Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu."— Transkript prezentace:

1 Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu

2 Základní modul 1Chraňte své nápady 2/43 Výukové cíle Pochopit, co znamená duševní vlastnictví Zvážit klady a zápory přihlášky vynálezu –Pochopit, co je to patent –Know how vedoucí k získání patentu a související náklady –Porozumět způsobům využití patentů –Získat povědomí o alternativách k patentům Umět použít informace uvedené v patentech k získání cenných poznatků

3 Základní modul 1Chraňte své nápady 3/43 Duševní vlastnictví - přehled Práva - (duševní vlastnictví) K čemu?Jak? Autorská práva původní umělecká díla Ochranné známky odlišení a identifikace výrobků nebo služeb používání a/nebo registrace Průmyslové vzory registrace* Patentynové vynálezy přihláška a průzkum vzniká automaticky Obchodní tajemství vnější vzhled cenné nezveřejněné informace přiměřená snaha o utajení

4 Nils Omland, květen 2009 Práva duševního vlastnictví nalezená u mobilního telefonu Ochranné známky: vyrobeno spol. "Nokia" výrobek "N95" software "Symbian", "Java" Patenty: metody zpracování dat polovodičové okruhy chemické sloučeniny … Autorská práva: kódovací software návod k použití vyzváněcí tón … Obchodní tajemství: ? Průmyslové vzory-design (některé s registrací): celkový styl schránky telefonu uspořádání tlačítek v oválném tvaru tlačítka ve tvaru trojrozměrné vlny … © Nokia 4/43

5 Základní modul 1Chraňte své nápady 5/43 Význam duševního vlastnictví Základní vlastnictví ve znalostní ekonomice –švédský výrobce oceli Sandvik: 20% jeho hodnoty pochází z duševního vlastnictví! Zvyšuje investice do inovativních projektů –bez duševního vlastnictví by mnohé inovativní projekty nepřinášely zisk, protože by jejich výsledky mohl kdokoli napodobovat Chrání malé inovativní firmy –Dolby ® Laboratories –W. L. Gore & Associates (Gore-Tex ® ) Potřeba uvolnit duševní vlastnictví pro veřejnost za stanovených podmínek: –Linux (GPL): i zlepšení musí být zdarma!

6 Základní modul 1Chraňte své nápady 6/43 Příklady cenného duševního vlastnictví Coca-Cola ® Apple ® iPod ® Volitelné Proces zmnožení DNA Harry Potter Polaroid

7 Základní modul 1Chraňte své nápady 7/43 Patenty jsou všude kolem nás velký objev volitelný patentové dokumenty rok zveřejnění supravodič jízdní kolo zubní kartáček

8 Základní modul 1Chraňte své nápady 8/43 První výskyt „patentového systému" Vládci starověkého řeckého města Sybaris (zničeno v roce 510 př.n.l.) nařídili: „Jestliže kuchař vynalezne nový chutný pokrm, žádnému jinému kuchaři se nedovoluje připravit tento pokrm po dobu jednoho roku. Během této doby toliko sám vynálezce smí sklízet obchodní zisky tímto pokrmem přinesené. Tento krok povzbudí ostatní k pilné práci a soutěži v obdobných vynálezech." Optional

9 Základní modul 1Chraňte své nápady 9/43 Patentový systém Benátský Senát v roce 1474: „Kdokoli v tomto městě učiní nějaký nový a důmyslný objev, jež dosud nebyl na našem území vynalezen, je povinen jej ohlásit zdejšímu Státnímu soudu, jakmile lze tento objev zkoušet a použít, přičemž bude po dobu deseti let zakázáno komukoli na našem území obdobný vynález vytvořit či napodobit“. Současnost: nový na světě (v Evropě); ochrana na dobu až 20 let Pobídka k inovaci(poskytuje ochranu) Pobídka ke sdílení poznatků (zveřejnění podrobností o vynálezu)

10 Základní modul 1Chraňte své nápady 10/43 Raný anglický patent vydaný v roce 1617 Optional

11 Základní modul 1Chraňte své nápady 11/43 Britský patent č. 1769-913: Wattův zdokonalený parní stroj Optional

12 Základní modul 1Chraňte své nápady 12/43 Vývoj v oblasti patentů parních strojů Optional Kumulativní počet zveřejněných patentů na parní stroje Kumulativní počet patentových dokumentů Rok zveřejnění

13 Základní modul 1Chraňte své nápady 13/43 Počet přihlášek vynálezu podaných ročně na celém světě Rok podání přihlášky Počet vynálezů usilujících o ochranu patentem Optional

14 Základní modul 1Chraňte své nápady 14/43 Počty podaných přihlášek u vybraných patentových úřadů volitelné Podané přihlášky vynálezu Japonsko Rusko Evropský patentový úřad Spojené státy americké Spojené království Korejská republika Německo Francie Čína Zdroj: statistická databáze WIPO

15 Základní modul 1Chraňte své nápady 15/43 „Společenská dohoda“ zahrnutá v systému patentů Zveřejnění vynálezu Zisk výhradních práv …tak, aby se i ostatní mohli z vynálezu poučit a zdokonalovat jej!

16 Základní modul 1Chraňte své nápady 16/43 Práva plynoucí z patentu Zabránit jiným vyrábět, používat, nabízet k prodeji, prodávat nebo dovážet předmětné výrobky v zemi, pro niž byl patent udělen. Převádět tato práva nebo uzavírat licenční smlouvy. Po dobu až 20 let od data podání přihlášky vynálezu Patent nedává právo používat daný vynález! Patentová rešerše je nezbytná!!!

17 Základní modul 1Chraňte své nápady 17/43 Jak vypadá patentový spis? Bibliografické informace –vynálezce, majitel, datum podání, technologická třída, apod. Anotace –cca. 150 slov sloužících jako pomůcka pro vyhledávání ve věci jiných přihlášek vynálezu Popis –shrnutí současného stavu techniky (tj. známé existující technologie) –problém, který je vynálezem řešen –objasnění a alespoň jeden způsob praktického využití vynálezu Nároky –definují rozsah patentové ochrany Nákresy –ilustrují nároky a popis

18 Základní modul 1Chraňte své nápady 18/43

19 Základní modul 1Chraňte své nápady 19/43 Struktura popisu Současný stav techniky –čajová konvice s jednou hubičkou Nevýhoda stávajícího stavu –časová náročnost nalévání Řešený problém –zkrátit čas na naplnění šálku Řešení –přidat ještě jednu hubičku Výhoda plynoucí z vynálezu –doba potřebná k naplnění více šálků je kratší

20 Základní modul 1Chraňte své nápady 20/43 Co lze patentovat u Evropského patentového úřadu? Vynálezy, které jsou… nové pro celý svět (neexistuje o nich žádná uveřejněná zmínka) inovující (tj. nedávají „zřejmé“ řešení) – zahrnují vynálezeckou činnost využitelné v průmyslu NIKOLI: pouhé nápady, které nelze využít v praxi Software jako takový (ale algoritmy dosahující technických výsledků ano) Obchodní metody Léčebné terapeutické postupy, odrůdy rostlin atd. … Viz články 52 a 53 EPC na http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html

21 Základní modul 1Chraňte své nápady 21/43 Čeho se nedopouštět při úvahách o podání přihlášky vynálezu Žádné zveřejňování před podáním přihlášky tj. žádné články, tiskové zprávy, prezentace, poutače či diskuse na konferencích, žádné zmínky na blozích Žádný prodej výrobků nesoucích prvky daného vynálezu před podáním přihlášky Žádné přednášky nebo prezentace před podáním přihlášky, pokud nebyla zavřena dohoda o mlčenlivosti (non-disclosure agreement) Včas vyhledejte odborné poradenství! Podejte přihlášku dříve než ostatní! NDA

22 Základní modul 1Chraňte své nápady 22/43 Kde zažádat o udělení patentu Národní patentové úřady –národní patent je platný pouze v zemi, ve které byl udělen –o udělení patentu mohou žádat i občané jiných států –jednoleté prioritní období pro dodatečné přihlášky Evropský patentový úřad –evropský patent je ekvivalentem národních patentů v zemích, ve kterých byl udělen (země platnosti volí přihlašovatel) Prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) –stačí jedna přihláška pokrývající až 141 zemí –po počáteční fázi podstoupí mezinárodní přihláška mnohé národní patentové průzkumy –Rozhodnutí podmíněná finančními výdaji mohou být zpožděna až o 30- 31 měsíců od podání přihlášky (např. rozhodnutí o volbě zemí, kde má patent platit) Žádný mezinárodní patent neexistuje!

23 Základní modul 1Chraňte své nápady 23/43 Řízení o patentu v rámci EPO Přihláška Rešeršní zpráva Zveřejnění přihlášky Oznámení rozhodnutí o udělení patentu Vypršení lhůty pro podání odporu Stáhnout? 18 měsíců cca 4-5 let9 měsíců Volitelné

24 Základní modul 1Chraňte své nápady 24/43 Řízení v rámci PCT Případná dřívější přihláška vynálezu (priorita) podání přihlášky v rámci PCT přihlašovatel rozhoduje: proběhne předběžný průzkum? 22 měsíců po datu přednosti přímý vstup do národní/regionální fáze předběžný průzkum Zveřejnění 18 měsíců po datu práva priority národní fáze: 30-31 měsíců po prvním podání přihlášky Ne Ano Optional

25 Základní modul 1Chraňte své nápady 25/43 Náklady spojené s národní přihláškou vynálezu: Německo vynález přihláška vynálezu 60 eur350 eur průzkum patentový zástupce 1 000 až 4 000 eur 90 eur70 eur roční poplatky rok 3 4 5 patent udělen! Celkem: 1 700 - 5 100 eur (záleží na složitosti vynálezu a rozsahu přípravných aktivit přihlašovatele!)

26 Základní modul 1Chraňte své nápady 26/43 Náklady spojené s evropským patentem do momentu jeho udělení 5 000 eur za poplatky patentovému úřadu* 10 000 eur za patentového zástupce* 3 000 eur za překlady* ochrana v (např.): Německo Spojené království Francie Itálie Španělsko Švýcarsko německý patent evropský patent * Odhad – skutečné náklady se odvíjí od specifik daného případu.

27 Základní modul 1Chraňte své nápady 27/43 Exkluzivita umožňuje investice a vyšší návratnost investic Silné, vymahatelné zákonné právo Činí vynález obchodovatelným (licence) Odhaluje vynález konkurenci (po 18 měsících) Může být nákladné Patent je vymahatelný až po udělení (což může trvat až 4-5 let) Výhody a nevýhody patentování VýhodyNevýhody

28 Základní modul 1Chraňte své nápady 28/43 Alternativy levné zabrání jiným patentovat tentýž vynález neposkytuje exkluzivitu odhaluje vynález konkurentům levné (ale jsou zde náklady spojené s uchováním tajemství) neodhaluje vynález nedává ochranu proti zpětnému sestrojení/vytvoření vynálezu obtížně vymahatelné „tajemství" často snadno uniknou nevyžaduje žádné úsilí neposkytuje exkluzivitu konkurenti často získají podrobnosti Zveřejnění informací (publikování) Utajení (obchodní tajemství) Nedělat nic

29 Základní modul 1Chraňte své nápady 29/43 Jak se patenty používají ochrana výrobků a postupů –zvýšení obratu a zisku –přilákání investorů prodej licencí křížové licence blokování konkurence vytváření dobrého jména/pověsti … nejsou využity

30 Základní modul 1Chraňte své nápady 30/43 Příjem z licencí amerických univerzit Zdroj: Průzkum licencí AUTM US z roku 2004 Optional neurčené ostatní vyinkasované částky průběžné platby Hrubý příjem z licencí (miliony dolarů) účetní rok

31 Základní modul 1Chraňte své nápady 31/43 Hodnota evropských patentů Hodnota patentu Podíl patentů v % Optional

32 Základní modul 1Chraňte své nápady 32/43 Podíl hodnotových tříd patentů na hodnotě celkového portfolia Pouze 3% všech patentů! Pouze 10% všech patentů! Optional

33 Základní modul 1Chraňte své nápady 33/43 Řízení ve věci přihlášky vynálezu Patentová strategie –ofenzivní/defenzivní –internacionalizace –způsob využití: licencování nebo vlastní využití Patentové informace –udržet krok s rozvojem technologie –zabránit porušení patentu –porozumět konkurenčnímu prostředí Komunikace –shromáždit přesvědčivé důkazy o tom, že patenty jsou cenné –informovat investory a banky, zákazníky i potenciální zaměstnance Udržování –platit udržovací poplatky, dodržovat lhůty –podpořit důležité patenty a zbavit se těch bez hodnoty Optional

34 Základní modul 1Chraňte své nápady 34/43 25% úsilí vynaloženého na výzkum a vývoj... … je zbytečně vynaloženo na vynálezy, které již byly učiněny! Nezačínejte s vlastním vývojem, dokud neprovedete důkladnou rešerši!

35 Základní modul 1Chraňte své nápady 35/43 GB-A-2365393 US-A-1833019 Volitelné

36 Základní modul 1Chraňte své nápady 36/43 Mnohé informace jsou dostupné pouze v patentových spisech zveřejněné v patentových spisech 80% informací nalezeno pouze v patentech! Kde tajemní konkurenti zveřejňují výsledky svého výzkumu? zveřejněné jinde

37 Základní modul 1Chraňte své nápady 37/43 Řešení obsažená v patentové dokumentaci 10% chráněné 90% využitelné bezplatně Mnohá skvělá řešení lze získat zdarma!

38 Základní modul 1Chraňte své nápady 38/43 Vyhledávání patentů může být snadné... Bezplatné celosvětové informace o patentech jsou k dispozici na http://ep.espacenet.com

39 Základní modul 1Chraňte své nápady 39/43 … ale jsou nutné alespoň základní znalosti! Vyvarujte se „naivního" vyhledávání pomocí klíčových slov, jako např.... „Zařízení k akumulaci energie“ pružina

40 Základní modul 1Chraňte své nápady 40/43 „Polovodičová součástka s řídící elektrodou" Tento druh „žargonu“ se často používá s cílem rozšířit rozsah ochrany Tranzistor

41 Základní modul 1Chraňte své nápady 41/43 „Kulovitý předmět s měkkými vlákny" Míček Někdy přihlašovatel/majitel chce ztížit možnost vyhledání vynálezu..

42 Základní modul 1Chraňte své nápady 42/43 „Množství kuliček" Někdy přihlašovatel/majitel chce ztížit možnost vyhledání vynálezu… Kuličkové ložisko

43 Základní modul 1Chraňte své nápady 43/43 Naučte se, jak vyhledávat patenty! www.epo.org/wbt/pi-tour www.epo.org/patents/learning/e-learning.html Objevte svět informací o patentech Prozkoumejte konkurenční prostředí a podnikněte interaktivní Výlet za informacemi o patentech


Stáhnout ppt "Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google