Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA"— Transkript prezentace:

1 HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA
Novorozenec Dospělost Kojenec Zralost Batole Střední věk Předškolní věk Stáří Mladší školní věk Vysoké stáří Starší školní věk Dorost

2 Novorozenec Doba trvání = 28 dní Projevy: Má vytvořeny základní
vrozené reflexy (sací, polykací, pláč atd.) Vznik základů citových vazeb

3 Novorozenec

4 Novorozenec Uchopovací reflex (záhy mizí) Spí až 20 hodin denně Hlasový projev: křik

5 KOJENEC Doba trvání: do konce 1. roku Projevy:
Leze po čtyřech, uchopuje předměty – nejprve všemi prsty do dlaně, pak palcem proti prstům, začíná se dorozumívat řečí

6 KOJENEC Prudký vývoj Potřebuje jídlo, pití, hru, komunikaci, lásku, uznání – podmínkou vývoje je zabezpečení základních potřeb dítěte biologické a psychické Ve 3 měsících reaguje na přítomnost dospělého člověka Kolem 5 až 6 měsíce rozlišují známé a neznám lidi a prostředí, začíná proces učení (mučení) Kolem 9 až 12 měsíce začíná žárlit Pláč – hladu, strachu, lítosti, hněvu, bolesti

7 BATOLE Doba trvání: do 3 let Projevy:
Vývoj pohyblivých dovedností (lezení, chůze) Prořezávání mléčného chrupu Rozvoj řeči

8 BATOLE Tělesný vývoj se zpomaluje
Mladší batolivé (do 2 let) Tělesný vývoj se zpomaluje růst zubů, delší bdění, důležitý režim, návyky Na konci 2. roku cca 300 slov, věty 2 až 3 slovy, řeč zaostává za pochopením (koktavost) Bezpečně pozná známé lidi Období kolem konce 2. roku – fáze prvního vzdoru

9 BATOLE Starší batolivé (do 3 let)
Spánek 12 až 13 hodin; dokáže se samo najíst, zvládne samoobslužné činnosti (oblékání, nakrmení…) Nedokáže ovládat své city – reaguje prudce Uvědomuje si samo sebe; trvá fáze prvního vzdoru Nevyjasněné vnímání času, vzdálenosti; paměť krátkodobá – intenzivní zážitky Slovní zásoba – až 1000 slov

10 PŘEDŠKOLNÍ VĚK Doba trvání: do 6 let Projevy:
Prudký růst, vyhledávání společnosti jiných dětí Vytváření základních návyků Hlavní činnosti - hry

11 PŘEDŠKOLNÍ VĚK Nejklidnější období
od 3 let do nástupu do školy Po 4. roce vyhranění jedné ruky – lateralita Vznikají dětské konfabulace = vymyšleniny (dětské lži) – vznikají spojováním minulosti a přítomnosti, fantazie Asi 3500 slov – mluví; záměrná paměť kolem 5. roku života Identifikace s pohlavím Egoismus; cit vlastnictví; mají radost z prvenství Uvědomuje si, co má a co nemá dělat, ale ještě se podle toho nedokáže řídit Výtvarné projevy – bezobsažné čmárání (1,5 roku), obsažné čmárání (do 3 let), znaková kresba (od 3 let), kolem 4. roku kresby lidských postav

12 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Doba trvání: do 10 let Projevy:
Prořezávání trvalého chrupu Zapojení do kolektivu Hry nahrazeny učením

13 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Nižší stupeň základní školy
Dítě dosáhne tohoto období v momentě, kdy dosáhne školní zralosti Nezralost se projevuje větší dráždivostí, emoční labilitou a snadnější unaveností dítěte

14 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Význam vstupu dítěte do školy
Škola rozvíjí poznání dítěte (rozšiřuje jeho vědomosti, dovednosti), vlastnosti osobnosti (zájmy, charakter, city), změny v oblasti socializace – změna postavení dítěte v rodině

15 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Školní šok
Projevuje se u dětí nezralých, které přesto vstoupily do školy Projevuje se únavou, nevolností (koktání, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy, břicha…)  Růst se zpomaluje, štíhlé tělo; rostou druhé zuby; rozvíjí se motorika Vnímání času se začíná zpřesňovat, nechápe dlouhá časová období, vymýšlí si odpovědi na otázky, začíná přemýšlet i o abstraktních pojmech Pozitivně vnímá pohybovou aktivitu City jsou stálejší

16 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Svět dospělých se pro ně stává vzorem
do 3. třídy je učitel větší autorita než rodič, pak je začnou kritizovat Kamarádství většinou v rámci jednoho pohlaví, krátkodobá, spory netrvají dlouho Zájmy – krátkodobé, přelétavé, vášnivé, v momentě, kdy jim něco nejde opouští cíl – dítě je málo vytrvalé

17 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Doba trvání: do 14 let Projevy: Zrychlení růstu
Zahájení činnosti pohlavních žláz Vývoj druhotných pohlavních znaků Duševní změny puberta

18 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Prepuberta (do 13 roku)
V náznacích za začínají objevovat změny, rychlý růst (hl. končetin) – trvá i v pubertě Sebepozorování, sebehodnocení, duševní neklid Děvčata a kluci si přestávají být lhostejní Uvolňují se vztahy mezi rodiči a dětmi

19 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

20 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Puberta (do 15 roku)
Rychlý, nerovnoměrný růst Dotvářejí se prvotní pohlavní znaky; chlapci – mutace Málo odolní vůči duševním i tělesným zátěžím Snadnější vzrušivost, nespokojenost Smyslové vnímání dosahuje vrcholu Obrovské první lásky; myšlení – abstraktní Dokážou řešit problémy, dedukovat… Snaží se osamostatnit písemný projev

21 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Velká obrazotvornost, která se projevuje hlavně v bdělém snění – to je když jenom tak sedím v lavici, čumím doblba a vesele ignoruji, co učitel říká Spíše introvertní zaměření; vzrůstá zájem o problematiku sexu City výrazně ovlivňují chování

22 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Začíná si vytvářet vlastní názory; snaha působit dospěle Nejpřirozenější vztah je kamarádství – začíná omezovat vztahy s rodiči Kamarádství velmi důvěrná – zvl. u dívek, zklamání bere tragicky, kamarádství založeno na stejných (nebo opačných) zájmech a postojích Vytváří party, gangy Krize rodičovské autority – děti hledají chyby a pozorují Konflikty s rodiči – pubescenti jednají emotivně Uvolnění emocionální vazby

23 DOROST Období: do 18 let Projevy: Konec délkového růstu
Dotvoření druhotných pohlavních znaků Rozvoj myšlení a citů Příprava na povolání

24 DOROST

25 DOROST Adolescence Na konci tohoto období je člověk samostatně myslící a dokáže zodpovědně jednat Biologicky zralý – připravený na založení rodiny Připraven na konkrétní zaměstnání nebo studium Na konci tohoto období typicky mužský nebo ženský vzhled, zastavuje se růst Velká pozornost je věnovaná vzhledu V diskuzích se projevuje bystrost, houževnatost

26 DOROST Mladý člověk je schopen korigovat své nesprávné názory Mají své morální zásady a kupodivu i přemýšlejí Smysl života Vytvářejí si ideály K rodičům úcta Pevnější, trvalejší, důvěrnější přátelství, vytváří se parta (začíná menší, vzniká většinou náhodně) pak partnerství, milostné vztahy, typické častější střídání partnerům, pravá láska – hluboký cit založený na přátelství

27 DOSPĚLOST Období: do 30 let Projevy:
Dosažení vrcholu fyzické zdatnosti Zapojení do pracovního procesu Založení rodiny

28 DOSPĚLOST Největší vývojové období Období práce, rodinného života a výchovy dětí Zkušenosti a dovednosti Dokončen růst Funkční zdatnost Schopen vřadit se do společnosti

29 DOSPĚLOST Ranná dospělost (do 30 let)
Vstup do manželství Profesionalizace v zaměstnání; uvážlivý, realistický pohled na svět, vyhraněný charakter

30 DOSPĚLOST Životní stabilizace (do 45 let)
Životní stabilizace (do 45 let) Období klidu, vyrovnanosti, stability Po psychické stránce člověk výkonný, začíná ale slábnout paměť

31 STŘEDNÍ VĚK Doba: do 60 let Projevy: Ústup fyzických sil
Využití a předávání životních zkušeností

32 STÁŘÍ A VYSOKÉ STÁŘÍ Doba: do 75 let (vysoké stáří = nad 75 let)
Projevy: Snížení výkonnosti smyslových orgánů Výrazný úbytek fyzických sil Pokles množství vody ve tkáních Řídnutí kostí

33 STÁŘÍ A VYSOKÉ STÁŘÍ Paměť slábne; měli by být shovívaví Problémy s dospělými dětmi Partnerské problémy spojené s tím, že děti opouštějí domov Může přijít smrt partnera Začínají myslet na svou smrt


Stáhnout ppt "HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA"

Podobné prezentace


Reklamy Google