Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu."— Transkript prezentace:

1 Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu

2 Výukové cíle Pochopit, co znamená duševní vlastnictví
Zvážit klady a zápory přihlášky vynálezu Pochopit, co je to patent Know how vedoucí k získání patentu a související náklady Porozumět způsobům využití patentů Získat povědomí o alternativách k patentům Umět použít informace uvedené v patentech k získání cenných poznatků

3 Duševní vlastnictví - přehled
Práva - (duševní vlastnictví) K čemu? Jak? Patenty nové vynálezy přihláška a průzkum Autorská práva původní umělecká díla vzniká automaticky Ochranné známky odlišení a identifikace výrobků nebo služeb používání a/nebo registrace Patenty: Patentovat lze pouze vynálezy a ty jsou následně zveřejněny. Patentový úřad prozkoumá patentovou přihlášku a vyjádří se, zda splňuje přísná pravidla pro udělení patentu. Autorské právo: Autorská práva zahrnují oblasti jsou jako například literatura, výtvarné umění, dramatické umění, hudba, fotografie, nahrávky, vysílání apod. Ochranné známky: Ochranné známky jsou identifikátory zdroje původu výrobku nebo služby, např. jména, loga, barvy vztahující se k výrobkům nebo službám vlastníka, kterými se odlišují od výrobků či služeb konkurence, označení schopné grafického znázornění způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby jiné. Průmyslové vzory: Průmyslové vzory chrání vnější vzhled určitého výrobku. Neposkytují žádnou ochranu pro technologické prvky. Zahrnují nové vzory, ornamenty a tvary. Aby mohly být formálně zaregistrovány, takové průmyslové vzory musí být původní a něčím charakteristické. Umělecké prvky vzoru lze chránit autorským právem. Nezaregistrované vzory se rovněž mohou těšit jisté ochraně: Neregistrovaný vzor je bezplatné, automaticky vznikající právo, které lze nabýt zveřejněním daného vzoru. Poskytuje právo zabránit jiným v nápodobování, ale většinou je neregistrované právo platné po kratší období než právo plynoucí z registrovaného vzoru. Obchodní tajemství: je alternativou patentů. Obchodní tajemství zahrnují informace, které nejsou veřejně přístupné. Je-li vlastník takových informací obezřetný při uchovávání těchto informací v tajnosti (např. podpisem dohody o mlčenlivosti se svými zaměstnanci/partnery), může žalovat každého, kdo se těchto informací zmocní. Obchodní tajemství však neposkytuje žádnou ochranu proti zpětnému sestrojení vynálezu ani proti konkurentům, kteří nezávisle dospějí ke stejnému vynálezu. Průmyslové vzory vnější vzhled registrace* Obchodní tajemství cenné nezveřejněné informace přiměřená snaha o utajení

4 Práva duševního vlastnictví nalezená u mobilního telefonu
Ochranné známky: vyrobeno spol. "Nokia" výrobek "N95" software "Symbian", "Java" Patenty: metody zpracování dat polovodičové okruhy chemické sloučeniny Autorská práva: kódovací software návod k použití vyzváněcí tón © Nokia Obchodní tajemství: ? Průmyslové vzory-design (některé s registrací): celkový styl schránky telefonu uspořádání tlačítek v oválném tvaru tlačítka ve tvaru trojrozměrné vlny 4/43 4

5 Význam duševního vlastnictví
Základní vlastnictví ve znalostní ekonomice švédský výrobce oceli Sandvik: 20% jeho hodnoty pochází z duševního vlastnictví! Zvyšuje investice do inovativních projektů bez duševního vlastnictví by mnohé inovativní projekty nepřinášely zisk, protože by jejich výsledky mohl kdokoli napodobovat Chrání malé inovativní firmy Dolby® Laboratories W. L. Gore & Associates (Gore-Tex®) Potřeba uvolnit duševní vlastnictví pro veřejnost za stanovených podmínek: Linux (GPL): i zlepšení musí být zdarma! Pozn.: dceřiná společnost Sandviku, která je držitelem patentu, má pouze 12 zaměstnanců a má hodnotu 1,8 miliardy eur (v roce 2007). Laboratoře Dolby v šedesátých letech vynalezly technologii omezující hluk k ochraně tohoto vynálezu použily kombinaci patentů a ochranných známek staly se úspěšnou high-tech společností W.L. Gore firma založena rodinou Goreových v suterénu jejich domu v roce 1958 vysoce moderní výrobky s použitím PTFE (Teflon®) ochrana patentem a silnými ochrannými známkami nyní má zaměstnanců Další příklady pro posluchače obeznámené s koncepcí licencované technologie: ARM Ltd. vyvíjí energeticky úsporné mikroprocesory, které ale nevyrábí (vydělává na licenčních poplatcích) založena v roce 1990, nyní má vedoucí postavení na trhu s mikroprocesory pro mobilní telefony zakladatelem ARM je Hermann Hauser: „Dal jsem svým týmům (vývojářů) dvě věci, které týmy vývojářů v National, Intelu a Motorole nikdy nedostali: zaprvé žádné peníze, zadruhé žádné lidi. Jediný způsob, jak mohli (vyvíjet mikroprocesory) bylo nalézt ten nejjednodušší způsob." LINUX: Operační systém Linux a další volně dostupný software lze používat zdarma, ale uživatel musí přijmout všeobecnou veřejnou licenci (GPL), která v sobě zahrnuje dohodu o tom, že licence se vztahuje i na jakákoli vylepšení systému. Creative Commons: Soubor veřejných licencí na knihy, software, fotografie apod. Jejich autoři mohou umožnit bezplatné využití svého díla, ale například požadují, aby jejich jméno bylo uváděno při užívaní díla anebo že dané dílo se smí používat pouze k nekomerčním účelům.

6 Příklady cenného duševního vlastnictví
Volitelné Příklady cenného duševního vlastnictví Coca-Cola® Harry Potter Apple® iPod® Polaroid Proces zmnožení DNA Coca-Cola: značka, jejíž hodnota dle různých agentur zabývajících se průzkumem trhu dosahuje 27 miliard eur. OCHRANNÁ ZNÁMKA Apple iPod: Bylo prodáno více než 100 milionů kusů. OCHRANNÁ ZNÁMKA, UŽITNÝ VZOR, PATENTY (uživatelské rozhraní) Harry Potter: autorka J.K. Rowlingová proměnila svou fantazii na ekvivalent 42 tisíc kilogramů zlata – skutečný zázrak duševního vlastnictví (díky svým AUTORSKÝM PRÁVŮM vydělala zhruba 750 milionů eur). Polaroid: Kodak byl nucen zaplatit Polaroidu 550 milionů eur za nelegální použití jeho patentovaných vynálezů. Proces zmnožení DNA: technologie, která získala Nobelovu cenu, baly patentována a tento PATENT byl prodán za 190 milionů eur. Srovnejte hodnotu duševního vlastnictví s cenou diamantu Naděje (slavný velký modrý diamant): 125 milionů eur.

7 Patenty jsou všude kolem nás
velký objev volitelný patentové dokumenty rok zveřejnění supravodič jízdní kolo zubní kartáček Patenty jsou všude kolem nás Supravodiče 1987: Nobelova cena za fyziku za vysokoteplotní supravodiče vynalezené v roce 1986 dodnes bez skutečného trhu Jízdní kola: Každoročně se prodá 100 milionů jízdních kol! Zubní kartáčky: Jejich prodej dosahuje bezmála jednu miliardu kusů ročně (jeden ze závodů údajně produkuje 900 milionů kusů ročně) Zdroj údajů: graf ukazuje počet patentových dokumentů nalezených v bezplatné celosvětové databázi patentů na Vyhledávána byla slova 'bicycle či bike nebo bicyclette nebo Fahrrad', 'toothbrush nebo Zahnbürste' a 'superconduct*‘. Údaje o výrobě jízdních kol a automobilů byly převzaty ze zpráv Earth Policy Institute (Institut politiky země), US National Bicycle Dealers Association (Americké národní asociace prodejců jízdních kol), a International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (Mezinárodní organizace výrobců motorových vozidel).

8 První výskyt „patentového systému"
Optional První výskyt „patentového systému" Vládci starověkého řeckého města Sybaris (zničeno v roce 510 př.n.l.) nařídili: „Jestliže kuchař vynalezne nový chutný pokrm, žádnému jinému kuchaři se nedovoluje připravit tento pokrm po dobu jednoho roku. Během této doby toliko sám vynálezce smí sklízet obchodní zisky tímto pokrmem přinesené. Tento krok povzbudí ostatní k pilné práci a soutěži v obdobných vynálezech." Cíl: Motivoval lidi k inovativnímu myšlení, což je cíl shodný s cílem současného systému patentů.

9 Patentový systém Benátský Senát v roce 1474:
„Kdokoli v tomto městě učiní nějaký nový a důmyslný objev, jež dosud nebyl na našem území vynalezen, je povinen jej ohlásit zdejšímu Státnímu soudu, jakmile lze tento objev zkoušet a použít, přičemž bude po dobu deseti let zakázáno komukoli na našem území obdobný vynález vytvořit či napodobit“. Současnost: nový na světě (v Evropě); ochrana na dobu až 20 let Pobídka k inovaci (poskytuje ochranu) Pobídka ke sdílení poznatků (zveřejnění podrobností o vynálezu) Benátský patentový zákon: objev nový pro daný region 10 let podrobnosti nejsou zveřejněny Galileo: patent na vodní pumpu z roku 1594 Dnes: nový celosvětově (evropský zákon) 20 let podrobnosti jsou zveřejněny Hlavní cíle současného patentových systémů: (a) Pobídka k inovaci (chrání výsledky tak, aby z nich vynálezce mohl profitovat -> zvyšuje ochotu k investicím) (b) Pobídka ke sdílení poznatků (aby získal ochranu, musí vynálezce zveřejnit podrobnosti; databáze patentů podporují transfer technologií) Tato dvojí charakteristika patentových systémů je někdy označována jako dohoda mezi společností (která získává poznatky) a vynálezcem (kterému jsou udělena výhradní práva).

10 Raný anglický patent vydaný v roce 1617
Optional Raný anglický patent vydaný v roce 1617 Hlavní cílem raných patentových zákonů bylo povzbudit investice do technologií v dané zemi. Požadavek na vynález tedy byl, aby byl nový v dané zemi, nikoli nový celosvětově. V minulosti v Anglii udílela Koruna (tj. král či královna) různé monopoly nejen vynálezům, ale například i na produkci soli, hry v karty apod. V roce 1624 prohlásil anglický parlament všechny monopoly udělené Korunou za neplatné vyjma těch, které se vztahovaly k vynálezům. První patent udělený v Anglii dával svému držiteli monopol na výrobu a distribuci přesných map velkých anglických měst. Patentový dokument výslovně uvádí, že bez existence podobného patentu by nikdo nebyl ochoten vynaložit obrovské investice potřebné ke kreslení a tisku takto podrobných map.

11 Britský patent č. 1769-913: Wattův zdokonalený parní stroj
Optional Britský patent č : Wattův zdokonalený parní stroj Tento průlomový patent na parní stroj udělený Wattovi se vztahoval k „Nově vynalezené metodě snížení spotřeby páry a paliva u parních lokomotiv". obsahoval oddělený kondenzátor ke kondenzaci páry mimo válec snížil spotřebu paliva o 60% zvýšil výkon válce o stejném objemu Všimněte si, že toto je 913. patent roku Tedy nikoli 913. patent od roku Patenty se udělovaly v téže číselné posloupnosti každý rok. Takže patent s číslem 913 se vyskytuje v letech 1769, 1770, 1771 atd.

12 Vývoj v oblasti patentů parních strojů
Optional Vývoj v oblasti patentů parních strojů Kumulativní počet zveřejněných patentů na parní stroje Kumulativní počet patentových dokumentů Zhruba od roku 1930 byly parní stroje postupně nahrazovány jinými technologiemi, jako jsou parní turbíny a dieselové motory. V USA byly všechny parní lokomotivy vyřazeny z provozu v polovině padesátých let minulého století. Zdroj údajů: údaje byly získány z online databáze Informace zvláště o patentech vydaných v 18. a 19. století poskytované na nejsou úplné, a proto je údaj o počtu patentů na parní stroje vydaných do roku 1893 roven nule. Rok zveřejnění

13 Počet přihlášek vynálezu podaných ročně na celém světě
Optional Počet přihlášek vynálezu podaných ročně na celém světě usilujících o ochranu patentem Počet vynálezů Graf ukazuje počet vynálezů („patentových rodin"), na které byly podány přihlášky vynálezu u asi osmdesáti patentových úřadů po celém světě. Skutečný počet jednotlivých přihlášek vynálezu podaných celosvětově je mnohem vyšší, neboť mnohé společnosti podávají patentovou přihlášku vztahující se k témuž patentu ve více než jedné zemi. Trendy v patentování odrážejí technologický a hospodářský rozvoj. Následující snímek ukazuje, které země byly tahouny tohoto růstu od poloviny 90. let minulého století. Zdroj: databáze EPO PATSTAT. Rok podání přihlášky

14 Počty podaných přihlášek u vybraných patentových úřadů
volitelné Počty podaných přihlášek u vybraných patentových úřadů Japonsko Rusko Evropský patentový úřad Spojené státy americké Spojené království Korejská republika Německo Francie Čína Podané přihlášky vynálezu Tento graf: počet přihlášek vynálezu na jeden patentový úřad (tentýž vynález se může vyskytnout několikrát, pokud byl patentován ve více zemích). Vysoké tempo růstu od konce druhé světové války odráží technologický a hospodářský rozkvět poválečného období. V posledních dvou dekádách: vysoký růst v Koreji (od roku 1983) a Číně (od roku 1998) je důkazem rostoucího hospodářského významu těchto dvou zemí (mnohé z přihlášek vynálezu podaných v těchto zemích mají původ v zahraničí – tj. ve společnostech sídlících v Evropě a USA). Všimněte si značného počtu přihlášek vynálezu podaných v Sovětském svazu. Z pohledu vynálezců-zaměstnanců (kteří v současném systému většinou nejsou vlastníky svých vynálezů), se ony dva systémy patentů (komunistický a kapitalistický) nemusí nutně tolik lišit: oba systémy poskytovaly zaměstnancům veřejné uznání a nevelkou peněžitou kompenzaci. Další statistické údaje lze nalézt na: Zdroj: statistická databáze WIPO

15 „Společenská dohoda“ zahrnutá v systému patentů
Zveřejnění vynálezu Zisk výhradních práv … tak, aby se i ostatní mohli z vynálezu poučit a zdokonalovat jej! Poznámka pod čarou: Aby vynález získal patentovou ochranu (v Evropě), musí být celosvětovou novinkou: Byl-li vynález již zveřejněn, neposkytuje nic, co by mohlo být „kompenzováno“ za výhradní práva, a tudíž nelze dosáhnout žádné „společenské dohody". Držitelé patentů mohou na určitou dobu zakázat jiným svůj vynález užívat. Mohou si rovněž zvolit cestu poskytnutí licence na využití svého vynálezu, anebo povolit všem využívat jej bezplatně. Takže možnost využití patentovaného vynálezu pouze jedinou společností zcela závisí na rozhodnutí majitele patentu. Mnohé důležité technologie jako jsou CD disky nebo DVD disky, mobilní telefony a digitální televize jsou chráněny mnoha jednotlivými patenty, které si společnosti navzájem licencují (vzájemné licence).

16 Práva plynoucí z patentu
Zabránit jiným vyrábět, používat, nabízet k prodeji, prodávat nebo dovážet předmětné výrobky v zemi, pro niž byl patent udělen. Převádět tato práva nebo uzavírat licenční smlouvy. Po dobu až 20 let od data podání přihlášky vynálezu Patent nedává právo používat daný vynález! Práva plynoucí z patentu se nevztahují na: úkony prováděné v soukromí a pro nekomerční účely úkony prováděné pro experimentální účely se vtahem k předmětu patentovaného vynálezu. Pokud obchodování s vaším vynálezem znamená využití duševního vlastnictví jiných, pak potřebujete jejich výslovný souhlas! Abyste se přesvědčili, že váš vynález je opravdu nový, je třeba provést patentovou rešerši. Nejste-li patentovým odborníkem, požádejte o pomoc experta na patenty, např. patentového zástupce. Nejlepší je provést patentovou rešerši před zahájením výzkumu, abyste zabránili mrhání časem a úsilím! Patentovou přihlášku může podat vynálezce sám anebo jeho zaměstnavatel. Vynálezy se obvykle stávají vlastnictvím společnosti, která vynálezce zaměstnává. Totéž v mnoha – byť ne všech - zemích platí pro vysokoškolské výzkumné laboratoře. Patent nedává právo používat daný vynález! Například nový lék musí být před uvedením na trh odsouhlasen patřičným úřadem. Patentová rešerše je nezbytná!!!

17 Jak vypadá patentový spis?
Bibliografické informace vynálezce, majitel, datum podání, technologická třída, apod. Anotace cca. 150 slov sloužících jako pomůcka pro vyhledávání ve věci jiných přihlášek vynálezu Popis shrnutí současného stavu techniky (tj. známé existující technologie) problém, který je vynálezem řešen objasnění a alespoň jeden způsob praktického využití vynálezu Nároky definují rozsah patentové ochrany Nákresy ilustrují nároky a popis Bibliografické informace: Kdo patent přihlásil, kdo je původcem vynálezu apod. – technologická třída je velmi užitečná při vyhledávání (viz dále) Anotace: Užitečná při vyhledávání patentů/vynálezů a rychlém prohlížení výsledků vyhledávání. Popis: Obsahuje kompletní popis vynálezu tak, aby jej ostatní mohli uskutečnit. Nároky: Definují rozsah patentové ochrany. Nákresy: Pomáhají porozumět a vyložit nároky a popis.

18 Tento snímek ukazuje titulní stranu patentu tak, jak byla zveřejněna.
Patentovou přihlášku podala firma Cetus Corporation, zaměstnavatel vynálezce Karyho Mullise, který vynalezl řetězovou reakci polymerázy, základní nástroj biotechnologie. Společnost Cetus Corporation tento a jiné související patenty prodala společnosti Hoffmann-La Roche AG (údajně za zhruba 300 milionů dolarů), a to dříve, než byl vynálezu udělen evropský patent. Proto je v dokumentu jako vlastník uvedena společnost Hoffmann-La Roche. Vynálezce získal v roce 1993 Nobelovu cenu za chemii.

19 Struktura popisu Současný stav techniky
čajová konvice s jednou hubičkou Nevýhoda stávajícího stavu časová náročnost nalévání Řešený problém zkrátit čas na naplnění šálku Řešení přidat ještě jednu hubičku Výhoda plynoucí z vynálezu doba potřebná k naplnění více šálků je kratší Tento snímek ukazuje typickou strukturu popisu v patentu. Popis se vztahuje k nákresům. Obrázek je mnohdy lepší než tisíc slov! Uvedený příklad pochází ze Spojeného království. Lze jej nalézt v přihlášce vynálezu GB360253, která byla podaná v roce 1930.

20 Co lze patentovat u Evropského patentového úřadu?
Vynálezy, které jsou… nové pro celý svět (neexistuje o nich žádná uveřejněná zmínka) inovující (tj. nedávají „zřejmé“ řešení) – zahrnují vynálezeckou činnost využitelné v průmyslu NIKOLI: pouhé nápady, které nelze využít v praxi Software jako takový (ale algoritmy dosahující technických výsledků ano) Obchodní metody Léčebné terapeutické postupy, odrůdy rostlin atd. Tento snímek se vztahuje k patentovým přihláškám podaným u Evropského patentového úřadu (dle Evropské patentové úmluvy, neboli EPC). Patent zahrnuje pouze ty prvky vašeho vynálezu, které jsou nové a inovující. Pozn.: v USA existuje jednoroční odklad – můžete přihlásit patent až do jednoho roku poté, co je vynález zveřejněn. Vynálezy musí být využitelné v průmyslu, aby je bylo možné patentovat. Patentový úřad však nezkoumá, zda má patent nějakou ekonomickou hodnotu. Tento požadavek je jen zřídka praktickou překážkou při přihlašování patentu (existují výjimky, např. v některých oblastech biotechnologie). Viz články 52 a 53 EPC na

21 Čeho se nedopouštět při úvahách o podání přihlášky vynálezu
Žádné zveřejňování před podáním přihlášky tj. žádné články, tiskové zprávy, prezentace, poutače či diskuse na konferencích, žádné zmínky na blozích Žádný prodej výrobků nesoucích prvky daného vynálezu před podáním přihlášky Žádné přednášky nebo prezentace před podáním přihlášky, pokud nebyla zavřena dohoda o mlčenlivosti (non-disclosure agreement) Včas vyhledejte odborné poradenství! Podejte přihlášku dříve než ostatní! NDA Vzpomínáte si na zmínku o „společenské dohodě"? Pokud jste svůj vynález již zveřejnili, nebudete mít nic k „výměně“, takže patent nezískáte. Není podstatné, zda jste to byli vy, kdo vynález zveřejnil! Je v pořádku, pokud prezentujete/zveřejníte/převedete svůj vynález POTÉ, co jste podali přihlášku vynálezu. Potřebujete-li jednat se svými potenciálními zákazníky nebo investory předtím, než podáte přihlášku vynálezu, nejprve s nimi uzavřete dohodu o mlčenlivosti!

22 Kde zažádat o udělení patentu
Národní patentové úřady národní patent je platný pouze v zemi, ve které byl udělen o udělení patentu mohou žádat i občané jiných států jednoleté prioritní období pro dodatečné přihlášky Evropský patentový úřad evropský patent je ekvivalentem národních patentů v zemích, ve kterých byl udělen (země platnosti volí přihlašovatel) Prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) stačí jedna přihláška pokrývající až 141 zemí po počáteční fázi podstoupí mezinárodní přihláška mnohé národní patentové průzkumy Rozhodnutí podmíněná finančními výdaji mohou být zpožděna až o měsíců od podání přihlášky (např. rozhodnutí o volbě zemí, kde má patent platit) Žádný mezinárodní patent neexistuje! Do jednoho roku od prvního podání přihlášky vynálezu může přihlašovatel podat přihlášku pro tentýž vynález u dalších patentových úřadů. U takových přihlášek vynálezů se postupuje stejně, jakoby byly podány k datu první přihlášky (pro účely posouzení jejich novosti a inovace). Přihlášky v rámci PCT mohou být podány prostřednictvím národního patentového úřadu, prostřednictvím EPO nebo přímo u Světové organizace duševního vlastnictví. Řízení u PCT umožňuje podání jedné přihlášky, která se později rozpadá na mnoho národních přihlášek. EPO akceptuje přihlášky podané v rámci PCT jako přijímací úřad, mezinárodní rešeršní autorita, mezinárodní realizátor předběžného průzkumu a/nebo designovaný či zvolený úřad. Je však důležité zdůraznit, že žádný „mezinárodní patent “ neexistuje. Sice neexistuje mezinárodní patent jako takový, ale existuje řízení o mezinárodní přihlášce vynálezu!

23 Řízení o patentu v rámci EPO
Volitelné Řízení o patentu v rámci EPO Oznámení rozhodnutí o udělení patentu Vypršení lhůty pro podání odporu Rešeršní zpráva Zveřejnění přihlášky Přihláška 18 měsíců Stáhnout? cca 4-5 let 9 měsíců Zpráva o rešerši je obvykle vydána před zveřejněním přihlášky vynálezu. Přihlašovatel může kdykoli svou přihlášku vzít zpět, např. v případě, že objeví konflikt ve vztahu k současnému stavu techniky. Je-li přihláška vzata zpět včas, nedojde k jejímu zveřejnění. Během odporovací lhůty mohou třetí stany patent rozporovat s odůvodněním, proč neměl být udělen (důvody podání odporu jsou vymezené). Důvody, proč trvá poměrně dlouhou dobu, než je patent udělen (nejen v souvislosti s řízením EPO, ale i v případě řízení u většiny patentových úřadů): přihlašovatelé dostávají dlouhé lhůty na reakci na sdělení ze strany patentových úřadů na úřadech se nachází značné množství nevyřízených přihlášek z důvodu vysokého nárůstu patentových řízení a mezinárodních patentových procedur Zveřejněná přihláška vynálezu poskytuje určitou omezenou ochranu i před udělením patentu (viz článek 67 EPC).

24 Řízení v rámci PCT Případná dřívější přihláška vynálezu (priorita)
Optional Řízení v rámci PCT Případná dřívější přihláška vynálezu (priorita) podání přihlášky v rámci PCT Zveřejnění 18 měsíců po datu práva priority přihlašovatel rozhoduje: proběhne předběžný průzkum? 22 měsíců po datu přednosti Ne Ano Hlavní výhody: jedna přihláška vynálezu pro téměř 141 zemí poplatky plynoucí z národního řízení a náklady na překlad jsou zpožděné; vznikají pouze v případě a v momentě, kdy je započata národní fáze řízení. zahájení národní fáze řízení může být zpožděno až o 30 měsíců (EPO: 31 měsíců) od podání přihlášky. ve srovnání s 12-měsíčním právem přednosti: odklad rozhodnutí a vzniku nákladů až o 18 měsíců! Datum práva přednosti = datum podání první přihlášky vynálezu na daný vynález. přímý vstup do národní/regionální fáze předběžný průzkum národní fáze: 30-31 měsíců po prvním podání přihlášky

25 Náklady spojené s národní přihláškou vynálezu: Německo
patent udělen! patentový zástupce přihláška vynálezu roční poplatky rok vynález průzkum 1 000 až 4 000 eur 60 eur 350 eur 70 eur 70 eur 90 eur Celkem: eur (záleží na složitosti vynálezu a rozsahu přípravných aktivit přihlašovatele!) Celkové náklady vypočítané v tomto příkladu vyjadřují celkové náklady vynaložené až do momentu udělení patentu. Německý patentový úřad si na řízení o udělení patentu vyhrazuje dobu tří až pěti let. Většina patentových úřadů požaduje uhrazení udržovacích poplatků, jinak přihlášku/patent zneplatní. Cílem těchto poplatků je postupně vyřazovat bezcenné patenty ještě před uplynutím dvacetileté lhůty platnosti. Pozn.: Jeden samotný patent obvykle k efektivní ochraně zcela nové technologie nestačí. Což znamená, že celkové náklady na ochranu patentem mohou být podstatně vyšší.

26 Náklady spojené s evropským patentem do momentu jeho udělení
ochrana v (např.): Německo Spojené království Francie Itálie Španělsko Švýcarsko 3 000 eur za překlady* eur za patentového zástupce* 5 000 eur za poplatky patentovému úřadu* Srovnání nákladů na evropský patent a německý patent: vyšší honorář účtovaný patentovým zástupcem vyšší poplatky účtované Evropským patentovým úřadem požadované překlady (v závislosti na zvolených zemích platnosti) Pozn.: Zmíněné náklady se vztahují na období do udělení patentu. Nejsou v nich zahrnuty roční udržovací poplatky. německý patent evropský patent * Odhad – skutečné náklady se odvíjí od specifik daného případu.

27 Výhody a nevýhody patentování
Exkluzivita umožňuje investice a vyšší návratnost investic Silné, vymahatelné zákonné právo Činí vynález obchodovatelným (licence) Odhaluje vynález konkurenci (po 18 měsících) Může být nákladné Patent je vymahatelný až po udělení (což může trvat až 4-5 let) Přihlášky vynálezu se zveřejňují vždy až po uplynutí 18 měsíců od data jejich podání, a od toho momentu jsou volně dostupné v internetových databázích. přihlášky vynálezu mohou rovněž poskytovat jistou úroveň ochrany, jelikož konkurenti si uvědomí, že může dojít k udělení patentu, což je odradí od investic do komerčního využití vynálezu a tím od potenciálního porušení patentu. Navíc je poskytována i jistá právní ochrana (viz. doplňující poznámky). Poznámky: Zatímco patenty jsou obecně považovány za velmi silná a vymahatelná práva, může být i udělený patent při soudních sporech shledán neplatným (tj. ačkoli patentový úřad dříve patent udělil, soudce může později rozhodnout, že patent být udělen neměl). Vymáhání (prosazování) patentových práv může znamenat soudní při a ta může být nákladná.

28 Alternativy Zveřejnění informací (publikování) levné
zabrání jiným patentovat tentýž vynález neposkytuje exkluzivitu odhaluje vynález konkurentům Utajení (obchodní tajemství) levné (ale jsou zde náklady spojené s uchováním tajemství) neodhaluje vynález nedává ochranu proti zpětnému sestrojení/vytvoření vynálezu obtížně vymahatelné „tajemství" často snadno uniknou Zveřejnění informací: vynález lze zveřejnit v kterýchkoli novinách, v časopisu, žurnálu, v knize či databázi současné techniky zveřejnění zabraňuje jiným přihlásit tentýž vynález jako patent, a tak z něj učiní vynález „nepatentovaný" (ačkoli dřívější patenty mohou účinně zablokovat jeho využití). Obchodní tajemství: je často používané, obzvláště u vynálezů, které nesplňují požadavky na patentovou ochranu, a pro výrobní postupy, které nelze zpětně sestavit na základě analýzy konečného výrobku. V případě zmíněného výrobního postupu by bylo velmi obtížné prokázat porušení patentu, a proto by patent nebyl účinný. podrobné technologické informace uniknou na veřejnost v průměru do jednoho roku Další, doplňující prostředky ochrany vynálezů: výhody plynoucí z vedoucího postavení na trhu (čas do uvedení na trh), účinek principů učení, síťový efekt (tj. vytvoření uživatelské databáze), vztahy s klienty, atd. Průzkumy ukazují, že tyto možnosti jsou přinejmenším stejně důležité jako ochrana patentem a jiné právní nástroje. Nedělat nic nevyžaduje žádné úsilí neposkytuje exkluzivitu konkurenti často získají podrobnosti

29 Jak se patenty používají
ochrana výrobků a postupů zvýšení obratu a zisku přilákání investorů prodej licencí křížové licence blokování konkurence vytváření dobrého jména/pověsti nejsou využity Mnohé patenty mají hodnotu menší než eur, ale jeden ze sta má hodnotu vyšší než 100 milionů eur (evropská studie PATVAL). Vysoké školy v USA získávají zhruba 1,5 miliardy dolarů - asi 3% svého ročního rozpočtu na výzkum – z poplatků za licence na patenty (Výzkum licencí AUTM US z roku 2004). Výsledek průzkumu více než patentů: % ze všech patentů Ochrana vlastních výrobků/postupů 50% Pouze licence % Licence a používání % Křížové licence % Blokování konkurence % (Zatím) nevyužité % (Existují podstatné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, průmyslovými odvětvími a různě velkými firmami) Zdroj: Giuri et al., 2007. Pro některá průmyslová odvětví jsou křížové licence velmi důležité. Vzpomeňte si na příklad mobilního telefonu: běžný mobilní telefon musí využívat technologie chráněné tolika patenty, že většina firem vyrábějících mobily uzavřela s konkurenty smlouvy o vzájemné licenci, aby mohly navzájem využívat své patenty.

30 Příjem z licencí amerických univerzit
Optional Příjem z licencí amerických univerzit neurčené ostatní vyinkasované částky průběžné platby Hrubý příjem z licencí (miliony dolarů) V průměru univerzity v USA shromáždí zhruba 3% svého rozpočtu na výzkum díky licenčním poplatkům (ve srovnání s 1,1% v Evropě). účetní rok Zdroj: Průzkum licencí AUTM US z roku 2004

31 Hodnota evropských patentů
Optional Hodnota evropských patentů Podíl patentů v % Tato čísla vyjadřují výsledky průzkumu, při kterém odpovídalo více než investorů do patentů přihlášených u Evropského patentového úřadu v 90. letech minulého století. Investoři byli dotazováni v roce 2004, tedy dlouho poté, co byly patenty přihlášeny. Průměrná hodnota: cca 6 milionů eur. Medián (hodnota o 50% vyšší/nižší): eur = typická hodnota. Zdroj: Ceccagnoli et al., 2005. Hodnota patentu

32 Podíl hodnotových tříd patentů na hodnotě celkového portfolia
Optional Podíl hodnotových tříd patentů na hodnotě celkového portfolia Pouze 3% všech patentů! Pouze 10% všech patentů! Více než 50% celkového portfolia je vytvářeno pouhými 3% všech patentů. Více než 80% celkové hodnoty je vytvářeno pouhými 10% všech patentů. Čili, v širokém patentovém portfoliu by pozornost měla být zaměřena na onen malý počet patentů vysoké hodnoty! Zdroj: Ceccagnoli et al., 2005.

33 Řízení ve věci přihlášky vynálezu
Optional Řízení ve věci přihlášky vynálezu Patentová strategie ofenzivní/defenzivní internacionalizace způsob využití: licencování nebo vlastní využití Patentové informace udržet krok s rozvojem technologie zabránit porušení patentu porozumět konkurenčnímu prostředí Komunikace shromáždit přesvědčivé důkazy o tom, že patenty jsou cenné informovat investory a banky, zákazníky i potenciální zaměstnance Udržování platit udržovací poplatky, dodržovat lhůty podpořit důležité patenty a zbavit se těch bez hodnoty Patentová strategie by měla být v souladu s celkovou strategií firmy. Ofenzivní: např. aktivně vyhledávat firmy, které porušují patenty Defenzivní: např. zveřejňování namísto patentování Internacionalizace: patenty jsou teritoriálními právy. V zemích, kde daná společnost neoperuje, mohou stále existovat příležitosti pro udělení licence. Konkurenční prostředí: patentové informace obsahují podrobnosti o technologiích většiny konkurentů na celém světě. Pokud jsou tyto informace správně zanalyzovány, mohou být zdrojem důležitých poznatků o průmyslu obecně a o strategii konkurentů zvlášť.

34 25% úsilí vynaloženého na výzkum a vývoj ...
… je zbytečně vynaloženo na vynálezy, které již byly učiněny! Nezačínejte s vlastním vývojem, dokud neprovedete důkladnou rešerši! Duplikované výsledky výzkumu a vývoje stojí ročně jenom v Evropě až 60 miliard eur. Rakouský patentový úřad odhaduje, že 60 miliard eur je ročně v Evropě vynaloženo zbytečně, včetně jedné miliardy eur v samotném Rakousku. Prezident Rakouské asociace vynálezců odhaduje (2005), že až z ivynálezců, kteří jsou v Rakousku aktivní, pracují „bez výsledků". Společnost transferu technologie ProVendis odhaduje, že 25% německých investic do výzkumu a rozvoje je vynaloženo na opakování vynálezů, které již byly učiněny. -> Prostudujte literaturu (včetně článků v tisku a patentové dokumentace) dříve než zahájíte vlastní projekt. -> Průzkum opakujte při každém důležitém pokroku ve svém projektu: projekt se mohl změnit a další vynálezci mohli být také aktivní.

35 US-A-1833019 GB-A-2365393 Volitelné Znovuvynalezení kola - doslova
Problém: nadměrné opotřebení (nebo dokonce exploze) kol letadel kvůli vysokému zrychlení v momentě dotyku se zemí. Navrhované řešení: malé kapsy po stranách pneumatik, které kolo roztočí díky proudícímu vzduchu bez nutnosti přídavného elektromotoru. Patent přihlášen již v roce 1929!

36 Mnohé informace jsou dostupné pouze v patentových spisech
zveřejněné jinde zveřejněné v patentových spisech Zhruba 80% informací obsažených v patentových spisech nelze ve srovnatelné úrovni detailu jinde nalézt. Vynálezy se zaměřují na to, jak přimět věci fungovat, zatímco vědecké články cílí na vědecké poznatky. -> Čtěte patentovou dokumentaci jako doplněk k vědecké literatuře! Všimněte si také, že vaši konkurenti „oznámí“ své nové patentované výrobky, až když pro ně chtějí získat patentovou ochranu! Zdroj: Empirické studie. 80% informací nalezeno pouze v patentech! Kde tajemní konkurenti zveřejňují výsledky svého výzkumu?

37 Řešení obsažená v patentové dokumentaci
90% využitelné bezplatně 10% chráněné Důvody, proč mnohé patentové dokumenty popisují vynálezy, jež lze využívat bezplatně: přihláška vynálezu byla zamítnuta/stažena anebo byl patent zneplatněn přestaly být hrazeny udržovací poplatky (majitel již nepřisuzuje patentu žádnou hodnotu) patent zanikl (obvykle po uplynutí dvaceti let) „Stará" řešení nemusí být nutně „překonaná". Příklady: antibiotika, supravodiče, internet (internet byl vynalezen v roce 1973). Mnohá skvělá řešení lze získat zdarma!

38 Vyhledávání patentů může být snadné ...
snadné použití obsáhlé informace (více než 80 zemí, více než 60 milionů dokumentů) Online pomoc zdarma Nápověda: zkuste vyhledat jméno známého vynálezce! Bezplatné celosvětové informace o patentech jsou k dispozici na

39 … ale jsou nutné alespoň základní znalosti!
Vyvarujte se „naivního" vyhledávání pomocí klíčových slov, jako např. ... pružina „Zařízení k akumulaci energie“ Jednoduché, „naivní“ vyhledávání pomocí klíčových slov má velmi omezený efekt. Přihlašovatelé k popisu svých vynálezů zpravidla používají širší pojetí namísto intuitivních klíčových slov, buďto s cílem rozšířit vymezení patentu nebo záměrně znesnadnit jeho vyhledávání. Tento a následující příklady „patentového žargonu“ mají za cíl zábavnou formou uzavřít tuto přednášku. Můžete je uvést nějakým humorným komentářem ve smyslu: „My inženýři nazýváme pružinu pružinou. Ale patentoví zástupci to vidí jinak. Podívejme se na jazyk, který používají oni."

40 Tento druh „žargonu“ se často používá s cílem rozšířit rozsah ochrany
Tranzistor „Polovodičová součástka s řídící elektrodou"

41 Někdy přihlašovatel/majitel chce ztížit možnost vyhledání vynálezu..
Míček „Kulovitý předmět s měkkými vlákny"

42 Někdy přihlašovatel/majitel chce ztížit možnost vyhledání vynálezu…
Kuličkové ložisko „Množství kuliček"

43 Naučte se, jak vyhledávat patenty!
Objevte svět informací o patentech Prozkoumejte konkurenční prostředí a podnikněte interaktivní Výlet za informacemi o patentech Jedním ze způsobů, jak se vyhnout problémům s vyhledáváním pomocí klíčových slov, je použití Evropského patentového třídění (ECLA) nebo Mezinárodního patentového třídění (česky zkráceně MP,T v angličtině IPC). Odborníci na posuzování patentů zatřídí každý patentový dokument do jedné nebo více technologických tříd, které je pak možné v databázích prohledávat. ECLA je hierarchický systém, který umožňuje jak velmi široké tak velmi podrobné vyhledávání. O vyhledávání pomocí ECLA a jiných metod se dozvíte více, pokud navštívíte tyto webové stránky. Poskytují také e-learningové moduly navržené pro každého, od naprostého začátečníka až po odborníka na vyhledávání. Podniknutí Výletu za informacemi o patentech je dobrý začátek.


Stáhnout ppt "Chraňte své nápady Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google