Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSILNI SVOU PAMĚŤ JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT Andy Ng, DrPH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSILNI SVOU PAMĚŤ JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT Andy Ng, DrPH."— Transkript prezentace:

1

2 POSILNI SVOU PAMĚŤ JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT Andy Ng, DrPH

3 Přestože nás udiví téměř každý z technolog.objevů posledních Ve dvou týdnech není ještě lidské embryo větší než kapka vody, již je ale zformován zárodek mozku a míchy. Každý z nás má svoji jedinečnou strukturu mozku, jako otisk palce. NEJDOKONALEJŠÍHO VÝTVORU ve VESMÍRU - Lidského mozku. let, žádný z nich se nedá srovnat s PRECIZNOSTÍ

4 Přesto fascinuje svojí kapacitou 100 miliard neuronů s možností 300 000 synapsí a miliardami podpůrných buňek, zajišťujících metabolismus. Má tedy více spojení, než největší počítačová síť na světě. Mozek váží jen 2 % hmotnosti těla (1,4 kg), přitom spotřebuje 20 % krve a celou 1/4 těl. energie. Řídí činnost všech 50 tis. miliard buněk v našem těle. Každou hodinu musí nahradit miliardu odumřelých buněk. Denně přitom odumírá 50 tisíc neuronů.

5 Každou sekundu je zaplaven 100 mil. informací ze smyslů. Neregistrujeme ani 1 % z nich. Mozk.kmen a kůra je třídí, a tak se můžeme soustředit. Kapacita paměti je tak ohromná, že by to naplnilo 70 - 80 milionů svazků knih - což je kapacita největší knihovny na světě. Většinou ji tolik nevyužíváme, ale kdybyste se o to chtěli pokusit, museli byste se každou sekundu naučit něco nového a to po dobu 3 milionů let.

6 KOMPLIKOVANOST MOZKU KOMPLIKOVANOST MOZKU - 60 typů neuronů, uložených v 6 rozdílných vrstvách - senzorická cent., motorická centra i asociační oblasti - zajišťují chápání i kontrolu emocí. Nejzáhadnější FML. zajišťují chápání i kontrolu emocí. Nejzáhadnější FML. Poškození FML - duš.apatii,zanedbalost a váž.změny osob. Poškození FML - duš.apatii,zanedbalost a váž.změny osob.

7 Levá dominantní hemisféra - logické myšlení, řeč, výpočty. Pravá hemisféra - prostorové vnímání, emoce.

8 Člověk bez FML stále může chodit, jíst, vidět, ale nemůže se SVOBODNĚ ROZHODOVAT a ztrácí centrum duchovnosti. - centrum vůle, osobn., morálních rozhodnutí, rozumu, ale i víry. To je NEJJEMNĚJŠÍ ČÁST těla, která nejvíce for- muje náš charakter. 3.5% 33%17 % 7%7%

9 Duch Dobro/zlo Morální zákony Duše M O Z E K Psychické zákony Tělo Orgány, systémy Fyziologické zák. B u ň k y, t k á n ě Biologické zákony M o l e k u l y Chemické zákony A t o m y, p r v k y, p r a c h Fyzikální zákony Fyzikální zákony jsou základem nejen pro tělesnou, ale i pro duševní a duchovní existenci. Všechny jsou tedy stejně důležité.

10 Na základě našich VJEMŮ z 5 smyslů vznikají myšlenky a pocity, jež rodí naše činy, zvyky, charakter i osud. Chceme-li tedy mysl a charakter nejlepší kvality, musíme začít již u našich VJEMŮ.

11 VJEMY jsou EL. IMPULSY, jež produkují buď dobré nebo špatné myšlenky. Ty se pak ukládají formou CHEM. SLOU- ČENINY do FML, kde se FORMUJE NÁŠ CHARAKTER.

12 Stříd. 13: “Mozkové nervy, které komunikují s celým tělem, jsou JEDINÝM PROSTŘEDKEM SKRZE KTERÝ komunikuje NEBE S ČLOVĚKEM a jeho nejniternějším životem. Cokoli zabraňuje oběhu el. proudu v nerv. systému,SNIŽUJE ŽIVOTNÍ SÍLU.Výsledkem je menší citlivost myšlení.” Stříd. 13: “Mozkové nervy, které komunikují s celým tělem, jsou JEDINÝM PROSTŘEDKEM SKRZE KTERÝ komunikuje NEBE S ČLOVĚKEM a jeho nejniternějším životem. Cokoli zabraňuje oběhu el. proudu v nerv. systému,SNIŽUJE ŽIVOTNÍ SÍLU.Výsledkem je menší citlivost myšlení.”

13 MM 291 “Abychom měli zdravý mozek, musíme mít čistou krev. Je-li správnou životosprávou a čistým vzduchem krev udržována v čistotě, bude mozek správně vyživován.” Mozek je anatomický orgán složený z nervů, cév, buněk a tkání. Je však jen takovým “DOMEM PRO MYSL”. Složení mysli je odlišné – tvoří ji el.prou- dy a nejrůznější sloučeniny. A stačí jen malá změna v chemickém složení látek v mozku, aby došlo ke změně myšlení.

14 9T 160 “Jestliže správným způsobem nepečujeme o svůj žaludek, zabráníme tak formování bezúhonného morálního charakteru. Mozek a nervy souvisí se žaludkem. Tak naše nesprávné stravování a pití končí v převráceném myšlení a jednání. ” 2 MCP 405 “Nedbalost ve formování našich tělesných návyků, zjevuje nezájem i o morální charakter. Zdraví těla si máme vážit jako PODSTATY pro rozvoj charakteru, růst osobnosti a ovládání vznětlivosti.”

15 JAKÝ JE NEJZNÁMĚJŠÍ MÝTUS O PAMĚTI? Že ________ a ztráta paměti jdou ruku v ruce.Že ________ a ztráta paměti jdou ruku v ruce. Víra v tento mýtus zdržuje mnoho lidí od snahy si něco zapamatovat.Víra v tento mýtus zdržuje mnoho lidí od snahy si něco zapamatovat. stárnutí

16 Téměř u každého může být paměť zlepšena, cvičena a __________. Nikdo si ale nezapamatuje všechno. Lidé si musí _______ co si chtějí zapamatovat.Téměř u každého může být paměť zlepšena, cvičena a __________. Nikdo si ale nezapamatuje všechno. Lidé si musí _______ co si chtějí zapamatovat. Vložte energii a úsilí do těch oblastí, které jsou pro Vás nejdůležitější.Vložte energii a úsilí do těch oblastí, které jsou pro Vás nejdůležitější. používána vybrat

17 PŘÍKLADY Z KAŽ- DODENNÍHO ŽIVOTA CVIČENÍ S TUŽKOU A PAPÍREM DEMONSTRUJÍCÍ KONCEPTY A TECHNIKY.CVIČENÍ S TUŽKOU A PAPÍREM DEMONSTRUJÍCÍ KONCEPTY A TECHNIKY. ÚKOLY PRO UVEDENÍ TOHO, CO JSTE SE NAUČILI DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.ÚKOLY PRO UVEDENÍ TOHO, CO JSTE SE NAUČILI DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.

18 JAK FUNGUJE PAMĚŤ ? SENZOROVÁ PAMĚŤ SENZOROVÁ PAMĚŤ KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ DLOUHODOBÁ PAMĚŤ DLOUHODOBÁ PAMĚŤ EXISTUJÍ 3 STÁDIA PAMĚTI

19 SENZOROVÁ PAMĚŤ Mysl rozpoznává to, co zachycují smyslové orgány. – 5 smyslů: Zrak Sluch Čich Chuť Dotek

20 KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ Může se srovnat s vědomým myšlenímMůže se srovnat s vědomým myšlením Většina odborníků věří, že krátkodobá paměť nemůže udržet více než ___________ ______ položek.Většina odborníků věří, že krátkodobá paměť nemůže udržet více než ___________ ______ položek. Tento materiál pak zapomeneme do ___________ sekund, pokud si ho stále neopakujeme nebo neuložíme do dlouhodobé paměti.Tento materiál pak zapomeneme do ___________ sekund, pokud si ho stále neopakujeme nebo neuložíme do dlouhodobé paměti. Ne všechny informace, které registrujeme v krátkodobé paměti se uloží do paměti dlouhodobé (př. 9ti místné telefonní číslo).Ne všechny informace, které registrujeme v krátkodobé paměti se uloží do paměti dlouhodobé (př. 9ti místné telefonní číslo). šest nebo sedm pěti až deseti

21 DLOUHODOBÁ PAMĚŤ (PAMĚŤOVÁ BANKA) Paměťová banka, je největší část paměťového systému s prakticky_______________ místem na uchování dat.Paměťová banka, je největší část paměťového systému s prakticky_______________ místem na uchování dat. Dlouhodobou paměť tvoří jaká- koli informace, která již není veDlouhodobou paměť tvoří jaká- koli informace, která již není ve ___________ myšlení, ale je uskladně- na pro budoucí vyvolání. ___________ myšlení, ale je uskladně- na pro budoucí vyvolání. neomezeným vědomém

22 P Ř Í K L A D : Vaše jméno Co se stalo před hodinou Kde jste strávili minulého Valentýna Poznatky nutné k řízení auta Jaký byl Váš učitel v 1. třídě Malá a velká násobilka

23 Úspěšné zapamatování se skládá z: Úspěšné zapamatování se skládá z:. Kvalitního uskladnění informací do dlouhodobé paměti (_________) ________ informace, když je třeba (vzpomenutí si). ZAPAMATOVÁNÍ SI je definováno jako učení a __________informací, tak aby mohly být _________ někdy v budoucnosti. je definováno jako učení a __________informací, tak aby mohly být _________ někdy v budoucnosti. vyvolány uchování Zakódování Z Vyvolání

24 ZAKÓDOVÁNÍZAKÓDOVÁNÍ Je proces zapsání informace do dlouhodobé paměti. Je proces zapsání informace do dlouhodobé paměti. Tvoří ho mentální úkoly jako: Věnování ___________ něčemu. Promýšlení věci a její _________ s něčím, co již známe. Rozebírání - analyzování Vykreslování detailů. pozornosti spojování

25 DVA ÚKOLY ZAKÓDOVÁNÍ Pozornost: První krok k uchování v dlouhodobé paměti je věnování pozornosti a SOUSTŘEDĚNÍ. Spojování - asociace: Ať jsme si toho vědomi nebo ne, nová informace se uchová jedině díky jejímu ________ s jinou dobře známou informací, kterou již má naše dlouhodobá paměť uchovanou. spojení

26 HLEDEJ SPOUŠTĚČ - NAŘÁŽKU PODNĚT: Událost, myšlenka, obraz, slovo, zvuk atd., které SPOUŠTÍ vyvolání informace z dlouhodobé paměti. HLEDEJ SPOUŠTĚČ - NAŘÁŽKU PODNĚT: Událost, myšlenka, obraz, slovo, zvuk atd., které SPOUŠTÍ vyvolání informace z dlouhodobé paměti.

27 VŠEOBECNÉ TYPY PRO ZAPAMATOVÁNÍ 1. ______ __ SI. Nedovol, ať tě porazí negativní očekávání. 2. Vědomě se __________ o tom, co si chceš zapamatovat. Věnuj energii a úsilí těm oblastem, které jsou pro Tebe podstatné. Věř rozhodni

28 3. Soustřeď ____________ na to co si opravdu chceš zapamatovat. Než odsoudíš svou paměť, zeptej se, zda jsi tomu opravdu věnoval pozornost. 4.Odstraň to, co _________________. Uvědomte si, jaká omezení má krát- kodobá paměť a proto odstraňte vše, co Vám brání se soustředit. pozornost odvádí pozornost

29 5. Dopřejte si spoustu ______. Pokud máte dost času k přemýšlení o tom, co se si potřebujete zapama- tovat nebo co musíte udělat, spíše to nezapomenete. 6. Používejte všechny své _______. Používejte co nejvíce svých smyslů -Pak si to zapamatujete dobře. -Př.Okuzte a vizte, že Bůh je dobrý… času smysly

30 7. Buďte ____________. Rozhodněte se zlepšit svou organi- zovanost v oblastech, pro Vás důležitých. 8.Rozpoznejte a odstraňte __________, které mohou negativně ovlivňovat Vaši paměť. Přemýšlejte o tom, jaké FAKTORY ovlivňují Vaši paměť a jak je napravit. organizovaní faktory

31 9. Relaxujte _____________ zabraňuje procesu zapamatování; relaxace často napomáhá paměti přijít k sobě. 10.___________. Smích odstraňuje napětí ze zapomínání a udržuje pamětí, aby neztratila nit. Napětí Smějte se

32 11. Raduj se z ________ vzpomínek. Uvědomte si bohatství svého pokladu vzpomínek. Můžete prožít velkou radost, pokud si vzpomenete na události a lidi, kteří ovlivnili Váš život. prožitých

33 Cvičení paměti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. strom vypínač židle auto rukavice puška citron brusle kočka balon 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. dopis vejce nůž prsten účet cukroví časopis loď Golfový klub Cigarety Asociace

34 Významně větší výskyt mozkové atrofie se projevil u pacientů s HYPERTENZÍ, než u lidí s normálním krevním tlakem. 8) VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - zvyšuje 10 x výskyt poškození bílé hmoty. Testy INTELIGENCE u hypertoniků prokazují nižší úroveň celkových mozkových schopností „Málokdo rozumí jak moc naše stravovací návyky souvisí s našim zdravím, charakterem, užitečností na tomto světě a věčným osudem.“ CDF 51 přítomna tlak léčen medikamentózně. a pokles inteligence. Ložiska poškození bílé hmoty byla přítomna i když byl tlak léčen medikamentózně.

35 Smysluplnými zálibami, ruční prací, obětavou pomocí pro druhé – můžeme vytvářet stále nové návyky. Můžeme lépe využít kapacitu mozku a to i v pozdním věku. 9) STIMULACE MOZKU: vzděláním, kreativním myšlením, čtením poučných knih – “SOFTWARE”, můžeme zvýšit množství, délku a propojení synapsí „Porozumění se přizpůsobuje dimenzím objektu, s nímž má jednat -> VYUŽITÍM MOZEK ROSTE.” „Pokud se zabývá pouze triviálními, každodenními záležitostmi a nikdy není povolána k hlubokému úsilí pochopit velké a věčné pravdy, se stane mysl zakrslou a oslabenou.“AR 27.9.1883

36 “Nothing is so calculated to enlarge the mind and strengthen the intellect as the study of the Bible.” “No other study will so elevate the soul and give vigor to the faculties as the study of the living oracles…” nejrozvinutější mozky měla zvířátka pokud nezůstala sama, ale měla kolem sebe druhy, ale zároveň si vytvořila i vztah k vyšší bytosti, která o ně s láskou pečovala. (Dr.S.Lee - LLU) „Nic tak neprohlubuje schopnosti mysli a neposiluje intelekt, jako studium Bible. Žádné jiné studium tak nepozvedne duši a nedá sílu našim schopnostem, jako studium živých proroctví.“ EGW Studie:

37 10) “Kristova LÁSKA je oživující silou. Každé živé části – mozku, srdce, nervů… se dotýká svým uzdravením. Skrze ni jsou přivedeny do činnosti nejvyšší síly lidské bytosti.” MH 116 Kde se ale s Boží láskou setkat? V přírodě, na stránkách Bible, v životě Ježíše Krista. Jeho poznání v Bibli zapojuje vyšší centra a dává nám vzor ryzího, obětavého jednání.” Psychologický zákon: NA CO HLEDÍME, PODLE TOHO SE PAK MĚNÍME. CHCETE DOBÍT BATERIE?

38 Stačí nám jednoko-lečkový počítač? Máme šanci vytvářet nejmodernější konfiguraci PENTIÍ uprostřed našeho mozku... Naše MYSL je citlivý orgán. Funguje jako RADIOVÝ příjmač. Nalaďme se na tu správnou vlnovou délku, odstraňme překážky, údolí či hory, jež nám brání v příjmání jasného signálu a pak jen ZDOKONALUJME ten NEJJEMNĚJŠÍ MECHA- NISMUS V CELÉM VESMÍRU, naši MYSL.

39 Learning Basic Association Your Mind thinks in Pictures AssociationWord 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. tree light switch stool car glove gun dice skate cat bowling ball looks like the trunk of a tree two words, two positions, up/down three legs four doors, four-speed five fingers six-shooter, six feet under lucky number seven, 7 come 11 figure eight, rhymes with eight nine lives, cat-o’-nine-tails tenpins, ten frames

40 Learning Basic Association Your Mind thinks in Pictures--2 Association Word 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. goalpost eggs witch ring paycheck candy magazine voting booth golf club cigarettes Looks like an 11, football team One dozen Unlucky, Friday the thirteenth 14-carat, Feb. 14th (Valentine’s Day) Get paid on the 15th of every month Sweet sixteen, 16 ounces to a pound Seventeen is the a name of one of these Old enough to do this at 18 Nineteenth hole Twenty in a pack

41 Three Steps for Remembering Names 1. Pick the see peg. 2. Turn the name into a picture 3. Put the picture on the see peg with action in a ludicrous, exaggerated, nonsensical or _______way. silly

42 Remembering Names See Peg---The ________ thing you notice about a person Two Types of See Pegs 1. Permanent: something about the _____________individual, either facial or bodily or gestures 2. Temporary: something noticeable but transient about a person’s appearance, such as an article of ______________ or jewelry. features clothing first

43

44 Remembering Names Turning Names into Pictures 1. Break the name into_________ 2. Close your eyes and say the syllable several times out loud. 3. Create a sound-alike picture or something representative or symbolic of the sound. syllables

45 Using the SUAVE System to Focus Attention S =Say the Name U =Use it three times A =Ask a question V =Visualize the name E =End the conversation with the name

46 Arm and Hand Exercises Beginners Level

47 Introduction: These 15 exercises take about one minute each and are best done in large groups outdoors.

48 Standing up with feet 10 inches apart. Take three deep breathing with hands going up and down. Smile. With hands open flat, do the following.

49 1. Clearing Weeds Palms together wave back and forth 2. Chopping Wood Palms together up and down 3. Smell the roses Hands from side up to nose 4. Spread the dirt Palms down out and in 5. Catch the Rain Hands cupped like bowls out and in

50 6. Flow with the wind Palms towards each other 8” apart, make in a “U” shape 7. Universe turns to the left Palms as above make counter clockwise-circles 8. Universe turn to the right As above make clockwise circles 9. Rowing boat Hands like holding paddles rowing forward 10. Speed boat Hands about 4” apart, palms down, spin them in circles

51 11. Rock the baby Right hand 4” over left. Palms facing down, rock 12. Hear baby cry Cup hands from thighs forcing air up to the ears 13. See baby Thumb touching fingers, from thighs to eyes 14. Keep baby safe Wave hands crosswise in front like baseball umpire 15. Pray for the baby Put hands in praying position for 3 minutes.

52 HOW MEMORY WORKS THE THREE STAGES OF MEMORY SENSORY MEMORY SENSORY MEMORY SHORT-TERM MEMORYSHORT-TERM MEMORY LONG-TERM MEMORYLONG-TERM MEMORY

53 SENSORY MEMORY Recognition by the mind of what the senses take in. –5 senses: VisionVision HearingHearing SmellSmell TasteTaste TouchTouch Eye Ear Nose Tongue Finger

54 SHORT-TERM MEMORY May be equated with conscious thoughtMay be equated with conscious thought Most experts believe that short-term memory can hold no more than ___________ ______items.Most experts believe that short-term memory can hold no more than ___________ ______items. This material will be forgotten in ___________ seconds, unless it is continually repeated or transferred to long-term memory.This material will be forgotten in ___________ seconds, unless it is continually repeated or transferred to long-term memory. Not all information that registers in short-term memory gets stored in long- term memory (example: seven digit phone number)Not all information that registers in short-term memory gets stored in long- term memory (example: seven digit phone number) six or seven five to ten

55 LONG-TERM MEMORY (The Memory Bank) The memory bank, is the largest component of the memory system, with practically ______________storage space.The memory bank, is the largest component of the memory system, with practically ______________storage space. Long-term memory is any information that is no longer in ___________thought but is stored for potential recollection.Long-term memory is any information that is no longer in ___________thought but is stored for potential recollection. limitless conscious

56 Example: Your name What happened an hour ago Where you spent last Thanksgiving The information needed to drive a car The image of your first-grade teacher The multiplication tables

57 Remembering Defined as learning and __________information so that it can be ____________ at some future time. Successful remembering consist of: Getting information solidly into long-term memory (________) Retrieving information when it is needed. retrieved storing Encoding

58 Encoding Describes the process of getting information into long-term memory Mental tasks such as: Paying ________to something. Reasoning it through ____________it with something already known Analyzing it Elaborating on the details attention Associating

59 TWO TASKS OF ENCODING Attention: The first step in the process of encoding information into long-term memory is paying attention. Association: Whether we are aware of it or not, new information is encoded by __________it with other well-know and relevant information that already exists in long-term memory. connecting

60 Retrieval The process of getting information from long-term memory into _____________state of short-term memory. Two ways for retrieval: _____________ _________________ conscious Recall Recognition

61 Recall: a self-initiated search of long-term memory for information Recognition: ______________ information that is presented to you as something or someone you already know. In most cases recognition is easier than recall. When you say “I can’t remember,” you usually mean “I can’t recall.” Perceiving

62 Recall of information is often triggered by a cue. A cue is an event, thought, picture, word, sound, or so forth that ____________the retrieval of information from long-term memory. We remember faces easily -- recognition. Remembering names is harder--recall of information from long-tem memory. triggers

63 PACIFIC HEALTH EDUCATION CENTER 5300 CALIFORNIA AVENUE, SUITE #200 BAKERSFIELD, CA 93309 REGISTER TODAY: 1-888-588-7432 BOOST YOUR MEMORY SEMINAR


Stáhnout ppt "POSILNI SVOU PAMĚŤ JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT Andy Ng, DrPH."

Podobné prezentace


Reklamy Google