Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aminokyseliny V této přednášce byly použity materiály z prezentací – Mgr. Mirky Rovenské, PhD – Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. – oběma srdečně děkuji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aminokyseliny V této přednášce byly použity materiály z prezentací – Mgr. Mirky Rovenské, PhD – Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. – oběma srdečně děkuji."— Transkript prezentace:

1 Aminokyseliny V této přednášce byly použity materiály z prezentací – Mgr. Mirky Rovenské, PhD – Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. – oběma srdečně děkuji

2

3

4

5

6

7

8

9

10 METABOLISMUS AMINOKYSELIN

11 Dvacet standardních aminokyselin

12 Neesenciální a esenciální aminokyseliny u člověka NeesenciálníEsenciálníSemiesenciální* Alanin Asparagin Aspartát Glutamát Serin Fenylalanin Histidin Isoleucin Leucin Lysin Methionin Threonin Tryptofan Valin Arginin Cystein Glutamin Glycin Prolin Tyrosin *pouze v určitém období růstu a během nemoci.

13 METABOLISMUS AMINOKYSELIN PROTEINY Z POTRAVY NEBÍLKOVINNÉ DERIVÁTY Porfyriny Puriny Pyrimidiny Neurotransmitery Hormony Složené lipidy Aminocukry TĚLESNÉ PROTEINY Proteosyntéza Odbourávání AMINOKYSELINY Trávení Transaminace GLUKÓZA CO 2 KETOLÁTKY ACETYL CoA MOČOVINANH 3 Přeměna ulíkové kostry 250 – 300 g/den GLYKOLÝZA KREBSŮV CYCLUS

14 Enzymy štěpící proteiny Endopeptidázy Žaludeční - pepsin Pankreatické - trypsin, chymotrypsin, elastáza Exopeptidázy (tenké střevo) aminopeptidázy, karboxypeptidázy, dipeptidázy Pepsin (pH 1.5 – 2.5) – štěpí peptidovou vazbu před Tyr, Phe, mezi Leu, Glu Trypsin (pH 7.5 – 8.5) – štěpí peptidovou vazbu mezi Lys a Arg Chymotrypsin (pH 7.5 – 8.5) – štěpí peptidovou vazbu mezi Phe a Tyr Pankreatická elastáza (pH 7.5 – 8.5) – štěpí peptidovou vazbu za Ala, Gly a Val  Hydrolyzují polypetidy na oligopetidy a až na aminokyseliny. Aminokyseliny jsou absorbovány střevní sliznicí,transportovány tkání.  Odbourávání aminokyselin probíhá intracelulárně. Prvním krokem je odstranění  -aminoskupiny, většinou ve formě amoniaku, který je vylučován, buď přímo, nebo přes další sloučeniny z organismu.

15  ketokyselina + aminokyselina R CHCOOH NH 2  ketokyselina Deaminace Transaminace Oxidativní dekarboxylace amin Katabolismus aminokyselin Základním předpokladem pro odbourávání aminokyselin je odstranění  -aminoskupiny transaminací a deaminací. Dekarboxylací vznikají biologicky aktivní aminy.

16 Aminotransferázy (transaminázy) jsou specifické pro jeden pár aminokyseliny s její odpovídající  - ketokyselinou. Aminotransferázy mají v aktivním centru prosthetickou skupinu – pyridoxalfosfát (PLP) TRANSAMINACE

17 Transaminace. Přenos aminoskupiny na ketokyselinu RCHCOO NH 3 + OOCCH 2 CH 2 CCOO O --- + Aminokyselina  -Ketoglutarát RCCOO O OOCCH 2 CH 2 CHCOO NH 3 + --- +  -Ketokyselina Glutamát

18 CH 2 CCOO O OOC CH 2 CH 2 CHCOO NH 3 + -- - + OxaloacetátGlutamát CH 2 CHCOO NH 3 + OOC CH 2 CH 2 CCOO O -- - + Aspartáta-Ketoglutarát - - Transaminace. Přenos aminoskupiny na ketokyselinu Aspartátaminotransferáza (AST)

19 Aminotransferázy jsou důležité v klinické praxi Přítomnosti aminotransferáz ve svalových a jaterních buňkách se využívá k diagnostickým účelům. Klinické měření se nazývá: SGOT (serum glutamátoxaloacetáttransamináza), také aspartáttransamináza, AST a SGPT (serum glutamátpyruváttransamináza) nebo alanintransamináza, ALT. Vysoké aktivity těchto enzymů v krevním séru indikují porušení svalové nebo jaterní tkáně (infarkt myokardu, zánět jater, ). Substráty většiny aminotransferáz jsou  -ketoglutarát a oxaloacetát. Aminotransferázové reakce jsou reversibilní a podílí se tak i na syntéze aminokyselin. Aminotransferázy

20 Glukózo-alaninový cyklus Transport aminodusíku při odbourávání svalových proteinů Alanin vyplavený ze svalu a periferních tkání, je použit pro glukoneogenezi v játrech a glukóza je opětovně vychytávána svalem a periferními tkáněmi, kde z něho vzniká pyruvát. Ten je transaminován na alanin atd. Aminodusík z alaninu je v játrech použit pro syntézu močoviny. (Obdoba cyklu Coriových). Obrázek převzat z učebnice : D. L. Nelson, M. M. Cox :LEHNINGER. PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Fifth edition

21 Obrázek převzat z: http://web.indstate.edu/thcme/mwking/nitrogen-metabolism.htmlhttp://web.indstate.edu/thcme/mwking/nitrogen-metabolism.html L -Glutamátdehydrogenáza odstraňuje v játrech aminoskupinu z uhlíkaté kostry glutamátu v játrech se hromadí glutamát vzniklý transaminací z jiných aminokyselin aminoskupina se oxidativní deaminací z glutamátu uvolní glutamátdehydrogenázovou reakcí jako amoniak (reakce probíhá v mitochondriích) glutamátdehydrogenáza je jako jediná z enzymů schopna využívat NAD + i NADP + jako akceptory redukujících ekvivalentů kombinované působení aminotransferázy a glutamátdehydrogenázy se nazývá transdeaminace. Glutamát uvolňuje svoji aminoskupinu v játrech jako amoniak

22 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 glutaminsyntetáza Je nejvýznamnější transportní formou aminodusíku v krvi Glutamin transportuje amoniak z krevního řečiště Ve své molekule nese hned dvě –NH 2 skupiny pocházející z odbourávání AMK. Glutamin je transportován do jater a NH 4 se v mitochondriích hepatocytů uvolní za pomoci glutaminázy, glutamin se mění zpět na glutamát. NH 3 se glutaminázou mění na močovinu.

23 pyruvátacetyl CoA oxalacetát fumarát sukcynyl CoA acetoacetyl CoA  -ketoglutarát citrát PEP aspartát asparagin tyrosin fenylalanin aspartát isoleucin methionin threonin valin alanin, glycin cystein, serin tryptofan isoleucin leucin* tryptofan leucin*,lysin* fenylalanin tyrosin, tryptofan glukóza acetyl CoA lipidy glutamin glutamát histidin prolin arginin Dvacet aminokyselin se odbourává na sedm produktů, které jsou součástí citrátového cyklu

24 Glukogenní aminokyseliny Metabolisují se na  -ketoglutarát, pyruvát, oxaloacetát, fumarát nebo sukcinyl CoA Aspartát Asparagin Arginin Phenylalanin Tyrosin Isoleucin Methionin Valin Glutamin Glutamát Prolin Histidin Alanin Serin Cystein Glycin Threonin Tryptofan

25 Ketogenní a aminokyseliny Metabolisují se na acetyl CoA nebo acetoacetát Současně jsou i glukogemmí Metabolisují se na  -ketoglutarát, pyruvát, oxaloacetát, fumarát nebo sukcinyl CoA Isoleucin Threonin Tryptofan Fenylalanin Tyrosin Leucin a Lysin jsou pouze ketogenní

26 Metabolismus některých aminokyselin

27 Tvorba aktivovaného methioninu = S-adenosylmethionin (SAM) Metabolismus methioninu SAM slouží jako prekurzor pro řadu methylačních reakcí, např. konverze noradrenlinu na adrenalin. Po ztrátě CH 3 vzniká S-adenosylhomocystein (SAH). Převzato z http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html

28 Biosyntéza cysteinu z methioninu Převzato z http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html 1.SAM se přes SAH mění na homocystein. 2.Homocystein kondenzuje se serinem na cystathion. 3.Cystathionáza rozštěpí cystathion na cystein a  - ketoglutarát. Celá rerakce se nazývá transsulfurace * * nefunkční enzym vede ke vzniku homocystinurii. Regenerace Met za přítomnosti N 5 -methyl- tetrahydrofolátu ( vitaminy: folát + B12)

29 Homocystinurie Vrozená porucha metabolismu Met, geneticky podmíněná defektem enzymu cystathionin-β-syntázy. V moči je vysoká koncentrace homocysteinu a methioninu. Deformity kostí a poruchy zraku způsobené atypickým uložením čočky, předčasná ateroskleróza neléčený stav vede k opožděnému mentálnímu vývoji.. Vysoká chemická reaktivita homocysteinu a působení vzniku volných radikálů narušují jiné enzymy a mitochondrie buněk.

30 Bioyntéza tyrosinu z fenylalaninu Tetrabiopterin redukuje fenylalaninhydroxylázu a sám je zpět redukován NADH- dependentní dihydropteridinreduktázou. Chybějící nebo defektní fenylalaninhydroxyláza způsobuje hyperfenylalaninemie (koncentrace Phe > 120  M). Převzato z http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html

31 Fenylketonurie Vrozená porucha metabolismu Phe, geneticky podmíněná defektem enzymu fenylalaninhydroxyláza. Nahromaděný Phe ( 1000  M v plasmě) se stává hlavním donorem aminoskupiny a odčerpává v nervové tkáni  -ketoglutarát. V nervové tkáni chybí  -ketoglutarát pro Krebsův cyklus, snižuje se aerobní metabolismus. Neléčený stav vede k mentální retardaci.

32 valinisoleucinleucin  -ketoglutarátglutamát (transaminace)  -ketoisovalerát  -keto-  -methylbutyrát  -ketoisokaproát oxidativní dekarboxylace dehydrogenáza  -ketokyselin* CO 2 NAD + NADH + H + isobutyryl CoA  -methylbutyryl CoA isovaleryl CoA Dehydrogenázový komplex rozvětvených  -ketokyselin propionyl CoA acetyl CoA acetoacetát acetyl CoA propionyl CoA ++ Odbourávání rozvětvených aminokyselin

33 Choroba javorového sirupu (aminoacidémie rozvětvených aminokyselin) Vrozená genetická porucha metabolismu rozvětvených aminokyselin, geneticky podmíněná defektem enzymů. Rozvětvené aminokyseliny a jejich  -ketokyseliny se dostávají ve vysokých koncentracích do moči. Mechanismus toxicity není znám. Neléčený stav vede k abnormálnímu vývoji mozku a mentální retardaci.

34 Selenocystein Nadávno zařazen mezi proteinogenní aminokyseliny jako 21 AK. Nachází se v aktivním místě různých enzymů, včetně antioxidačního enzymu glutathionperoxidázy a 5-deiodináz. Do proteinu se inkorporuje tRNA s UCA antikodonem. Záměna selenocysteinu za Cys vede ke značnému snížení enzymové aktivity (nedostatek Se v potravě).

35 Enzymy katalyzující reakce metabolismu bílkovin obsahují kofaktory komplex vitaminů B THIAMIN B 1 (thiamindifosfát) oxidativní dekarboxylace  -ketokyselin RIBOFLAVIN B 2 (flavinmononukleotid FMN, flavinadenindinukleotid FAD) oxidáza  -aminokyselin NIACIN B 3 – kyselina nikotinová, (nikotinamidadenindinukleotid NAD + Nikotinamidadenindinukleotidfosfát NADP +) dehydrogenázy, reduktázy PYRIDOXIN B 6 (pyridoxalfosfát) transaminační reakce a dekarboxylace KYSELINA LISTOVÁ (tetrahydrofolát) enzymy metabolismu aminokyselin KYSELINA ASKORBOVÁ odbourání tyrosinu syntéza kolagenu

36 Přeměna aminokyselin na specialisované produkty Glycin hem, purin, konjugace na žlučové kyseliny, kreatin Histidin histamin Ornithin a arginin kreatin, polyaminy (spermidin, spermin) Tryptofan serotonin (melatonin) Tyrosin andrenalin a noradrenalin Kyselina glutamová g-aminomáselná kyselina (GABA) Biologicky aktivní aminokyseliny Neurotransmitery – glycin a kyselina glutamová

37 PŘEMĚNA AMINOKYSELIN NA ODVOZENÉ PRODUKTY

38  -dusík a uhlík glycinu jsou zabudovány do pyrrolového jádra, součásti porfyrinu (prostetická skupina hemu).  1. Kondenzace glycinu a sukcynyl-CoA, za přítomnosti  -amino- levulátsyntázy (ALA syntasa) v mitochondrii. Glycin Glycin se podílí na biosyntéze hemu, purinu a kreatinu Syntéza hemu

39  2. Transport  - aminolevulové kyseliny (ALA) do cytosolu.  3. ALA dehydratasa dimerizuje dvě molekuly ALA na porfobilinogen Převzato z: http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb2/part1/heme.htm

40 Převzato z učebnice: D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principle of Biochemistry. Fourt Deition. Glycin Jako součást purinu

41

42 Kreatinfosfát je zásobní forma vysokoenergetického fosfátu. Přechází na kreatin při vysoké potřebě energie (cvičení), předání fosfátu na ADP, vznik ATP Kreatin a kreatinfosfát se nacházejí ve svalech, mozku a v krvi. Produkce kreatininu je úměrná svalové hmotě. Kreatinin je vylučován ledvinami, hladina exkrece (clearence) se používá pro měření renální funkce.

43 Glycin Syntéza glutathionu Glutathion (GSH) je tripeptid glutamátu, cysteinu a glycinu. 1.Hlavní endogenní reduktant a antioxidant, neutralizace volných radikálů a ROS, udržuje vit C a E v jejich redukované formě. 2.Velmi významný pro erytrocyty (oxidující prostředí uvnitř nich). 3.Konjuguje se s xenobiotiky, detoxifikace (glutathion-S- reduktasa) 4.Účast na transportu aminokyselin přes buněčnou membránu (cyklus  - glutamylu). 5.Kofaktor některých enzymatických reakcí. 6.Pomáhá při novém uspořádání disulfidických vazeb proteinů. 7.Součást glutathionperoxidasy,, různých oxidoreduktas. Sulfhydrylová skupina GSH redukuje peroxidy (vznik během transportu kyslíku). Oxidovaná forma – glutathiondisulfid (GSSG). ( glutathionreduktasa + NADPH – redukce GSSG na dva GSH). Převzato z http://www.rpi.edu/dept/bcbp/ molbiochem /MBWeb/mb2/part1/heme.htm Oxidovaná forma

44 Biologicky aktivní aminy vznikají z aminokyselin dekarboxylací Katecholaminy Dopamin, adrenalin a noradrenalin  -Aminomáselná kyselina (GABA) Serotonin Polyaminy spermin a spermidin Histamin

45 Syntéza katecholaminů z tyrosinu Dopamin, adrenalin, noradrenalin, Tyrosin nevyužitý pro syntézu proteinů se přemňuje na katecholaminy. Katecholaminy* jako neurotransmitery působení na  a  - adrenergní receptory (účinky na hladký sval, myokard, lipolýzu, glukoneogenezi). Syntéza katecholaminů: Tyrosin je transportován do místa jeho syntézy (buňky dřeně nadledvin, neurony sekretující katecholaminy). Katecholaminy jsou skladovány ve vesikulech a jsou vázány na ATP a protein chromatin A. *Katechol = dihydroxybenzen

46 Noradrenalin Adrenalin tyrosinhydroxylasa Fenylethanolamin N-metyltransferasa Dopamin  -hydroxylasa dekarboxylasa 1.Hydroxylace na DOPA (3, 4- dihydrofenylalanin) 2.Konverze DOPA na dopamin 3.Konverze dopaminu na noradrenalin 4.Methylace noradrenalinu na adrenalin. Převzato z http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html

47 Monoaminooxidázou (MAO) Katechol-O-metyltransferasou (COMT) Všechny katecholaminy jsou degradovány dvěma enzymatickými systémy MAO Oxidativně deaminuje primárná amin a uhlík, na kterém byla původně aminoskupina navázána, zoxiduje ho na karoxyl. COMT Přenáší metyl (SAM  SAH) na OH skupinu katecholového jádra (vzniká methoxyskupina). Vzniká kyselina vanilmandlová. Kyselina vanilmandlová jako produkt působení MAO a COMT na katecholaminy

48  -aminomáselná kyselina (GABA) Inhibiční neurotransmiter. Spolu s glycinem působí v CNS (mícha a mozkový kmen). Snížená produkce GABA vede k epileptickým záchvatům. Analoga GABA se používají jako antiepileptika. (hladinu GABA lze zvýšit podáním inhibitorů enzymu GABA aminotransferasy).

49 Dráha syntézy serotoninu a melatoninu z tryprofanu Serotonin : Je ve vysoké koncentraci obsažen v destičkách, gastrointestinálním traktu, neuronech v mozku. Je jedním ze základních neurotransmiterů. ( Umožňuje komunikaci mezi jednotlivými synapsemi v mozku a ovlivňuje nálady, emoce, paměť, bolest, spánek, chuť k jídlu). Nedostatek způsobuje snížení přenosu nervových vzruchů. ( antidepresiva inhibují zpětné vychytávání serotoninu, prodlužují účinek serotoninu). Serotonin působí přes specifické receptory ( identifikovány a klonovány byly receptory 5HT 1 -5HT 7. Většina receptů je spojena s G-proteinem, ovlivňují adenylátcyklázu nebo fosfolypázu C g. 5HT 3 je třída receptorů jsou iontové kanály). K některým receptorům mají vysokou afinitu antidepresiva - Prozac. Převzato z článku: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3581

50 Derivát serotoninu. Hraje důležitou roli v udržování normálního biorytmu organizmu, zejména cyklu spaní a bdění. Produkován epifýzou hlavně během spánku. Produkce probíhá cyklicky. Působí přes vysokoafinitní receptory spojeny s G-proteiny. (U člověka byly nalezeny jak v mozku v suprachiazmatických jádrech, tak i v podvěsku mozkovém, ledvinách a ve střevě, u zvířat také v sítnici a v cévách). Je účinný ve vychytávání volných radikálů a protože je dobře rozpustný v tucích, prochází tedy lipidovou membránou – na zvířecích modelech omezil riziko vzniku rakoviny.

51 Histamin Vzniká dekarboxylací histidinu. Působí přes receptory (H1 – H4).produkují ho antigenem aktivované žírné buňky. Má účinky na vasodilataci, bronchokonstrikci, aktivuje hladké svalové buňky. Je chemotaktický pro basofily, V nervovém systému (CNS i periferním) tlumí uvolňování neurotransmiterů (acetylcholinu, noradrenalinu, serotoninu), reguluje spánek (antihistaminika navozují spánek, poškození neuronů produkujících histamin znemožní bdělost. Stimuluje produkci HCl v žaludku. Granula žírných buněk Strukturální analog Cimetidin se používá k léčbě duodenálního vředu. Antagonista receptoru pro histamin.

52 Syntéza polyaminů Přeměna argininu přes ornitin a putrescin na polyaminy. Polyaminy Podílejí se na mnoha fyziologických procesech (rychlá buněčná proliferace a rychlý buněčný růst). Mají pozitivní náboj (asociace s polyanionty – DNA a RNA, ( stimulují jejich biosyntézu a napomáhají při jejich sbalování). Stimulují syntézu proteinů.

53 Biosyntéza polyaminů spermidinu a sperminu Převzato z učebnice: D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principle of Biochemistry. Fourt Deition.

54 Léčba africké spavé nemoci biochemickým „trojským koněm“ Trypanosoma brucei rhodesiense převléká svůj proteinový kabát a uniká tak imunitnímu systému. Ornithindekarboxylasa má u savců rychlý metabolický obrat. U trypanosomy je tento enzym stálý. Difluoromethylornitin (DFMO) je blokátorem ornithindekarboxylasy a používá se k léčbě spavé nemoci.

55 Karnosin Je dipeptid  -alaninu a histidinu. Je přítomen v kosterním svalu a v mozku (vysoká hladina u sprinterů). Aktivuje myosinovou ATPasu. Vychytává kyslíkové radikály (ROS), chrání proteiny před oxidací. Inhibuje neenzymové glykace proteinů (stárnutí). Inhibuje vznik a růst agregátů  -amyloidních peptidů (Alzheimerova choroba). Anserin – n-methylkarnosin. Přítomen ve svalech jiných savců než u člověka.

56 Oxid dusnatý NO Produkce: buňkami cévního endotelu, hladkými svalovými buňkami, buňkami srdečního svalu. Funkce: působí vasodilataci inhibuje vasokonstrikci inhibuje adhesi destiček k cévnímu endotelu inhibuje adhesi lekocytů na cévní endotel má antiproliferativní účinek (inhibice hyperplasie hladkých svalových buněk a následné poškození cévní stěny vychytává superoxidové anionty (protizánětlivý účinek)

57 http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/MB1index.html http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/MB1index.html http://themedicalbiochemistrypage.org/amino-acid-metabolism.html Užitečné webové stránky

58 Plazmatické proteiny

59  Koncentrace 65 –80 g  l  Podle složení: jednoduché složené (glykoproteiny, lipoproteiny)  Dělení pomocí: a) vysolovacích metod  fibrinogen, albumin, globuliny b) elektroforézy  frakce: albumin, globuliny  1,  2, ,  : - +  2 2  1 albumin

60 Elfo frakce plazmatických proteinů FrakceZastoupení (%) c (g/l) Albuminy: albumin prealbumin (transthyretin) 52 – 5834 – 50  1 -globuliny: globulin vázající thyroxin, transkortin,  1 - kyselý glykoprotein,  1 -antitrypsin,  1 -lipoprotein (HDL),  1 -fetoprotein 2,4 – 4,42-4  2 -globuliny: haptoglobin, makroglobulin, ceruloplasmin 6,1 – 10,15 – 9  -globuliny: transferin, hemopexin, lipoprotein LDL, fibrinogen, C-reaktivní protein, C3 a C4 složka komplementu 8,5 – 14,56 – 11  -globuliny: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE 10 – 218 – 15

61 Plazmatické proteiny se podílejí na: 1.srážení krve 2.udržování stálého vnitřního prostředí (pH, osmotický tlak) 3.obranných funkcích 4.transportu metabolitů hormonů zplodin látkové přeměny absorbovaných živin léků

62 Obecné vlastnosti plazmatických proteinů  Většina je syntetizována v játrech výjimka:  -globuliny jsou syntetizovány v plazmatických buňkách  Syntetizovány ve formě preproteinů na membránově vázaných polyriboso- mech; pak jsou posttranslačně modifikovány v ER a Golgiho komplexu  Převážně se jedná o glykoproteiny výjimka: albumin  Mají charakteristický poločas trvání v oběhu (albumin: 20 dnů)  Vykazují polymorfismus (imunoglobuliny, transferin, ceruloplasmin…)

63 Reaktanty akutní fáze (APRs)  Jejich hladina se mění během akutního zánětu nebo nekrózy tkáně  Stimuly vedoucí ke změnám konc. APRs: infekce chirurgický zákrok poranění nádory

64

65 Rozdělení reaktantů akutní fáze Negativní: albumin transferin Pozitivní:  1-antitrypsin C-reaktivní protein: konc. roste ~1000x ! fibrinogen haptoglobin (HP) C3, C4

66 ALBUMIN  Koncentrace v plazmě 45 g  l   60% celk. plazmatických proteinů  Funkce: udržování osmotického tlaku transport steroidních hormonů volných mastných kyselin bilirubinu léků (sulfonamidů, aspirinu) Ca 2+ Cu 2+

67 Příčiny snížené koncentrace albuminu  Choroby jater (cirhóza) – pokles poměru albumin:globuliny  Proteinová podvýživa  Zvýšené vylučování ledvinami (onemocnění ledvin)  Mutace způsobující analbuminemii (ovlivňuje splicing)

68 TRANSFERIN  Koncentrace v plazmě 3 g  l  Funkce transferinu: transport železa –z odbouraného hemu a z potravy (střeva) do místa potřeby, tj. do kostní dřeně a dalších tkání 1 mol transferinu přenáší 2 moly Fe 3+

69 Endocytóza transferinu zprostředkovaná receptory  Ferotransferin se váže na receptory na povrchu buňky; tento komplex je internalizován do endosomu  V endosomech se železo uvolňuje z Tr (účinek nízkého pH & redukce Fe 3+  Fe 2+ ) a dostává se do cytoplasmy  Železo je dopraveno do místa potřeby v buňce resp. navázáno na feritin (Fe 2+  Fe 3+ a uskladnění železa)  Apotransferin se vrací k membráně, uvolňuje se z receptoru a do plasmy.

70 Příčiny poklesu transferinu  Popáleniny  Infekce  Maligní procesy  Onemocnění jater a ledvin Příčiny relativního nadbytku transferinu  Anémie z nedostatku železa

71 FERITIN  Intracelulární protein, v plazmě jen malé množství  24 podjednotek, které obklopují 3000 – 4500 iontů Fe 3+  Funkce: uchovává a v případě potřeby uvolňuje železo  Primární hemochromatosa – genetické onemocnění, při kterém se zvyšuje absorpce železa ve střevě a to se pak hromadí ve tkáních  poškození jater, kůže, pankreatu, srdce. Stoupá i konc. feritinu.

72 CERULOPLASMIN  Koncentrace v plazmě 300 mg  l  Funkce ceruloplasminu: přenáší 90% plazmatické mědi (měď – kofaktor různých enzymů); 1 molekula váže 6 atomů mědi; váže měď pevněji než albumin, který přenáší 10% mědi  albumin je asi pro přenos mědi významnější (snadněji ji uvolňuje)

73 Příčiny poklesu ceruloplasminu  Jaterní onemocnění, např. Wilsonova choroba: gen. onemocnění, měď není vylučována do žluče a akumuluje se v játrech, mozku, ledvinách a červených krvinkách Příčina: mutace v genu pro ATPasu vázající měď Následek: hromadění mědi v játrech, mozku, ledvinách  poruchy jater, neurologické poruchy ↓ vazba mědi na apoceruloplasmin  nízká hladina ceruloplasminu v plasmě Příčiny nárůstu ceruloplasminu  Reaktant akutní fáze  zánětlivé procesy karcinom, leukémie revmatická artritida

74 HAPTOGLOBIN   2 - globulin, tetramer  Vyskytuje se ve 3 polymorfních formách  Funkce haptoglobinu: váže volný hemoglobin a transportuje jej do retikuloendoteliálních buněk komplex Hb-Hp neprochází glomeruly  zamezení ztráty volného Hb, a tudíž i Fe volný Hb prochází glomeruly a precipituje v tubulech  poškození ledvin X

75  Reaktant akutní fáze  zánět, infekce poranění maligní nádory Příčiny nárůstu haptoglobinu Příčiny poklesu haptoglobinu  Hemolytická anemie: poločas života Hp = 5 dní x komplexu Hp-Hb = 90 min (komplex je z plasmy rychle vychytáván)  hladina Hp klesá za situací, kdy je Hb soustavně uvolňován z červených krvinek (hemolytická anemie)

76 transferin feritin ceruloplasmin haptoglobin hemopexin (váže hem a transportuje ho do jater) -mají antioxidační účinky: odstraňují Fe 2+, a tím zabraňují Fentonově reakci: H 2 O 2 + Fe 2+  Fe 3+ + OH· + OH -

77  1 - ANTITRYPSIN (  1 -antiproteinasa)  Syntetizován v hepatocytech a makrofázích  Tvoří 90 %  1 frakce  Glykoprotein, vysoce polymorfní  Funkce: hlavní plazmatický inhibitor serinových proteas (trypsinu, elastasy...) deficience  proteolytické poškození plic (emfyzém) vazby s proteasami se účastní methionin; kouření  oxidace tohoto Met  AT přestává inhibovat  ↑ proteolytické poškození plic, zvláště u pacientů s deficiencí AT

78 HLAVNÍ SLOŽKY (PROTEINY)EXTRACELULÁRNÍ MATRIX

79 Složení extracelulární matrix Buňky ( fibroblasty, hladké svalové buňky, chondroblasty, osteoblasty, epiteliální buňky) Fibrilární složka Nefibrilární složka Tekutina

80 Funkce extracelulární matrix Podpůrná funkce pro buňky Regulace: - polarity buněk - dělení buněk - adheze - pohybu Růst a obnova tkání Určení a udržení tvaru tkáně Architektura tkání a orgánů Membránová filtrační bariéra (glomeruly) Výměna různých metabolitů, iontů a vody

81 Hlavní složky extracelulární matrix Kolagen a elastin Proteoglykany Glykoproteiny

82 Kolagen Jedna třetina všech tělních bílkovin Vysoká stabilita Mechanická pevnost ale poddajnost ( kůže, šlachy a vazy, chrupavky, bazální membrány, kosti ) Difůze a výměna metabolitů, iontů a vody

83 N erozpustný glykoprotein - protein + cukerná složka proteinová složka obecná chemická struktura kolagenu G – X – A – G – A – A – G – Y – A – G – A – A – G – X – A – G – A – – A – G – X – A – G – A – A – G – Y – A – G – A – A – G – X – A – G – A – A – G – X – A – G – A – A – G – Y – A – G – A – A – G – X –A G - glycin, X - prolin nebo hydroxyprolin, Y – lysin nebo hydroxylysin, A - aminokyselina Struktura kolagenu

84 glycin 30% hydroxyprolin a hydroxylysin (25%) hydroxyprolin a hydroxylysin se v jiných proteinech vyskytují zřídka cukerná složka = glukosa a galaktosa Struktura kolagenu

85 mRNA Signální protein 1. Syntéza řetězců pre-prokolagenu. Signální protein je navádí do RER. Biosyntéza kolagenu 2.Odštěpením signálního proteinu vzniká prokolagenní peptid.

86 3. Hydroxylace některých prolinů a lysinů prolyl-4-hydroxylasa, lysyl-5-hydroxylasa Reakce vyžaduje - O 2 (popř. superoxid) -  -ketoglutarát - Fe 2+ - kyselina askorbová Prolin +  ketoglutarát+ O 2 + Fe 2+ → 4-hydroxyprolin + Fe 3+ + CO 2 + sukcinát Hydroxyprolin stabilisuje molekulu kolagenu.

87 4. Glykosylace – vazba glukosy a galaktosy na některé hydroxylysylové zbytky. ( gukosyltransferasa a galaktosyltransferasa)

88 5. Uspořádání jednotlivých  -řetězců do podoby prokolagenu. Tvorba disulfidických vazeb v oblastech registračních peptidů na obou koncích prokolagenních peptidů. Vznik trojité šroubovice prokolagenu. 6. Sekrece prokolagenu do extracelulárního prostoru. Registrační peptidy

89 8. Oxidace lysylových a hydroxylysylových zbytků na příslušné aldehydy lysyloxidasou a hydroxylysyloxidasou (oxidativní deaminace). Odstranění NH 2 skupiny umožňuje vznik kovalentních vazeb – Schifových bází. 7. Odštěpení registračních peptidů v extracelulárním prostoru pomocí prokolagenních peptidas, vznik tropokolagenu. Prokolagen peptidáza

90

91 9. Samovolné uspořádávání molekul tropokolagenu do fibril, tvorba příčných vazeb – Schifovy báze mezi sousedními molekulami tropokolagenu.

92 Distribuce hlavních kolagenních typů ve tkáních TypSložení řetězcůVýskyt I[    kůže70 – 80% kost 100% šlacha 90% cévy, ligamenta, fascie, rohovka dentin játra, plíce, střevo II[  II)] 3 chrupavka, sklivec III[  III)] 3 kůže20 – 30% šlacha 10% játra, plíce, střevo IV [  V    V  bazální membrány [  V  V  (IV)  V [  V  V  (V)  bazální membrány placenta, svaly

93 Kolageny – interakce kolagen tvořící fibrily a nefibrilární kolagen šlacha chrupavka Podle M. E. Nimni, 1993, in M. Zern and L. Reid, eds., Extracellular Matrix

94 Kolagen a choroby pojiva Nadbytek kolagenu – fibróza - plicní fibróza - jaterní cirhóza - ateroskleróza Nedostatek kolagenu Osteogenesis imperfecta ( křehké kosti) mutace kolagenu typu I  porucha tvorby trojité šroubovice molekuly kolagenu  snadné odbourávání kolagenu  lámavost kostí - Ehlers-Danlosův syndrom - porucha syntézy kolagenu  šlachy a kůže snadno natažitelné  hypermobilita v kloubech  roztržení velkých cév

95 Proteoglykany Obří molekuly obsahující z 95% cukernou složku

96 Proteoglykany a GAG - funkce  vyplňují extracelulární prostor - odolnost proti tlaku - návrat původního tvaru tkáně - lubrikační agens v kloubech - hydratace chrupavek v kloubech  zachycují vodu  odpuzují negativně nabité molekuly  vazba na kolagenní fibrily - tvorba sítí - v kosti se na ně váží vápenaté soli (hydroxyapatit a uhličitanvápenatý)  adheze buněk a jejich migrace  podíl na vývoji buněk a tkání

97 Glykosaminoglykany (GAG) – dlouhé nerozvětvené molekuly střídající se disacharidové jednotky: uronové kyseliny: D-glukuronová nebo L-iduronová aminocukry: N-acetylglukosamin ( GlcNAc) nebo N-acetylgalaktosamin ( GalNAc) GAG jsou vysoce negativně nabité Struktura proteoglykanů

98

99 Vazba GAG na proteinové jádro pomocí tří sacharidových jednotek

100 D-glukuronová k. + GlcNAc Kyselina hyaluronová

101 Dermatansulfát - L-iduronová k. + GlcNAc sulfát Chondroitinsulfát - D-glukuronová k. +GlcNAc sulfát Heparinsulfát a heparansulfát - D-glukuronová k. + N-sulfo-D-glukosamin Keratansulfát - Gal + GlcNAc sulfát Typy glykosaminoglykanů

102 R = H nebo SO 3 -, R´= H, COCH 3 nebo SO 3 - Typy glykosaminoglykanů

103 Výskyt GAG Hyaluronová kyselina - mezi GAG unikátní, neobsahuje sulfát - nekovalentně se váže s komplexem proteoglykanů - obrovské polymery, které váží velké množství vody Dermatansulfát - kůže, cévy, srdeční chlopně Chondroitinsulfát - chrupavka, kost, srdeční chlopně Heparinsulfát - granula žírných buněk vyskytujících se kolem plicních artérií, játra a kůže Heparansulfát - bazální membrány, komponenty buněčných povrchů Keratansulfát - rohovka, kost, chrupavka

104 Agrekan - hlavní proteoglykan v chrupavce Versikan – v mnoha tkáních, hlavně v cévách a v kůži Dekorin – malý proteoglykan mnoha tkání Biglykan – malý proteoglykan chrupavky Rozdělení proteoglykanů podle velikosti

105 Pevnost v tahu díky konformaci náhodného klubka. Vysoký obsah prolinu a hydroxyprolinu. Monomer – tropoelastin. Desmosin a isodesmosin (lysylové a hydroxylysylové zbytky) zajišťují tvorbu příčných vazeb. Vznik působením lysyloxidázy. Výskyt – plíce, velké arterie, ligamenta Elastin

106 Syntéza elastinu

107 Fibronektin a laminin přímá vazba na kolagen nebo proteoglykany - fibronektin na kolagen typu I, II a III - laminin na kolagen typu IV v bazálních membránách ukotvení buněk k ECM, -fibronektin má sekvenci aminokyselin RGDS (arg, gly, asp, ser) - vazba s povrchovými buněčnými receptory Strukturální glykoproteiny

108 Glykoprotein vázaný na povrch buněk Cirkuluje také v plasmě Dva identické polypeptidové podjednotky spojené Disulfidickými můstky C-konci Segment, který váže buňky (RGDS) Vazebné domény - kolagen, heparinsulfát, hyaluronová kyselina, fibrin Fibronektin

109 Molekula má tvar kříže 3 polypeptidové řetězce Vazebné domény pro: kolagen IV, heparin, heparinsulfát, doména pro vazbu na buňky. Důležitý a biologicky aktivní glykoprotein bazální membrány. Ovlivňuje buněčnou diferenciaci, migraci, adhesi, fenotyp. Na buněčnou membránu se váže přes receptory pro integriny. Laminin


Stáhnout ppt "Aminokyseliny V této přednášce byly použity materiály z prezentací – Mgr. Mirky Rovenské, PhD – Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. – oběma srdečně děkuji."

Podobné prezentace


Reklamy Google