Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

September 2007 – January 2008. Christmas in Germany Christmas in Lithuania Christmas in Poland Christmas in Portugal Christmas in Romania Christmas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "September 2007 – January 2008. Christmas in Germany Christmas in Lithuania Christmas in Poland Christmas in Portugal Christmas in Romania Christmas."— Transkript prezentace:

1 September 2007 – January 2008

2

3 Christmas in Germany Christmas in Lithuania Christmas in Poland Christmas in Portugal Christmas in Romania Christmas in Slovakia Christmas in Spain Christmas in the Czech Republic

4 Map of Folders 1) Xmas Warm up 2) Xmas Today and in the Past 3) Xmas Preparations 4) Xmas Atmosphere 5) Xmas Schedule Team Members

5 1) Xmas Warm up Meaning of Xmas, “beginning” of Xmas etc. Xmas and Me – 1B class Xmas and Me – 1A class Xmas begins when

6 2) Xmas Today and in the Past Xmas 10 years ago, Xmas 30-50 years ago, old Xmas customs and traditions etc. What was Xmas like Xmas 10 years ago and now – 1A class Xmas 10 years ago and now – 1B class Xmas Traditions ME: Granny, do you remember Christmas, when you were a child? G : Yes, of course. ME: Ok! So, tell me what Christmas was like then? G: Well. We were a big family. We were 5 children and loved Xmas. Before Xmas Eve (23rd December) all members of the family had to help mum and dad with big cleaning. So we baked sweets too and cakes. Our family tradition was home-made chocolate. We had to put chocolate in the snow so that to cool down. ME: Wow, I love chocolate. And what was with chocolate after cooling down? G: After that we took it out of the form and wrapped it in nice paper. We put the wrapped chocolate on the Xmas tree. Me: Who decorated Xmas tree? What did you decorate the Christmas tree with? G: The Xmas tree was decorated by my parents. But we didn’t know it. Me and my brother lay in front of the door of the living room and we secretly watched how “Father Christmas” decorated the Christmas tree and put some presents under it. ( laugh) On the Christmas tree there were glass balls, sweets, walnuts and sugar wrapped in kitchen foil. ME: It’s funny! I forgot to ask a question about food. What food did you eat on Christmas Day? G: We believed that when we were fasting, so we would see a gold pig! (laugh) For breakfast we had Christmas cake with cocoa. For lunch it was fish soup and for dinner we had carp with potato salad. ME: Well, and what was after dinner? G: After dinner we went to the Christmas tree and sang carols. I played the piano and my brother played the violin. ME: When could you open the presents? G: We had to wait for the sound of the bell. It was a sign for us that we could start. ME: And what about people from the village? Did you Celebrate Xmas together? G: No, we didn’t. But on Christmas Day a wagon with horses and Christmas tree rode around the village. So we saluted Xmas. ME: And last question: How many presents did everyone get? G: Everyone had just about 5 presents. We had little money then.) ME: Thank you very much, granny ! About Xmas with my Granny

7 3) Xmas Preparations Xmas cards Xmas presents (making - buying - wrapping up presents) Advent calendar Xmas sweets Don´t forget Unteresting web sites

8

9

10 Traditional Advent Calendar Another Advent Calendar

11 Xmas sweets

12 Don't forget A Letter for Santa

13 4) Xmas Atmosphere Winter in the CR Xmas carols and songs Xmas (tree) decorations Advent wreath Nativity scenes Christmas Stories and Fairy Tales

14 Winter in the CR Ice hockeySnowboarding First snow In VM Cross-country skiing Skating on frozen pond Winter In VM

15 Xmas carols and songs Den přeslavný The Glorious Day Den přeslavný jest k nám přišel v němž má býti každý vesel. Radujme se veselme se v tomto novém roce! The glorious day has come to us when everybody should be happy. Let’s rejoice and jollify in this New Year!

16

17

18 Xmas Decorations and Advent wreath Tradition of Advent wreath InstructionsFour candles Ad vent wreath Window Decorations

19 Nativity scenes Nativity Scene in Vysoké Mýto

20 Christmas Stories and Fairy Tales

21 5) Xmas Schedule St. Nicolas's Day Xmas Eve – Xmas Day – Boxing Day New Year's Eve - New Year's Day Twelfth Night Xmas 2007 in my family

22 St. Nicolas's Day Devils´attack

23 Xmas Eve – Xmas Day – Boxing Day Xmas Eve´s dinner

24 A HAPPY NEW YEAR PRÓSPERO AÑO NUEVO EIN FROHES NEUES JAHR ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU PRÓSPERO ANO NOVO AN NOU FERICIT ----------------- Best wishes for the New Year 2008! We enjoyed working with you on the project. Good luck in other projects of yours! Sincerely, students of Grammar school in VM Vysoké Mýto, St.Lawrence Church (which is opposite our school). Photo: M.Borovcová

25 Twelfth Night 6th January is the Day of Three Kings. As you know from the Holly Bible, soon after Jesus Christ was born, three wise men from the East came to bow down before him and brought him precious presents: gold, frankincense and myrrh. On the 6 th January, children used to go carolling in the past. Nowadays, 6 th January is a day of charity. In the Czech Republic, the tradition was re-established eight years ago after it had been interrupted for a long time since the communist regime didn’t support the Catholic Church and all its activities. This year, about 40, 000 carollers are expected to appear in the streets of Czech cities, towns and villages and visit households to raise money for charity. The fund-raising drive started on 6 th January and will last till 10 th January. The result of the collection is meant to help the ill, the handicapped, the old, mothers with children in squeeze and other people who need help. At least one tenth of the result of the collection is intended for humanitarian aid in foreign countries. The Twelfth Day Collection of 2007 raised 58 millions of crowns, and this year a similar sum of raised money is expected. The carollers go in groups of three accompanied with an adult and they ask people to put a gift of money into a sealed up moneybox.

26 Popis Projekt „Vánoční tradice v různých zemích“ byl zaregistrován v červnu 2007 německou Erich Kastner Realschule a portugalskou školou Eb 2/3 Patrício Prazeres. Studenti 1. ročníku vysokomýtského gymnázia (tzn. 15-16tiletí) se k projektu připojili v červenci 2007 a od září 2007 začali pracovat na úvodním modulu „Warm-Up“ a psát o svém vztahu k Vánocům, významu Vánoc pro dnešního člověka atd. Během září a října se do práce na projektu zapojily také školy ze Španělska, Polska, Slovenska, Rumunska a Litvy, čímž tento projekt dostal skutečně celoevropskou dimenzi. Z našeho pohledu cílem projektu bylo informovat ostatní účastníky o tom, jak se slaví Vánoce v České republice, a zároveň zjistit co nejvíce o tom, jak jsou Vánoce slaveny v jiných evropských zemích. Tím, že se studenti dozvědí takto autenticky o shodách, podobnostech či rozdílech ve slavení Vánoc, učí se přijímat/akceptovat kulturní zvyky jiných zemí a stávají se tak skutečnými mladými Evropany. Práce na projektu probíhala zčásti přímo ve škole v hodinách angličtiny, zčásti plněním zadaných úkolů samostatně doma  projektové vyučování, práce v týmu (např. německá a česká škola), některé další účastnické země pracovaly na tomto projektu v rámci nepovinného odpoledního kroužku (např. Litva).

27 Využití ICT při realizaci projektu Žáci pracovali na projektu jak v rámci výuky anglického jazyka ve škole v počítačové učebně, tak i doma na vlastních počítačích (  projektové vyučování). Jednotlivá témata, na kterých pracovali individuálně, ve dvojicích či větších skupinách, nejčastěji zpracovávali formou Word dokumentů či Power Point presentací. Mezi výslednými produkty se však objevily na příklad i animace, nahrávky ve formátu MP3 a videa. Během práce na projektu byly využity všechny nástroje, které nabízí portál eTwinning, včetně fóra či fotogalerie (  práce s digitální fotografií). Všechny příspěvky byly přehledně organizovány v hlavních složkách a vedlejších složkách a všechny školy pracující na tomto projektu měly stejnou mapu složek, což přispělo k snadné orientaci. Mimo to studenti při vyhledávání některých informací pracovali s internetem, dopisovali si se svými partnery jednak pomocí schránky v eTwinning či prostřednictvím emailu a se studenty z německého města Hermeskeil četovali (ve škole Web Messenger, později soukromě doma ICQ apod.). Nemohli jsme uskutečnit videokonferenci, protože nemáme k dispozici videokamery.

28 Učitelé spolu běžně komunikovali prostřednictvím schránky v Etwinning anebo emailem na soukromé adresy. Několikrát došlo ke konstruktivní diskusi na Web Messenger. V kalendáři byly pravidelně zaznamenávány „deadlines“ a nástěnka sloužila k upozornění na nový produkt, zveřejněný v našem společném Twinspace. Učitelé rovněž iniciovali diskuse na společném fóru. Největší oblibě mezi studenty se tradičně těšily Power Point presentace pravděpodobně proto, že je umí z hodin ICT vytvářet všichni studenti a zároveň především „vlastní animace“ jim dávají možnost překvapit, zaujmout či presentaci ozvláštnit. Novým, zajímavým momentem pro studenty bylo naučit se používat nástroje Twinspace (viz výše). Pozitivem práce na projektu bylo také to, že si studenti v týmu vzájemně pomáhali a učili se jeden od druhého a to nejen pokud jde o jazyk, ale také různé ICT dovednosti. V mezinárodní dimenzi se postupně stalo to, že se studenti i ICT dovednostech vzájemně inspirovali; zcela spontánně a nenásilně začali tak trochu soutěžit, kdo vytvoří něco originálnějšího.

29 Výsledky a přínos a) jazykový přínos Studenti užívali angličtinu jako společný komunikační jazyk projektu a to jak v písemné formě (vytváření textů různého charakteru: popis, instrukce/návod, příběh, dopis, vzkaz, otázka/podnět/názor ve fóru atd.), tak i ve formě mluvené (nahrávka). Byli tak nuceni jazyk skutečně prakticky používat, vyzkoušeli si své formulační schopnosti v praxi, rozšířili si slovní zásobu. Zároveň když četli/ poslouchali texty studentů z partnerských škol, cvičili čtení/poslech s porozuměním (některé texty byly opatřeny kontrolními otázkami, které studenti odpovídali a výsledky zaslali „autorům“ otázek ke kontrole). b) přínos pro ICT Neboť toto byl náš první eTwinningový projekt, studenti se naučili pracovat v Twinspace a používat nástroje, který Twinspace nabízí (fórum, fotogalerie, odkazy na www stránky atd.). Také se naučili převádět audio nahrávky z kazet do formátu MP3. Pocvičili se v práci s Wordem a zdokonalili se v užívání Power Pointu. Někteří z nich se pustili i do něčeho náročnějšího, např. animací.

30 c) přínos pro výchovu k evropanství Studenti se nenásilně učili respektovat a přijímat rozdíly v kulturních tradicích různých evropských zemí, stejně tak jako spolupracovat v mezinárodním týmu na společném úkolu. Všechny tyto momenty byly vlastně přínosem i pro samotné pedagogy, kteří si navíc často vyměňovali emaily či četovali, aby mezi sebou domluvili další podrobnosti práce na společném projektu. Jako učitelé angličtiny jsme samozřejmě v neustálém kontaktu s jazykem alespoň formou každodenní komunikace se studenty, častý písemný kontakt s kolegou angličtinářem z partnerské školy byl však novou a velmi příjemnou a užitečnou skutečností. I my jsme se občas naučili něco nového z ICT, např. převádět audionahrávky do MP3 formátu. Přínosem pro školu bylo rozšíření odborných znalostí studentů i učitelů a navázání kontaktu s partnery v zahraničí – kontaktu, který v případě některých partnerů pokračuje další spoluprací, např. desetičlenná delegace studentů z německé Erich Kastner Realschule navštívila ve dnech 19/3 – 24/3 Českou republiku a pobyla čtyři dny na naší škole (viz přiložené fotografie/Power Point presentaci), v dubnu jsme naopak navštívili my je v německém městě Hermeskeil.

31 Začlenění do učebního plánu Práce na projektu byla vedena učiteli anglického jazyka, a tak v mnoha aspektech naplňovala vzdělávací cíle tohoto předmětu: psaní textů (dlouhé texty, krátké texty, email,…), čtení s porozuměním (některé texty byly opatřeny kontrolními otázkami, které studenti odpovídali a výsledky zaslali „autorům“ otázek ke kontrole), komunikace v cizím jazyce (emaily a četování) aj. – vše prostřednictvím projektového vyučování. Studenti se také učili pracovat v týmu (skupinová/týmová práce  jednotliví studenti přicházeli s vlastními nápady, domlouvali se mezi sebou, vzájemně si pomáhali atd.) a dodržovat termíny dokončení (deadlines). Výuka se díky projektu zlepšila v tom, že stoupla motivace studentů pro učení se cizímu jazyku (viděli, jak někdy obtížně vyjadřují, co mají na mysli, a že je potřeba rozšiřovat slovní zásobu, stejně tak jako upevňovat gramatické struktury).

32 Evropská dimenze Projekt přispěl k výchově studentů k evropanství, neboť studenty nenásilně vedl k přijímání a respektování rozdílů v kulturních tradicích různých evropských zemí, rovněž jako k spolupráci v mezinárodním týmu na společném úkolu. Jak nám bylo později sděleno německou paní učitelkou Astrid Hofmann, koordinátorkou projektu, podařilo se v průběhu společné práce na projektu z jejich pohledu odstranit některé předsudky vůči středoevropským či východoevropským partnerům, když jim tito dokázali, že po jazykové stránce i v ICT dovednostech jsou jim přinejmenším rovnocennými partnery.

33 Inovace a kreativita Projektové vyučování je relativně novou formou výuky: studenti si v rámci základního tématu mohli sami vybrat a navrhnout podtéma, které chtěli zpracovat, rovněž měli volnou ruku ve volbě média/formy, což vedlo k jejich větší motivaci a zodpovědnosti za zpracování „jejich“ tématu. Za dobře po jazykové stránce zpracované téma a jeho včasné odevzdání byli studenti hodnoceni známkou z angličtiny – tyto známky u většiny z nich byly lepší než z běžného zkoušení či testů. Kromě toho došlo k propojení s dalšími předměty/aktivitami a spolupráci s dalšími učiteli, např. při zpívání a nahrávání vánočních koled či výrobě vánočních přáníček.

34 Udržitelnost Kromě angličtinářů na projektu spolupracovali učitelé ICT (obzvláště když vyvstal nějaký problém). Nazpívání a nahrání koled by se nepodařilo bez vydatné pomoci učitelů hudební výchovy, na fotografiích vánoční výzdoby školy můžete vidět práce našich studentů z hodin výtvarné výchovy. S výsledky tohoto projektu byli obeznámeni i žáci některých dalších tříd, kteří například v rámci výuky angličtiny odpovídali na otázky k textům (viz výše poznámka o čtení s porozuměním) či sami vymýšleli/navrhovali otázky/úkoly k některým dalším textům o Vánocích.

35 Celková kvalita Za jednu z největších předností tohoto projektu považuji zvýšení motivace našich studentů pro studium angličtiny - dnes nejvýznamnějšího světového jazyka. Studenti také měli možnost předvést hodně z toho, co se naučili v hodinách ICT, a vzrostlo v nich zdravé sebevědomí a hrdost na to, že v obou aspektech (v komunikaci v angličtině i v ICT dovednosti) jsou naprosto konkurenceschopní. Na neposledním místě je sama skutečnost, že jsme prostřednictvím tohoto projektu a internetu navázali nová přátelství, při čemž jedno z nich – přátelství se studenty z německé Erich Kastner Realschule – vedlo dokonce k vzájemné návštěvě a osobním setkáním.


Stáhnout ppt "September 2007 – January 2008. Christmas in Germany Christmas in Lithuania Christmas in Poland Christmas in Portugal Christmas in Romania Christmas."

Podobné prezentace


Reklamy Google