Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROVNOST A NEROVNOST MEZI LIDMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROVNOST A NEROVNOST MEZI LIDMI"— Transkript prezentace:

1 ROVNOST A NEROVNOST MEZI LIDMI
Mgr. Michal Oblouk

2 CO SÁM NECHCEŠ, NEČIŇ DRUHÉMU!
ROVNOST LIDÍ základní podmínka existence spravedlnosti každý člověk má stejná práva, ve stejném rozsahu jako druzí nikdo nesmí být zvýhodňován (PRIVILEGIUM) ani znevýhodňován (DISKRIMINACE) CO SÁM NECHCEŠ, NEČIŇ DRUHÉMU!

3 BIOLOGICKÉ ODLIŠNOSTI
věk pohlaví rasa

4 KULTURNÍ ODLIŠNOSTI jazyk náboženství vzdělání
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. jazyk náboženství vzdělání

5 EKONOMICKÉ ODLIŠNOSTI
zaměstnání

6 DRUHY NEROVNOSTI a) přirozená – je dána životním cyklem, např. děti jsou závislé na dospělých b) společenská – týká se skupin lidí, např. bohatí x chudí c) hospodářská – např. bohaté státy x rozvojové země

7 PŘEDSUDEK stereotyp ustálený, neměnný názor člověka nebo určité skupiny lidí na jiného člověka nebo příslušníky jiných skupin úsudek či názor, který nevychází ze spolehlivého poznání, ale z pouhého předpokladu

8 POSTAVENÍ ŽENY VE SPOLEČNOSTI
postavení žen prošlo během historie velkou proměnou žena neměla vždy takové postavení, jak je tomu v dnešní době - velmi dlouhou dobu byla podřízena svému muži a neměla téměř žádná práva, ke zlepšení docházelo postupně organizace zabývající se problematikou žen: ProFem Bílý kruh bezpečí La Strada Gender studies (GENDER = kulturně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami)

9 FEMINISMUS komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které jsou feministkami považovány za projevy a součást utlačování ženského pohlaví štěpí se na mnoho křídel a směrů - od umírněných hnutí prosazujících základní lidská práva pro ženy např. v radikálních muslimských zemích až po nejradikálnější směry feminismu politické vystupování feministek je zaměřeno především na kampaně o právo na děti, násilí na ženách (násilí v partnerském svazku), mateřství, rovné platové podmínky, sexuální obtěžování, diskriminaci pohlaví a sexuální násilí má své dějiny nové, počínající zhruba v šedesátých letech 20. století, termín pocházející z francouzštiny původně skutečně označoval „ženské hnutí“ usilující o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života

10 ROVNÉ POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN
ekonomická nezávislost žen - zaměstnanost žen v průběhu posledního desetiletí výrazně stoupla (tento trend musí pokračovat, aby se dosáhlo cíle strategie Evropa 2020, kterým je 75 % zaměstnanost, a musí se rozšířit i na ženy ze skupin s nejnižší zaměstnaností), musí se podniknout další kroky ke zlepšení kvality pracovních míst a politik sladění pracovního a soukromého života rovnost v odměňování - přetrvávají rozdíly v odměňování žen a mužů, a to i za stejnou nebo rovnocennou práci vyvážené zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích - ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny při rozhodovacích postupech, ať se jedná o národní parlamenty a vlády nebo řídící orgány velkých podniků (přestože tvoří polovinu pracovních sil a více než polovinu osob s čerstvě ukončeným univerzitním vzděláním v EU) důstojnost, integrita a konec genderovému násilí - odhaduje se, že 20 až 25 % žen v EU zažilo alespoň jednou za život fyzické násilí

11 ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
platí od garantuje rovnost v následujících věcech: práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují sociálního zabezpečení přiznání a poskytování sociálních výhod přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování přístupu ke vzdělání a jeho poskytování přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování

12 ZDROJE partneru-problem-nebo-vyhoda lisi-od-muzu.html pubertaci/clanek.phtml?id=742720 A1_deklarace_lidsk.C3.BDch_pr.C3.A1v o%C5%BEenstv%C3%AD y/equality_between_men_and_women/em0037_cs.htm


Stáhnout ppt "ROVNOST A NEROVNOST MEZI LIDMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google