Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 CVIČENÍ VII. národní socialismus, fašismus, antisemitismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 CVIČENÍ VII. národní socialismus, fašismus, antisemitismus."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 CVIČENÍ VII. národní socialismus, fašismus, antisemitismus

2 FAŠISMUS V ITÁLII Benito Mussolini * Dovia di Predappiu 1902 – prchá do Švýcarska 1904 – deportován do Itálie – vojenská služba 1909 – u č itelem v Trentu Il Popolo, Avanti! 1913 – Giovanni Hus, il veridico – v Italské armád ě – Fasci di Combattimient o 1921 – zvolen do Parlamentu Partito Nazionale Fascista 1922 – pochod na Ř ím

3 FAŠISMUS V ITÁLII Pochod na Ř ím

4 FAŠISMUS V ITÁLII květen 1939 – ocelový pakt s Německem (osa) 1941 – vyhlašuje válku USA i SSSR 1943 – vylodění spojenců na Sicílii červenec 1943 – král odebírá pravomoci Itálie v září uzavírá se spojenci příměří Italská socialistická republika – Mussolini popraven

5

6 FAŠISMUS V ITÁLII výchozí podmínky - zaostalá ekonomika s převládající zemědělskou malovýrobou - závislost na dovozu potravin od ledna 1925 diktatura modernizace ekonomiky - reprivatizace telefonních společností - daňové úlevy - ochranná cla v zemědělství, rekultivace půdy, kontrola trhu s pšenicí - zvýšení dovozních cel - zákaz stávek a nefašistických odborů

7 FAŠISMUS V ITÁLII po roce rostoucí nezaměstnanost, sociální problémy - podpora veřejných prací – vysušování močálů, stavby vodních elektráren - deflační politika (snížení mezd) - zlatý standard - zvýšení ochranných cel, zvýhodňování národních podniků - nárůst státních zásahů stát zachraňuje bankovní sektor - Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma IMI (Instituto Mobiliare Italiano), IRI (Inst. per la ricostruzione industriale)

8 FAŠISMUS V ITÁLII 30. léta - systematické zásahy státu do ekonomiky – založeno 22 korporací - Rada korporací (Consiglio delle Corporazioni) - od r kontrola konsorcií značné výdaje na dotování zemědělství a zbrojení 1938 – 2,8 % světové výroby antikomunismus, antiliberalismus, nacionalismus, korporativ. doktrína fašismu

9 NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS V NĚMECKU – Výmarská republika – Výmarská republika r – 2 mil. nezaměstnaných r – 2 mil. nezaměstnaných r – 8,7 mil. nezaměstnaných r – 8,7 mil. nezaměstnaných zhroucení pojištění v nezaměstnanosti zhroucení pojištění v nezaměstnanosti produkce na 60 % roku 1928 produkce na 60 % roku 1928 deflační politika deflační politika zastavení válečných reparací v r zastavení válečných reparací v r. 1932

10 Adolf Hitler ( )

11 NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS V NĚMECKU čtyřletý hospodářský plán nucená kartlizace rušení práv zaměstnanců kontrola cen zbrojení, stavba silnic, branná povinnost 1938 – nezaměstnanost 3 % podpora chemického, strojírenského průmyslu těžařství, hutnictví snaha o soběstačnost (autarkii)

12 NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS V NĚMECKU agrární politika - podpora středního stavu - intenzivnější užití ploch - plodiny s vyšší výnosností (cukrová řepa) růst o 10% - úspěchy - len, ovce, rostlinný olej protižidovská opatření

13 NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS V NĚMECKU r nedostatek surovin - nízký export - ubývající devizové rezervy - korupce výdaje na zbrojení –r.33-4%,r.36-38%,r.38-52%

14 5HD336 Antisemitismus; Holokaust

15 Terminologi e Antisemitismus  pronásledování, p ř edsudky, až nenávist v ůč i Žid ů m  1543 – Martin Luther – o židech a jejich lžích  1860 – Moritz Steinschneider (antisemitské p ř edsudky) ‏  1879 – Wilhelm Marr – Der Weg um Siege des Germanentums über das Judentum (nenávist v ůč i žid ů m) ‏ Holokaust  holokauston – holos – celé, kauston – spálený  systematické pronásledování a hromadné vyvraž ď ování Žid ů  šoa – pohroma, zkáza (z hebrejštiny) ‏

16 Antisemitis mus Ideologie  rasová nerovnost – nad ř azená rasa (herrenrasse) vs protirasa (gegenrasse) ‏  Arthur de Gobineau (An Essay on the Inequality of the Human Races – ) ‏  Richard Walther Darré ( ) – krev a p ů da

17 Antisemitis mus v N ě mecku cca žid ů cca v armád ě, padlo vyznamenáno pozd ě ji vina za porážku dávána žid ů m židobolševismus židé zodpov ě dní za listopadovou revoluci 1918 i za slabost výmarské republiky

18 Po roce 1933 Č istky v reichswehru 21. kv ě tna 1935 – branný zákon – Wehrmacht od jara 1933 – tzv. revoluce zdola 1.dubna 1933 jednodenní bojkot

19 Propaganda Dr. Paul Joseph Goebbels ( ) ‏

20 Po roce zá ř í 1935 – Norimberské zákony  zákon o ř íšském ob č anství  zákon o ochran ě krve  na ř ízení k zákonu o ř íšském ob č anství 1936 – Olympiáda v Berlín ě  uvoln ě ní listopadu 1938 – k ř iš ť álová noc arizace židovských obchod ů

21 Po roce 1939 zá ř í 1939 – obsazení západního Polska Einstzgruppen SS 1940 – plán na vysídlení na Madagaskar vznikají nová ghetta (Varšava 400t na 4 km 2 ) ‏ Lodžské ghetto slouží pro vále č nou výrobu vysídlení jako kone č né ř ešení do konce r. 1941

22

23

24 Koncentra č ní tábory 22. b ř ezna 1933 – Dachau prvotn ě pro odp ů rce režimu od r p ř evažují židé pracovní, tranzitní, vyhlazovací vyhlazovací tábory od prosince 1941 (Chelmno) ‏ 20.ledna 1942 konference ve Wannsee Osv ě tim, Treblinka Cyklon B

25 Léka ř ské pokusy Dr. Josef Mengele ( ) ‏

26

27

28

29 MATERIÁLY K SAMOSTUDIU Pracovní legislativa ve fašistické Itálii z fašistické Charty práce Pracovní legislativa ve fašistické Itálii z fašistické Charty práce (Antologie textů k HD, s ) (Antologie textů k HD, s ) Nacistická hospodářská filozofie Nacistická hospodářská filozofie (Antologie textů k HD, s ) (Antologie textů k HD, s ) Cíle čtyřletého plánu Cíle čtyřletého plánu (Antologie textů k HD, s ) (Antologie textů k HD, s )


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 CVIČENÍ VII. národní socialismus, fašismus, antisemitismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google