncertu

4 s regulovaným provozem
Rizika a dopady na objekty 1.2 Mechanické poškození a opotřebení 1.2.1 Zvýšené opotřebení 1.2.2 Vibrace a dynamické vlivy Osahávaná Julie, prostor s ne- a regulovaným provozem na Karlštejně, menhiry Karnaku s regulovaným provozem

5

6 Rizika a dopady na objekty 1.3 Záměrné poškozování 1.3.1 Vandalismus
Graffiti Náboženský vandalismus Šplhání po památkách 1.3.2 Zcizení Loupeže “Souvenýrismus”

7 1. Rizika a dopady na objekty
1.4 Ignorance a nedbalost Hluk Alkohol Znečišťování (zbytky jídla a cigaret, žvýkačky) 1.5 Transformace Změny užívání Stavební úpravy 1.6 Konflikt užívání posvátnost x návštěvníci

8

9 2. Rizika a dopady pro obyvatele
2.1 Kvalita života Zvýšená ochrana & zhodnocení památek Turistické přetížení a zácpy prostorů Vytváření monofunkčních prostorů, „turistické znečištění“ Lindos (GR )

10 2. Rizika a dopady pro obyvatele
Zvýšená ochrana & zhodnocení památek Optimální míra využití (projekt MMR OPTURISM)

11

12 2. Dopady a rizika pro obyvatele 2
2.Dopady a rizika pro obyvatele 2.2 Zapojení kulturního dědictví do života společnosti (EHD)

13 3. Rizika a dopady na sídla a území
3.1 Morfologické změny Budování nových zařízení a infrastruktury Globalizace architektury Reorganizace veřejných prostor

14

15 Změny v infrastruktuře měst
Telčské náměstí Změny v infrastruktuře Využití domů 2002 1950

16 3. Rizika a dopady na sídla a území
Globalizace architektury 2003 2004

17 3. Rizika a dopady na sídla a území
Proměny veřejných prostor 1996 2004

18 3. Rizika a dopady na sídla a území
Emission standard limits 3.2 Turistická doprava, znečištění ovzduší, hluk NO3 (top) SO2 (top) NO3 (low) SO2 (low)

19 3. Rizika a dopady na sídla a území
3.3 Zhoršení stavu kulturního dědictví (hmotného+nehmotného) Degradace či destrukce městské krajiny Ztráta autenticity, originality a diverzity

20 Trend růstu počtu návštěvníků a ročního příjmu z cestovního ruchu, město Li-Jiang, Čína (od 1997 pod ochranou UNESCO)

21 „Ochrana“ UNESCO Lijiang – Naxi národ ztrácí identitu po zápisu města na seznam UNESCO a po invazi turistického „trhu“ a bohatšího národa Han, postupně ovládajícího obchod

22 3. Rizika a dopady na sídla a území
3.4 Zkrášlování městských prostor, vylepšování Lepší údržba veřejných prostor

23 SPOLUÚČAST VEŘEJNOSTI v plánování rozvoje CR-příklad Telč
Exkurze do areálu bývalého školního statku „Vlastní pohled“ -20 fotoaparátů na jedno použití rozdáno mezi občany Výstavy studentských ideových návrhů Veřejná prezentace vývoje rozvojového území, urbanistické studie, záměrů mikroregionu Telčsko Rozhovory s obyvateli města Dotazníkové šetření (110 odpovědí) Veřejné setkání a diskuse s potenciálním investorem

24 Závěry ze Sympozia OWHC-září 2005
Organizace měst světového kulturního dědictví UNESCO Téma I: Spoluúčast veřejnosti při revitalizaci měst Téma II: Nehmotné dědictví měst- identifikace a rozvoj Téma III: Vyvážení potřeb obyvatel a návštěvníků měst

25 Spoluúčast veřejnosti při revitalizaci měst
Různá forma zapojení veřejnosti Závislá na místních tradicích Podmínka efektivní ochrany kult. dědictví Součást demokratického plánování Kulturní rozměr- společné dědictví, identita, vzdělávání Sociální rozměr-obyvatelé center, kvalita života Ekonomický rozměr- distribuce příjmů, zaměstnanost, podpora Harmonický plán rozvoje-atraktivní místo pro život Spoluúčast při rozhodování Odpovědnost zastupitelů, konečné rozhodnutí Rovnováha mezi odlišnými zájmy Trvalý dialog, znalost potřeb dotčených osob Transparence včetně financování

26 Nehmotné dědictví měst- identifikace a rozvoj
Identifikace místních specifik, charakteru Město uchovává tradice, kulturu, rituály Různé komunity-pestrost Znalosti, a tradice, které formují města, veřejné prostory, budovy Rozvoj iniciativ podporujících udržení nehmotného dědictví Inventarizace, výchova, správa, kontinuita Tradiční stavební techniky pomáhají udržet nehmotné Klíčové principy Respektování kulturní rozmanitosti a autenticity míst Trvalá spolupráce vlád, měst, institucí, veřejnosti, NO Mezioborový přístup k identifikaci a zahrnutí nehm.děd. do strat. Plánů Dlouhodobá politická a kolektivní snaha Sdílení zkušeností a znalostí

27 Vyvážení potřeb obyvatel a návštěvníků měst
Prostředí Příležitost podpořit zachování KD, ekonomické zisky, zlepšit kvalitu života Nebezpečí pouze scénářů pro turizmus, nad zájmy místních Hodnoty, interpretace vůči návštěvníkům Vybavenost pro místní i návštěvníky Prostor pro kulturní výměnu, dialog Sociální/kulturní aspekt Nevyvážená výměna, pozorovatel-pozorovaný Ztráta identity, příležitosti k porozumění, společné aktivity Ekonomika Mnohdy hlavní průmyslové odvětví- zisky jinam, náklady na bydlení Podpořit distribuci zisků, přístup obyvatel do památek, na kulturní akce Zatraktivnit pro místní, aby se nestěhovali z center památkových měst

28 Závěry Výzkum v oblasti udržitelných strategií rozvoje CR-
důležitý zdroj informací pro kvalitní městskou správu Potřeba seznámit se se zkušenostmi z jiných zemí Potřeba přesných dat v cestovním ruchu Potřeba koordinovaného evropského výzkumu, zaměřeného na historická města a jejich prostředí Nezbytná a zásadní spoluúčast měst Evropský projekt PICTURE 12 Partnerů - B, GE, CZ, UK, SP, IT, LU, NO, FR Manuál PICTURE Případové studie /dílčí zprávy PICTURE Informační centrum- html stránky/ databáze

29 Děkuji Vám za pozornost

30

31 CUZCO OWHC Symposium

32


Stáhnout ppt "PICTURE Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google