Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peter F. Drucker Zpracovali: Martin Benda Petr Hohenberger

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peter F. Drucker Zpracovali: Martin Benda Petr Hohenberger"— Transkript prezentace:

1 Peter F. Drucker Zpracovali: Martin Benda Petr Hohenberger
Marek Kamler Vlastimil Komínek

2 Peter F. Drucker OBSAH - Životopis - Ocenění a vědecké disciplíny
- Nedostatky - Knihy - Shrnutí a Závěr

3 Peter F. Drucker Narozen 19. listopadu 1909 ve Vídni - zemřel
Neustále se pochyboval v kruhu ekonomů, doktorů, vědců, právníků a jiných intelektuálů, kterými byli například Schumpeter, Hayek, Mises. “Tohle bylo v podstatě moje vzdělání” říká Drucker 3

4 Peter F. Drucker- vzdělání
Studoval na Doblingském gymnáziu a poté dokončuje jednoletou praxi v Hamburku u obchodní společnosti s dlouholetou tradicí. Vystudoval práva ve Frankfurtu a získává zde doktorát z mezinárodního práva.

5 Peter F. Drucker- emigrace
Po vzestupu nacismu v roce 1933 Drucker emigruje z Němcka do Londýna. V roce 1937 odchází trvale do USA Stává se z něj vážený odborní přes managament a podnikání

6 Peter F. Drucker- Ocenění Winstona Churchilla
Za jeho analyzu fašismu byl oceněn cenou Winstona Churchilla. V této analýze Drucker odhaluje nihilistický charakter fašismu a národního socialismu, který negoval tisíciletí evropského kulturního vývoje a také se vyrovnává s v té době obecně obdivovaným úspěchem jejich obranných/válečných ekonomik.

7 Peter F. Drucker V roce 1942 se ve své knize Future of Industrial Man zabýval vývojem společnosti ve dvacátém století a došel k závěru, že společnost průmyslových států se přeměnila ve společnost organizací. Na základě této knihy byl Drucker v roce 1943 pozván General Motors, aby vedl dvouletou společenskovědní analýzu této v té době největší korporace.

8 Peter F. Drucker- Základ vědecké disciplíny
V roce 1946 Drucker publikoval výsledky této studie na jednom ze svých nejlepším děl - Concept of the Corporation, čímž položil základ managementu ve smyslu vědecké disciplíny. První hlavní Druckerovou myšlenkou byl imperativ dát moc řadovým zaměstnancům. Drucker argumentoval, že zaměstnance je nutno považovat za zdroje, nikoliv jen za náklady. Byl ostrým kritikem práce na běžícím pásu - protože běžící pás běžel rychlostí nejpomalejšího pracovníka a ochromoval kreativitu jednotlivých zaměstnanců. Ostře kritický byl i vůči managerům, kteří považovali firmy jen za prostředek jak vytvořit krátkodobé zisky.

9 Peter F. Drucker- Argumentace
Drucker argumentoval, že svět přechází od ekonomiky zboží k ekonomice "znalostí" - od společnosti, jíž dominuje průmyslový proletariát, ke společnosti, jíž dominují lidé, užívající svého mozku. Manageři musejí přestat zacházet s dělníky jako se zrnky v obrovském, nelidském ústrojí a musejí s nimi začít jednat jako s inteligentními lidmi. A politikové si musejí uvědomit, že znalosti, a tedy vzdělání, je nejdůležitějším zdrojem pro každou moderní společnost.

10 Peter F. Drucker- kariéra
Od té doby Drucker dělal poradce téměř každé významné obchodní společnosti např. General Electric, Coca-Cola, Citicorp, IBM a Intel, ale také u spousty vládních i nevládních organizací doma i v zahraničí. Od čtyřicátých let znal a radil téměř všem významným postavám americké ekonomie: počínaje Alfredem Sloanem, legendárním prvním generálním ředitelem General Motors a jeho kolegou Charlesem E. Wilsonem až po kapitány průmyslu jako byli Jack Welsch z General Electric a Andrew Grove z Intelu.

11 Peter F. Drucker - úspěchy
Ve svých knihách, sloupečcích ve Wall Street žurnálu a ve svých pravidlných příspěvcích do Harvard Business Review Drucker předpovídal brzy všechny podstatné vývoje posledních desetiletí: privatizaci a decentralizaci, velký triumf důchodových fondů, růst Japonska do světové hospodářské velmoci, rozhodovací důležitost marketingu a vzestup informovanosti společnosti s potřebou celoživotního vzdělávání.

12 Peter F. Drucker - profesor
od 1950 do 1971 byl profesorem managementu na Newyorské univerzitě. Nicméně jeho opravdová záliba byla vždy v malých univerzitách, což ho také přimělo v roce 1971 přestěhovat se do Claremontské vysoké školy v Kalifornii. Kromě přednášení na Claremontské vysoké škole zde taky Drucker napsal mnohé své knihy a články.

13 Peter F. Drucker - neziskový sektor
Drucker učí, že management není specifická část obchodních společností, ale spíše specifický orgán všech institucí moderní společnosti. Zdarma poskytoval i poradentství pro veřejné dobročinné a charitativní organizace. Kritizuje agresivní kapitalismus, který neuznává sociální hledisko. Naopak stojí za teorií volného trhu v ekonomice

14 Peter F. Drucker- nedostatky
Kritici říkají, že Drucker nerozuměl malým organizacím Druhou kritikou jeho práce je to, že jeho důraz na management prostřednictvím cílů vedl podniky do slepé uličky Většina moderních podniků tuto Druckerovu mechanistickou praxi opustila - dávají přednost tomu, aby nové myšlenky - včetně nápadů pro dlouhodobé strategie - vznikaly spontánně mezi řadovými a středně vysokými zaměstnanci. Odmítají vnucování myšlenek firmě seshora.

15 Peter F. Drucker- shrnutí
Dal vzniknout základům moderního managmentu. Dnes je uznáván jako člověk, který zavedl pojem managment.

16 Druckerovy knihy V letech napsal 38 knih o managementu, ekonomice, společnosti, společenské a politické struktuře. Dále je autorem několik autobiografických a antologických (průřezových) děl. Jeho knihy byly přeloženy do více jak 30 jazyků.

17 Překlady do češtiny V českých překladech vyšlo v letech 1992 až 2006 patnáct Druckerových knih, včetně dvou zásadních antologií, které k vydání osobně vybral a sestavil autor. Českého vydání patnácté knihy Drucker na každý den (The Daily Drucker, 2005), která v podobě „kalendáře“ přináší zásadní průřez autorovým celoživotním dílem, se Peter Drucker již nedožil.

18 Knihy vydané v ČR Podnikové řízení a hospodářské výsledky 1968
První soustavný přehled hospodářských úkolů pro vedoucí pracovníky podniků. Management: Budoucnost začíná dnes 1992 Soubor esejů a článků z let o ekonomice a ekonomických silách ovlivňujících naše životy. Efektivní vedoucí 1992 Práce z r je podnětná svým pojetím vedoucího jako stratéga, který určuje cíle a následně hledá efektivní cesty k jejich dosažení.

19 Nejvýznamnější knihy The Essential Drucker (To nejdůležitější z Druckera) vydaná i česky - přináší ukázky z nejvýznamnějších Druckerových knih o managementu. - shrnuje základní východiska a principy managementu - poskytuje spolehlivý nástroj, jak čelit zítřejším nárokům ekonomického a společenského vývoje

20 Nejvýznamnější knihy - pojednává o postkapitalistické společnosti  = společnosti, v níž klíčovým ekonomickým zdrojem přestává být kapitál a stávají se jím produktivně aplikované znalosti. - pojednává o příčinách krachu nových podnikatelských projektů, kde je chybou jejich nekompetentní řízení

21 Nejvýznamnější knihy A Functioning Society (Fungující společnost)
- shrnuje jeho nejvýznamnější myšlenky a eseje na téma společnost, společenství a politická struktura. - přináší výběr z Druckerovy pětašedesátileté tvorby

22 Nejvýznamnější knihy - kniha je rozdělena do sedmi částí
- jednotlivé části se zabývají např: možnostmi státu v sociální a hospodářské oblasti určení pojmu fungující společnosti ve vyspělém industriálním světě velké podnikové organizace jako společenské a politické, nikoli pouze jako hospodářské organizace

23 Závěr Platnost a podnětnost Druckerových myšlenek ovšem není omezena časem jeho fyzického života – lze očekávat, že jeho texty budou s nadšením, úžasem a s vděčností objevovat nové generace čtenářů.

24 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Peter F. Drucker Zpracovali: Martin Benda Petr Hohenberger"

Podobné prezentace


Reklamy Google