Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimíra Zedková Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimíra Zedková Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta"— Transkript prezentace:

1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny
Vladimíra Zedková Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Řídí se zákonem 435/2004 sb., o zaměstnanosti V současnosti rychle rozvíjející se fenomén Napomáhá ke zkvalitnění života a seberealizaci Omezené možnosti zaměstnání

3 Rodina a člen se zdravotním postižením
Narození dítěte s postižením je zátěž ovlivňující funkci celé rodiny Aktivace obranných mechanismů Změna rodičovských postojů Komunikace zaměřena především na osobu s postižením Stereotyp Přetrvávání vztahů na základě povinnosti Ztráta společenské prestiže, životní perspektivy

4 Změny v zaměstnání spojené s péčí o osobu blízkou
Ukončení pracovního poměru (častěji ženy) Změna zaměstnání u partnera Zvýšení izolace od okolí Snížení ekonomické úrovně rodiny Návrat do původního zaměstnání považován za nemožný Ochota vykonávat i podřadnější zaměstnání Rekvalifikace Nezaměstnanost brána jako komplikace Zaměstnání na částečný úvazek Ochota zaměstnavatele Typ a stupeň postižení, popřípadě kombinace Kombinované postižené – zaměstnání = komplikace?

5 Možnosti zaměstnání osob se zdravotním postižením
Zrakové postižení - administrativa (př. pracovník call centra), technických oborů (ladič klavíru), zdravotnické obory (fyzioterapeut, masér), humanitní obory (sociální práce, psychologie, sociologie, historie…), pedagogické obory (speciální pedagogika, andragogika Sluchové postižení - administrativní pozice (účetnictví, pomocné práce při organizaci seminářů apod.), asistent zubního technika, cukrář, čalouník, elektrikář, pekař, kuchař, oděvník, krejčí, zahradník, zámečník, ekonom, IT technik, humanitní a pedagogické obory apod. Mentální postižení - ošetřovatelství zvířat, pomocník v administrativní práci (skartování papírů, obsluha kopírovacích strojů), zahradnické práce, pomocní kuchaři, pomocníci ve zdravotnictví, dělníci apod.

6 Tělesné postižení – volný trh práce, největší komplikací je úprava prostředí, popřípadě užívání kompenzačních pomůcek Důležitá je podpora a motivace rodiny Zaměstnání pozitivně ovlivňuje jedince i celou rodinu U osob s těžším kombinovaným postižením je situace značně náročnější

7 Výzkumné šetření – internetový průzkum
sledování příspěvků rodičů dětí se zdravotním postižením Nejčastěji přispívaly ženy pečující o děti s kombinovaným postižením Syndromatická i nesyndromatická etiologie

8 Výzkum - Pracovní kompetence osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením
Michalík, Valenta, 2008 Dotazníkové šetření (225 respondetnů) Péče o člena s III. – IV. stupněm postižení Většina dotazovaných je v současné době nezaměstnaná Pocit společenské izolace z důvodu nezaměstnanosti Ochota vykonávat i podřadnější práci Ochota podstoupit rekvalifikaci Nezaměstnanost je nevyhovující Zvýšení společenské izolace Zhoršení ekonomické situace Zhoršení společenského života

9 Výzkum – Psychická zátěž laických pečujících o osobu se zdravotním postižením
55% dotazovaných má stálé zaměstnání 21% dotazovaných je v důchodu 24% věnují svůj čas celodenní péči o osobu blízkou U 30% diagnostikován syndrom vyhoření Nejrizikovější faktory: délka vykonávané role pečovatele, soužití ve společné domácnosti, zdravotní stav pečované osoby Subjektivní stresory - nadměrné napětí, neznalost situace, psychická a fyzická zátěž, změna mezilidských vztahů (spory v rodině, hádky, omezení komunikace, rutina, pocit povinnosti) Zvýšení spotřeby návykových látek Zhoršení zdravotního stavu

10 Výzkum – Rozhovory s pečujícími osobami
Průzkumu se zúčastnily nejčastěji ženy Průměrný věk osoby s postižením 22 let Ve všech případech osoby s kombinovaným postižením Většina dotazovaných je v současné době bez zaměstnání Osoba blízká dochází do zařízení (škola, stacionář) Možnosti zaměstnání dítěte (subjektivní hodnocení rodičů) na velmi nízké úrovni

11 Velmi malá účast osob se zdravotním postižením na aktivizačních činnostech
Velmi nízká informovanost rodičů o možnostech zaměstnávání dítěte Rodiče nevědí s kým by se tato možnost dala konzultovat Většina dotazovaných pocítila negativní ovlivnění ve vztazích

12 Rodiče pociťují vliv faktu, že mají dítě s postižením i v současné době (převážně negativně)
Dítě s postižením ovlivňuje rodinné vztahy i v současné době Dítě s postižením ovlivňuje i možnosti zaměstnání Ekonomická situace je hodnocena převážně neuspokojivě Největší strach v budoucnosti rodiče mají z neschopnosti postarat se o dítě z důvodu ubývání fyzických i duševních sil a předčasného úmrtí dítěte

13 Shrnutí Zaměstnání má pozitivní vliv (na členy se zdravotním postižením i osoby pečující) Samostatnost, profesní úspěchy a částečná nezávislost Zvýšení ekonomické, společenské situace Pozitivní vliv na vztahy v rodině Obtížnější situace u člena rodiny s těžkým, popřípadě kombinovaným postižením Přednášková činnost o této problematice by mohla zvýšit informovanost

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vladimíra Zedková Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta"

Podobné prezentace


Reklamy Google