Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psinka, Parvoviróza, Lyssa, HCC, Herpesvirová infekce psů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psinka, Parvoviróza, Lyssa, HCC, Herpesvirová infekce psů"— Transkript prezentace:

1 Psinka, Parvoviróza, Lyssa, HCC, Herpesvirová infekce psů
Choroby masožravců Psinka, Parvoviróza, Lyssa, HCC, Herpesvirová infekce psů FIP, infekce FeLV, FIV

2 (Morbillivirus RNK, ubikvitární, Canidae aj.)
Psinka (Morbillivirus RNK, ubikvitární, Canidae aj.) inhalace  inf.makrofágů, lymfocytů tonzil, lymf.uzlin - replikace  diseminace do lymf.tkání - cytolýza, (polykaryony), atrofie (5-10d.) imunosuprese (2-3týdny) Virulence, věk, imunokompetence virémie infekce lymfatických tkání   neutralizační protilátky do 2 t.p.i  bez imunitní reakce  rekonvalescence perzistující infekce lymf.tkání, diseminace na epitely (inkluze), záněty, sekundární infekce, do CNS  encefalomyelitis

3 1-2 týdny p.v. - akutní, fatální průběh - převaha lézí v pons Varoli
encefalomyelitis (šedá i bílá hmota), leptomeningitis, nekróza neuronů, i.n., i.c. inkluze, primární demyelinizace (st. spongiosus) = „bystander proces“ cerebellum, Ammonův roh, tr.opticus   konvulze, deprese, varianty:  „Encefalitida starých psů“ paralýzy, exitus (perzistent.inf. defektním virem) difuzní perivaskulární infiltráty + dystrofie neur.,glióza  Chronická sklerotizující leukoencefalitida pomalá alterace bílé hmoty = r. glióza, progresivní astrocytóza, místní antimyelinové a antivirové protilátky aktivizace makrofágů, kyslíkové radikály - zánětlivá demyelinizace (bystander) Postvakcinační encefalitida 1-2 týdny p.v. - akutní, fatální průběh - převaha lézí v pons Varoli diseminovaná malatická ložiska, sféroidy, intraneuronální inkluze

4 Parvoviróza CPV-2, FPV, MEV, - DNK -viry
(replikace, infekce, účinek - intenzita syntézy nukleoproteinů) inf. fetál. a neonatál. tkání (hypoplazie mozečku, myokarditis) inf.enterocytů a hemopoet.buněk (i.n. inkluze) oronazální infekce epitel (M.buňky?) nad tonzilami a PP lymfocyty reg.lymf.uzl. virémie inf.dalších centrál. a perifer.lymf.orgánů (přechodná lymfocytolýza) sek.infekce střevních krypt Vznik a intenzita střevních lézí - rozsah poškození krypt závisí na: 1. množství viru (intenzita proliferace lymfocytů = replikace viru) 2. intenzitě proliferace b.progenitor. (intenzita replikace = nekróza b.) atrofie klků, eroze - ulcerace sliznice regenerace a restituce sliznice, regenerat. lymf. hyperplazie lymf.uzlin PA: dehydratace, nekróza střev.sliznice, atrofie lymf.org. ischémické změny v parenchymech, hepatopatie, terminální Gram-neg. sepse, endotoxémie

5 (neurotropní rhabdovirus RNK)
Lyssa (neurotropní rhabdovirus RNK) infekce všech teplokrevných zvířat, primární infekce masožravců, rezervoár - lišky aj., přenos - morsus, výjimečně perorálně, inhalačně replikace viru v myocytech zakončení motorických neuronů centripetálně v motorických neuronech retrográdně do ventrál r.míchy nebo do motorických jader mozkového kmene, nebo senzorickými neurony do kraniospinálních ganglií - šíření mezi neurony přes synapse - diseminace v CNS difuzní nehnisavá polioencefalomyelitida (m.kmen, limbický systém) kraniospinální ganglionitis, dystrofie-nekróza neuronů (masožravci) i.c. Negriho tělíska, fokální glióza - Babesova tělíska imunopatol. mechanismy v patogenezi - spongiformní encefalopatie centrifugálně axonální cestou do periferie (slinné žlázy) sialoadenitis Léze mohou být minimální (skot) Imunohistologický průkaz antigenu v neuronech (hippokampus)

6 Infekční hepatitida psů (HCC, Rubarthova choroba)
Psí adenovirus (CAV-1), endotelotropní, mezotelotropní, hepatotropní, oronazální infekce reg. lymf. uzl., virémie nízký titr protilátek jaterní koma PA: DIC, reaktivní hyperplazie lymf. uzlin. - , mírný ikterus, sérofibrinózní peritonitis, edém žlučníku, monocelulární - masivní nekrózy jater, akutní hepatitis, i.n. inkluze - hepatocyty, Kupfferovy buňky, endotelie IK glomerulonefritida, intersticiální nefritida, keratitida, uveitida („modré oko“), encefalitida

7 Herpesvirová infekce psů
Herpesvirus canis typ 1(HVC-1)- DNK epitelotropismus (sliznice respir., genitál.s.) infekce transplacentárně, kontaminací při porodu, oronazálně stáří štěňat !! (nejčastěji do 3 t.) replikace v epitel.buňkách  makrofágy, lymfocyty- virémie lymfatické tkáně, parenchymové orgány sekundární replikace viru  multifokální nekrózy i.n. inkluze DIC, nehnisavá a nekrotická meningoencefalitida (kmen, mozeček) nápadná hyperplazie a hypertrofie endotelu, při přežívání - dysplazie mozečku a sítnice sporadická polyneuritis a ganglionitis kraniospinálních a sympatických ganglií (perzistence viru)

8 Infekční peritonitis koček
Coronavirus RNK (různá virulence) oronazální infekce replikace v epitelu tonzil, enterocytech a makrofázích reg.lymf.uzl. virémie infekce rezidentních makrofágů seróz (vaskularizace -sinusoidy) sekundární virémie věk, gen. predispozice, titr protilátek, imunaosuprese,  (konkurentní inf. FIV, FeLV)  adekvát.cel.imunita insufic.cel.imunita  (titr protilátek vysoký) onemocnění nevzniká, nebo  chron. („suchá“ forma, perivaskulár., intersticial.kumulace granulomy) inf.makrofágů + IK chemotaxe neutrofilů  vaskulitida, perivaskulitida (venuly) PA: fibrinoid.nekróza stěny, hypertrofie endotelu, DIC, smíšený, sérofibrinózní exsudát, uveitis, chorioretinitispanophtalmitis leptomeningitis, chorioiditishydrocephalus = exsudativní forma

9 Infekce virem FeL Retroviry (exo-, endogenní) o různé patogentitě (RD-114, MAC-1, FeSFV, FeSIV, FeLV-A, -B, -C (10-15% incidence) oronazální infekce FeLV věk, imunitní stav kočky, kmen FeLV, velikost inf.dávky lymfatická tkáň - tonzily, retrofaryng.lymf.uzl. virémie interakce retroviru s hostitel.lymfocyty latentní, mutagenní, imunosupresivní stadium  leukémie, lymfomy, imunosuprese syndrom hyperplazie a hypertrofie lymf.uzlin - lymfom normochromní, normocytární aplastická anémie (neregenartivní myelodysplastická anémie) neutropenie katarální - nekrotické enteritidy, odúmrť plodů, glomerulonefritidy, polyartritidy, myelopatie, neuropatie

10 Virová imunodeficience koček
Lentivirus - Retroviridae (FIV) zejména lymfocyty T (CD4) přenos pokousáním Klinické příznaky odrazem snížení imunitní reaktivity febrilie, chronické respiratorní infekce, hubnutí, podkožní abscesy, stomatitidy, konjunktivitidy aj. interakce viru a lymfatické tkáně  léze lymfatické tkáně: folikulární hyperplazie se zúženou marginální zónou, lymfocytolýza plasmocytóza dřeň. provazců atrofie folikulů, absence marginální zóny (parafolikulární oblast) kolaps korových splavů, erytrofagocytóza folikulární hyperplazie +atrofie +sek. změny (infekce)


Stáhnout ppt "Psinka, Parvoviróza, Lyssa, HCC, Herpesvirová infekce psů"

Podobné prezentace


Reklamy Google