Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce"— Transkript prezentace:

1 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce
Bc. Blínová Petra Ing. Nechvátalová Vladimíra Ing. Blín Jan Ing. Fau Aleš

2 Úvod Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce byla založena
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Úvod Mostecká uhelná společnost,  a.s., právní nástupce byla založena v listopadu 1993 Fondem národního majetku ČR a zapsána do obchodního rejstříku. Vznikla spojením bývalých státních podniků Doly a Úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov. Hlavní obor podnikání: těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí Těžba probíhá na povrchových lomech v  lokalitách ČSA, J. Šverma a Vršany. Společnost byla členěna závodově - závody měly i svá oddělení měřictví. Postupně byly závody slučovány - v současnosti je jeden odbor měřictví a geologie

3 Programy pro tvorbu dat
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Programy pro tvorbu dat Geobanka firmy Data-PC Sokolov - evidence a analýzy geologických dat Geus firmy Geus Praha - měřické mapování MicroStation s nadstavbou Dulmap firmy HSI Praha MicroStation s nadstavbou ProGEO firmy HSI Praha - zpracování dat Katastru nemovitostí Geologický a Báňský model firmy KVASoftware Karlovy Vary - geologické a báňské projektování

4 Podklady pro tvorbu dat
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Podklady pro tvorbu dat Letecká fotogrammetrie v úzké spolupráci s provozní měřickou službou Data zpracovává Odbor měřictví a geologie. Zmapované území má rozlohu ha. Data Zabaged od Zeměměřického úřadu (včetně správních hranic) Zmapované území má rozlohu ha. Data Katastru nemovitostí Data generelu rekultivací zpracovaná firmou Báňské projekty Teplice pro MUS, a.s., právní nástupce

5 Zmapované území - ukázka
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Zmapované území - ukázka

6 Letecká fotogrammetrie - ukázka
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Letecká fotogrammetrie - ukázka

7 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce
Zabaged - ukázka

8 Data Katastru nemovitostí - ukázka
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Data Katastru nemovitostí - ukázka

9 Generel rekultivací - ukázka
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Generel rekultivací - ukázka

10 Realizační projekt GIS
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Realizační projekt GIS Realizační projekt GIS byl zahájen v březnu 2003. Pracoviště GIS bylo vytvořeno v Odboru měřictví a geologie. Administrace, plnění a aktualizace systému: 3 zaměstnanci OMG + 1 zaměstnanec úseku informatiky Garanti správnosti, aktuálnosti a komplexnosti popisných informací: pracovníci specializovaných odborů (např. Odbor správy majetku, Závod kolejové dopravy, Odbor energetiky)

11 Hardware a Software Hardware
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Hardware a Software Hardware 2x server ProLiant DL360R03 (aplikační a databázový) Správa GIS v OMG – PC Pentium IV se dvěma 21“ monitory Ostatní klientské stanice – běžná uživatelská PC Software – firmy Intergraph a HSI (moduly HDT) GeoMedia Professional – pro správu systému GeoMedia – klientský software GeoMedia Web Map moduly HDT Nucleus (HcomSrv, HForms,…)

12 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce
Modul HForms

13 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce
Schéma řešení GIS Centrální GEObáze MUS Ostatní Databáze Data dalších IT systémů (DULMAP, KVAS,…), externích subjektů (KÚ, ZABAGED,…) Datová úložiště Ortho foto mapy HDT Nucleus GM Web Map + MS IIS Další IT MUS (SAP,..) Aplikační vrstva Distribuce dat WEB technologií Správa objektů Správa přístupových práv Správa definic, formulářů, Historie Správa transakcí GeoMedia Pro, GeoMedia HForms MS Internet Explorer Správa systému a pracoviště s možností editace Ostatní pracoviště Správa základních dat Pořizování a aktualizace dat Editace, čištění a kontrola dat Propojení graf. a negraf. dat Generování schémat a přehledů Obecné prostorové analýzy a mapové výstupy Zobrazení objektů podle definovaných podmínek Prezentace Lokalizace objektů předdefinovaných podmínek Aktualizace negrafických dat

14 Specifický požadavek při implementaci GIS v MUS - vazba na DULMAP
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Specifický požadavek při implementaci GIS v MUS - vazba na DULMAP Cílem bylo zajistit co nejsnazší přijetí systému širokou skupinou uživatelů Důraz byl kladen na prezentaci grafické složky sledovaných objektů, tak aby dosáhla maximálně možné shody se stávajícími standardy map Vstup grafických dat do prostředí GeoMedií pomocí - CAD serveru - z hlediska načítání dat nepodporuje uživatelské typy čar - komplikované načítání dat - MGeo serveru - nově vyvinutý datový server - umožňuje načtení kresby výkresů strukturovaných dle definice Dulmap Převzetí značkového klíče CAD systému do GIS – zajištění zobrazení ve všech typech klientů

15 Zobrazení mapy v systému DULMAP
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Zobrazení mapy v systému DULMAP

16 Zobrazení mapy v systému GIS
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Zobrazení mapy v systému GIS

17 Grafická reprezentace
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Grafická reprezentace Bodové značky mohou být z Microstationu konvertovány standardními nástroji GeoMedia na knihovny symbolů a ty okamžitě použity při zobrazování bodových tříd prvků Podpora uživatelských čar je omezená => Vyvinut nový nástroj umožňující jejich definici a následné použití při zobrazování v prostředí GeoMedia

18 Knihovna symbolů - ukázka
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Knihovna symbolů - ukázka

19 Definice uživatelské čáry
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Definice uživatelské čáry

20 Příklad získávání dat vstupujících do GIS
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Příklad získávání dat vstupujících do GIS Název, nákladové středisko, IČ stavby, účel stavby, typ stavby, stav pronájmu, fotodokumentace Odbor správy majetku Kolaudační rozhodnutí, konstrukce, počet podlaží, vnitřní opravy, zařízení Odbor pořízení a obnovy majetku Stavby Název, nákladové středisko, IČ stavby Systém SAP R/3 Data Katastru nemovitostí

21 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce
Poskytování dat V rámci MUS, a.s., právní nástupce jsou data dostupná pomocí webové aplikace všem oprávněným uživatelům. Externím zájemcům je možné poskytnout vybraná data ve formátu GWS spolu s aplikací GeoMedia Viewer.

22 Očekávané přínosy projektu GIS
Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Očekávané přínosy projektu GIS Snížení spotřeby času na řešení rozporů, nejasností a neúplností v dokumentaci Snadnější a rychlejší přístupu k datům Umožnit vytváření specifických výstupů pro podporu rozhodovacích činností na různých úrovních řízení Průkazná a důvěryhodná prezentace stavu majetku pro management Zvýšení kvality informací pro plánování, rozhodování a financování.

23 Děkuji za pozornost

24 E_mail: p.blinova@mus.cz Tel: 420 47620 5337 420 47620 5377 420 47620 5304


Stáhnout ppt "Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce"

Podobné prezentace


Reklamy Google