Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012."— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012

2 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Krizové řízení je oblast, ve které je místo a odpovědnost hejtmana a starostů obcí nezastupitelná; Olomoucký kraj má zájem přispět ke kvalitní přípravě zejména starostů vykonávajících tyto funkce první období; Dne 16. září 2011 proběhlo Setkání starostů Olomouckého kraje ve Výcvikovém prostoru Libavá (Barnov) s tématikou krizového řízení; v září 2012 má Olomoucký kraj záměr znovu zorganizovat zaměstnání pro starosty obcí, při kterém bude řešena problematika krizového řízení;

3 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Cíl zaměstnání: poutavou formou přispět ke zdokonalení znalostí legislativy a upevnění praktických návyků starostů obcí v oblasti krizového řízení, k jejich připravenosti řešit mimořádné události a krizové situace a rozšířit povědomí starostů o schopnostech a kapacitách jednotlivých základních a ostatních složek IZS; Při prezenci jste obdrželi anketní lístek k průzkumu Vašeho aktuálního zájmu o informace z oblasti krizového řízení; Prosím o vyplnění těchto anketních lístků i s uvedením Vašich námětů k náplni a formě připravovaného zaměstnání.

4 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Vyplněné anketní lístky prosím odevzdejte během přestávky do boxu k tomu určenému zde na pódiu. Děkuji všem za návrhy, které nám budou přínosem při organizaci akce.

5 ZAHRANIČNÍ VZTAHY Partnerské regiony Olomouckého kraje:  REGION JIŽNÍ DÁNSKO (DÁNSKO)  OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ (POLSKO)  AUTONOMNÍ OBLAST VOJVODINA (SRBSKO)  PROVINCIE REGGIO EMILIA (ITÁLIE)  ŽUPA BARANYA (MAĎARSKO)  KOSTROMSKÁ OBLAST (RUSKÁ FEDERACE)  LANDKREIS WÜRZBURG (NĚMECKO)  GREEN RIVER AREA DEVELOPMENT DISTRICT (USA) + AER – Sdružení evropských regionů + MEIS – Městská evropská informační střediska + OK4EU - Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu

6 ZAHRANIČNÍ VZTAHY Dotační program "Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2012 Objem finančních prostředků: Kč Maximální výše příspěvku: Kč (min. spoluúčast žadatele je 30%) Cíl programu: Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. Okruh žadatelů: Fyzické osoby, které jsou občany Olomouckého kraje (dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, díl 4, § 12), fyzické osoby, které jsou podnikatelé, a právnické osoby se sídlem v Olomouckém kraji a působící v Olomouckém kraji včetně organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Termín podávání žádosti: do 15. března 2012 Schválení návrhů v ROK: do 17. dubna 2012 Veškeré informace a formulář žádosti o finanční příspěvek jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) - v sekci Příspěvky, granty a dotace – Krajské příspěvky a dotace nebo v sekci Mezinárodní kontakty – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého krajewww.kr-olomoucky.cz Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Nedomová, oddělení vnějších vztahů, tel.: ,

7 DOTAČNÍ TITUL - PRAXE Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ – praktické příklady Na co lze například použít finanční prostředky? – zajištění akce 1.doprava do partnerského regionu (např. autobus) 2.ubytování pro partnery ze zahraničí 3.stravování pro partnery ze zahraničí 4.zajištění tlumočení, překlady 5.propagační materiály a tiskové materiály z akce 6.pronájmy, vstupné 7.……………………… Na co nesmí být použity finanční prostředky? a)mzdy a honoráře žadatelů b)úhrada DPH u plátců DPH c)úroky z prodlení a penále, manka, škody d)dary s výjimkou propagačních předmětů

8 Program obnovy venkova 2012 Celková alokace na rok 2012 je 60 mil. Kč Podávání žádostí bylo do Soutěž Vesnice roku Olomoucký kraj se podílí na organizování krajského kola soutěže Finanční podpora 500 tis. Kč Podpora regionálních značek Olomoucký kraj poskytuje Kč ročně na propagaci značek Značky Haná, Jeseníky a Moravská brána Projekt Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Mezinárodní projekt se zapojením dalších 9 zemí Olomoucký kraj rozpočet 3 mil. Kč (z toho 85% dotace) Spolupráce se samosprávami na analýzách území v letech REGIONÁLNÍ ROZVOJ – podpora venkova

9 REGIONÁLNÍ ROZVOJ – koncepční činnost Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Základní samosprávný koncepční dokument, aktualizován v září 2011 Informace v brožuře a na > Regionální rozvojwww.kr-olomoucky.czRegionální rozvoj Regionální inovační strategie (RIS) Cíl: podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst, > Podnikáníwww.kr-olomoucky.czPodnikání Sdružení OK4Inovace Zakládající členové: OK, SMOL, UPOL, MVŠO, VŠLG, KHK OK, AK OK, NÚRS (realizuje RIS, Info Sdružením OK4EU Zákládající členové: OK, Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník, UPOL, MVŠO, VŠLG, UNO, KHK OK Zastupuje zájmy regionu v institucích Evropské unie, dále dle možností v evropských sdruženích, sítích regionů (Info

10 DOTAČNÍ TITULY OK OdborNázev dotačního titulu upr. rozpočet k rok 2012 (v tis. Kč) OEVýznamné projekty OEPříspěvky do 25 tis. Kč KHDotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů KHFinancování složek IZS - z rezervy hejtmana Ostatní příspěvky OSRProgram obnovy venkova OŠMTDotace pro PO OK na informační technologie OŠMTFinanční příspěvky v oblasti sportu OŠMTPříspěvky na mezinárodní výměnné pobyty OŠMTStipendijní řád OK (zahraniční) OŠMTEnviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

11 DOTAČNÍ TITULY OK OŠMT Kofinancování evropských vzdělávacích programů OŠMTTalent Olomouckého kraje OŠMTStipendia pro žáky učebních oborů OŠMTPříspěvky vysokým školám OKPPPříspěvky divadlům a filharmoniím OKPP Neinvestiční dotace pro regionální funkci knihoven OKPPPodpora kultury a památkové péče OZFinancování protidrogové prevence OZProgram Zdraví OZVzdělávání lékařů OdborNázev dotačního titulu rok 2012 (v tis. Kč)

12 DOTAČNÍ TITULY OK OSVDotační program prevence kriminality OSV Strategie integrace příslušníků romských komunit OSV Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování OSVPodpora terénních a ambul. služeb OŽPZPřísp.na hosp.v lesích na území OK OŽPZ Příspěvky obcím OK na řešení mimořádných událostí ODSH Příspěvek obcím na podporu výstavby cyklostezek ODSHPříspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích Celkem za jednotlivé roky: OdborNázev dotačního titulu rok 2012 (v tis. Kč)

13 Ochranný svaz autorský Licenční smlouva Olomouckého kraje Od roku 2001 Olomoucký kraj uzavírá s OSA licenční smlouvu za města a obce Olomouckého kraje. Pro rok 2012 se licence uděluje pro hudební produkce: a) v době: – b) v místě: města a obce Olomouckého kraje c) v počtu: veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím místních rozhlasových ústředen na území Olomouckého kraje d) název produkce: rozhlasové ústředny s připojenými reproduktory Autorská odměna za poskytnutí licence dle smlouvy č. VP_2011_ činí ,00 Kč (hrazeno z rozpočtu OK).

14 AKCE Sportovec OK 2011 (Přerov) 17.3.Ples Olomouckého kraje (Olomouc) 4. Ceny OK v oblasti kultury (Olomouc) 4/2012Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje 4/2012Poděkování dárcům krve 6/2012Setkání se starostkami obcí OK 6/2012Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje 9/2012III. Setkání Hanáků (Tovačov) 9/2012V. Dožínky OK (Prostějov) 9/2012Setkání se starosty obcí OK

15 Děkuji za pozornost Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google