Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.1.2005 1 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Bc. Blínová Petra Ing. Nechvátalová Vladimíra Ing. Blín Jan Ing. Fau.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.1.2005 1 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Bc. Blínová Petra Ing. Nechvátalová Vladimíra Ing. Blín Jan Ing. Fau."— Transkript prezentace:

1 25.1.2005 1 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Bc. Blínová Petra Ing. Nechvátalová Vladimíra Ing. Blín Jan Ing. Fau Aleš

2 25.1.2005 2 Úvod Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce byla založena v listopadu 1993 Fondem národního majetku ČR a zapsána do obchodního rejstříku. Vznikla spojením bývalých státních podniků Doly a Úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov. Hlavní obor podnikání: těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí Těžba probíhá na povrchových lomech v lokalitách ČSA, J. Šverma a Vršany. Společnost byla členěna závodově - závody měly i svá oddělení měřictví. Postupně byly závody slučovány - v současnosti je jeden odbor měřictví a geologie Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

3 25.1.2005 3 Programy pro tvorbu dat Geobanka firmy Data-PC Sokolov - evidence a analýzy geologických dat Geus firmy Geus Praha - měřické mapování MicroStation s nadstavbou Dulmap firmy HSI Praha - měřické mapování MicroStation s nadstavbou ProGEO firmy HSI Praha - zpracování dat Katastru nemovitostí Geologický a Báňský model firmy KVASoftware Karlovy Vary - geologické a báňské projektování Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

4 25.1.2005 4 Podklady pro tvorbu dat Letecká fotogrammetrie v úzké spolupráci s provozní měřickou službou Data zpracovává Odbor měřictví a geologie. Zmapované území má rozlohu 13 880 ha. Data Zabaged od Zeměměřického úřadu (včetně správních hranic) Zmapované území má rozlohu 90 552 ha. Data Katastru nemovitostí Data generelu rekultivací zpracovaná firmou Báňské projekty Teplice pro MUS, a.s., právní nástupce Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

5 25.1.2005 5 Zmapované území - ukázka Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

6 25.1.2005 6 Letecká fotogrammetrie - ukázka Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

7 25.1.2005 7 Zabaged - ukázka Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

8 25.1.2005 8 Data Katastru nemovitostí - ukázka Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

9 25.1.2005 9 Generel rekultivací - ukázka Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

10 25.1.2005 10 Realizační projekt GIS Realizační projekt GIS byl zahájen v březnu 2003. Pracoviště GIS bylo vytvořeno v Odboru měřictví a geologie. Administrace, plnění a aktualizace systému: 3 zaměstnanci OMG + 1 zaměstnanec úseku informatiky Garanti správnosti, aktuálnosti a komplexnosti popisných informací: pracovníci specializovaných odborů (např. Odbor správy majetku, Závod kolejové dopravy, Odbor energetiky) Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

11 25.1.2005 11 Hardware a Software Hardware 2x server ProLiant DL360R03 (aplikační a databázový) Správa GIS v OMG – PC Pentium IV se dvěma 21“ monitory Ostatní klientské stanice – běžná uživatelská PC Software – firmy Intergraph a HSI (moduly HDT) GeoMedia Professional – pro správu systému GeoMedia – klientský software GeoMedia Web Map moduly HDT Nucleus (HcomSrv, HForms,…) Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

12 25.1.2005 12 Modul HForms Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

13 25.1.2005 13 Schéma řešení GIS Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Centrální GEObáze MUS Ostatní Databáze MUS Data dalších IT systémů (DULMAP, KVAS,…), externích subjektů (KÚ, ZABAGED,…) Datová úložiště Ortho foto mapy HDT Nucleus GM Web Map + MS IIS Další IT MUS (SAP,..) Aplikační vrstva Distribuce dat WEB technologií Správa objektů Správa přístupových práv Správa definic, formulářů, Historie Správa transakcí GeoMedia Pro, GeoMedia HForms MS Internet Explorer Správa systému a pracoviště s možností editaceOstatní pracoviště Správa základních dat Pořizování a aktualizace dat Editace, čištění a kontrola dat Propojení graf. a negraf. dat Generování schémat a přehledů Obecné prostorové analýzy a mapové výstupy Zobrazení objektů podle definovaných podmínek Prezentace Lokalizace objektů Zobrazení objektů podle předdefinovaných podmínek Aktualizace negrafických dat

14 25.1.2005 14 Specifický požadavek při implementaci GIS v MUS - vazba na DULMAP Cílem bylo zajistit co nejsnazší přijetí systému širokou skupinou uživatelů Důraz byl kladen na prezentaci grafické složky sledovaných objektů, tak aby dosáhla maximálně možné shody se stávajícími standardy map Vstup grafických dat do prostředí GeoMedií pomocí - CAD serveru - z hlediska načítání dat nepodporuje uživatelské typy čar - komplikované načítání dat - MGeo serveru - nově vyvinutý datový server - umožňuje načtení kresby výkresů strukturovaných dle definice Dulmap Převzetí značkového klíče CAD systému do GIS – zajištění zobrazení ve všech typech klientů Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

15 25.1.2005 15 Zobrazení mapy v systému DULMAP Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

16 25.1.2005 16 Zobrazení mapy v systému GIS Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

17 25.1.2005 17 Grafická reprezentace Bodové značky mohou být z Microstationu konvertovány standardními nástroji GeoMedia na knihovny symbolů a ty okamžitě použity při zobrazování bodových tříd prvků Podpora uživatelských čar je omezená => Vyvinut nový nástroj umožňující jejich definici a následné použití při zobrazování v prostředí GeoMedia Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

18 25.1.2005 18 Knihovna symbolů - ukázka Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

19 25.1.2005 19 Definice uživatelské čáry Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

20 25.1.2005 20 Příklad získávání dat vstupujících do GIS Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Odbor správy majetku Odbor pořízení a obnovy majetku Název, nákladové středisko, IČ stavby, účel stavby, typ stavby, stav pronájmu, fotodokumentace Kolaudační rozhodnutí, konstrukce, počet podlaží, vnitřní opravy, zařízení Stavby Systém SAP R/3 Data Katastru nemovitostí Název, nákladové středisko, IČ stavby

21 25.1.2005 21 Poskytování dat V rámci MUS, a.s., právní nástupce jsou data dostupná pomocí webové aplikace všem oprávněným uživatelům. Externím zájemcům je možné poskytnout vybraná data ve formátu GWS spolu s aplikací GeoMedia Viewer. Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

22 25.1.2005 22 Očekávané přínosy projektu GIS Snížení spotřeby času na řešení rozporů, nejasností a neúplností v dokumentaci Snadnější a rychlejší přístupu k datům Umožnit vytváření specifických výstupů pro podporu rozhodovacích činností na různých úrovních řízení Průkazná a důvěryhodná prezentace stavu majetku pro management Zvýšení kvality informací pro plánování, rozhodování a financování. Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce

23 25.1.2005 23 Děkuji za pozornost

24 25.1.2005 24 E_mail: p.blinova@mus.cz Tel: 420 47620 5337 420 47620 5377 420 47620 5304


Stáhnout ppt "25.1.2005 1 Implementace GIS v Mostecké uhelné společnosti, a.s., právní nástupce Bc. Blínová Petra Ing. Nechvátalová Vladimíra Ing. Blín Jan Ing. Fau."

Podobné prezentace


Reklamy Google