Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Senior Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: rané stáří, pravé stáří, pomalost, geriatrická křehkost Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v seniorském věku, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 stáří rané stáří, 60 -75 rané stáří, 60 -75 pravé stáří, 75 - † pravé stáří, 75 - † „ Stárnutí je působení času na lidskou bytost. Stárneme tak, jak jsme žili.“

3 proces stárnutí je postupný, projevující se fyzickými a psychickými involučními změnami a charakteristickým úbytkem sil a zdraví; nástup stáří je interindividuálně velmi rozdílný; proces stárnutí je postupný, projevující se fyzickými a psychickými involučními změnami a charakteristickým úbytkem sil a zdraví; nástup stáří je interindividuálně velmi rozdílný;

4 zvýrazňují se některé charakterové vlastnosti, stereotypy, rigidní návyky, dětinskost; senior bilancuje, žije ve vzpomínkách, snížení mentální čilosti; zvýrazňují se některé charakterové vlastnosti, stereotypy, rigidní návyky, dětinskost; senior bilancuje, žije ve vzpomínkách, snížení mentální čilosti;

5 strach ze stáří, ohrožující faktory: 1) závislost, 1) závislost, 2) horší fyzický stav, 2) horší fyzický stav, 3) ztráta paměti, 3) ztráta paměti, 4) samota; 4) samota;

6 pohled na stárnoucí jedince je často negativní, ale i ve stáří lze získat, procesy slábnutí a úpadku lze zpomalit, uvědomit si pozitivní aspekty stáří; změny je třeba brát jako výzvy; pohled na stárnoucí jedince je často negativní, ale i ve stáří lze získat, procesy slábnutí a úpadku lze zpomalit, uvědomit si pozitivní aspekty stáří; změny je třeba brát jako výzvy;

7 člověk neztrácí svou důstojnost tím, že je neproduktivní, omezen; člověk neztrácí svou důstojnost tím, že je neproduktivní, omezen; problém je v okolí – musí připustit, že nějakou má; starý člověk není hotová zbytečná bytost; problém je v okolí – musí připustit, že nějakou má; starý člověk není hotová zbytečná bytost; zdravý člověk vnímá v nemocném a závislém obraz svého možného osudu, ze kterého má strach; zdravý člověk vnímá v nemocném a závislém obraz svého možného osudu, ze kterého má strach; často jde o problém odmítání toho, že se může stát závislým, ne nesnášenlivost vůči závislému; často jde o problém odmítání toho, že se může stát závislým, ne nesnášenlivost vůči závislému; stáří není nemocí, ale zdraví je i „být v pohodě“; stáří není nemocí, ale zdraví je i „být v pohodě“;

8 a) tělesné změny změna vnějšího vzhledu – dbát na oblečení, účes, chrup, upravenost, hygienu; změna vnějšího vzhledu – dbát na oblečení, účes, chrup, upravenost, hygienu; pomalost – znovunalezení původního lidského rytmu; pomalost – znovunalezení původního lidského rytmu; změny fyziologických funkcí, spánek – horší kvalita; teplota – horší termoregulace vzhledem k menšímu pohybu; změny fyziologických funkcí, spánek – horší kvalita; teplota – horší termoregulace vzhledem k menšímu pohybu; geriatrická křehkost – porucha adaptačních mechanismů, rovnováhy, odolnosti; geriatrická křehkost – porucha adaptačních mechanismů, rovnováhy, odolnosti;

9 b) poznávací procesy zhoršuje se smyslové vnímání, zrak a sluch; nedoslýchavost (nezachycování vysokých tónů), často užívání sluchadla, brýle; zhoršuje se smyslové vnímání, zrak a sluch; nedoslýchavost (nezachycování vysokých tónů), často užívání sluchadla, brýle; zhoršuje se paměť, především krátkodobá; zhoršuje se paměť, především krátkodobá;

10 b) poznávací procesy pomalost – v mluvení, myšlení, jednání; pomalost – v mluvení, myšlení, jednání; inteligence měřená běžnými inteligenčními testy zřetelně klesá; inteligence měřená běžnými inteligenčními testy zřetelně klesá;

11 c) socializace kontakt s druhými se zhoršuje (horší sluch, zrak, paměť); komunikuje pomalu; kontakt s druhými se zhoršuje (horší sluch, zrak, paměť); komunikuje pomalu; aspekty blízkých vztahů: odchod dětí, příchod vnoučat, smrt partnera a blízkých, nenavazování nových vztahů (kulturní bariéra „nedělá se to“); aspekty blízkých vztahů: odchod dětí, příchod vnoučat, smrt partnera a blízkých, nenavazování nových vztahů (kulturní bariéra „nedělá se to“);

12 c) socializace konec pracovní produktivity, důchod – přechod z dobře naplněného života do života, který je třeba naplnit, může být zatížen komplexem neužitečnosti; konec pracovní produktivity, důchod – přechod z dobře naplněného života do života, který je třeba naplnit, může být zatížen komplexem neužitečnosti; často změna bydlení a domácnosti; někdy institucionální péče, schopnost adaptace nesouvisí s věkem; často změna bydlení a domácnosti; někdy institucionální péče, schopnost adaptace nesouvisí s věkem;

13 c) socializace afektivní prožívání – nižší intenzita a bezprostřednost; afektivní prožívání – nižší intenzita a bezprostřednost; terminální stádium – komunikační izolovanost, banální rozhovory, přestože chtějí mluvit otevřeně o smrti; terminální stádium – komunikační izolovanost, banální rozhovory, přestože chtějí mluvit otevřeně o smrti;

14 c) socializace – komunikace: přizpůsobit se rytmu, správná vzdálenost při naslouchání, vhodná pozice, oční kontakt, hlasitěji, nízký tón, zřetelná artikulace, krátké věty; přizpůsobit se rytmu, správná vzdálenost při naslouchání, vhodná pozice, oční kontakt, hlasitěji, nízký tón, zřetelná artikulace, krátké věty; nedoslýchavost – nezvyšovat hlas; nedoslýchavost – nezvyšovat hlas; užívání sluchadla – nutnost ovládat přístroj, čištění, baterie; užívání sluchadla – nutnost ovládat přístroj, čištění, baterie;

15 c) socializace – komunikace: paměť, pomalost – netlačit do zhoršení testujícími otázkami, neodpovídat za seniora; paměť, pomalost – netlačit do zhoršení testujícími otázkami, neodpovídat za seniora; využít neverbální komunikace: mlčení, pohled, úsměv, dotyk, mimika; využít neverbální komunikace: mlčení, pohled, úsměv, dotyk, mimika;

16 c) socializace podstatná je kvalita vztahů, ne kvantita; samota je především pocit, je rozdíl mezi být sám a cítit se sám; podstatná je kvalita vztahů, ne kvantita; samota je především pocit, je rozdíl mezi být sám a cítit se sám; podstatné je mít pro co být; vyloučit vztahy, které dusí; podstatné je mít pro co být; vyloučit vztahy, které dusí; obrana před samotou: život v rodině, sousedské vztahy, domácí zvíře, telefon, media, organizace dne, kluby seniorů; obrana před samotou: život v rodině, sousedské vztahy, domácí zvíře, telefon, media, organizace dne, kluby seniorů;

17 c) socializace význam jídla: brát v úvahu dietu i sociální dimenzi, společné stolování, symboliku, citový dosah, potěšení; význam jídla: brát v úvahu dietu i sociální dimenzi, společné stolování, symboliku, citový dosah, potěšení;

18 demence – úbytek mentálních schopností stařecká; zvláštní při Alzheimerově nemoci – degenerativní a vaskulární patologie, výpadková; příznaky: poruchy paměti, poruchy paměti, agnózie (ztráta poznání) poruchy při poznávání blízkých lidí, poruchy rozumových schopností, potíže s orientací v čase a prostoru, agnózie (ztráta poznání) poruchy při poznávání blízkých lidí, poruchy rozumových schopností, potíže s orientací v čase a prostoru, afázie (ztráta řeči), afázie (ztráta řeči), apraxie (ztráta praktických dovedností); apraxie (ztráta praktických dovedností); deprese; deprese;

19 demence nutno zabezpečit péči: fyzický stav (pitný režim), osobní prostor (fotky, památky), stimulovat (čichat vůni, časopis), zabránit izolaci, zachovat autonomii (nechat projít), udržovat dobrý vzhled, zvířátko; nutno zabezpečit péči: fyzický stav (pitný režim), osobní prostor (fotky, památky), stimulovat (čichat vůni, časopis), zabránit izolaci, zachovat autonomii (nechat projít), udržovat dobrý vzhled, zvířátko;

20 osobní potřeby seniorů, dešifrovat žádosti a) fyziologické potřeby a) fyziologické potřeby b) potřeba bezpečí b) potřeba bezpečí c) sociální potřeby c) sociální potřeby d) potřeby autonomie d) potřeby autonomie e) potřeba seberealizace e) potřeba seberealizace

21 osobní potřeby seniorů a) fyziologické potřeby: výživa (dieta), spánek (horší kvalita), teplota (horší termoregulace vzhledem k menšímu pohybu), vylučování, pohyb (mnohdy náročný, ale nutný pro celkovou kondici); a) fyziologické potřeby: výživa (dieta), spánek (horší kvalita), teplota (horší termoregulace vzhledem k menšímu pohybu), vylučování, pohyb (mnohdy náročný, ale nutný pro celkovou kondici); b) potřeba bezpečí: ekonomického zabezpečení (trocha mouky na zimu); fyzického bezpečí (ruka, opřít se); psychického bezpečí (časové orientační body dne), ne vyloučit veškeré riziko – nadměrná ochrana; b) potřeba bezpečí: ekonomického zabezpečení (trocha mouky na zimu); fyzického bezpečí (ruka, opřít se); psychického bezpečí (časové orientační body dne), ne vyloučit veškeré riziko – nadměrná ochrana;

22 osobní potřeby seniorů c) sociální potřeby: informovanost; náležet k nějaké skupině; láska – přijímat, dávat; vyjadřovat se a být vyslechnut; c) sociální potřeby: informovanost; náležet k nějaké skupině; láska – přijímat, dávat; vyjadřovat se a být vyslechnut; d) potřeby autonomie: uznání, vážnost; pocit užitečnosti, neviditelné práce (malé nic); umožnit, aby si co nejvíc věcí dělal senior sám, vést život podle vlastních pravidel, pánem svého způsobu života; d) potřeby autonomie: uznání, vážnost; pocit užitečnosti, neviditelné práce (malé nic); umožnit, aby si co nejvíc věcí dělal senior sám, vést život podle vlastních pravidel, pánem svého způsobu života; e) potřeba seberealizace – nalezení konkrétního smyslu života; podmínky: mít schopnost sebeurčení, chtít ji uplatnit – motivace, mít možnost ji uplatnit; e) potřeba seberealizace – nalezení konkrétního smyslu života; podmínky: mít schopnost sebeurčení, chtít ji uplatnit – motivace, mít možnost ji uplatnit;

23 strategie vyrovnávání se se stářím 1) konstruktivní strategie (aktivita); 1) konstruktivní strategie (aktivita); 2) strategie závislosti; 2) strategie závislosti; 3) obranná strategie (kontrola emocí); 3) obranná strategie (kontrola emocí); 4) hostilita (nepřátelství); 4) hostilita (nepřátelství); 5) strategie sebenenávisti (smrt je vykoupením); 5) strategie sebenenávisti (smrt je vykoupením);

24 modely přístupu k seniorům a) deficitní model a) deficitní model b) teorie nepřemáhání se, odpočinku b) teorie nepřemáhání se, odpočinku c) aktivizační teorie, model aktivního stáří c) aktivizační teorie, model aktivního stáří d) gerontologická teorie kontinuity d) gerontologická teorie kontinuity

25 modely přístupu k seniorům a) deficitní model – senior není schopen, má deficit, pečující přejímá úkoly za seniora; negativní vnímání seniora – je agresivní, asexuální, není schopen artikulovat své potřeby, neodhadne nebezpečí; vedlo k unifikaci v péči a odmítnutí práva na sebeurčení; a) deficitní model – senior není schopen, má deficit, pečující přejímá úkoly za seniora; negativní vnímání seniora – je agresivní, asexuální, není schopen artikulovat své potřeby, neodhadne nebezpečí; vedlo k unifikaci v péči a odmítnutí práva na sebeurčení; b) teorie nepřemáhání se, odpočinku – senior si potřebuje odpočinout, často vnucovaný klid; 80. léta; b) teorie nepřemáhání se, odpočinku – senior si potřebuje odpočinout, často vnucovaný klid; 80. léta;

26 modely přístupu k seniorům c) aktivizační teorie, model aktivního stáří – senior by měl být aktivní, animace, akce, směřování k výkonu, nechce-li být aktivní, pak je terapeutizován jako depresivní; 90. léta; c) aktivizační teorie, model aktivního stáří – senior by měl být aktivní, animace, akce, směřování k výkonu, nechce-li být aktivní, pak je terapeutizován jako depresivní; 90. léta;

27 modely přístupu k seniorům d) gerontologická teorie kontinuity – senior prožívá stáří tak, jak žil, záleží na jeho biografii, je třeba dodržovat biologické cykly – útlum, aktivita, např. podzim spíše doba odpočinku, nám začíná školní rok; d) gerontologická teorie kontinuity – senior prožívá stáří tak, jak žil, záleží na jeho biografii, je třeba dodržovat biologické cykly – útlum, aktivita, např. podzim spíše doba odpočinku, nám začíná školní rok; zásada kompetence – pomoci jen tolik, kolik je to nutné a jen tak málo, jak je zapotřebí;

28 otázky pro seniory je charakteristická (z hlediska komunikace, myšlení, životního tempa) pro seniory je charakteristická (z hlediska komunikace, myšlení, životního tempa) proč se lidé bojí stáří proč se lidé bojí stáří jaký je v současnosti vhodný přístup k seniorům jaký je v současnosti vhodný přístup k seniorům pomalost životního tempa pomalost životního tempa závislost, horší fyzický stav, ztráta paměti, samota; závislost, horší fyzický stav, ztráta paměti, samota; teorie kontinuity – senior prožívá stáří tak, jak žil teorie kontinuity – senior prožívá stáří tak, jak žil

29 periodizace lidského věku prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období  novorozenec batolecí období batolecí období předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období adolescence adolescence dospělost dospělost stáří stáří

30 periodizace lidského věku prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období novorozenec novorozenec batolecí období batolecí období mladší batole mladší batole starší batole starší batole předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období adolescence adolescence prepuberta, starší školní období střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání dospělost dospělost mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří stáří rané stáří pravé stáří

31 periodizace lidského věku početí – narození početí – narození 1. rok života 1. rok života 1. měsíc 1. měsíc 1-3 roky 1-3 roky 1-2 roky 1-2 roky 2-3 roky 2-3 roky 3-6 let 3-6 let 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období novorozenec novorozenec batolecí období batolecí období mladší batole mladší batole starší batole starší batole předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období

32 periodizace lidského věku 11-13 let (5.- 7. ročník ZŠ) 11-13 let (5.- 7. ročník ZŠ) 13-15 let (7. -9. ročník ZŠ) 13-15 let (7. -9. ročník ZŠ) 15-18/21 let (střední škola-maturita) 15-18/21 let (střední škola-maturita) 20-35 let 20-35 let 35-45 let 35-45 let 45-60 let 45-60 let 60-75 let 60-75 let 75 let - † 75 let - † raná adolescence, starší školní období, prepuberta raná adolescence, starší školní období, prepuberta střední adolescence, puberta střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání pozdní adolescence, dospívání mladá dospělost mladá dospělost střední dospělost střední dospělost starší dospělost starší dospělost rané stáří rané stáří pravé stáří pravé stáří

33 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google