Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do tyflopedie Tyflos – slepý, paidea – výchova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do tyflopedie Tyflos – slepý, paidea – výchova"— Transkript prezentace:

1 Úvod do tyflopedie Tyflos – slepý, paidea – výchova
( – těžce zrak. post.) Výchova, vzdělávaní a rozvoj osob se zrakovým postižením Pedagogika osob s postižením zraku. Oftalmopedie Interdisciplinární charakter (poznatky z fyziky, elektroniky, optiky … )

2 Zrakové postižení Osoby se zrakovým postižením mají v důsledku snížení (nebo nulový) propustnosti optického kanálu příjem zrakovým informací výrazně obmezení nebo zamezení. Zrakové postižení má své specifické znaky a ty mohou ovlivnit vývoj jedince i jeho další život a promítnout se do psychického vývoje.

3 Oko (zrakový analyzátor)
první část řetězce - vidění

4

5 Jak funguje proces videní?
světlo se šíři průhledným sklivcem a na světlocitlivé sítnici (retina) vytváří otočený obraz sítnica je tvořená světlocitlivými buňkami 130 mil. tyčinek - 7 mil. čípků žlutá skvrna (fovea) je místo na sítnici o průměru 0,2 – 0,5 mm – místo nejostřejšího vidění Barevné a ostré vidění – každý čípek má svoje svůj vlastní optický nerv (vlákno)

6 Členění zrakového postižení
oftalmologické hledisko (vízus – zraková ostrost a do jisté míry stav zorné pole) etiológia doba vzniku (vrozené, získané) délka trvání reparabilita resp. ireparabilita přidružená postižení

7 Stupně zrakového postižení
Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké Osoby s poruchami binokulárního vidění (tupozraké a šilhavé)

8 Nevidomý Nemohou získávat informace z okolního světa prostřednictvím zraku a jsou odkázány na využívaní náhradních smyslu Ze speciálno-pedagogickýho aspektu je důležitá vhodná kompenzace Nižší kompenzační činitele: hmat, sluch čich a chuť Vyšší kompenzační činitele: myšlení, paměť, řeč, představivost … Nevidomý nemohou pracovat s běžným černotiskem, proto k psaní a čtení používají speciální bodové písmo. Braillovo písmo je systém šesti bodů, kdy jednotlivá písmena jsou tvořena vytláčením kombinaci bodů, k jeho psaní se nejčastěji používá speciální pomůcka – PICHTOV STROJ

9 Získávaní informací prostřednictvím hmatu
Přímé získávání hmatových informací - kontaktu s předmětu (dotýkaní se předmětu) n. přímá postupně informace o jejich velkosti, tvare, o materiálech z kterých byli předměty vyrobené, informace o jejich některých vlastnostech a p. (klička - dveře - spájení informací) (když je předmět větší, je pro nevidomého složitější jeho identifikace,  totéž není vhodní ani opačný extrém …) velikost Braill. písma Nepřímé (zprostředkované) získávání hmatových informací - například prostřednictvím dlouhé bílí hule (trávník, obsahově chudobnější) Takměř nemožné je zaregistrovat volnou polyetylénovou pásku, která je často nesprávně používaná na ohrazení stavenišť. Tlak palice jednoducho jemnou fólii zdeformuje a nevidomí si to nemusí ani všimnut. Totéž může dojít k poškození jemných předmětu (např. tenkého skla a p.) Osobitným druhem nepřímého získávaní hmatových informací je hmatová informace získaná nášlapem.

10 Získávaní informací prostřednictvím sluchu
Akustická informace může pomoct identifikovat prostor, ve kterém se nevidomí nachází, podat přijímateli správu o velkosti, tvare prostoru, může zabezpečovat ochranu a bezpečnost a může mať i naváděcí funkci, kdy udává nevidomému směr Představa o tom, že by bylo možné orientovat se len podle zvuku a akustických informaci je mylná protože může dojít k situacím, ve kterých jsou akustické informace eliminované. Např. vplyvem zvýšeného hluku vozidel na vozovce v dopravné špičce může nevidomí prohlídnout zvuk tikajícího semaforu.

11 Získávaní informací prostřednictvím zraku
Prakticky nevidomí Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké Osoby s poruchami binokulárního vidění (tupozraké a šilhavé

12

13

14

15 Vliv postižení Prostorová orientace a samostatný pohyb (chůzi s bílou holí) K doprovodu a orientaci nevidomých jsou speciálně vycvičeni vodící psi Sebaobsluha Komunikace (osobitosti v projevech) Problém adekvátního a přiměřeného uplatnění zařazení se do společnosti

16 Komunikace oslovte ho jménem představit tvář je otočená ke osobě
otázky neklaďte na průvodce bez obav používejte slova: pozřít se, vidět nespoléhejte se na gesta etika (šeptání) respektujte jeho rozhodnutí (nabídka pomoci, jídlo …)

17 Kompenzační pomůcky

18

19

20 Čerstvě napadaný sníh zakryje většinu holí nahmatatelných změn povrchu, jako jsou obrubníky, rozhraní mezi chodníkem a zatravněnou plochou v parcích, změny povrchu mezi asfaltem a dlažbou atd. Povrch se stane pro nevidomého "nečitelný". Vyšší vrstva sněhu brání kyvadlovému pohybu hole, který je základem techniky používané nevidomými při samostatné chůzi. Hůl se volně nepohybuje, "brouzdá" sněhem, zachytává se, neumožňuje rozeznat nerovnosti, neposkytuje dostatek informací pro směr chůze atd.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Asistenčné technológie
Digitální zápisník pro nevidomé s hlasovým výstupem

32 Asistenčné technológie

33 Problematika bariér

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Praktické príklady bariér z mesta Olomouc
Fotografie zo dňa

47

48

49

50

51

52

53

54 Osoby slabozraké Orgánové postižení obou očí, které i při optimální brýlové korekci činí jedinci problémy v běžném živote. Mimo snížení zrakové ostrosti se u řady případu slabozrakosti objevují problémy spjaté s narušením zorného pole, kdy se může jednat např. o zúžení zorného pole až po trubicové vidění, výpadky zorného…

55 Slabozrakost Projevuje se nepříznivě v rozvoji vnímání, snížením, omezením či deformací zrakových schopností (promítá představ) vnímání detailu, diferenciace písmen, číslic Kompenzace

56

57

58

59

60

61

62

63 Internetové zdroje http://www.sons.cz/ http://www.unss.sk/
(European Blind Union) (Royal National Institute for the Blind) (International Council for Education of People with Visual Impairment, European Region) (American fundation for the Blind)

64 Dekuji za pozornost kontakt: e-mail: vojto@unss.sk skype: netporanda
icq: (netporadna)


Stáhnout ppt "Úvod do tyflopedie Tyflos – slepý, paidea – výchova"

Podobné prezentace


Reklamy Google