Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT"— Transkript prezentace:

1 JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT
POSILNI SVOU PAMĚŤ JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT Andy Ng, DrPH

2 Každý z nás má svoji jedinečnou strukturu mozku, jako otisk palce.
Přestože nás udiví téměř každý z technolog.objevů posledních let, žádný z nich se nedá srovnat s PRECIZNOSTÍ NEJDOKONALEJŠÍHO VÝTVORU ve VESMÍRU - Lidského mozku. Ve dvou týdnech není ještě lidské embryo větší než kapka vody, již je ale zformován zárodek mozku a míchy. Každý z nás má svoji jedinečnou strukturu mozku, jako otisk palce.

3 Mozek váží jen 2 % hmotnosti těla (1,4 kg), přitom spotřebuje 20 % krve a celou 1/4 těl. energie. Řídí činnost všech 50 tis. miliard buněk v našem těle. Každou hodinu musí nahradit miliardu odumřelých buněk. Denně přitom odumírá 50 tisíc neuronů. Přesto fascinuje svojí kapacitou 100 miliard neuronů s možností synapsí a miliardami podpůrných buňek, zajišťujících metabolismus. Má tedy více spojení, než největší počítačová síť na světě.

4 Každou sekundu je zaplaven 100 mil. informací ze smyslů
Každou sekundu je zaplaven 100 mil. informací ze smyslů. Neregistrujeme ani 1 % z nich. Mozk.kmen a kůra je třídí, a tak se můžeme soustředit. Kapacita paměti je tak ohromná, že by to naplnilo milionů svazků knih - což je kapacita největší knihovny na světě. Většinou ji tolik nevyužíváme, ale kdybyste se o to chtěli pokusit, museli byste se každou sekundu naučit něco nového a to po dobu 3 milionů let.

5 Poškození FML - duš.apatii,zanedbalost a váž.změny osob.
KOMPLIKOVANOST MOZKU - 60 typů neuronů, uložených v 6 rozdílných vrstvách - senzorická cent., motorická centra i asociační oblasti - zajišťují chápání i kontrolu emocí. Nejzáhadnější FML. Poškození FML - duš.apatii,zanedbalost a váž.změny osob.

6 STRUKTURA MOZKU Levá dominantní hemisféra -logické myšlení, řeč, výpočty. Pravá hemisféra - prostorové vnímání, emoce.

7 FRONTÁLNÍ MOZKOVÝ LALOK
- centrum vůle, osobn., morálních rozhodnutí, rozumu, ale i víry. To je NEJJEMNĚJŠÍ ČÁST těla, která nejvíce for-muje náš charakter. 7% 3.5% 33% 17 % Člověk bez FML stále může chodit, jíst, vidět, ale nemůže se SVOBODNĚ ROZHODOVAT a ztrácí centrum duchovnosti.

8 Z čeho se vlastně skládá naše tělo?
Duch Dobro/zlo Morální zákony Duše M O Z  E K  Psychické zákony Tělo Orgány, systémy Fyziologické zák. B u ň k y , t k á n ě Biologické zákony M o l e k   u l y Chemické zákony A t o m y , p r v k y , p r a c h Fyzikální zákony Fyzikální zákony jsou základem nejen pro tělesnou, ale i pro duševní a duchovní existenci. Všechny jsou tedy stejně důležité.

9 Jak funguje mozek? Na základě našich VJEMŮ z 5 smyslů vznikají myšlenky a pocity, jež rodí naše činy, zvyky, charakter i osud. Chceme-li tedy mysl a charakter nejlepší kvality, musíme začít již u našich VJEMŮ.

10 Mozek = zahrada Co zasadíme, to sklidíme Fil 4,8
VJEMY jsou EL. IMPULSY, jež produkují buď dobré nebo špatné myšlenky. Ty se pak ukládají formou CHEM. SLOU- ČENINY do FML, kde se FORMUJE NÁŠ CHARAKTER.

11 Stříd. 13: “Mozkové nervy, které komunikují s celým tělem, jsou JEDINÝM PROSTŘEDKEM SKRZE KTERÝ komunikuje NEBE S ČLOVĚKEM a jeho nejniternějším životem. Cokoli zabraňuje oběhu el. proudu v nerv. systému,SNIŽUJE ŽIVOTNÍ SÍLU.Výsledkem je menší citlivost myšlení.”

12 MM 291 “Abychom měli zdravý mozek, musíme mít čistou krev
MM 291 “Abychom měli zdravý mozek, musíme mít čistou krev. Je-li správnou životosprávou a čistým vzduchem krev udržována v čistotě, bude mozek správně vyživován.” Mozek je anatomický orgán složený z nervů, cév, buněk a tkání. Je však jen takovým “DOMEM PRO MYSL”. Složení mysli je odlišné – tvoří ji el.prou- dy a nejrůznější sloučeniny. A stačí jen malá změna v chemickém složení látek v  mozku, aby došlo ke změně myšlení.

13 2 MCP 405 “Nedbalost ve formování našich tělesných návyků, zjevuje nezájem i o morální charakter. Zdraví těla si máme vážit jako PODSTATY pro rozvoj charakteru, růst osobnosti a ovládání vznětlivosti.” 9T 160 “Jestliže správným způsobem nepečujeme o svůj žaludek, zabráníme tak formování bezúhonného morálního charakteru. Mozek a nervy souvisí se žaludkem. Tak naše nesprávné stravování a pití končí v převráceném myšlení a jednání. ”

14 JAKÝ JE NEJZNÁMĚJŠÍ MÝTUS O PAMĚTI?
Že ________ a ztráta paměti jdou ruku v ruce. Víra v tento mýtus zdržuje mnoho lidí od snahy si něco zapamatovat. stárnutí

15 Téměř u každého může být paměť zlepšena, cvičena a __________
Téměř u každého může být paměť zlepšena, cvičena a __________. Nikdo si ale nezapamatuje všechno. Lidé si musí _______ co si chtějí zapamatovat. Vložte energii a úsilí do těch oblastí, které jsou pro Vás nejdůležitější. používána vybrat

16 PŘÍKLADY Z KAŽ-DODENNÍHO ŽIVOTA
CVIČENÍ S TUŽKOU A PAPÍREM DEMONSTRUJÍCÍ KONCEPTY A TECHNIKY. ÚKOLY PRO UVEDENÍ TOHO, CO JSTE SE NAUČILI DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.

17 SENZOROVÁ PAMĚŤ KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ DLOUHODOBÁ PAMĚŤ
JAK FUNGUJE PAMĚŤ ? EXISTUJÍ 3 STÁDIA PAMĚTI SENZOROVÁ PAMĚŤ KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ DLOUHODOBÁ PAMĚŤ

18 SENZOROVÁ PAMĚŤ Mysl rozpoznává to, co zachycují smyslové orgány.
Zrak Sluch Čich Chuť Dotek

19 KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ šest nebo sedm pěti až deseti
Může se srovnat s vědomým myšlením Většina odborníků věří, že krátkodobá paměť nemůže udržet více než ___________ ______ položek. Tento materiál pak zapomeneme do ___________ sekund, pokud si ho stále neopakujeme nebo neuložíme do dlouhodobé paměti. Ne všechny informace, které registrujeme v krátkodobé paměti se uloží do paměti dlouhodobé (př. 9ti místné telefonní číslo). šest nebo sedm pěti až deseti

20 DLOUHODOBÁ PAMĚŤ (PAMĚŤOVÁ BANKA)
Paměťová banka, je největší část paměťového systému s prakticky_______________ místem na uchování dat. Dlouhodobou paměť tvoří jaká- koli informace, která již není ve ___________ myšlení, ale je uskladně- na pro budoucí vyvolání. neomezeným vědomém

21 P Ř Í K L A D : Vaše jméno Co se stalo před hodinou
Kde jste strávili minulého Valentýna Poznatky nutné k řízení auta Jaký byl Váš učitel v 1. třídě Malá a velká násobilka

22 ZAPAMATOVÁNÍ SI Úspěšné zapamatování se skládá z:
je definováno jako učení a __________informací, tak aby mohly být _________ někdy v budoucnosti. uchování vyvolány Úspěšné zapamatování se skládá z: . Kvalitního uskladnění informací do dlouhodobé paměti (_________) ________ informace, když je třeba (vzpomenutí si). Zakódování Z Vyvolání

23 ZAKÓDOVÁNÍ pozornosti spojování
Je proces zapsání informace do dlouhodobé paměti. Tvoří ho mentální úkoly jako: Věnování ___________ něčemu. Promýšlení věci a její _________ s něčím, co již známe. Rozebírání - analyzování Vykreslování detailů. pozornosti spojování

24 DVA ÚKOLY ZAKÓDOVÁNÍ spojení
Pozornost: První krok k uchování v dlouhodobé paměti je věnování pozornosti a SOUSTŘEDĚNÍ. Spojování - asociace: Ať jsme si toho vědomi nebo ne, nová informace se uchová jedině díky jejímu ________ s jinou dobře známou informací, kterou již má naše dlouhodobá paměť uchovanou. spojení

25 HLEDEJ SPOUŠTĚČ - NAŘÁŽKU
PODNĚT: Událost, myšlenka, obraz, slovo, zvuk atd., které SPOUŠTÍ vyvolání informace z dlouhodobé paměti.

26 VŠEOBECNÉ TYPY PRO ZAPAMATOVÁNÍ
1. ______ __ SI. Nedovol, ať tě porazí negativní očekávání. rozhodni 2. Vědomě se __________ o tom, co si chceš zapamatovat. Věnuj energii a úsilí těm oblastem, které jsou pro Tebe podstatné. 1. Believe in yourself. Don’t let negative expectations defeat you. If you expect to fail, you won’t even try. If you find yourself thinking, “I can’t remember names,” substitute “I may forget some names, but by using memory improvement techniques I can do better. 2 .Make conscious choice about what you want to remember No one can remember everything. So put effort and energy into those areas that are important to you.

27 3. Soustřeď ____________ na to co si opravdu chceš zapamatovat.
Než odsoudíš svou paměť, zeptej se, zda jsi tomu opravdu věnoval pozornost. pozornost Odstraň to, co _________________. Uvědomte si, jaká omezení má krát- kodobá paměť a proto odstraňte vše, co Vám brání se soustředit. odvádí pozornost 3. Focus your attention on what you really want to remember. Much of what is called forgetting is a lack of attention. Before you blame your memory, ask yourself if you were really paying attention. 4. Cut out distractions. Keep in mind that as you age, you may find it difficult to pay attention to more than one thing at a time. Recognize the limitations of short-term memory and cut out distractions whenever possible.

28 5. Dopřejte si spoustu ______.
Pokud máte dost času k přemýšlení o tom, co se si potřebujete zapama-tovat nebo co musíte udělat, spíše to nezapomenete. času smysly 6. Používejte všechny své _______. Používejte co nejvíce svých smyslů Pak si to zapamatujete dobře. Př.Okuzte a vizte, že Bůh je dobrý… 5. Give yourself plenty of time. People of all ages more frequently when they are rushing. In general, if you have enough time to think about what you need to accomplish, you are less likely to forget something. 6. Use all of your senses. Use as many senses as possible when you want to remember something well. Whey you say something aloud, you hear the sound. When you write something down, you see the words. If you want to remember the size or shape of something, use your senses of touch. Smell an taste are very powerful in triggering memories from long ago.

29 7. Buďte ____________. Rozhodněte se zlepšit svou organi-zovanost v oblastech, pro Vás důležitých. organizovaní Rozpoznejte a odstraňte __________, které mohou negativně ovlivňovat Vaši paměť. Přemýšlejte o tom, jaké FAKTORY ovlivňují Vaši paměť a jak je napravit. faktory 7. Be organized. The old saying, “A place for everything, and everything in its place” is good advice for memory improvement. Make a decision to improve your organizational skills in whatever ways are important to you. If you routinely put your keys, glasses, purse, and bills, in the same place, you will not waste time searching for them. 8. Recognize and deal with the factors that may be negatively affecting your memory. Certain factors can affect the memory process for people of all ages, but as you grow older, you may experience more the negative influences. Think about which factors be affecting your memory and look for possible solutions or ways to compensate.

30 9. Relaxujte _____________ zabraňuje procesu zapamatování; relaxace často napomáhá paměti přijít k sobě. Napětí 10.___________. Smích odstraňuje napětí ze zapomínání a udržuje pamětí, aby neztratila nit. Smějte se 9. Relax. Tension interferes with the memory process; relaxing of ten lets the memory come to the surface. When you feel anxious about the possibility of forgetting, you may become preoccupied with the anxiety and unable to concentrate on recalling the needed information. The solution is to take a deep breath and relax; frequently the information will come to you. 10. Laugh. Laughter breaks the tension of forgetting and keeps a memory lapse in perspective. When you start to tell a friend about a book that you are reading and can’t remember the title, or begin to introduce your niece and can’t come up with her name, admit that the word or name just escaped your mind, and laugh. Everyone has had that experience and can empathize.

31 11. Raduj se z ________ vzpomínek.
Uvědomte si bohatství svého pokladu vzpomínek. Můžete prožít velkou radost, pokud si vzpomenete na události a lidi, kteří ovlivnili Váš život. prožitých 11. Enjoy past memories. Recognize the richness of your storehouse of memories. You can experience great pleasure from recalling the events and people that have made up the fabric of your life. Life review can put the past and present into perspective. Take pride in your ability to remember the past and make it come alive for yourself and others.

32 Cvičení paměti dopis vejce nůž prsten účet cukroví časopis loď Golfový klub Cigarety Asociace 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. strom vypínač židle auto rukavice puška citron brusle kočka balon 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

33 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
8) VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - zvyšuje 10 x výskyt poškození bílé hmoty. Testy INTELIGENCE u hypertoniků prokazují nižší úroveň celkových mozkových schopností a pokles inteligence. Ložiska poškození bílé hmoty byla přítomna i když byl tlak léčen medikamentózně. „Málokdo rozumí jak moc naše stravovací návyky souvisí s našim zdravím, charakterem, užitečností na tomto světě a věčným osudem.“ CDF 51 Významně větší výskyt mozkové atrofie se projevil u pacientů s HYPERTENZÍ, než u lidí s normálním krevním tlakem.

34 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
9) STIMULACE MOZKU: vzděláním, kreativním myšlením, čtením poučných knih – “SOFTWARE”, můžeme zvýšit množství, délku a propojení synapsí „Porozumění se přizpůsobuje dimenzím objektu, s nímž má jednat -> VYUŽITÍM MOZEK ROSTE.” „Pokud se zabývá pouze triviálními, každodenními záležitostmi a nikdy není povolána k hlubokému úsilí pochopit velké a věčné pravdy, se stane mysl zakrslou a oslabenou.“AR Smysluplnými zálibami, ruční prací, obětavou pomocí pro druhé – můžeme vytvářet stále nové návyky. Můžeme lépe využít kapacitu mozku a to i v pozdním věku.

35 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
„Nic tak neprohlubuje schopnosti mysli a neposiluje intelekt, jako studium Bible. Žádné jiné studium tak nepozvedne duši a nedá sílu našim schopnostem, jako studium živých proroctví.“ EGW Studie: nejrozvinutější mozky měla zvířátka pokud nezůstala sama, ale měla kolem sebe druhy, ale zároveň si vytvořila i vztah k  vyšší bytosti, která o ně s láskou pečovala. (Dr.S.Lee - LLU) “Nothing is so calculated to enlarge the mind and strengthen the intellect as the study of the Bible.” “No other study will so elevate the soul and give vigor to the faculties as the study of the living oracles…”

36 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
10) “Kristova LÁSKA je oživující silou. Každé živé části – mozku, srdce, nervů… se dotýká svým uzdravením. Skrze ni jsou přivedeny do činnosti nejvyšší síly lidské bytosti.” MH 116 CHCETE DOBÍT BATERIE? Kde se ale s Boží láskou setkat? V přírodě, na stránkách Bible, v životě Ježíše Krista. Jeho poznání v Bibli zapojuje vyšší centra a dává nám vzor ryzího, obětavého jednání.” Psychologický zákon: NA CO HLEDÍME, PODLE TOHO SE PAK MĚNÍME.

37 Život ve všech dimenzích
Naše MYSL je citlivý orgán. Funguje jako RADIOVÝ příjmač. Nalaďme se na tu správnou vlnovou délku, odstraňme překážky, údolí či hory, jež nám brání v příjmání jasného signálu a pak jen ZDOKONALUJME ten NEJJEMNĚJŠÍ MECHA-NISMUS V CELÉM VESMÍRU, naši MYSL. Stačí nám jednoko-lečkový počítač? Máme šanci vytvářet nejmodernější konfiguraci PENTIÍ uprostřed našeho mozku...

38 Learning Basic Association
Your Mind thinks in Pictures Association Word 1. looks like the trunk of a tree tree 2. two words, two positions, up/down light switch 3. three legs stool 4. four doors, four-speed car 5. five fingers glove 6. six-shooter, six feet under gun 7. lucky number seven, 7 come 11 dice 8. figure eight, rhymes with eight skate 9. nine lives, cat-o’-nine-tails cat 10. tenpins, ten frames bowling ball

39 Learning Basic Association
Your Mind thinks in Pictures--2 Word Association 11. Looks like an 11, football team goalpost 12. One dozen eggs 13. Unlucky, Friday the thirteenth witch 14. 14-carat, Feb. 14th (Valentine’s Day) ring 15. Get paid on the 15th of every month paycheck 16. Sweet sixteen, 16 ounces to a pound candy 17. Seventeen is the a name of one of these magazine 18. Old enough to do this at 18 voting booth 19. Nineteenth hole golf club 20. Twenty in a pack cigarettes

40 Three Steps for Remembering Names
1. Pick the see peg. 2. Turn the name into a picture 3. Put the picture on the see peg with action in a ludicrous, exaggerated, nonsensical or _______way. silly

41 Remembering Names See Peg---The ________ thing you notice about a person Two Types of See Pegs 1. Permanent: something about the _____________individual, either facial or bodily or gestures 2. Temporary: something noticeable but transient about a person’s appearance, such as an article of ______________ or jewelry. first features clothing

42

43 Remembering Names Turning Names into Pictures
1. Break the name into_________ 2. Close your eyes and say the syllable several times out loud. 3. Create a sound-alike picture or something representative or symbolic of the sound. syllables

44 Using the SUAVE System to Focus Attention
S = Say the Name U = Use it three times A = Ask a question V = Visualize the name E = End the conversation with the name

45 Arm and Hand Exercises Beginners Level

46 Introduction: These 15 exercises take about one minute each and are best done in large groups outdoors.

47 Standing up with feet 10 inches apart
Standing up with feet 10 inches apart. Take three deep breathing with hands going up and down. Smile. With hands open flat, do the following.

48 1. Clearing Weeds Palms together wave back and forth 2. Chopping Wood Palms together up and down 3. Smell the roses Hands from side up to nose 4. Spread the dirt Palms down out and in 5. Catch the Rain Hands cupped like bowls out and in

49 6. Flow with the wind Palms towards each other 8” apart, make in a “U” shape 7. Universe turns to the left Palms as above make counter clockwise-circles 8. Universe turn to the right As above make clockwise circles 9. Rowing boat Hands like holding paddles rowing forward 10. Speed boat Hands about 4” apart, palms down, spin them in circles

50 Rock the baby Right hand 4” over left. Palms facing down, rock 12. Hear baby cry Cup hands from thighs forcing air up to the ears 13. See baby Thumb touching fingers, from thighs to eyes 14. Keep baby safe Wave hands crosswise in front like baseball umpire Pray for the baby Put hands in praying position for 3 minutes.

51 HOW MEMORY WORKS THE THREE STAGES OF MEMORY SENSORY MEMORY
SHORT-TERM MEMORY LONG-TERM MEMORY

52 Recognition by the mind of what the senses take in.
SENSORY MEMORY Recognition by the mind of what the senses take in. 5 senses: Vision Hearing Smell Taste Touch Eye Ear Nose Tongue Finger

53 SHORT-TERM MEMORY May be equated with conscious thought
Most experts believe that short-term memory can hold no more than ___________ ______items. This material will be forgotten in ___________ seconds, unless it is continually repeated or transferred to long-term memory. Not all information that registers in short-term memory gets stored in long-term memory (example: seven digit phone number) six or seven five to ten

54 LONG-TERM MEMORY (The Memory Bank)
The memory bank, is the largest component of the memory system, with practically ______________storage space. Long-term memory is any information that is no longer in ___________thought but is stored for potential recollection. limitless conscious

55 Example: Your name What happened an hour ago
Where you spent last Thanksgiving The information needed to drive a car The image of your first-grade teacher The multiplication tables

56 Remembering Defined as learning and __________information so that it can be ____________ at some future time. Successful remembering consist of: Getting information solidly into long-term memory (________) Retrieving information when it is needed. storing retrieved Encoding

57 Encoding Describes the process of getting information into long-term memory Mental tasks such as: Paying ________to something. Reasoning it through ____________it with something already known Analyzing it Elaborating on the details attention Associating

58 TWO TASKS OF ENCODING Attention: The first step in the process of encoding information into long-term memory is paying attention. Association: Whether we are aware of it or not, new information is encoded by __________it with other well-know and relevant information that already exists in long-term memory. connecting

59 Retrieval The process of getting information from long-term memory into _____________state of short-term memory. conscious Two ways for retrieval: _____________ _________________ Recall Recognition

60 Recall: a self-initiated search of long-term memory for information
Perceiving Recognition: ______________ information that is presented to you as something or someone you already know. In most cases recognition is easier than recall. When you say “I can’t remember,” you usually mean “I can’t recall.”

61 Recall of information is often triggered by a cue
Recall of information is often triggered by a cue. A cue is an event, thought, picture, word, sound, or so forth that ____________the retrieval of information from long-term memory. triggers We remember faces easily -- recognition. Remembering names is harder--recall of information from long-tem memory.

62 PACIFIC HEALTH EDUCATION CENTER 5300 CALIFORNIA AVENUE, SUITE #200
BAKERSFIELD, CA 93309 REGISTER TODAY: BOOST YOUR MEMORY SEMINAR


Stáhnout ppt "JAK SI ZAPAMATOVAT TO, CO ZAČÍNÁTE ZAPOMÍNAT"

Podobné prezentace


Reklamy Google