Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumné záměry v oblasti klastrů a inovační výkonnost klastrů Libor Friedel Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu FaME, Univerzita Tomáše Bati ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumné záměry v oblasti klastrů a inovační výkonnost klastrů Libor Friedel Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu FaME, Univerzita Tomáše Bati ve."— Transkript prezentace:

1 Výzkumné záměry v oblasti klastrů a inovační výkonnost klastrů Libor Friedel Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu FaME, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2 CAEV – Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

3 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Poslání  CEAV vzniklo v březnu 2007  Posláním CAEV je zlepšovat pozici FaME v oblasti vědecko-výzkumné práce a její aplikace do praxe a posilovat prestiž, internacionalizaci a výzkumně-projektovou spolupráci fakulty s dalšími univerzitami, výzkumnými organizacemi, podniky a zainteresovanými ve veřejném sektoru, v jejich vzájemný prospěch

4 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Vize  CAEV chce být prvkem spolupráce a konkurenceschopnosti a příležitostí pro FaME jak uspět v nových podmínkách*,v regionu jako „znalostním klastru“ * Poreformní podmínky, kdy budou pro hodnocení výkonu univerzit a výzkumu a jejich financování platit nová pravidla

5 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Zaměření výzkumu  Obecně na manažerské a ekonomické příčiny a aspekty výkonnosti, konkurenceschopnosti a jejich vývoje a měření, v kontextu jednotlivých organizací, klastrů a regionů, v podmínkách rozvíjející se znalostní ekonomiky a různých inovačních rámců

6 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Kontext MIKRO- úroveň - Jednotlivé organizace, společnosti a instituce MEZO- úroveň - Klastry, sítě, komunity, regiony MAKRO- úroveň - Národní, mezinárodní a globální kontext

7 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Širší zájmové oblasti výzkumu CAEV  Management znalostí  Intelektuální kapitál (nehmotná aktiva)  Inovace  Průmyslová ekologie/průmyslová symbióza  Společenská odpovědnost organizací

8 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Síťování Výkonnost Měření Strategie/Řízení Kontext výzkumu CAEV MIKRO- úroveň - Jednotlivé organizace, společnosti a instituce MEZO- úroveň - Klastry, sítě, komunity, regiony Znalosti Intelektuální kapitál Inovace Průmyslová ekologie Společenská odpovědnost

9 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Mezinárodní přístup  CAEV má vytvořené kontakty nebo buduje kontakty v následujících zemích  Finsko  Itálie  Kanada  Maďarsko  Německo  Nizozemí  Polsko  Rakousko  Slovensko  Španělsko  Švédsko  USA  Velká Británie  …

10 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Tým CAEV  Ing. Libor Friedel, MBA  Ředitel CAEV  Ing. Lucie Tomancová  Projektová manažerka, administrativa  Ing. Eva Jirčíková, PhD  Výzkumný pracovník  Ing. Hana Greplová  Projektová manažerka  Simona Pekařová  Sekretariát (50%)  Prof. Ing. Milan Zelený, PhD, MSc  Fordham University, New York

11 FaME/CEAV a klastry/klastrové iniciativy

12 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Mezinárodní kontext výzkumu a spolupráce  CEE Cluster Network  European Cluster Alliance  TCI Evaluation Group  European Expert Group on Cluster Policy  IMP 3 rove Networking Partner  Harvard Business School – Microeconomics on Competitiveness  European Interest Group on Creativity and Innovation  European Enterprise Network

13 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Domácí kontext  Ústavy FaME – ÚFÚ, ÚMM…  CzechInvest / MPO (?)  Konsorcium OKO Biotech  Etablování Národní klastrové asociace  Projekty Grantové agentury ČR  Projekty Interní grantové agentury FaME  (Bakalářské a diplomové práce)

14 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu CAEV v akci (2009 a dále)  Pokračování výzkumu českých klastrů (+technol. platformy)  Výkonnost klastrů a klastrových politik (modely hodnocení, inovace, benchmarking, nehmotná aktiva…)  Životní cyklus klastrů  Výzkum klastrů a klastrových politik – Polsko, Slovensko (…V4, CEE…)  Výzkum a aplikace nad rámec OPPI – Spolupráce  Klastr kreativního průmyslu (kreativní klastr)  Znalostní klastr (platforma znalostní sítě CAEV/FaME ve ZLK)  Klastr lázeňství, „agro“…  „Městský klastr“ (např. 22@Barcelona)  Průmyslová symbióza  Znovuotevření spolupráce kolem leteckého klastru…  Odkaz rodiny Baťů / T. Bati  Vzdělávání a klastrové konference k výzkumu a spolupráci

15 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Nová kniha  Spoluautoři  Drahomíra Pavelková  Libor Friedel  Eva Jirčíková  Adriana Knápková  Petra Škodáková  Karel Skokan  Grada Publishing 2009

16 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu 2009  ClusterForum pro inovace  Výkonnost ve vědě, výuce a praxi  Zlín, 23.-24.4.2009 (FaME-ÚFÚ)  Workshop on IMP 3 rove (společně s EEN)  Praha 5/2009 (?) (CAEV)  Research Conection  Praha 7.-8.5.2009 (akce Předsednictví EU)  Mezinárodní klastrová konference  Zlín, 5.-6.11.2009 (CAEV)

17 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Věda, výzkum, rozvoj – „zdroje“  European Science Foundation (ESF)  COST, EUROCORES obecně, European Collaborative Research Projects in the Social Sciences (ECRP), Exploratory workshops  CIP (Europe INNOVA II, PRO INNO Europe II)  7. Framework Programme  Interreg IV A-B-C + V4 (IVF)  Regional Studies Association (research networks)…  GAČR / ESF, TAČR (>2010?)  FRVŠ, OP VpK 2.2-2.4…  Zakázky klastrů…

18 Inovační výkonnost

19 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu IMP 3 rove

20 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Růst díky inovačnímu managementu SZdroj: IMP 3 rove 2007 Detailní zpráva se srovnáním s šampióny růstu Konzultační workshop „Cestovní mapa“ ke zlepšení inovačního managementu jako výsledek konzultačního workshopu Růst díky inovačnímu managementu + +

21 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Celostní přístup k IM „Dům inovací“ A.T. Kearney  Dopad nástrojů inovačního managementu a výkonnosti inovačního managementu je spojen s podnikatelským úspěchem  Konzultační proces zaměřený na podnikatelský dopad pro MSP  Platforma inovačního managementu navržená k posílení podnikatelské výkonnosti MSP Inovační strategie Inovační organizace a kultura Vývoj produktu/procesu Umožňující faktory, např. řízení lidských zdrojů, management znalostí, projektový management, controlling a IT Management nápadů Spuštění a neustálé zlepšování Řízení životního cyklu inovací Podnikatelský dopad Zdroj: A.T. Kearney, 2006

22 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu IMP 3 rove je podporován on-line platformou Klíčové charakteristiky konzultačního procesu IMP³rove Cenné benchmarky z hodnocení Plně integrovaný konzultační proces („end-to-end“) Sebe-hodnotící nástroj (SAT) navržený pro potřeby inovačního managementu MSP Vysoce účinný konzultační proces díky kombinaci on-line sebehodnocení, osobním konzultacím a integrovanému hodnocení a monitorování podnikatelského dopadu provedených služeb Podpora sebe-hodnotícím nástrojem (SAT) Proces kontroly Proces benchmarkinguKonzultační procesProces následných činností Rychlé hodnocení Kde jsem ? Zpětná vazba (přímé hodnocení IMC) Přezkoumání dlouhodobéh o dopadu Hloubkové hodnocení Proč? Poskytnutí služby IMC Následné hodnocení IMC = Innovation Management Consultancy; SAT = Self-assessment tool; MMSP = malý a střední podnik Zdroj: IMP 3 rove Core Team, 2007

23 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Popis Inovační strategie Vize a strategické zacílení na inovaci Implementace strategie Organizace a kultura Role a zodpovědnosti Organizační struktura Organizační kultura a klima Procesy životního cyklu inovací Management nápadů Vývoj produktů/procesů a služeb Spuštění a neustálé zlepšování Umožňující faktory/hybné síly Projektový management Lidské zdroje a pobídky IT a management znalostí Výsledky inovací Firma 3 Firma 2 Firma 1 1 2 3 4 5 Výsledky inovací 5 Umožňující faktory/hybné síly Inovační organizace a kultura Inovační strategie Management nápadů Vývoj produktů a procesů Spuštění/neustálé zlepšování Procesy životního cyklu inovací 1 2 4 3 IM je hodnocen v pěti dimenzích výkonnosti

24 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Skóre ke každé otázce: pozice vůči 2 500 evropských MSP Skóre ke každé dimenzi “Domu inovací" Globální skóre výkonnosti v inovačním managementu Výsledky RYCHLÉ (QUICK) HODNOCENÍ Výsledky HLOUBKOVÉ (IN- DEPTH) HODNOCENÍ Výsledky za každou otázku Zdroj: IMP 3 rove Core Team, 2006 Analýza silných a slabých stránek vysvětlující výsledky hodnocení Detailní zpráva pro každé hodnocení MSP Jaká jsou opatření, která jsou implementována šampióny růstu v mé kategorii?

25 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Výsledky rychlého hodnocení MSP poznají lépe své silné a slabé stránky v inovačním managementu: Jak dobrá je jejich výkonnost ve srovnání se šampióny? Profil každé dimenze (příklad) Inovační strategie Inovační vize Obsáhlost inovační strategie Adaptabilita a flexibilita Poměr transferu Skóre ke každé dimenzi (příklad) Inovační strategie Inovační organizace a kultura Procesy životního cyklu inovací Umožňujicí faktory Výsledky inovací Zdroj: IMP³rove Core Team, 2006 Příklad z rychlého hodnocení

26 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Celkový profil výkonnosti IM (27 firem)

27 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Úspěch nejsou jen výrobky a technologie

28 Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu www.improve-innovation.eu

29 Kontakt Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139 (budova U2, kancelář 201) 760 01 Zlín tel.: (+420) 576 032 813, 576 032 806 mobil: (+420) 724 434 563 e-mail: friedel@fame.utb.cz, jircikova@fame.utb.cz web: www.fame.utb.cz/caev


Stáhnout ppt "Výzkumné záměry v oblasti klastrů a inovační výkonnost klastrů Libor Friedel Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu FaME, Univerzita Tomáše Bati ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google