Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice
Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Projekt CZ.1.07/1.1.08/ Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Luhačovice, 25. října 2010
Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice Luhačovice, 25. října 2010 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Průběh projektu Zahájení 3. 11. 2008 Trvání do 31. 10. 2010
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

4 Základní údaje o projektu
Počet osob poskytujících služby: 26 Počet podpořených osob: 841 z toho žáků: původně plánováno: 340 z toho pracovníků: počet nově vytvořených produktů: 6 z toho: zaměřené na ICT na ŽP Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

5 Základní cíle projektu
zvyšovat kvalitu vzdělávání všech maturitních oborů; dodat do výuky potřebné inovace související s prudkým rozvojem ICT; ubránit se zastarávání metod výuky; rozvíjet klíčové kompetence žáků a poskytnout jim nové moderní poznatky; motivovat žáky k učení a zvýšit zájem o studované obory. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

6 Projekt realizovali: vedoucí projektu: PaedDr. Karel Milička
koordinátorky: Mgr. Libuše Dostálová a Ing. Jana Šuráňová účetní projektu: Ing. Zuzana Kozáková učitelé-metodici: tvůrci jednotlivých modulů externí odborníci: tvůrci modulů z praxe učitelé-ověřovatelé: pedagogové SOŠ a partnerské školy e-learningoví specialisté: pedagogové školy Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

7 Partneři projektu Střední uměleckoprůmyslová škole sklářská Valašské Meziříčí konzultace cílů projektu pilotní ověřování jednotlivých modulů výměna zkušeností Město Luhačovice zajištění a organizace výstav a kulturních akcí v prostorách města přednášky a besedy o kulturních a společenských záležitostech města Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

8 Oslovené studijní obory
Umělecká řemesla Knihovnické a informační systémy a služby Management a podnikání v umění a reklamě Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

9 Rozpočet projektu a jeho naplnění
Celkový rozpočet projektu: Kč vytvoření 6 výukových modulů a jejich ověření ve výuce vznik dvou studijních příruček pro obor Stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje vznik čtyř multimediálních CD pro dějiny hudby a dějiny světové literatury zakoupení potřebné vyučovací techniky a dalšího vybavení pro moderní výuku uskutečnění výstav a prezentací výsledků projektu zajištění 5 tematických exkurzí doplňujících výuku v modulech další doprovodné akce, které přirozeně projekt doplňovaly (kurzy kresby, večerní kreslení, besedy, přednášky, environmentální a odborné exkurze apod.) Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

10 Výukové moduly http://e-sosluhac.cepac.cz
1. Interiérový design – moderní trendy a ukázky 2. Moderní trendy ve výtvarné a grafické přípravě 3. Vybrané kapitoly z dějin umění 4. Dějiny hudby v kontextu s vývojem strunných hudebních nástrojů 5. Historické technologie výroby strunných hudebních nástrojů 6. Světová literatura napříč staletími a civilizacemi Moduly byly převedeny na e-learningovou platformu pro žáky školy i další zájemce. E-learningový portál byl pořízen jako služba. I nadále bude zajištěna jeho správa a pronájem. Žáci se budou tímto způsobem připravovat na jeden z typů výuky na vysoké škole, kde se běžně s touto formou setkají. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

11 1. Interiérový design moderní trendy a ukázky
Tvůrci: Ing. Lubomír Kacálek Ing. Radomír Divila MgA. Kateřina Mikešová Náplň: Modul nabídl učební materiály ve formě studijních textů a prezentací, které zvýší kompetence žáků z oblasti technologií pro všechny obory. Teoretickou část, kterou tvoří kapitoly z dějin designu, podpořilo zakoupení grafického programu TURBOFLOORPLAN, který slouží k navrhování interiéru i pro žáky. Modul zaměřen na ICT. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

12 2. Moderní trendy ve výtvarné a grafické přípravě
Tvůrci: Ing. Lubomír Kacálek Mgr: Martin Dvořák ak. soch. Jiří Váp Mgr. Tamara Blažková MgA. Kateřina Mikešová Náplň: Žáci se formou teorie (přednášky a besedy) i praxe (večerní kreslení a modelování, kurz kresby v plenéru a exkurzí) seznámili s ukázkami moderních technik. Zaměřili se na klasické i experimentální techniky (např. Land Art), které mají blízko k environmentálnímu pojetí umělecké tvorby, a využili je při několika prezentacích a výstavách (viz dále). Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

13 3. Vybrané kapitoly z dějin umění
Tvůrci: Mgr: Martin Dvořák Mgr. Zbyněk Lekeš MgA. Kateřina Mikešová Náplň: Výstupem projektu jsou multimediální prezentace, přístupné e-learningovou formou a prezentací, zaměřené na významné kapitoly dějin klasického i moderního výtvarného umění. Část kapitoly je věnována dějinám filmu. Významným počinem byl příspěvek samotných žáků, kteří vytvořili značné množství prezentací k jednotlivým obdobím vývoje evropské civilizace a její kultury. Modul ověřen žáky na ICT. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

14 4. Dějiny hudby v kontextu s vývojem strunných hudebních nástrojů
Tvůrci: Ing. Pavel Celý Mgr. Jarmila Celá Mgr. Pavel Celý Náplň: Modul reaguje na rozvoj oboru Stavba strunných hudebních nástrojů, který se potýká s nedostatkem studijních materiálů. Vznikla digitalizovaná příručka o historii hudby v souvislosti s použitím strunných hudebních nástrojů. Zpracovává vývoj smyčcových nástrojů a s jejich použitím v jednotlivých stylech (slavní houslaři a hudebníci). Obrazová část zdokumentovala typy nástrojů a zvuková část zachytila jednotlivé hudební styly a zvuk hudebních nástrojů. Byla vytvořena 2 multimediální CD (Hudba a čas I a Hudba a čas II). Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

15 5. Historické technologie výroby hudebních nástrojů
Tvůrci: Ing. Pavel Celý Mgr. Jarmila Celá Mgr. Pavel Celý Náplň: Výstupem je textová a elektronická příručka a dokumentární prezentace s bohatým obrazovým materiálem, který dokumentuje vývoj stavby strunných hudebních nástrojů od počátku až po současnost. Má význam pro omezený počet zájemců, nicméně je v mnoha případech využitelná pro ostatní obory, zabývající se zpracováním dřeva, nebo dějinami umění a řemeslné výroby. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

16 6. Světová literatura napříč staletími a civilizacemi
Tvůrci: PaedDr. Karel Milička Náplň: E-learningový modul o světové literatuře vychází z 2. dílu knihy Od víry k rozumu. V prvních částech se zabývá literární tvorbou období BAROKA. V dalších částech (celkem sedm) se zájemci seznámí s literaturou v době KLASICISMU. Modul pak pokračuje pojednáním o osvícenství (OSVÍCENÉ STOLETÍ) a o umělecké tvorbě epochy romantismu (ROMANTISMUS). Byla vytvořena 2 multimediální CD (podle knih K. Miličky: Básníci velkých příběhů a Od víry k rozumu). Významným počinem byl příspěvek samotných žáků, kteří společně vytvořili prezentace k jednotlivým obdobím vývoje evropské civilizace a její kultury. Modul ověřen žáky formou prezentací ICT a jejich využitím. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

17 Kulturně historické exkurze
1. Paříž 2010 2. Vídeň – město umění a kultury 3. Za Majstrom Pavlom z Levoče (a na Spiš) 4. Praha pro maturanty 5. Českomoravská vysočina Doplňující exkurze: Kultura a historie Jižní Moravy a jižních Čech Ekologický Sluňákov Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

18 1. Paříž 2010 42 žáků cesta za kulturní a historickou Paříži, jejími sbírkami (Louvre, Musee d‘Orsay, Centre Pompidou), jejími starobylými i moderními architektonickými památkami (Notre Dame, Saint-Germain, Grand Palais, Sacré Coeur, Saint Chapelle, Defénse) a přitažlivými místy a zákoutími (Montmartre, Ile de Cité); významný příspěvek pro poznání kulturního centra 19. a 20. století, kde se utvářelo moderní umění. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

19 2. Vídeň – město umění a kultury
45 studentů výprava za kolekcí obrazů představitelů impresionistické malby (Moneta, Renoira, Cézanna) a postimpresionistů (Gaughina, van Gogha)  následovala prohlídka gotického dómu sv. Štěpána – předního díla pražské parléřovské huti poslední zastávkou bylo Kunsthistoriches Museum Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

20 3. Za Majstrom Pavlom z Levoče
18. června 2009 42 žáků cíl cesty - Kostel sv. Jakuba v Levoči, kde můžeme vidět největší vyřezávaný oltář na světě, dílo významného pozdně gotického umělce Mistra Pavla z Levoče Levoča překvapila zachovaným hradebním systémem, náměstím s renesanční radnicí a renovovanými měšťanskými domy exkurze byla zakončena návštěvou Spišského hradu Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

21 4. Praha pro maturanty 7. 10. - 9.10. 2009 47 žáků
praktické ověření poznatků získaných ve škole Pražský hrad a jeho obrazárna, katedrála sv. Víta, gotické umění v Anežském klášteře, galerie DOX; výstava současného rakouského malíře Baselitze v Rudolfinu prohlídka architektonických skvostů - doplnění znalostí z dějin umění Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

22 5. Českomoravská vysočina
25 žáků 2. UŘ – cesta po památkách Vysočiny barokní kostel Křtiny, kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnici, Předklášteří u Tišnova, kostel v Doubravníku, hrad Pernštejn, památky v Poličce, v Litomyšli příspěvek k výuce dějin umění a výtvarné přípravy prezentace do Modulů M1 a M3 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

23 Výstavy a expozice Doplňující výstavy
1. Maturita 2009 (Lázně Luhačovice) 2. Kulturní dědictví kraje očima studentů (MÚ Bojkovice) 3. Umělecká řemesla městu (Městská knihovna Luhačovice) 4. Objekt 2010 (SOŠ Luhačovice) 5. Maturita 2010 (Lázně Luhačovice) Doplňující výstavy 1. Nejlepší novoročenka (SOŠ Luhačovice) 2. Ekopark Starý Světlov (Pozlovice) Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

24 1. Maturita 2009 Maturita 2009 12. – hala Vincentka Luhačovice za účasti ředitele a. s. Lázně Luhačovice a starosty města maturitní práce 4. ročníku a ročníkové práce oborů UŘ důležitý způsob prezentace školy na veřejnosti a publicita projektu výstava proběhla za účasti partnera SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí (Mgr. Budayová) prezentace Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

25 2. Kulturní dědictví kraje očima studentů
13. května – 11. června 2010 Informační centrum Městského úřadu v Bojkovicích maturitní práce 4. ročníku a ročníkové práce oborů UŘ, grafické práce, využívající nové techniky a produkty kurzů kresby a večerního kreslení důležitý způsob prezentace školy na veřejnosti a publicita projektu Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

26 3. Umělecká řemesla městu
prezentace projektu formou výstav prací žáků - využití partnerství s městem Luhačovice výstavním místem se stala v  měsíci březnu 2010 Městská knihovna instalovány kresby i trojrozměrné výrobky žáků uměleckých řemesel výstava byla zahájena 8. března starostou města PhDr. Františkem Hubáčkem a návštěvníci ji mohli vidět až do měsíce dubna. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

27 4. Objekt 2010 realizace volných prací žáků oboru uměleckořemeslné zpracování keramiky vytvoření vlastních pěti objektů, vyrobených různými technikami (modelováním, formováním i odléváním z licí břečky do sádrových forem): 1. vlastní vytváření 2. sušení 3. výpal 4. červen 2010 - prezentace v atriu školy. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

28 5. Maturita 2010 Maturita 2009 17. - 27. června 2010
hala Vincentka Luhačovice za účasti ředitele a. s. Lázně Luhačovice a starosty města maturitní práce 4. ročníku a ročníkové práce oborů UŘ, grafické práce, využívající nové techniky a produkty kurzů kresby a večerního kreslení důležitý způsob prezentace školy na veřejnosti a publicita projektu výstava proběhla za účasti partnera SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí prezentace Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

29 Besedy s významnými osobnostmi
Besedy se spisovateli: Eva Kantůrková – Tak to vidím já Jan Cimický – Psychiatr a básník Petr Prouza – Jak se vyvíjí česká poezie Václav Dušek – Česká scénáristika Besedy s osobnostmi kultury: Vlastimil Ježek – NK zatím nebude Xu Weizhu – čínská bohemistka o Milanu Kunderovi PhDr. František Hubáček – Luhačovice do organizace UNESCO? Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

30 Materiální zajištění pilotní výuky
Pro zajištění pilotní výuky 6 vzdělávacích modulů a dalších aktivit projektu bylo zakoupeno: 19 notebooků včetně grafických programů 1 digitální fotoaparát 1 digitální kamera 1dataprojektor 1 Activ board tabule 1 barevná multifunkční tiskárna 30 malířských stojanů 15 polohovatelných lavic Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

31 Publicita webové stránky školy portál Zkola ČRo Brno
propagační tabule v budově školy propagační tabule v internetové kavárně propagační tabule na všech výstavách Luhačovické noviny Lázeňské listy Naše Bojkovsko lokální televizní vysíláni Luhačovice Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

32 Závěr Všechny aktivity projektu byly splněny, a proto všem, kteří se na nich podíleli, upřímně děkuji. A těším se na projekt nový, který je připraven k podání do další výzvy! Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Stáhnout ppt "Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google