Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012."— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012

2 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Krizové řízení je oblast, ve které je místo a odpovědnost hejtmana a starostů obcí nezastupitelná; Olomoucký kraj má zájem přispět ke kvalitní přípravě zejména starostů vykonávajících tyto funkce první období; Dne 16. září 2011 proběhlo Setkání starostů Olomouckého kraje ve Výcvikovém prostoru Libavá (Barnov) s tématikou krizového řízení; v září 2012 má Olomoucký kraj záměr znovu zorganizovat zaměstnání pro starosty obcí, při kterém bude řešena problematika krizového řízení;

3 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Cíl zaměstnání: poutavou formou přispět ke zdokonalení znalostí legislativy a upevnění praktických návyků starostů obcí v oblasti krizového řízení, k jejich připravenosti řešit mimořádné události a krizové situace a rozšířit povědomí starostů o schopnostech a kapacitách jednotlivých základních a ostatních složek IZS; Při prezenci jste obdrželi anketní lístek k průzkumu Vašeho aktuálního zájmu o informace z oblasti krizového řízení; Prosím o vyplnění těchto anketních lístků i s uvedením Vašich námětů k náplni a formě připravovaného zaměstnání.

4 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Vyplněné anketní lístky prosím odevzdejte během přestávky do boxu k tomu určenému zde na pódiu. Děkuji všem za návrhy, které nám budou přínosem při organizaci akce.

5 ZAHRANIČNÍ VZTAHY Partnerské regiony Olomouckého kraje:  REGION JIŽNÍ DÁNSKO (DÁNSKO)  OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ (POLSKO)  AUTONOMNÍ OBLAST VOJVODINA (SRBSKO)  PROVINCIE REGGIO EMILIA (ITÁLIE)  ŽUPA BARANYA (MAĎARSKO)  KOSTROMSKÁ OBLAST (RUSKÁ FEDERACE)  LANDKREIS WÜRZBURG (NĚMECKO)  GREEN RIVER AREA DEVELOPMENT DISTRICT (USA) + AER – Sdružení evropských regionů + MEIS – Městská evropská informační střediska + OK4EU - Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu

6 ZAHRANIČNÍ VZTAHY Dotační program "Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2012 Objem finančních prostředků: 300.000 Kč Maximální výše příspěvku: 30.000 Kč (min. spoluúčast žadatele je 30%) Cíl programu: Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. Okruh žadatelů: Fyzické osoby, které jsou občany Olomouckého kraje (dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, díl 4, § 12), fyzické osoby, které jsou podnikatelé, a právnické osoby se sídlem v Olomouckém kraji a působící v Olomouckém kraji včetně organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Termín podávání žádosti: do 15. března 2012 Schválení návrhů v ROK: do 17. dubna 2012 Veškeré informace a formulář žádosti o finanční příspěvek jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) - v sekci Příspěvky, granty a dotace – Krajské příspěvky a dotace nebo v sekci Mezinárodní kontakty – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého krajewww.kr-olomoucky.cz Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Nedomová, oddělení vnějších vztahů, tel.: 585 508 828, email: d.nedomova@kr-olomoucky.cz.d.nedomova@kr-olomoucky.cz

7 DOTAČNÍ TITUL - PRAXE Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ – praktické příklady Na co lze například použít finanční prostředky? – zajištění akce 1.doprava do partnerského regionu (např. autobus) 2.ubytování pro partnery ze zahraničí 3.stravování pro partnery ze zahraničí 4.zajištění tlumočení, překlady 5.propagační materiály a tiskové materiály z akce 6.pronájmy, vstupné 7.……………………… Na co nesmí být použity finanční prostředky? a)mzdy a honoráře žadatelů b)úhrada DPH u plátců DPH c)úroky z prodlení a penále, manka, škody d)dary s výjimkou propagačních předmětů

8 Program obnovy venkova 2012 Celková alokace na rok 2012 je 60 mil. Kč Podávání žádostí bylo do 24. 2. 2012 Soutěž Vesnice roku Olomoucký kraj se podílí na organizování krajského kola soutěže Finanční podpora 500 tis. Kč Podpora regionálních značek Olomoucký kraj poskytuje 100.000 Kč ročně na propagaci značek Značky Haná, Jeseníky a Moravská brána Projekt Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Mezinárodní projekt se zapojením dalších 9 zemí Olomoucký kraj rozpočet 3 mil. Kč (z toho 85% dotace) Spolupráce se samosprávami na analýzách území v letech 2012-2013 REGIONÁLNÍ ROZVOJ – podpora venkova

9 REGIONÁLNÍ ROZVOJ – koncepční činnost Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Základní samosprávný koncepční dokument, aktualizován v září 2011 Informace v brožuře a na www.kr-olomoucky.cz > Regionální rozvojwww.kr-olomoucky.czRegionální rozvoj Regionální inovační strategie (RIS) Cíl: podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst, www.kr-olomoucky.cz > Podnikáníwww.kr-olomoucky.czPodnikání Sdružení OK4Inovace Zakládající členové: OK, SMOL, UPOL, MVŠO, VŠLG, KHK OK, AK OK, NÚRS (realizuje RIS, Info www.ok4inovace.cz)www.ok4inovace.cz Sdružením OK4EU Zákládající členové: OK, Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník, UPOL, MVŠO, VŠLG, UNO, KHK OK Zastupuje zájmy regionu v institucích Evropské unie, dále dle možností v evropských sdruženích, sítích regionů (Info www.ok4eu.cz)www.ok4eu.cz

10 DOTAČNÍ TITULY OK OdborNázev dotačního titulu200820092010 2011 upr. rozpočet k 30. 9. 2011 rok 2012 (v tis. Kč) OEVýznamné projekty78 86151 93446 40047 98026 000 OEPříspěvky do 25 tis. Kč8 89113 20616 06617 15010 800 KHDotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů5 9665 9865 3916 3006 000 KHFinancování složek IZS - z rezervy hejtmana7 54014 6695 00012 4916 000 Ostatní příspěvky52 72750 33146 45339 86542 014 OSRProgram obnovy venkova44 91244 62340 19645 00060 000 OŠMTDotace pro PO OK na informační technologie3 0001 3941 1007000 OŠMTFinanční příspěvky v oblasti sportu37 15839 19037 04737 06737 367 OŠMTPříspěvky na mezinárodní výměnné pobyty353250146150 OŠMTStipendijní řád OK (zahraniční)1 8681 9141 7541 8001 500 OŠMTEnviromentální vzdělávání, výchova a osvěta894879801667650

11 DOTAČNÍ TITULY OK OŠMT Kofinancování evropských vzdělávacích programů 150 904050 OŠMTTalent Olomouckého kraje 461399 363400 OŠMTStipendia pro žáky učebních oborů - - 1 8004 1017 100 OŠMTPříspěvky vysokým školám - - 13 500 10 500 OKPPPříspěvky divadlům a filharmoniím 2 200 2 000 OKPP Neinvestiční dotace pro regionální funkci knihoven 10 20010 2509 300 OKPPPodpora kultury a památkové péče 33 98932 12029 79529 60030 000 OZFinancování protidrogové prevence 2 5002 6002 6602 500 OZProgram Zdraví 21 178280104100 OZVzdělávání lékařů - - 3 6002 4402 000 OdborNázev dotačního titulu2008200920102011 rok 2012 (v tis. Kč)

12 DOTAČNÍ TITULY OK OSVDotační program prevence kriminality 1 0000 100 OSV Strategie integrace příslušníků romských komunit 1 0000 150 OSV Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování 1 250 0 0 OSVPodpora terénních a ambul. služeb ----3 000 OŽPZPřísp.na hosp.v lesích na území OK 17 56115 27213 500 10 000 OŽPZ Příspěvky obcím OK na řešení mimořádných událostí 6 9537 0006 0626 3005 300 ODSH Příspěvek obcím na podporu výstavby cyklostezek 08 4352 0526 4036 500 ODSHPříspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích 7 2397 0573 3944 5970 Celkem za jednotlivé roky: 326 701310 139291 824307 201279 481 OdborNázev dotačního titulu2008200920102011 rok 2012 (v tis. Kč)

13 Ochranný svaz autorský Licenční smlouva Olomouckého kraje Od roku 2001 Olomoucký kraj uzavírá s OSA licenční smlouvu za města a obce Olomouckého kraje. Pro rok 2012 se licence uděluje pro hudební produkce: a) v době: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012 b) v místě: města a obce Olomouckého kraje c) v počtu: veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím místních rozhlasových ústředen na území Olomouckého kraje d) název produkce: rozhlasové ústředny s připojenými reproduktory Autorská odměna za poskytnutí licence dle smlouvy č. VP_2011_158160 činí 506 734,00 Kč (hrazeno z rozpočtu OK).

14 AKCE 2012 29. 2.Sportovec OK 2011 (Přerov) 17.3.Ples Olomouckého kraje (Olomouc) 4. Ceny OK v oblasti kultury (Olomouc) 4/2012Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje 4/2012Poděkování dárcům krve 6/2012Setkání se starostkami obcí OK 6/2012Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje 9/2012III. Setkání Hanáků (Tovačov) 9/2012V. Dožínky OK (Prostějov) 9/2012Setkání se starosty obcí OK

15 Děkuji za pozornost Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Vítáme Vás na VII. konferenci samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google