Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepravidelnosti menstruačního cyklu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepravidelnosti menstruačního cyklu"— Transkript prezentace:

1 Nepravidelnosti menstruačního cyklu
Dvořáková Zuzana Dymáčková Radana Fiamoli Michaela Filipcová Pavla Felsinger Michal Fiala Martin

2 Normální menstruační cyklus (MC)
průměrná délka: 28 +/- 3 dny krevní ztráta nemá být větší než 1 ml/kg tělesné hmotnosti (pokud nepřesáhne 80 ml, neovlivní koncentraci Hb a plazmatického Fe)

3 Klasifikace poruch MC podle WHO:
I. Hypogonadotropní normoprolaktinemická ovariální insuficience - olfaktogenitální dysplázie (Kallmanův sy) - anorexia nervosa - Sheehanův syndrom II. Normogonadotropní normoprolaktinemická ovariální insuficience IIa.- anovulační cyklus - insuficience žlutého tělíska IIb.- normogonad. normoprolakt. amenorea (hyperandrogenemie) III. Hypergonadotropní ovariální insuficience (Turnerův sy) IV. Anatomicky podmíněná amenorea (Rokytanski sy) V. Hyperprolaktinemie (prolaktinomy) VI. Dysfunkční hyperprolaktinemie (štítná žláza, stres) VII. Organické postižení hypotalamu (kraniofaryngeom)

4 Poruchy menstruačního krvácení (MK)
1. Poruchy nástupu a ukončení menstruačního cyklu akcelerace pohlavního dospívání (pubertas a pseudopubertas praecox) retardace pohlavního dospívání (pubertas tarda) předčasná menopausa (před 40. rokem) pozdní menopausa (po 55. roce) 2. Cyklus zachován krvácení mimo cyklus (pre, post a intermenstruační krvácení) poruchy rytmu krvácení (oligo a polymenorrhoea) poruchy intenzity krvácení (hypo a hypermenorrhoea) 3. Dysfunkční acyklické krvácení

5 ad2) Poruchy MK při zachovalém cyklu – Krvácení mimo cyklus:
Intermenstruační krvácení - slabé krvácení v období ovulace - způsobeno poklesem hladiny E Th.: estrogeny v předovulačním období, HAK Premenstruační krvácení - špinění (spotting) před nástupem menses - důsledek luteální insuficience, pomalý a předčasný pokles E a P Th.: gestageny ve 2. fázi cyklu, HAK Postmenstruační krvácení - špinění navazující na menstruaci - prodloužené odlučování endometria a zánik žlutého tělíska, myom Th.: E+ P ve 2. fázi cyklu, HAK

6 ad2) Poruchy MK při zachovalém cyklu – Poruchy rytmu krvácení:
Oligomenorrhoea - cyklus prodloužen nad 35 dní - prodloužená proliferační fáze a normální fáze sekreční - prodloužená proliferační fáze a zkrácená fáze sekreční - anovulace s chybějící luteální funkcí Th.: v případě chtěného otěhotnění, při insuf. luteální fáze a anovulaci hormonální úprava, HAK Polymenorrhoea - cyklus kratší než 22 dní - zkrácení jak proliferační, tak i sekreční fáze (zkrácení častěji na úkor porliferační fáze), anovulační cyklus Th.: E+ P, HAK

7 ad2) Poruchy MK při zachovalém cyklu – Poruchy intenzity krvácení:
Hypomenorrhoea - slabé krvácení trvající 1- 2 dny (spotřeba vložek/tamponů méně než 2/den) - porucha výstavby endometria (porody, potraty, záněty, abraze) - funkční ovariální poruchy Th.: - je-li cyklus ovulační, th. není nutná - je-li anovulační - P nebo E+ P Hypermenorrhoea - pravidelné, silné krvácení délky do 7 dní (spotřeba vložek/tamponů více než 5/den) - endometriosa, myomatosa, polyp, zánět, hemokoagulační poruchy Th.: kyretáž - diagnosticky i léčebně, uterotonika, HAK Menorrhagia- silné krvácení delší 7 dní

8 ad3) Dysfunkční acyklické krvácení
Metrorrhagia irregularis - nepravidelné krvácení - organické příčiny: myomy, polypy, endometritis, porucha koagulace, rezidua po porodu či potratu - funkční poruchy: perzistence anovulačního folikulu -> zvýšená nepravidelná sekrece E -> hyperproliferace endometria -> protrahované krvácení Th.: hormonální, operační, ATB Metrorrhagia juvenilis - dlouhé protrahované krvácení nestejné intenzity, do 3 let po menarche - anovulační cykly, hyperestrismus Th.: hormonální, hemostyptika, uterotonika, antianemika Prevence: gestageny ve 2. fázi cyklu 3- 6 měs.

9 Dysmenorrhoea: v širším smyslu jakákoliv porucha cyklu
v užším smyslu - menstruace spojená s bolestmi a celkovými příznaky začínajícími nejdříve den před menses a končícími nejpozději den po menses (až 20 (50)% žen) - primární (počátek do 2 let od menarché), vazba na ovulační cyklus Th.: psychoterapie, blokáda ovulace (HAK), analgetika - sekundární (organický původ) - endometrióza, adenomyóza, hypoplázie dělohy, PID, stenóza cervixu, myomatóza, RV uteri Th.: kausální th. Algomenorrhoea - bolesti při menses Molimina menstrualia- psychické potíže

10 Premenstruační syndrom
obtíže ustávají s nástupem prvního dne krvácení začátek 7-10 (5-14) dní před menses - psychické napětí, agresivita, deprese, nespavost, bolesti hlavy, palpitace, edémy, bolesti břicha Th.: sedativa, psychofarmaka, blokáda ovulace HAK

11 Amenorrhoea: - vynechání menses déle než 3 měs. (dnes větš. nad 14 dní) fyziologická (před menarche, gravidita, po menopause) patologická: - amenorrhoea primaria (od 15 let) - amenorrhoea secundaria (absence MK po různě dlouhém období spontánních cyklů s výjimkou gravidity)

12 Amenorrhoea: I. dle etáže, na které je porucha
- poruchy vývodného traktu či cílových uterinních orgánů I. dle etáže, na které je porucha - ovariální poruchy - hypofyzární poruchy - poruchy CNS (hypothalamické, suprahypothalamické) II. dle struktury ovárií - normální ovulující ovária - anovulační ovária (porucha vztahu mezi regulačními centry) - afunkční ovária (dysgenetická, afunkce folikulárního aparátu)

13 Amenorrhoea: poruchy cílového orgánu: syndrom Rokytanski (-Mayer- Küster-Hauser), uterinní synechie (Aschermannův sy), defekt androgenního receptoru (sy testikulární feminizace), defekty steroidní syntézy ovariální poruchy: Turnerův sy, sy čisté gonadální dysgeneze, předčasné ovariální selhání (POF), sy rezistentního ovaria hypofyzární dysfunkce: adenomy secernující prolaktin /ACTH / růstový hormon, kranyofaryngeom, Sheehanův sy, primární hypopituitarismus hypotalamické dyfunkce: olfaktogenitální dysplazie (Kallmanův sy), Lawrence-Moon-Biedl sy, anorexia nervosa (při úbytku tělesné hmotnosti o více než 15%), amenorea sportovkyň, stresová amenorea, post-pill amenorea (po vysazení HAK), pseudocyesis (nepravé těhotenství – psychogenní amenorea)

14 Použité zdroje: Citterbart, K. et al.: Gynekologie, 1. vydání, Galén, Praha, 2001 Gynekologická endokrinologie - přednáška As. MUDr. I. Rejdové


Stáhnout ppt "Nepravidelnosti menstruačního cyklu"

Podobné prezentace


Reklamy Google