Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení romské problematiky ve Vsetíně v letech 1998 – 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení romské problematiky ve Vsetíně v letech 1998 – 2006"— Transkript prezentace:

1 Řešení romské problematiky ve Vsetíně v letech 1998 – 2006

2 Situace v roce 1998 – ulice Sušilova č.p. 1330
Ve zdevastovaném domě v centru města se nacházelo 36 bytů, 4 z nich obývaly početné nepřizpůsobivé rodiny.

3 Situace v roce 1998 – ulice Sušilova č.p. 1331
Ve zdevastovaném domě v centru města se nacházelo 36 bytů, 5 z nich obývaly početné nepřizpůsobivé rodiny.

4 Situace v roce 1998 – ulice Sušilova č.p. 1335
 Ve zdevastovaném domě v centru města se nacházelo 72 bytů, 20 z nich obývaly nepřizpůsobivé početné rodiny.

5 Situace v roce 1998 – ulice Smetanova č.p. 1336
Ve zdevastovaném domě v centru města se nacházelo 64 bytových jednotek, 15 z nich obývaly nepřizpůsobivé početné rodiny.

6 Situace v roce 1998 – ulice Hlásenka č.p. 788
Ve zdevastovaném domě v centru města se nacházelo 12 bytů, všechny obývaly početné nepřizpůsobivé rodiny.

7 Situace v roce 1998 – ulice Jiráskova č.p.960
Ve zdevastovaném domě v městské části Trávníky se nacházelo 12 bytů, všechny obývaly početné nepřizpůsobivé rodiny.

8 Situace v roce 1998 – Poschlá č.p. 988
Ubytovna pro neplatiče – v domě se nacházelo 9 „holobytů“, které byly obsazeny až v roce 1999 nepřizpůsobivými rodinami. Ty je za pouhých sedm let zcela zdevastovaly.

9 Situace v roce 1998 – další zdevastované objekty, v té době již opravené nebo asanované
Na místě, kde nyní stojí garáže, dřív stála „černá vila“. Zdevastovaly ji nepřizpůsobivé rodiny. Domy na ulici 4. Května zdevastovaly nepřizpůsobivé rodiny (uprostřed Juráňova vila). Většina z nich byla asanována koncem minulého století. Dům č.p na Tyršově ulici - rekonstruován v roce 1995 nákladem cca 50 milionů korun, od 80. let minulého století v něm žily desítky nepřizpůsobivých rodin.

10 Současný stav Zdevastované domy v centru města byly rekonstruovány v letech až 2004, zpět se do nich vrátila jen část romských nájemníků (ti, kteří byli schopni platit nájem, vodit své děti do škol a plnit si další povinnosti). K ničení bytového fondu již nedochází, protože od roku 1999 jsou se všemi nájemníky uzavírány smlouvy na dobu určitou a město důsledně dbá na dodržování jejich občanských povinností.

11 Současný stav – ulice Sušilova č.p. 1330
Dům byl rekonstruován v letech 2000 – 2001 nákladem 25,249 mil. Kč, nyní se v něm nachází 44 bytových jednotek.

12 Současný stav – ulice Sušilova č.p.1331
Dům byl rekonstruován v letech 1999 – 2000 nákladem 23,744 mil. Kč, nyní se v něm nachází 44 bytových jednotek. Tři z nich užívají romské rodiny.

13 Současný stav – ulice Sušilova č.p. 1335
Dům byl rekonstruován v letech 2001 – 2002 nákladem 29,320 mil. Kč, nyní se v něm nachází 85 bytových jednotek. Devět z nich užívají romské rodiny.

14 Současný stav – ulice Smetanova č.p. 1336
Dům byl asanován na podzim roku 2006 nákladem více než 8 milionů korun. Jeho nájemníci, většinou Romové, kteří již kvůli dluhům neměli právní nárok na bydlení, dostali byty v lokalitě Poschla v nově vybudovaných domech, jejichž výstavba si vyžádala 40 milionů korun (36 rodin), šest rodin dostalo půjčku na rodinný dům na Jesenicku a Prostějovsku. Zbývajících 22 rodin dostalo bydlení v běžných bytových domech.

15 Současný stav - ulice Hlásenka č.p. 788
Dům byl rekonstruován v letech 2000 – 2001 nákladem 11,650 mil. Kč, nyní se v něm nachází 12 bytových jednotek.

16 Současný stav – Jiráskova ulice č.p. 960
Zdevastovaný dům byl v roce 2004 asanován nákladem přibližně 0,5 milionu korun, plocha nyní slouží jako parkoviště.

17 Současný stav – Jiráskova ulice č. 409
Nájemníci domu č. 960 na Jiráskově ulici byli před demolicí objektu přestěhováni jakožto dlužníci města do pavlačového domu u polikliniky (č.p.1336), naopak nejlepší nájemníci z pavlačového domu u polikliniky dostali nové byty v  domě č.p. 409, který město koupilo od soukromé firmy za 2,7 milionů korun a nákladem 8,382 mil. Kč jej v letech 2003 – nechalo rekonstruovat. V něm se nachází 14 bytových jednotek a ve všech žijí bez zásadních problémů romské rodiny.

18 Lokalita Poschlá č.p. 988 “Holobyty“ byly nájemníky za pouhých sedm let zdevastovány tak, že se již nedaly obývat. Radnice je nechala zrekonstruovat nákladem 2,1 milionů korun, v části objektu vznikl nízkoprahový klub pro mládež Diakonie ČCE a ve druhé části 3 přístřeší.

19 Sociální práce V letech 1998 – 2002 nastavilo vedení vsetínské radnice systém efektivní podpory neziskového sektoru formou grantových programů a přímé dotační politiky. Cílem bylo podpořit vznik a činnost organizací, které našim občanům významně zkvalitňují život a přitom maximálně využít vícezdrojové financování. Ve městě tak do dnešního vzniklo bezmála 160 neziskových organizací, a to v nejrůznějších oblastech – sportovní, kulturní, práce s mládeží, sociální a samozřejmě také v oblasti práce s romskou komunitou. Jen za rok 2005 uvolnilo město Vsetín ze svého rozpočtu 23, 255 milionů korun, které putovaly na podporu těchto aktivit. Kromě toho jsou přímo na Městském úřadě Vsetín na odboru sociálních věcí zřízena čtyři místa sociálních terénních pracovníků.

20 Romští terénní pracovníci
Romští terénní pracovníci působí na sociálním odboru vsetínské radnice od roku V současné době jsou tři a roční náklady na jejich mzdy ve výši celkem 654 tisíc korun jsou hrazeny z rozpočtu města Vsetína a dotace Úřadu vlády. Ve své činnosti se zaměřují například na: řešení dluhů na nájemném zajišťování pravidelné docházky dětí do základních škol pomoc při vytváření hygienických návyků pomoc s hospodařením v domácnosti pomoc při vyřizování sociálních dávek pomoc při získávání ubytování, žádosti o byt a další -

21 Diakonie ČCE – středisko Vsetín
Vsetínské středisko Diakonie ČCE poskytuje sociální službu v oblasti národnostních menšin a exkludovaných skupin obyvatelstva prakticky od roku Diakonie zaměstnává 15 pracovníků, z nichž 11 se věnuje práci s Romy. Těmto lidem pomáhá ještě 10 dobrovolníků. Náplní jejich činností je zejména: celodenní provoz nízkoprahového centra, které je určeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let provoz komunitního centra pro romské rodiny s dětmi, v němž se zaměřují především na práci s předškolními dětmi a jejich rodinami provoz kontaktního místa, které je zřízeno především pro účely vyhotovování písemností a formulářů potřebným v září 2006 byl zahájen projekt „Koordinace komunitního života Romů ve Vsetíně“, zaměřeného především na organizování domovní správy na Poschle terénní sociální práce  Práce vsetínského střediska Diakonie ČCE se dotýká přibližně 250 klientů všech věkových kategorií. Město Vsetín letos přispěje na jeho provoz 460 tisíci korunami.

22 Charita Vsetín Centrum pro romské matky a děti
Centrum pro romské matky a děti vzniklo z iniciativy města Vsetína a Charity v roce V současné době zaměstnává 4 pracovníky, jimž pomáhá 14 dobrovolníků. Ve své činnosti se zaměřují například na: aktivizační programy pro romské děti a ženy zvyšování kvality využití volného času pomoc při integraci do škol běžného typu (pomoc s domácí přípravou, motivace rodičů pro umísťování dětí do škol běžného typu) zlepšení seberealizace, schopnost řešit problémy vlastní i komunity poskytování základního poradenství romským rodinám pomoc při získávání základních sociálních a hygienických návyků Centrum pro romské matky a děti poskytuje své služby více než 130 klientům, přičemž osmnácti z nich poskytuje individuální domácí přípravu.

23 Podpora zaměstnávání Romů
Technické služby Vsetín p.o. Technické služby Vsetín, které jsou příspěvkovou organizací města Vsetína, realizují od roku 2005 projekt zaměřený na zaměstnávání Romů. Díky němu získaly práci dvě desítky Romů, kteří se podílí především na ručním úklidu. Projekt probíhal nejprve ve spolupráci s Úřadem práce Vsetín, který hradil těmto pracovníkům část mzdových nákladů včetně povinných odvodů. Od prosince technické služby zahájí další, navazující projekt zaměřený na vzdělávání a pracovní terapii Romů, který byl podpořen Evropskou unií a státem. Díky němu získá rekvalifikaci 15 Romů a 12 z nich získá práci v technických službách.

24 Podpora zaměstnávání Romů Agentura podporovaného zaměstnávání – Elim Vsetín
Agentura podporovaného zaměstnávání se od roku 2004 intenzivně věnuje začlenění Romů do pracovního procesu. V současné době zaměstnává 4 lidi a v dané oblasti vyvíjí následující aktivity: v letech realizovala projekt Integrace Romů na otevřený trh práce, náklady ve výši tisíc korun byly hrazeny převážně z evropských fondů, 225 tisíc korun poskytlo také město Vsetín (dohoda o spolupráci byla uzavřena s 20 romskými klienty, v rámci projektu bylo sjednáno 12 pracovních míst) v roce 2006 již není speciálně zaměřený projekt na integraci Romů, jejich začlenění do běžného pracovního procesu se však pracovníci agentury věnují v běžných projektech (v roce 2006 se agentura věnuje 32 klientům, z toho 8 Romům) hlavní činnost agentury je však směřována k podpoře osob se zdravotním postižením

25 Politika města Vsetína v dané oblasti
finanční podpora sociální a terénní práce realizace a finanční podpora projektů zaměřených na zaměstnávání Romů zvyšování odpovědnosti Romů za jejich chování (nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a prodlužují se pouze v případě placení nájemného, elektřiny, posílání dětí do škol, apod.) interpelace poslanců s cílem změnit sociální zákony tak, aby byl příjem sociálních dávek podmíněn odvedením veřejně prospěšných prací a Romové byli motivováni ke vzdělávání a práci


Stáhnout ppt "Řešení romské problematiky ve Vsetíně v letech 1998 – 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google