Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Endokrinologie K. Bernášková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Endokrinologie K. Bernášková."— Transkript prezentace:

1 Endokrinologie K. Bernášková

2 endokrinologie – obecná část

3 Hlavní funkce hormonů řízení a kontrola funkcí organismu (spolu s nervovým a imunitním systémem) koordinace důležitých funkcí homeostázy (vody, iontů, glukózy…) růstu rozmnožování

4 Dělení hormonů Podle chemické povahy.
Skupiny mají stejné charakteristiky: Kde se v buňce tvoří Jak se skladují a secernují Umístění receptorů Nitrobuněčné signální cesty peptidové hormony deriváty aminokyselin steroidy

5 Hormony peptidové povahy 1
tvoří se v endoplazmatickém retikulu jako preprohormony, do aktivní podoby v Golgiho aparátu uchovávání v granulech GA transport volný receptory na povrchu buněk po vazbě na receptor aktivují enzym v membráně (inzulin) aktivují G protein

6 Hormony peptidové povahy 2
Hypothalamus Liberiny, statiny Neurohypofýza ADH, oxytocin Adenohypofýza STH, ACTH,TSH, FSH, LH, PRL Příštitná tělíska Parathormon Štítná žláza (parafolikulární b.) Kalcitonin Langerhansovy ostrůvky pankreatu Inzulin, Glukagon

7 Hormony – deriváty aminokyselin 1
tvoří se v cytoplazmě buněk uchovávání v preformovaných vesikulách transport volný receptory na povrchu buněk po vazbě na receptor otevírají spřažený iontový kanál (acetylcholin, adrenalin, noradrenalin)

8 Hormony – deriváty aminokyselin 1
Dřeň nadledvin Adrenalin Noradrenalin Epifýza Melatonin Štítná žláza (folikulární buňky) Trijodtyronin (T3) Thyroxin (T4)

9 Hormony štítné žlázy jsou peptidové povahy, ale navázaný iont jodu mění jejich chemické vlastnosti tvoří se jako součást velké proteinové molekuly thyreoglobulinu uchovávání extracelulárně ve folikulech v podobě thyreoglobulinu, uvolňování podle potřeby transport ve vazbě na bílkoviny (specifické i albumin) receptory v buněčném jádře po vazbě na receptor spouští transkripci DNA

10 Hormony steroidní povahy 1
tvoří se v cytoplazmě z cholesterolu, počáteční a konečná fáze probíhá v mitochondriích neuchovávají se (na podnět se během minut tvoří de novo) receptory v cytoplazmě buněk po vazbě na receptor komplex receptor hormon se váže k DNA a spouští transkripci

11 Hormony steroidní povahy 2
Kůra nadledvin Aldosteron Kortizol Pohlavní hormony Testes Testosteron Ovaria Progesteron Estrogeny Placenta

12 Účinky hormonů jsou ovlivňovány :
adenom atrofie hypertrofie ektopická sekrece změna frekvence, ztráta rytmu posunutí vrcholu sekrece Účinky hormonů jsou ovlivňovány : syntézou a sekrecí – kvalitou a množstvím hormonu (bazální sekrece je řízena sekrečními rytmy, ostatní zpětnou vazbou negativní a pozitivní) transportem (aktivní jsou jen volné molekuly) množstvím a kvalitou receptorů (up a down regulace) možnostmi nitrobuněčné signalizace odpovědí cílové tkáně rychlostí odbourávání hormonů up a down regulace autoimunitní postižení agonisté a antagonisté hormone spillover nedostatek bílkovin nadměrná tvorba transportních bílkovin porucha jater nebo ledvin

13 „Hormone spillover“ Hormon v nadbytku Vazba na receptor pro: Účinek
kortizol aldosteron poruchy minerálů a vody u Cushingovy choroby STH prolaktin galaktorhea při akromegalii HCG TSH hyperthyreóza provázející trofoblastický tumor IGF II inzulin nádorem způsobená hypoglykémie Inzulin ovariální IGF i hyperandrogenémie ovariální IGF I PTHrp PTH v kostech a ledvinách hyperkalcémie při malignitách

14 endokrinologie - speciální část

15 Přehled žláz s vnitřní sekrecí

16 Hormony nebo systémy, o kterých nebudeme mluvit:
Hormony řídící metabolismus vody (aldosteron, ADH, ANF) Hormony řídící metabolismus vápníku (PTH, kalcitonin, kalcitriol) Hormony řídící metabolismus cukrů (glukagon, inzulin) Ostatní hormony: pohlavní hormony, lokální hormony, leptin …

17 Hypothalamus 1 V hypothalamu se tvoří uvolňovací (releasing) a blokující (inhibiční) hormony pro přední lalok hypofýzy GHRH somatostatin TRH PIF CRH FSH RH LH RH Tvoří se zde i hormony zadního laloku hypofýzy (ADH a oxytocin)

18 Hypothalamus 2 Poruchy Příčiny: tu, trauma, kongenitální změny, poruchy prokrvení hypotalamický hypopituitarismus = snížení všech hormonů hypofýzy, kromě prolaktinu porucha sexuálního vyzrávání, případně porucha spermatogeneze a menstruačního cyklu snížená odpověď na zátěž (stres) hypotyreóza poruchy růstu galactorhea (nadbytek PRL) diabetes insipidus hypotalamická hypotyreóza Kallmanův syndrom (izolovaný deficit gonadotropinů a GHRH) centrální diabetes insipidus Kallmanův syndrom = porucha vývoje, vázaná na X chromozom, výskyt častěji u mužů. Porucha migrace budoucích LH RH neuronů z olfaktorické ploténky ( den po oplození). Porucha sexuální maturace, většinou nanismus a porucha čichu.

19 Hypofýza - přední lalok
hormony přímo řídící cílovou tkáň: STH, PRL, MSH hormony glandotropní (řídí sekreci cílových žlaz): ACTH, TSH, FSH, LH Porucha: hypofyzární hypopituitarismus celkový (panhypopituitarismus) částečný

20 Hypofýza: STH - 1: Charakteristika
polypeptid Řízení somatostatin a somatoliberin. Zvýšená sekrece v noci (hluboké fáze a non REM spánek), hladovění, zátěž (stres), snížení koncentrace volných mastných kyselin. Ve stáří se sekrece snižuje. Cílová tkáň játra a tuková tkáň -odbourávání triglyceridů, hyperglykemizující účinky. Tvorba somatomedinů (insuline like factor 1 - IGF 1) kosti a chrupavky - prostřednictvím somatomedinů (IGF 1)

21 STH - 2: Hlavní význam = růst tkání  účinky:
podporuje růst svalové hmoty (proteoanabolický účinek) podporuje růst pojivové tkáně, kostí a chrupavek štěpí tuky, jako zdroj energie pro anabolismus (přímý lipolytický účinek) snižuje zpracovávání glukózy (zdrojem energie jsou volné mastné kyseliny, glukóza zůstává v krvi a zvyšuje se glykémie) zadržuje ionty Na+, K+, Cl-, Mg2+, PO43-

22 STH - 3: Hypersekrece v dětství
Gigantismus zvýšená tvorba STH před uzavřením růstových chrupavek nadměrný vzrůst ( cm) někdy i snížené IQ až do pásma debility poruchy metabolismu (cukrů, tuků, minerálů) příznaky dané adenomem: bolesti hlavy, poruchy zorného pole, sekundární hypopituitarismus -např. porucha sexuální maturace, sekundární hypotyreóza, insuficience nadledvin

23 STH - 4: Hypersekrece v dospělosti
Akromegalie zvýšená tvorba STH po uzavření růstových chrupavek růst membranózních kostí a chrupavek růst měkkých tkání (zvětšování orgánů) nadměrné pocení a nepříjemný zápach, mastná kůže svalová slabost a únava porucha metabolismu tuků, cukrů a minerálů (riziko vzniku diabetu) příznaky dané adenomem ()

24 STH - 5: Hyposekrece Nanismus snížená tvorba STH v dospělosti
snížená tvorba STH v dětství proporcionální porucha růstu  výkonnost svalů  denzity kostí poruchy metabolismu (x Levi-Loran, pygmejové) snížená tvorba STH v dospělosti  výkonnost svalů,  denzity kostí, poruchy metabolismu tuků, cukrů a minerálů Levi –Loran: nemají receptory pro somatomediny Pygmejové netvoří somatomediny

25 Hypofýza: PRL - 1: Charakteristika
polypeptid sekrece nejen přední lalok hypofýzy, ale i aktivované buňky imunity, mozek, decidua zvýšení sekrece ve stresu, dráždění bradavek,  PIH cílová tkáň: především prsní žláza (vývoj, tvorba mléka) buňky imunity (aktivita) buňky těla (lipolytické působení ~ STH) mozek mozek (vliv na reproduktivní a mateřské chování: budování hnízda a starost o potomstvo)

26 PRL - 2: Poruchy sekrece Hyperprolaktinémie poměrně časté onemocnění, příčina většinou  sekrece PIH nebo prolaktinom amenorhea galaktorhea u mužů :  hypogonadismus,  libido  tvorba spermií impotence Hypoprolaktinémie není popsaná

27 Hypofýza: MSH u člověka malý klinický význam, u nižších živočichů významný hormon vzniká jako součást POMC, který se proteolyticky štěpí a vzniká několik dalších hormonů: Beta–endorfiny a met–enkefaliny - opioidní peptidy, které zmírňují bolest a mají euforizující účinky. ACTH MSH pomáhá regenerovat barvivo sítnice rhodopsin v závislosti na slunečním záření ovlivňuje pigmentaci pokožky pravděpodobně se účastní na řízení příjmu potravy

28 Hypofýza: glandotropní hormony
Adrenokortikotropní hormon (ACTH) vzniká jako součást POMC stresový hormon působí na kůru nadledvin  zvyšuje sekreci glukokortikoidů PORUCHA: v nadbytku poškozuje hipokampus; Cushingova choroba, Nelsonův syndrom Thyroideu stimulující hormon (TSH) řídí sekreci štítné žlázy Folikuly stimulující hormon (FSH) řídí funkce pohlavních žlaz Luteinizační hormon LH)

29 Hypofýza - zadní lalok ADH Oxytocin Poruchy: SIADH, diabetes insipidus
řízení osmolality, metabolismus vody (zpětná resorpce volné vody) řízení krevního tlaku (vazokonstrikce) stimuluje činnost Na/K pumpy Poruchy: SIADH, diabetes insipidus Oxytocin vyvolává kontrakce dělohy na konci gravidity po porodu způsobuje ejekci mléka (kontrakcí vývodů mléčných žlaz) pravděpodobně má vliv na vývoj mateřského chování u všech savcůvčetně člověka u mužů usnadňuje ejakulaci vliv na chování ve stresu Poruchy: nebyly popsány

30 Nadledviny Kůra nadledvin (steroidní hormony)
tvorba glukokortikoidů (kortizol) mineralokortikoidů (aldosteron) pohlavních hormonů z cholesterolu tzv. steroidogeneze Dřeň nadledvin (deriváty aminokyselin) adrenalin a noradrenalin

31 Steroidogeneze v kůře nadledvin
Cholesterol Desmoláza 17 hydroxy pregnenolon DHEA Pregnenolon 17 hydroxy progesteron Androstendion Progesteron 11 hydroxyláza 21 hydroxyláza 21 hydroxyláza 11deoxykortikosteron Testoste ron 11 deoxykortizol Estradiol 11 hydroxyláza 11 hydroxyláza Kortikosteron Kortizol 18 hydroxykorti kosteron 18 hydroxyláza Aldosteron

32 Kůra nadledvin: Kortizol - 1: Charakteristika
steroidní hormon, tvořený v kůře nadledvin nejvyšší sekrece v ranních hodinách, při stresu regulace ACTH, CRH

33 Kortizol - 2: Hlavní význam
= metabolismus cukrů na úkor metabolismu proteinů  cíl “všemi dostupnými prostředky udržet dostatečnou glykémii, jako zdroj energie pro mozek” účinky :  glukoneogeneze z AK a MK  proteolýza  proteokatabolismus hlavně ve svalech  lipolýza  snížení citlivosti receptorů pro inzulin  potlačení proteoanabolismu  imunosupresivní , antialergické a antiflogistické účinky, snížené vstřebávání Ca2+ v GIT   sekrece dřeně nadledvin, sekrece gastrinu

34 Kortizol - 3: Hypersekrece
Cushingova choroba, syndrom (v 70% hypofýza, 15% ektopie,10% adenom kůry, iatrogenně) porucha metabolismu bílkovin (proteokatabolismus) silné tělo, tenké končetiny, měsíčitý obličej atrofie svalů a podkoží převislá tenká kůže, strie špatné hojení ran porucha metabolismu cukrů, tuků, iontů a vody diabetes osteoporóza hypertenze Testikulární feminizace – nedostatek androgenů (deficit 5 alfa desmoláza) nebo porucha citlivosti reeptorů adrenogenitální syndrom – nadměrná tvorba testosteronu u žen hirsutismus (při  ACTH   pohl. hormonů kůry) žaludeční vředy (gastrin) lokálně: poruchy zraku

35 Kortizol - 4: Hyposekrece
Addisonova choroba hypokortikalismus (příčina: autoimuita, hypoplazie, atrofie)   sekrece kortizolu, aldosteronu i pohlavních hormonů poruchy metabolismu živin při zátěži poruchy vodního a minerálového hospodářství (hypotenze, slabost ( K+) kožní pigmentace (při  sekreci ACTH) addisonská krize - život ohrožující situace

36 Nadledviny: Aldosteron : Charakteristika
steroidní hormon řízení sekrece systémem RAAS ACTH není zpětná vazba (!) Funkce: retence sodíku a vody, vylučování draslíku Poruchy: Connův syndrom hypertenze hypokalémie Addisonova choroba

37 Nadledviny: Pohlavní hormony
testosteron, estron, estradiol, progesteron zvýšená sekrece při diabetes mellitus (spillover sy inzulinu) zvýšená sekrece při akromegalii (spillover sy IGF 1)  u žen hirsutismus adrenogenitální sy (enzymatický blok tvorby kortizolu) u žen hirsutismus, plešatost zvětšený klitoris omezený vývoj sekundárních ženských pohl. znaků vyvinuté svaly u mužů (předčasná puberta)

38 Nadledviny: Dřeň Adrenalin a noradrenalin – deriváty aminokyselin
Srdce pozitivně inotropní, chrono-, dromo- a bathmotropní účinek pozitivně inotropní účinek Cévy vazodilatace ve svalech a v CNS vazokonstrikce v kůži a útrobách (GIT, ledviny) vazokonstrikce Tlak krve zvyšuje systolický tlak zvyšuje systolický i diastolický tlak Metabolismus stimuluje metabolismus cukrů stimuluje metabolismus tuků Účinek na: Adrenalin Noradrenalin Srdce Posiluje všechny vlastnosti srdečního svalu (inotropii, chronotropii, dromotropii, bathmotropii) Posiluje hlavně inotropii Cévy Vazodilatace ve svalech a v CNS Vazokonstrikce v kůži a útrobách (GIT, ledviny) Povšechná vazokonstrikce Tlak krve Zvyšuje systolický tlak Zvyšuje diastolický tlak Metabolismus Stimuluje metabolismus cukrů Stimuluje metabolismus tuků Hypersekrece: feochromocytom hypertenze (záchvatová)  bolesti hlavy, nervozita, třes, úzkost tachykardie bledost, pot v moči kyselina vanilmandlová

39 Štítná žláza: T3,T4 - 1: Charakteristika
deriváty aminokyselin s navázaným jodem sekrece na podnět TSH (TRH) a v chladu, snižuje se při stresu cílová tkáň: všechny buňky těla kromě sítnice, testes

40 T3,T4 - 2: Hlavní význam = kontrola bazálního metabolismu, růstu a vyzrávání CNS (v dětství)  Účinky: zvýšení metabolismu všech tkání (kromě retiny,testes)  termogeneze mobilizace tuků (zvýšený katabolismus cholesterolu) – zdroj energie zvýšené odbourávání svalových proteinů, zvýšený vstup AK do buněk  růst zvýšené vstřebávání glukózy vliv na nervový systém (funkce a vyzrávání) zvýšená citlivost na katecholaminy,  rychlosti vedení vzruchu; u dětí myelinizace CNS, synaptogeneze, zrání gangliových buněk kůry

41 T3,T4 - 3: Hypersekrece thyreotoxická krize - život ohrožující situace
Basedovova choroba (basedovova trias) thyreotoxikóza struma nesnášenlivost tepla kardiovaskulární příznaky  zvýšená srdeční frekvence a kontraktilita gastrointestinální příznaky  zvýšená motilita a sekrece v GIT, průjmy, váhový úbytek nervosvalové příznaky  zvýšený svalový tonus, zvýšená dráždivost, nervozita, úzkostlivost, jemný svalový třes, svalová slabost metabolické změny: hypocholesterolémie, porucha glycidového metabolismu thyreotoxická krize - život ohrožující situace

42 T3,T4 - 3: Hyposekrece v dětství
Kretenismus nedostatek T3 a T4 již intrauterinně, porucha vývoje žlázy nebo endemický nedostatek jodu poruchy růstu, kratší končetiny poruchy intelektu, spavost únava, svalová slabost zácpa, velké bříško

43 T3,T4 - 3: Hyposekrece v dospělosti
Hypotyreóza Příčiny: autoimunitní záněty (např. Hashimotova nemoc), nedostatek jodu struma nesnášenlivost chladu kardiovaskulární příznaky  zpomalená srdeční frekvence, snížená kontraktilita gastrointestinální příznaky  snížená motilita a sekrece v GIT, zácpy, přibývání na váze nervosvalové příznaky  snížený svalový tonus, snížená dráždivost, spavost, zpomalené reflexy i myšlení suchá studená kůže, myxedém metabolické změny: hypercholesterolémie, porucha glycidového metabolismu myxedémové koma - život ohrožující situace

44 Literatura test úvod do endokrinologie - česky


Stáhnout ppt "Endokrinologie K. Bernášková."

Podobné prezentace


Reklamy Google