Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditované zařízení pro výuku lyžování Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Nástin historie- příklady kurzů- profily.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditované zařízení pro výuku lyžování Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Nástin historie- příklady kurzů- profily."— Transkript prezentace:

1 Akreditované zařízení pro výuku lyžování Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Nástin historie- příklady kurzů- profily lektorů- naši partneři

2 Stručná historie a základní informace o AZ lyžování KTVS PF JU Č
Stručná historie a základní informace o AZ lyžování KTVS PF JU Č. Budějovice Historie podílu učitelů KTVS PF JU na vzdělávání lyžařských pedagogů sahá až do 60. let 20. stol., kdy se tehdejší KTV významnou měrou podílela zejména na školení instruktorů lyžování působících na LVVZ škol Jihočeského kraje a později na školeních cvičitelů lyžování III. a IV. třídy garantovaných tehdy VSL KV a OV ČSTV. Funkci odborného garanta tehdy plnila odborná asistentka Běla Petříková, absolventka ITVS Praha se specializací lyžování a tehdejší nejvyšší kvalifikací ranku ČSTV- instruktor lyžařských cvičitelů, později cvičitel lyžování I. třídy. Na lektorské činnosti KTV v oblasti lyžování se významně podíleli i Dr. Šebrle, Dr. Řepka a po přechodu z FTVS UK i Dr. Štumbauer. Samostatnou činnost na základě nové legislativy zahájilo Akreditované zařízení pro výuku lyžování KTVS PF JU v roce Jeho vedoucím byl ustanoven doc. Štumbauer a odborným garantem Mgr. Zdena Pavlová, absolventka ITVS Praha se specializací lyžování a diplomovaná učitelka lyžování, která tuto funkci zastávala až do roku 1998. V současné době pracuje AZ lyžování v tomto složení: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc., diplomovaný učitel lyžování, vedoucí a odborný garant AZ lyžování doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc., učitel lyžování doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc., učitel lyžování, vedoucí KTVS PF JU PhDr. Radek Vobr, Ph.D., učitel lyžování, vedoucí a odborný garant AZ snowboardingu Kromě těchto lyžařských pedagogů (všichni jsou interními pracovníky KTVS PF JU na plný pracovní úvazek) má KTVS PF JU k dispozici ještě jednoho interního pracovníka s kvalifikací učitel lyžování a dalších pět s kvalifikací cvičitel lyžování. Od svého vzniku až do současnosti AZ lyžování KTVS uspořádalo více jak 50 školících a doškolovacích akcí. Celkem vyškolilo více jak 700 instruktorů školního lyžování a instruktorů lyžování, 108 cvičitelů lyžování a 13 učitelů lyžování. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo otevřeno studium specializace lyžování, nebyla zatím udělena žádná kvalifikace diplomovaný učitel lyžování. AZ KTVS také doškolilo velkou řadu lyžařských pedagogů, jež své původní kvalifikace získali v jiných AZ. Získání kvalifikací na AZ lyžování je možno získat dvojím způsobem. První možností je absolvování speciálně vypisovaných kurzů v předepsaném rozsahu. Druhou možností je uznání řádných lyžařských kurzů KTVS a teoretické výuky na PF JU jejím posluchačům. Toto uznání probíhá dle přesně stanovených pravidel.

3 Pravidla pro získání kvalifikací lyžařských pedagogů (licence AZ lyžování KTVS PF JU) platná od Platí pouze pro řádně zapsané posluchače Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity O vystavení kvalifikace Instruktor lyžování /Instruktor školního lyžování mohou požádat: Posluchači oborového studia TV (TV pro SŠ a ZŠ a jednooborového bakalářského studia TV), kteří absolvovali s uspokojivými výsledky lyžařský kurz 1. roč. LTV 1, nebo všichni studenti tohoto studia, kteří úspěšně složili zkoušku z lyžování ve 3. roč. Za vystavení licence zaplatí v roce 2006 poplatek 450,- Kč. Posluchači studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří absolvovali s uspokojivými výsledky lyžařský kurz KLYP 2. Za vystavení licence zaplatí v roce 2006 poplatek 450,- Kč. Ostatní studenti JU PF pouze po absolvování specializovaných kurzů pro získání lyžařských kvalifikací pořádaných každoročně AZ lyžování v prosinci a začátkem března na Špičáku. Studenti, kteří budou mít řádně zapsán kurz ZVK 1- 3 nebo KLYP 2 (prokáží se při přihlášení u sekretářky KTVS zapsáním těchto kurzů v indexu), zaplatí pouze 50 % ceny školného a licence (pro sezonu 05/06 tedy 950,- Kč). Zároveň jim mohou být tyto kurzy uznány a započteny do indexu a STAG jako ZVK 1 – 3 nebo KLYP 2. O vystavení profesionální kvalifikace Cvičitel lyžování vyžadované živnostenskými úřady pro vystavení živnostenského listu nebo pro jinou samostatnou či řídící činnost nebo činnost odborného garanta v oblasti lyžování, mohou požádat posluchači oborového studia TV (TV pro SŠ a ZŠ a jednooborového bakalářského studia TV), kteří získali při zkoušce z lyžování ve 3. roč. známku výborně. Za vystavení licence zaplatí v roce 2006 poplatek 900,- Kč. Studenti ostatních aprobací a studijních oborů mohou získat tuto kvalifikaci pouze po absolvování 3 speciálních kurzů AZ lyžování KTVS PF JU a složení předepsaných zkoušek. Profesionální kvalifikaci vyššího typu – Učitel lyžování, mohou získat pouze držitelé kvalifikace Cvičitel lyžování po 2 letech praxe, absolvování dalších předepsaných specializačních kurzů a obhájení diplomové, respektive bakalářské práce s lyžařskou tématikou.

4 Nabídka školení AZ lyžování KTVS PFJU v sezóně 2006/07
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra tělesné výchovy a sportu Na Sádkách 2/1, České Budějovice, tel.- fax: Akreditované zařízení pro výuku lyžování při katedře tělesné výchovy a sportu JU Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích – řádný člen Interski České republiky (s akreditací pro školení instruktorů školního lyžování,cvičitelů lyžování, učitelů lyžování a diplomovaných učitelů lyžování), vypisuje kurzy pro získání kvalifikace Instruktor školního lyžování/Instruktor lyžování a paralelně s tím i 1. část školení pro profesionální kvalifikaci Cvičitel lyžování a dále doškolení stávajících kvalifikací (jejichž platnost je omezena na 5 let) v těchto termínech : Termín : Cena kurzu: + Ubytování a stravování: 11.– (základní kurz a event. doškolení) ,  480, - – (základní kurz a event. doškolení) 1 900,  520, - 15. – (pouze doškolení) , , - V ceně kurzu je zahrnuto školné, vystavení licence, půjčovné za lyže Supershorties a 19% DPH. Stravné (snídaně, oběd a večeře) je 220,- Kč na den. Ubytování v ubytovně Tělocvična (kde jsou pouze vícelůžkové pokoje /5 – 7 lůžek/ turistického typu, ale zato přímo v areálu Špičák) stojí 150,- (prosinec) respektive 160,- Kč (březen) na jednu noc. Strava a ubytování se hradí až na kurzu přímo s.r.o. Sport Service Špičák, který vydá i potvrzení o platbě za ubytování a za jízdné na vlecích. Poplatek je možno uhradit po telefonické domluvě se sekretářkou KTVS i fakturou. Je nutné též počítat s částkou na permanentky na vleky. Celodenní permanentka do stojí 380,- Kč, v sezoně pak 470,- Kč. Kurzy jsou pořádány v ideálním prostředí sportovního areálu Špičák na Šumavě – ubytování přímo u dolní stanice nové čtyřsedačkové lanovky (umělé zasněžování celých tratí 2, 3, a 5 a částečné 1 a 4). Bližší informace o areálu a aktuálních cenách, včetně např. půjčovného za materiál, zjistíte na nebo na tel. 376 397 167 event. 376  Náplní kurzů je sjezdový výcvik jak klasických technik, tak carvingu, základy běžeckého výcviku, lyžařská teorie. Přihlášku (jméno, adresa, pracoviště, kontaktní telefon,termín o který máte zájem) posílejte na adresu: KTVS PF JU - J.Zajícová ( Na Sádkách 2/ České Budějovice Částku 1.900,- Kč (950,- Kč pro doškolení v prosinci) poukazujte poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice, číslo účtu /0710 ČNB Č.Budějovice, variabilní symbol 91029, k identifikaci platby (zpráva pro příjemce) je nutné uvést své jméno a příjmení !!! Bližší informace možno i na tel nebo Doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. vedoucí AZ lyžování při KTVS PF JU

5 Pozvánka na základní kurz v prosinci 2006
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta – katedra tělesné výchovy a sportu Na Sádkách 2/1, České Budějovice, tel.- fax: 38  P O K Y N Y pro účastníky kurzu pro získání osvědčení instruktora školního lyžování (cvičitele lyžování) Pořadatel: Akreditované zařízení pro výuku lyžování KTVS PF JU České Budějovice Vedoucí kurzu: Doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. Prezentace účastníků: pondělí do hod. ve sportovním areálu Špičák u tělocvičny Doprava: Individuální. Možno i vlakem do železniční stanice Š p i č á k a pak pěšky cca 500 metrů do areálu. Autem zabočit k nádraží a vjet až do areálu (bezplatné parkování pro účastníky). Stravování: Celodenní. Začíná večeří , končí obědem Ukončení kurzu: po obědě Program: Výcvik na sjezdových lyžích a výcvik na běžeckých lyžích (klasika i bruslení v rozsahu 1. ( 2.) části etapy základního lyžování). Teoretické přednášky. Výcvik je ukončen praktickými zkouškami a testem z teorie pro získání osvědčení. Vybavení : Lyže (carvigového typu) a další výzbroj a výstroj pro sjezdový výcvik, totéž pro běžecký výcvik. Zde je třeba počítat s delšími holemi pro bruslení (nejlépe 2 páry holí rozdílné délky) a pevnějším vázáním vhodným pro bruslení. Dále je třeba mít vosky pro sjezd a běh (tuhé i tekuté),el. žehličku, stěrky, hadry, smývače vosků, odbornou literaturu (bude možno ji zakoupit na kurzu), poznámkový blok, eventuelně hudební nástroj, průkaz pojištěnce, fotografii (3 x 4 cm) na průkaz. Poznámka: Je třeba počítat s finanční částkou na vleky; pro informaci celodenní permanentka na Špičák stojí 380 Kč (vedlejší sezona do ). Podmínkou účasti na kurzu je předložení stvrzenky (výpisu z účtu, potvrzení z banky) o zaplacení zálohy kurzovného 1900,-Kč, na místě bude vybráno za stravné a ubytování 1480,-Kč. Celková suma tedy činí 3380,- Kč. Kurz se uskuteční v každém případě i za velmi špatných sněhových podmínek (v areálu je k dispozici zařízení na zasněžování tratí technickým sněhem). Zálohy za ubytování jsou zaplaceny předem a nebudou ubytovacím zařízením v případě neúčasti vráceny. Případné další dotazy: pí. Zajícová 38  Doc. Štumbauer (38  mobil 723  ), Doc. Šebrle, (38  mobil 776 116 444)

6 Profil odborného garanta a vedoucího AZ lyžování KTVS PF JU
Doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha, kde také získal všechny tituly a kvalifikace a kde se také v roce 1995 habilitoval v oboru kinantropologie. Diplomovaný učitel lyžování a lektor školního lyžování MŠMT. V 80. letech vyučoval na řadě lyžařských kurzů pořádaných Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Po přechodu na Katedru tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity zde odučil a odvedl více jak 100 kurzů lyžování zejména oborového studia TV. Je vedoucím a odborným garantem akreditovaného zařízení pro výuku lyžování při KTVS PF JU které je zaměřeno na školení instruktorů školního lyžování, cvičitelů a učitelů lyžování. Pod jeho vedením vznikla řada diplomových prací zaměřených na problematiku lyžování. V minulosti působil i jako oddílový trenér alpských disciplín a podílel se na organizaci akademických soutěží v lyžování. Zúčastnil se celé řady odborných lyžařských seminářů a školení včetně mezinárodních. Byl členem demo týmu oficiální kazety Česká škola lyžování. V poslední době publikoval v oblasti lyžování tři monografie a řadu metodických materiálů. Podílel se na modernizaci obsahu České školy lyžování. Je místopředsedou pro metodiku ÚZL SLČR, vedoucím republikového lektorského sboru SLČR, členem metodické komise SLČR a odborným garantem akreditací SLČR pro školení lyžařských pedagogů. Je členem výkonného výboru Interski ČR.

7 Odborný garant AZ je autorem nebo spoluautorem následující lyžařské literatury:
BENEŠOVÁ, D., ŠTUMBAUER, J. Školní lyžování. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 2004, 100 s. ISBN BENEŠOVÁ, D., ŠTUMBAUER, J. Školní lyžování II. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 2006. HRUSA, J., ŠTUMBAUER, J. Vybraná cvičení pro nácvik carvingu. Těl. Vých. Sport Mlád. 2003, vol. 69, č. 2, s. 20 – 23. PŘÍBRAMSKÝ, M, HRUŠA, J., PSOTOVÁ, D., ŠTUMBAUER, J. Nové trendy ve strukturách výuky sjíždění a zatáčení na lyžích. Těl. Vých. Sport Mlád. 2004, vol. 70, č. 1, s. 28 – 33. ŠTUMBAUER, J. Sportovní lyžaření. In ČERVENKOVÁ, P., JANDA,J. (editors). O lyžaření na Smrčině. EU Phare CBC, 1998, s ŠTUMBAUER, J. Lyžaři německé národnosti reprezentující Československo: Kvalifikační práce. Praha: Univerzita Karlova FTVS, s. ŠTUMBAUER, J. Böhmewalder Hochficht im historischen Kontext der Entwicklung des Budweiser Schilaufes. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2002, vol. 38, no. 1, p ŠTUMBAUER, J. Soubor cvičení pro nácvik carvingu. Metodický dopis č. 1. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2002,17 s. ŠTUMBAUER, J. Carvingové oblouky v České škole lyžování. Metodický dopis č. 2. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2003,17 s. BENEŠOVÁ, D., ŠTUMBAUER, J. Školní lyžování. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 2004, 100 s. ISBN ŠTUMBAUER, J. Zásobník carvingových cvičení. Metodický dopis č. 3. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2003, 7 s. ŠTUMBAUER, J. Česká škola lyžování 2004 s videem. Č. Budějovice: ŠTUMBAUER, J. Nácvik carvingu s videem. Č. Budějovice: ŠTUMBAUER, J. Jednotlivé druhy carvingu. Č. Budějovice: ŠTUMBAUER, J. Závody v alpských disciplinách. Č. Budějovice: ŠTUMBAUER, J. Materiálové vybavení pro carvingové lyžování. Metodický dopis č. 5. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2004, 18 s. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice: Koop, 2005, 125 s. ISBN ŠTUMBAUER, J. Soubor přednášek z lyžování. České Budějovice: Jihočeská univerzita (CD-Room)

8 Profil lektorů AZ lyžování KTVS PF JU
Doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích kde se i v roce 1989 habilitoval a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha. Učitel lyžování s licencemi FTVS UK a SLČR. Na Katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity působí od roku Zde odučil a odvedl více jak 150 kurzů lyžování, zejména oborového studia TV. Pod jeho vedením vznikla řada diplomových prací zaměřených na problematiku lyžování. V minulosti působil i jako oddílový trenér alpských disciplín a podílel se na organizaci akademických soutěží v lyžování. Zúčastnil se řady odborných lyžařských seminářů a školení.

9 Publikační činnost v oblasti lyžování - doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc.
Šebrle,Z. (1973). Efektivita lyžařského výcviku. Lyžařství. Šebrle,Z., Hruška F., Lohonková, Petříková B. (1974).Lyžování - 1. díl. Skripta. České Budějovice: Pedag. fakulta,106 s. Šebrle,Z. (1977). Lyžařské výchovně výcvikové zájezdy žactva. In: Těl. Vých. Mlád. Šebrle,Z., Červený M., Petříková B. (1977). Lyžování - 2. díl. Skripta. České Budějovice: Pedag. fakulta, 90 s. Šebrle,Z. (1982). Lyžování na 1.stupni základní školy. Metodický materiál.. České Budějovice: Pedag. fakulta, 27 s. Šebrle,Z. (1983). Využití videotechniky při výuce na zimních výcvikových kursech posluchačů 1.stupně základní školy. In: Těl. Vých. Mlád. Šebrle,Z. (1983). Videotechnika v akci. Učitelské noviny, 33, č.19. Šebrle,Z. (1984). Lyžařská průpravná cvičení, soutěživé formy a hry. In: Těl. Vých. Mlád., 50, s Šebrle,Z. (1985). Lyžování na 1.stupni základní školy v horských a podhorských oblastech Jihočeského kraje jako jeden z prostředků všestranného rozvoje osobnosti žáka. Kandidátská práce. Praha: UK FTVS, 205 s. Šebrle,Z. (1985).Výsledky experimentální výuky lyžování na 1.stupni základní školy v okrese Prachatice. Závěrečná zpráva z výzkumného úkolu RŠ II České Budějovice: Pedag. fakulta, 41s. Šebrle,Z. (1985). Zkušenosti z výuky lyžování na 1.stupni základní školy. In: Těl. Vých. Mlád., 51. Šebrle,Z. (1986). Experimentální výuka lyžování. In: Komenský, 110, s Šebrle,Z. (1987). Vliv výuky lyžování na všestranný pohybový rozvoj žáků mladšího školního věku. In: Teor. Praxe těl. Vých., s Šebrle,Z. (1990). K problematice hodnocení lyžařských pohybových dovedností. In: Teor. Praxe těl. Vých., s Šebrle,Z. (1992). Základní lyžařské dovednosti pro rozdělování žáků do družstev. Videokazeta, dotazník, text. České Budějovice: PF JU. Šebrle,Z. (1992). Výuka lyžování v rámci povinné tělesné výchovy na 1.stupni základní školy. In: Sborník tělesné výchovy a sportu. České Budějovice: PF JU, s Šebrle,Z. (1992).K problematice rozřazování studentů do družstev na zimních výcvikových kursech. In: Sborník „ Studium tělesné výchovy v oboru učitelství pro 1.stupeň základní školy“. Olomouc: FTK UP, s Šebrle,Z. (1995). K problematice rozřazování žáků do výcvikových družstev na lyžařských kurzech. In: Těl. Vých. Sport Mlád., 61, s Šebrle,Z. (1998). Hra spojená s výukou lyžování. In: Sborník z mezinárodní konference „ Hry v programech tělovýchovných procesů“. Plzeň: PF ZU, s. 133 – 140. ISBN 80–7082–423–9. Šebrle,Z., Šlechtová, I. (1998). Porovnání výsledků výukových postupů „ České lyžařské školy“ u dětí mladšího školního věku. In: Sborník tělesné výchovy a sportu, Vol. 4, České Budějovice: JU PF KTVS, s ISBN Šebrle,Z. (1999). Lyžování na 1.stupni ZŠ. In: Těl. Vých. Sport Mlád., 65, č. 8, s. 32 – 36. ISSN 1210 – 7689. Šebrle,Z. (2000). Zábavné soutěže a závody dětí na lyžích. In: Těl. Vých. Sport Mlád., 66, č. 8, s.18 – 23. ISSN 1210 – 7689. Mach,A., Šebrle,Z. (2003). Ukázky cvičení pro nácvik carvingu (videokazeta). Tábor, lyžařská škola Mach.

10 Profil lektorů AZ lyžování KTVS PF JU
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha, kde se i v roce 2006 habilitoval. Učitel lyžování s licencí SLČR. Na Katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity působí od roku 1976 a od roku 1998 je jejím vedoucím. Na tomto pracovišti odučil a odvedl více jak 120 kurzů lyžování, zejména oborového studia TV.

11 Profil lektorů AZ lyžování KTVS PF JU
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. Je absolventem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v oboru tělesná výchova - matematika. V roce 2002 ukončil postgraduální doktorské studium na FTVS UK Praha. V témže roce zde absolvoval i rigorózní řízení. Odborně se zaměřuje na aplikaci matematických a statistických metod a využití počítačových metod v oblasti kinantropologie. Učitel lyžování, cvičitel snowboardingu. Od roku 1996 působí na Katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kde odučil a odvedl celou řadu lyžařských kurzů. Je vedoucím a odborným garantem Akreditovaného zařízení pro výuku snowboardingu KTVS PF JU. V roce 2000 byl na sedmiměsíční stáži na Norgesidretshogskole v Norsku, kde se kromě jiného účastnil také výuky lyžování. V devadesátých letech působil v komerční lyžařské škole ve Špindlerově Mlýně a v sezóně působil v  lyžařské škole na Mölltalském ledovci v Rakousku. Je autorem a spoluautorem lyžařské literatury: ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice: Koop, 2005, 125 s. ISBN ŠTUMBAUER, J. Soubor přednášek z lyžování. České Budějovice: Jihočeská univerzita CD-Room (Část Základy biomechaniky lyžování) VOBR, R. Snowboarding. České Budějovice: Koop, 2006, 128 s. ISBN

12 Hlavní partner podporující AZ lyžování KTVS PF JU

13 Partner podporující AZ lyžování KTVS PF JU

14 Partner podporující AZ lyžování KTVS PF JU

15 Partner podporující AZ lyžování KTVS PF JU

16 Partner podporující AZ lyžování KTVS PF JU

17 Středisko kde probíhají základní kurzy AZ
Středisko kde probíhají základní kurzy AZ. Naším partnerem je i zdejší lyžařská škola


Stáhnout ppt "Akreditované zařízení pro výuku lyžování Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Nástin historie- příklady kurzů- profily."

Podobné prezentace


Reklamy Google