Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní organizace OSN, NATO VY_32_INOVACE_29-19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní organizace OSN, NATO VY_32_INOVACE_29-19."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní organizace OSN, NATO VY_32_INOVACE_29-19

2 Mezinárodní vztahy mezinárodní vztahy jsou disciplínou, která usiluje o nalezení bezpečnější a efektivnější organizace vztahů mezi lidmi, vládami, společnostmi… věda, která souvisí s jinými disciplínami – mezinárodní právo, světová ekonomie, sociologie… koncem 19.století vzniká názor, že zahraniční a vojenské záležitosti se týkají všech lidí Impuls pro vznik mezinárodních studií o události první světové války o události v Rusku, Německu…

3 Mezinárodní prostředí subjektem mezinárodních vztahů o suverénní státy - státy, které mají svrchovanou moc nad svým obyvatelstvem mezinárodní organizace o mezinárodní vládní organizace (MVO) - významnější o mezinárodní nevládní organizace (MNO) specializované – zaměřují se na jednotlivé oblasti (školství, zdravotnictví…) obecné – pracují na všech úrovních

4 Mezinárodní politika politika tvořena zahraniční politikou dvou států, více států Mezinárodní dohody o deklarace – nemá charakter právního závazku, vyjadřuje záměr o smlouva – dvoustranný nebo vícestranný projev společné vůle Nástroj mezinárodní politiky o Diplomacie velvyslanec, vyslanec, („nuncius“-pověřen papežem) chargé d‘affaires (dočasný zástupce) atašé (př. vojenský, obchodní)

5 Mezinárodní systém Konec druhé světové války o asi rok po válce – vznik dvou ideově nepřátelských mocenských bloků (USA x SSSR) o počátek „studené války“ (r.1946) o růst sovětského zbrojního potenciálu o Trumanova doktrína (R.1947) zadržování komunismu a vojenské pomoci některým zemím o Obranná organizace severoatlantické smlouvy (r. 1949, 12 států) o Varšavská smlouva (r.1954, 7 východoevropských zemí)

6 Mezinárodní systém napětí mezi východem a západem – závody ve zbrojení, získání mocenské převahy, vyzbrojování třetího světa napětí se přenáší na půdu mezinárodních organizací polovina 50.let – fáze „détente“ (uvolnění, snížení napětí) o podpis některých odzbrojovacích dohod o východ i západ zasedají k jednacímu stolu polovina 70.let – podpis Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách

7 Mezinárodní systém Závěrečný akt KBSE o dokument, který se týkal uznání hranic v Evropě, jak se utvářely od ukončení 2.sv.války o dodržování lidských práv o „nevměšování se do vnitřních záležitostí“ Michail Gorbačov (v r.1985 příchod do čela SSSR) o generální tajemník UVKSSS o podpis odzbrojovacích smluv, likvidace nebo redukce jaderných zbraní o odchod sovětských vojsk z východní Evropy

8 Mezinárodní systém vztah východu a západu (bipolární rozdělení) o Ideologická záležitost politika islámských zemí o islámský fundamentalismus, „džihád“ R.1990 IRÁK anektoval (anexe – navázat, připojit) KUVAJT – bezprostřední ohrožení S.Arábie o S. Husajn – mohl tím získat naleziště ropy pod svou kontrolu o byly schváleny letecké útoky na IRÁK (role OSN)

9 OSN- poslání udržování světového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy pečuje o zajištění státní suverenity (základní princip mezinárodního práva poskytuje rozsáhlou humanitární pomoc zastřešuje organizace a instituce, které vyvíjejí vlastní činnost (MMF, Světová banka…) Sídlo: New York, Ženeva, v současnosti je členem 193 států úředními jazyky jsou: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština každá země má jeden hlas –zásada svrchované rovnosti

10 OSN Vznik o 26.6.1945 na základě podpisu Charty OSN na konferenci v San Franciscu o Chartu podepsalo 50 státu včetně Československa Předchůdkyně OSN o „Společnost národů“ (vznik 28.4.1919, Paříž, sídlo měla v Ženevě) o Cíl: udržení míru ve světě o nezabránila však druhé světové válce o zanikla v r.1939, de iure v r.1945

11 OSN - orgány Rada bezpečnosti o nejvyšší výkonný orgán o nese základní odpovědnost za udržení míru o její rezoluce jsou právně závazné o složení: 15 členů 5 stálých (USA, VB, FR, RUSKO, ČÍNA) – právo veta 10 volených VS na 2 roky o pravomoci: uvalení mezinárodních sankcí a schválení mírových operací, nebo přímých vojenských akcí

12 OSN - orgány Valné shromáždění o vrcholný orgán, jsou v něm zástupci všech zemí o princip hlasování: jedna země = jeden hlas o doporučení a rezoluce nejsou závazné o nedisponuje donucovacími prostředky Mezinárodní soudní dvůr o sídlo: Haag o řeší mezinárodní obchodní spory mezi státy a firmami o složení: 15 soudců volených na 9 let

13 OSN - orgány Hospodářská a sociální rada o sleduje celkovou hospodářskou situace, vytváří prognózy Poručenská rada o poručenství – omezení suverenity státu ve prospěch jiného státu o konala dozor nad správou poručenských území o formálně ukončila činnost Sekretariát o výkonný orgán, tvořen tajemníkem

14 ORGANIZACE V SYSTÉMU OSN Mezinárodní měnový fond (MMF) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) UNESCO – organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNICEF – dětský fond UNHCR – úřad vysokého komisaře pro uprchlíky FAO – organizace pro výživu a rozvoj WHO – světová zdravotnická organizace IAEA – mezinárodní agentura pro atomovou energii WIPO – organizace pro duševní vlastnictví

15 NATO severoatlantická aliance největší vojensko-politická organizace plánuje společnou obranu založení :4.4.1949 Washington důvodem založení byly napjaté vztahy mezi V a Z sídlo: Brusel členové:28 států Evropy, USA, Kanada, Turecko každý stát se vstupem do aliance zavazuje podílet se na společné obraně pomoci jinému státu, pokud bude napaden třetí stranou

16 NATO - orgány Rada Nato o nejvyšší politický orgán o zastoupení zde mají všechny členské země Generální tajemník o nejvýše postavený úředník Rady Nato Vojenský výbor, Výbor pro plánování o nemají přímé rozhodovací pravomoci o „plánují zbrojní programy a obranu“

17 Vojensko-bezpečnostní organizace ZEU –západoevropská unie INTERPOL – mezinárodní kriminální policie VARŠAVSKÁ SMLOUVA – dnes již neexistující SDI – strategická obranná iniciativa ANZUS – Tichomořský vojenský pakt

18 Ostatní mezinárodní organizace SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO, dříve GATT) ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD) RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA ORGANIZACE PRO BESPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ (OBSE) G8 EVROPSKÉ SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

19 Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "Mezinárodní organizace OSN, NATO VY_32_INOVACE_29-19."

Podobné prezentace


Reklamy Google