Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Vojtěch Král

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Vojtěch Král"— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Vojtěch Král
Technologie staveb 20 Technologický postup provádění vnitřní kanalizace DYKA PVC vnitřní odpady Vypracoval: Vojtěch Král TS 20, Vnitřní kanalizace, Vojtěch Král

2 Základní údaje Jedná se o dvojpodlažní podsklepený bytový dům. Půdní prostor je neobydlený. Dům má 4 bytové jednotky. Přípojka je provedena z PVC DN 150. Veškeré potrubí je od firmy DYKA, PVC, DN Připojovací potrubí je vedeno v drážkách ve zdech, svislé potrubí je umístěno v instalační šachtě.

3 Vstupní materiály a výrobky
Materiál: materiál je složen z polyvinylchloridu (PVC-U, tvrdé PVC) a dále z barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. U PVC-U je předpokládaná životnost minimálně 50 let. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti povrchu). PVC-U je při hoření na vzduchu nesnadno hořlavý.

4 Vstupní materiály a výrobky
Trubky: z PVC-U o vnějším průměru 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160 mm a tloušťce stěn 3,2 mm ( mm), resp. 4,0 mm (160 mm). Potrubí je bezhrdlé s využitím vícehrdlých tvarovek, program však obsahuje i klasické hrdlované tvarovky.Teplotní odolnost 75/90°C. Kolena, odbočky, t-kusy, t-kusy s náběhem, čistící kusy, sifony, trubní objímky, spojovací materiál. Nářadí: nůž na řezání trubek nebo jemně ozubenou pilku, brusku (nebo pilník), škrabku, tužku, čistý hadřík nebo nepotištěný krepový papír, lepidlo, štětce, čistící prostředek, vrtačka, šroubovák.

5 Výrobky Dyka pro vnitřní odpady z PVC-U prošly povinným schválením pro použití v ČR v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín (státní zkušebna č. 224) a obdržely Rozhodnutí o schválení výrobku (trubky a tvarovky) a (trubky Sotracel).

6 Doprava a skladování Balení: trubky jsou připraveny k okamžitému použití. Jsou baleny buď v paletách standardních rozměrů, nebo v menších počtech vázací páskou. Tvarovky jsou baleny v plastových transportních pytlích. Tvarovky a pryžová těsnění by měly být skladovány tak, aby se zabránilo jejich poškození a znečištění oleji a tuky. Doprava: trubky a tvarovky mohou být během transportu nebo manipulace poškozeny. Velmi důležité je proto používat pouze nepoškozené díly, poškozené části trubek je nutno před instalací vyříznout.

7 Doprava a skladování Skladování: trubky a tvarovky nesmějí být nikdy při vykládání z kamionu házeny, trubky se vykládají buď ručně nebo pomocí manipulační techniky. Při ukládání je vhodné trubky podkládat po celé jejich délce, případně na příčné trámky o šířce min. 7,5 cm ve vzdálenostech do 1 m. Výška vrstvy trubek by neměla přesáhnout 1m. Při krátkodobém skladování na volné ploše by pod trubkami neměly být ostré předměty. Skladovací doba trubek je za standardních podmínek cca 2 roky.

8 Kontrola materiálu Počet kusů
Poškození (poškozené díly okamžitě odstranit) Znečištění materiálu

9 Připravenost pracoviště
Hotová přípojka včetně revizní šachty Pro položení ležatého svodu musí být připraveny rýhy, dno upravené pískem Základy a prostupy základů Pro montáž svislých svodů musí být dokončená hrubá stavba Připravené drážky a prostupy pro vedení potrubí

10 Struktura pracovní čety
Pro pokládání ležatého i svislého potrubí doporučuji četu alespoň 3-4 pracovníků. Činnosti: Vyměření a zajištění sklonu. Lepení potrubí. Uložení a zabezpečení potrubí.

11 Pracovní podmínky Vzhledem k obtížnému lepení spojů za nižších teplot se nedoporučuje montáž při teplotách vzduchu nižších než +5°C. Spojování tvarovek s pryžovým těsněním lze provádět do 0°C. PVC materiál při teplotách okolo 0°C křehne.

12 Technologický postup 1. Etapa 2. Etapa Převzetí pracoviště
Příprava pracoviště a materiálu Položení ležatého rozvodu Vyměření Lepení trubek a tvarovek dle PD Položení rozvodů Ukotvení a zajištění Kontrola a předání pracoviště 2. Etapa Převzetí pracoviště Příprava pracoviště a materiálu Montáž svislého a připojovacího potrubí Vyměření Lepení trubek a tvarovek dle PD Položení rozvodů Ukotvení a zajištění Kontrola a předání pracoviště

13 Technologický postup - podrobnosti
1. Příprava potřebné délky trubního materiálu odříznutím pilkou nebo řezačkou, příprava spojované tvarovky. 2. Očištění slepované plochy trubky a tvarovky nemastným rozpouštědlem (Dyka čistidlo). 3. Zkušební sesazení slepovaných dílů, označení hloubky zasunutí. 4. Nanesení lepidla na obě slepované plochy - lepidlo nesmí před spojením zaschnout. 5. Sesazení dílů do sebe a krátké přidržení po dobu sekund. Otření přebytku lepidla. 6. Je nezbytně nutné dodržet minimální doporučené časy schnutí.

14 Technologický postup - podrobnosti
U PVC-U dochází při změnách teplot k délkovým dilatacím (0,6 mm na 1 m délky při rozdílu teplot 10°C), proto je nutno delší úseky potrubí fixovat v kluzných bodech, kdy je zajištěn pohyb potrubí v objímce nebo pomocí dilatačních tvarovek. Vždy musí být umožněna dilatace potrubí.

15 Orientační rozpočet

16 Postupový diagram

17 Kontroly K3 -při průchodu potrubí stropem, musí být upevněno na dvou místech -je-li část potrubí pod stropem delší než 3 m, musí mít minimální sklon 3% a být dvakrát zalomeno. Od prvního zalomení pak musí být světlost potrubí o 1 stupeň vyšší -drážka pro potrubí 70……..150x150 -drážka pro potrubí 100……200x200 -použití vhodného materiálu k4 -použití vhodného materiálu -minimální spád 3% -vodorovná vzdálenost nesmí být větší než 3 m u WC 1,5 m K1 -kontrola věcné správnosti -základy s prostupy, potrubí nesmí být zabetonovány -kontrola podkladní konstrukce K2 -šířka rýhy je průměr potrubí + 0,6 m -minimální světlost musí být o 1 světlost vyšší než odpadní potrubí a minimálně 100 mm -svody se spojují pod úhlem 60° a poloměr oblouku je min 1 m -min. Sklon pro potrubí o průměru 100 mm….3% -min. Sklon pro potrubí o průměru 100 mm….2% -max. Sklon je 30%, jinak se dělají svislé stupně -zaústění svou různých větví vedlejšího ležatého svodu do hlavního ležatého svodu nesmí být naproti sobě

18 Bezpečnost práce Zajištění rýh výkopů proti sesunutí v souladu s normou ČSN 73 3050. Dbejte na to, aby lepidlo nebo čistidlo nepřišlo do styku s pokožkou a aby se nedostalo do očí. Pokud pracujete v uzavřené místnosti, dostatečně větrejte nebo zapněte ventilaci. Lepidlo a čistidlo chraňte před otevřeným ohněm a při práci nekuřte - lepidlo a čistící prostředek na bázi. methylethylketonu (MEK) a tetrahydrofuranu (THF) jsou hořlaviny. Pokud nelepíte, mějte nádobu od lepidla dobře uzavřenu. Vyhazujte použité vlhké hadry od čistícího prostředku do kontejnerů pro chemický odpad.

19 Vliv na životní prostředí
Lepidla a jiné chemikálie se musí zlikvidovat jako chemický odpad Stavbyvedoucí zajistí třídění odpadu a jeho likvidaci

20 Závěr Normy a předpisy ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.
ČSN EN Zdravotní technické armatury. Odpadové armatury pro umyvadla, bidety a koupací vany. Všeobecné technické požadavky ( ). ČSN Žumpy. ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky. ČSN ISO Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. NEN Trubky pro vnitřní a vnější odpady z PVC-U. NEN Tvarovky pro vnitřní odpady z PVC-U. NEN Dilatační kusy z PVC-U a ABS pro vnitřní odpady. NEN Lepidla pro spojování vnitřních odpadních systém z PVC-U. NEN Montáž vnitřních odpadů z PVC-U. NEN Vnitřní odpady v bytech a obytných budovách. Navrhování, instalace, požadavky. NEN Vnitřní odpady v bytech a obytných budovách. Zkoušení, požadavky. NPR Vnitřní odpady v bytech a obytných budovách. Navrhování, zásady. Literatura: fsv.cvut.cz


Stáhnout ppt "Vypracoval: Vojtěch Král"

Podobné prezentace


Reklamy Google