Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví Obhajoba interního výzkumného projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví Obhajoba interního výzkumného projektu."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví Obhajoba interního výzkumného projektu Ing. Olga Malíková, Ph.D

2 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Řešitelský kolektiv: Ing. Olga Malíková, Ph.D. – řešitel Ing. Josef Horák, Ph.D. – spoluřešitel Studenti DS: Ing. Zdeněk Brabec Studenti NS: Petra Čermáková Renata Venclová

3 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví Motto: „Ekonom potřebuje, za prvé – znát ekonomickou teorii, aby ho vedla; za druhé – statistiku, aby mu poskytla kvalitní empirické údaje; a za třetí – potřebuje znát historii – a právě znalosti historického rozměru nejvíce ekonomům chybí.“ (J. A. Schumpeter)

4 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková

5 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková

6 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU, Olga Malíková Výstupy projektu MALÍKOVÁ, O. a HORÁK, J. České účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví. 1.vyd. Liberec: TUL, Poznámka: rozpracováno, ISBN bude přiděleno v prosinci 2009, tisk publikace v lednu BRABEC, Z. Odlišnosti ve vykazování výsledku hospodaření dle IAS/IFRS a dle českých účetních předpisů. In ŠILHAVÁ, A. (ed.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize. Liberec: TUL, Poznámka: v tisku ČERMÁKOVÁ, P. a MALÍKOVÁ, O. Účetní záznamy starověkých Inků. In ŠILHAVÁ, A. (ed.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize. Liberec: TUL, Poznámka: v tisku MALÍKOVÁ, O. a VENCLOVÁ, R. Finanční účetnictví na území České republiky na počátku 20. století – jeho teoretický odkaz. In ŠILHAVÁ, A. (ed.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize. Liberec: TUL, Poznámka: v tisku

7 Vznik české účetní terminologie Od poloviny 19. století Johann Christian Amman, 1845: Verrechnungskunde, krátký německo-český účetní slovníček Antonín Skřivan, 1864 – 1870: Nauka o kupeckém účetnictví, konstituování české účetní terminologie Petr Kheil ml., 1864: Německo-český slovník názvů zboží obchodního; 1877: Jednoduché účetnictví s ohledem na ustanovení zákonná; 1894: rukopis vlastního překladu Tractatus XI. particularis de computis et scripturis Vědecké pojetí účetnictví Od počátku 20. století první teoretičtěji zaměřené práce. Autoři: Karel Chlum, Josef Drachovský, Hugo Raulich, Josef Pazourek, Karel Žlábek, Josef Blecha, Jaroslav Zimmer, Vladimír Králíček, … Období centrálně řízené ekonomiky První poválečná reforma účetnictví. Sovětizace účetnictví. Jednotné směrné účtové osnovy, odborové účtové osnovy. Účetnictví začíná sloužit potřebám plánovitého hospodářství Druhá poválečná reforma účetnictví – měnová reforma. Účetnictví je součástí celostátní národohospodářské evidence, aktivní funkce účetnictví zlikvidována Třetí reforma účetnictví. Oživení: Přestavba účetnictví hlavních odvětví národního hospodářství. Soustava ekonomických informací. Jednotná účtová osnova pro tzv. „základní“ účetnictví. Důraz na vnitropodnikové hodnotové řízení Období normalizace. Návrat k sovětizaci a direktivnímu centralistickému řízení ekonomiky. Účetnictví je nástroj plánu. Účetnictví po roce 1989 Po roce 1989 Reforma účetnictví – historicky první český zákon o účetnictví. Účetnictví začíná nabývat zpět svou aktivní funkci. Od konce 90. let Harmonizační reforma účetnictví – Národní účetní rada. V letech 2001 – 2004: harmonizace vzhledem k EU ve 4 novelách; novely od r. 2005: 2x2005, 4x2006, 4x2007, 2x2008 Hlavní etapy vývoje českého účetnictví

8 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Komparace rozvahy dle české legislativy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS Výrazné rozdíly v oblastech: Rozsah souboru zveřejňovaných výkazů. Míra regulace. Působnost předpisů. Zásada věrného zobrazení skutečnosti. Definování základních účetních položek a kritérií jejich rozpoznání. Koncepční rámec sestavování účetních výkazů. Oceňovací principy – současná hodnota.

9 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU, Olga Malíková Vliv hospodářských operací na vykazování v rozvaze dle české legislativy a IAS/IFRS Ilustrace: Kapitálová společnost (s.r.o.), založena v roce 2007 Zřizovací výdaje. Společníci vložili do podnikání ,- Kč, výdaje na zřízení společnosti činí ,- Kč, odpis stanoven na 5 let. Výzkum a vývoj. Dodavatelsky zpracováno vytvoření portfolia zákazníků v částce Kč, předpoklad využitelnosti je 2 roky. Leasing z pohledu nájemce. Předmět leasingu – přístroj v ceně 1, ,- Kč, smlouva na 36 měsíců, administrativní poplatek ,- Kč, záloha na budoucí splátky ,- Kč. Předpokládaná doba užívání: ovládací část 5 let, výkonná jednotka 3 roky (60 % hodnoty přístroje). Rezervy. Předpokládaná částka opravy výkonné části přístroje činí ,- Kč.

10 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Rozvaha dle české legislativy k Rozvaha dle IAS/IFRS k AktivaPasivaAktivaPasiva Zřizovací výdaje Základní kapitál Přístroj RTG Základní kapitál Oprávky ke zřiz. výd Výsledek hospodaření Oprávky k RTG Výsledek hospodaření Studie Oprávky ke studii Bankovní účet Rezerva na opravy RTG Bankovní účet Náklady příštích období Dlouhodobý závazek Dlouhodobý závazek ∑ aktiv ∑ pasiv ∑ aktiv ∑ pasiv Komparace rozvahy dle české legislativy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS

11 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Vliv inflace na vypovídací schopnost účetnictví

12 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Vliv inflace byl analyzován na následujících účetních položkách: dlouhodobý majetek, zásoby, peněžní prostředky, pohledávky, peněžní dluhy, položky ovlivňující výsledek hospodaření s časovou prodlevou, položky ovlivňující výsledek hospodaření bez časové prodlevy. Vliv inflace na vypovídací schopnost účetnictví

13 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková Vliv inflace na vypovídací schopnost účetnictví

14 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Olga Malíková

15 OBHAJOBA INTERNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU, Olga Malíková Motto na závěr: „ Být moudrý znamená udržet si vědomí omylnosti všech stanovisek a názorů, vědomí nejisté pomíjivosti toho, nač nejvíce spoléháme.“ (Gerald Brenan)


Stáhnout ppt "Účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví Obhajoba interního výzkumného projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google