Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní organizace"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní organizace
VY_32_INOVACE_29-19 Mezinárodní organizace OSN, NATO

2 Mezinárodní vztahy mezinárodní vztahy jsou disciplínou, která usiluje o nalezení bezpečnější a efektivnější organizace vztahů mezi lidmi, vládami, společnostmi… věda, která souvisí s jinými disciplínami – mezinárodní právo, světová ekonomie, sociologie… koncem 19.století vzniká názor, že zahraniční a vojenské záležitosti se týkají všech lidí Impuls pro vznik mezinárodních studií události první světové války události v Rusku, Německu…

3 Mezinárodní prostředí
subjektem mezinárodních vztahů suverénní státy - státy, které mají svrchovanou moc nad svým obyvatelstvem mezinárodní organizace mezinárodní vládní organizace (MVO) - významnější mezinárodní nevládní organizace (MNO) specializované – zaměřují se na jednotlivé oblasti (školství, zdravotnictví…) obecné – pracují na všech úrovních

4 Mezinárodní politika politika tvořena zahraniční politikou dvou států, více států Mezinárodní dohody deklarace – nemá charakter právního závazku, vyjadřuje záměr smlouva – dvoustranný nebo vícestranný projev společné vůle Nástroj mezinárodní politiky Diplomacie velvyslanec, vyslanec, („nuncius“-pověřen papežem) chargé d‘affaires (dočasný zástupce) atašé (př. vojenský, obchodní)

5 Mezinárodní systém Konec druhé světové války
asi rok po válce – vznik dvou ideově nepřátelských mocenských bloků (USA x SSSR) počátek „studené války“ (r.1946) růst sovětského zbrojního potenciálu Trumanova doktrína (R.1947) zadržování komunismu a vojenské pomoci některým zemím Obranná organizace severoatlantické smlouvy (r. 1949, 12 států) Varšavská smlouva (r.1954, 7 východoevropských zemí)

6 Mezinárodní systém napětí mezi východem a západem – závody ve zbrojení, získání mocenské převahy, vyzbrojování třetího světa napětí se přenáší na půdu mezinárodních organizací polovina 50.let – fáze „détente“ (uvolnění, snížení napětí) podpis některých odzbrojovacích dohod východ i západ zasedají k jednacímu stolu polovina 70.let – podpis Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách

7 Mezinárodní systém Závěrečný akt KBSE
dokument, který se týkal uznání hranic v Evropě, jak se utvářely od ukončení 2.sv.války dodržování lidských práv „nevměšování se do vnitřních záležitostí“ Michail Gorbačov (v r.1985 příchod do čela SSSR) generální tajemník UVKSSS podpis odzbrojovacích smluv, likvidace nebo redukce jaderných zbraní odchod sovětských vojsk z východní Evropy

8 Mezinárodní systém vztah východu a západu (bipolární rozdělení)
Ideologická záležitost politika islámských zemí islámský fundamentalismus, „džihád“ R.1990 IRÁK anektoval (anexe – navázat, připojit) KUVAJT – bezprostřední ohrožení S.Arábie S. Husajn – mohl tím získat naleziště ropy pod svou kontrolu byly schváleny letecké útoky na IRÁK (role OSN)

9 OSN- poslání udržování světového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy pečuje o zajištění státní suverenity (základní princip mezinárodního práva poskytuje rozsáhlou humanitární pomoc zastřešuje organizace a instituce, které vyvíjejí vlastní činnost (MMF, Světová banka…) Sídlo: New York, Ženeva, v současnosti je členem 193 států úředními jazyky jsou: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština každá země má jeden hlas –zásada svrchované rovnosti

10 OSN Vznik na základě podpisu Charty OSN na konferenci v San Franciscu Chartu podepsalo 50 státu včetně Československa Předchůdkyně OSN „Společnost národů“ (vznik , Paříž, sídlo měla v Ženevě) Cíl: udržení míru ve světě nezabránila však druhé světové válce zanikla v r.1939, de iure v r.1945

11 OSN - orgány Rada bezpečnosti nejvyšší výkonný orgán
nese základní odpovědnost za udržení míru její rezoluce jsou právně závazné složení: 15 členů 5 stálých (USA, VB, FR, RUSKO, ČÍNA) – právo veta 10 volených VS na 2 roky pravomoci: uvalení mezinárodních sankcí a schválení mírových operací, nebo přímých vojenských akcí

12 OSN - orgány Valné shromáždění
vrcholný orgán, jsou v něm zástupci všech zemí princip hlasování: jedna země = jeden hlas doporučení a rezoluce nejsou závazné nedisponuje donucovacími prostředky Mezinárodní soudní dvůr sídlo: Haag řeší mezinárodní obchodní spory mezi státy a firmami složení: 15 soudců volených na 9 let

13 OSN - orgány Hospodářská a sociální rada
sleduje celkovou hospodářskou situace, vytváří prognózy Poručenská rada poručenství – omezení suverenity státu ve prospěch jiného státu konala dozor nad správou poručenských území formálně ukončila činnost Sekretariát výkonný orgán, tvořen tajemníkem

14 ORGANIZACE V SYSTÉMU OSN
Mezinárodní měnový fond (MMF) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) UNESCO – organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNICEF – dětský fond UNHCR – úřad vysokého komisaře pro uprchlíky FAO – organizace pro výživu a rozvoj WHO – světová zdravotnická organizace IAEA – mezinárodní agentura pro atomovou energii WIPO – organizace pro duševní vlastnictví

15 NATO severoatlantická aliance největší vojensko-politická organizace
plánuje společnou obranu založení: Washington důvodem založení byly napjaté vztahy mezi V a Z sídlo: Brusel členové: 28 států Evropy , USA, Kanada, Turecko každý stát se vstupem do aliance zavazuje podílet se na společné obraně pomoci jinému státu, pokud bude napaden třetí stranou

16 NATO - orgány Rada Nato nejvyšší politický orgán
zastoupení zde mají všechny členské země Generální tajemník nejvýše postavený úředník Rady Nato Vojenský výbor, Výbor pro plánování nemají přímé rozhodovací pravomoci „plánují zbrojní programy a obranu“

17 Vojensko-bezpečnostní organizace
ZEU –západoevropská unie INTERPOL – mezinárodní kriminální policie VARŠAVSKÁ SMLOUVA – dnes již neexistující SDI – strategická obranná iniciativa ANZUS – Tichomořský vojenský pakt

18 Ostatní mezinárodní organizace
SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO, dříve GATT) ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD) RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA ORGANIZACE PRO BESPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ (OBSE) G8 EVROPSKÉ SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

19 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE
Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "Mezinárodní organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google