Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 7 Kultura, média a společnost AutorDoc. Miroslav Sapík Tematická oblastZáklady společenských věd - média AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast média - kultura, média a společnost. DUM je určen pro učební obor Kadeřník, kadeřnice. DUM je určen pro výuku médií, seznámení s rozsahem a druhy médií v životě současné společnosti a kultury. Ročník3. ročník učebního oboru Kadeřník, kadeřnice. Datum tvorbyříjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST DUM č.7

3 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Každá společnost od nejstaršího období vytvářela vlastní kulturu. Kultura je souhrn hmotných a nehmotných věcí, které jsou pro danou společnost důležité a mají i symbolický význam. Každá kultura je něčím zajímavá, např. antická kultura, japonská kultura, evropská kultura.

4 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Kultura se rozvíjí na konkrétním území, vychází z určité tradice, má význam pro společnost, kterou tvoří jednotliví lidé. Kultura souvisí s jazykem, kterým se lidé ve společnosti dorozumívají a s náboženstvím. Náboženské představy jsou velmi důležité pro každou společnost v různých dobách. Kulturní tradice se nejčastěji předávají ústní formou, mohou být zapsané i v kronikách. http://www.castkovuh.cz/gsp/p1=68http://www.castkovuh.cz/gsp/p1=68 dne 1.10.2013

5 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Základem evropské kultury je starověké Řecko. Řecká kultura se stala kolébkou evropské vzdělanosti. Pro řeckou kulturu je dominantní – filosofie, architektura, literatura, divadlo, rétorika a řemesla. Časově řeckou kulturu předchází – Čína a Indie, které patří k nejstarším civilizacím na světě.

6 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Pro všechny kultury od nejstarší doby až do současnosti jsou společné některé znaky: a) poznání b) jazyk c) hodnoty d) hmotná část kultury společnosti.

7 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Člověk a lidé jsou vždy nedílnou součástí kulturního rozvoje. Na každou kulturu měl a určitě bude mít vliv rozvoj nových technologií (počítače, mobilní telefony, různé druhy sociálních sítí, televize). Svou činností přetváří člověk přírodu a výsledkem je daná kultura. Slovo kultura pochází z latinského „colere“ (tj. vzdělávat, obdělávat).

8 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Kulturu dělíme na hmotnou a duchovní. Hmotná kultura je např. konkrétní stavba, kniha, socha, obraz, jinými slovy to, co vytvořil člověk jako konkrétní předmět. Duchovní kultura je tvořena vědomostmi, určitým stupněm poznání, myšlenkami významných lidí, náboženstvím.

9 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST V současné době je velmi důležitý vztah mezi přírodou a kulturou. I když dnešní (moderní, informační, postmoderní) společnost žije na základě výsledků technologického rozvoje, je stále závislá na přírodě. Hlavním problémem je otázka životního prostředí v němž žijeme. https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+ekoogiehttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+ekoogie dne 1.10.2013

10 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Ekologové (ochránci přírody) se snaží zabránit ničení přírody, těžbě přírodních neobnovitelných zdrojů. Příroda a kultura jsou v neustálém kontaktu a vytvářejí určité dějiny na tento vztah z pohledu člověka, společnosti. Globálním problémem lidstva je řešení ekologické krize (ropa, uhlí).

11 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Lidé mezi sebou komunikují, vznikají mezi nimi různé vztahy a společnost je ovlivněna novými technologiemi. Každý člověk se snaží mluvit s druhými lidmi za účelem něco nového poznat, přehodnotit, vysvětlit, apod. S rozvojem kultury a společnosti byl kladen důraz i na prostředky dorozumívání mezi lidmi – tzv. média. https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+m%C3%A9diahttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+m%C3%A9dia dne 1.10.2013

12 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Média jsou konkrétní sdělovací prostředky (např. tisk, televize, rozhlas, internet, rádio, sociální sítě). V současné době se častěji užívá označení: masmédia – je to forma mezilidské komunikace s využitím nových technologií. Masmédia (neboli hromadné sdělovací prostředky) mají obrovský vliv na společnost na jednotlivce. https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+TVhttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+TV dne 1.10.2013

13 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Média mají dnes různou úroveň a odlišné funkce. K základním funkcím médií patří: informační, sdělovací, zábavná a socializační funkce. Prvním masovým médiem je tisk (noviny), které se objevují na konci 19. století. Součástí masmédií je reklama. Prostřednictvím médií se můžeme přemístit do oblastí, které jsou pro nás velmi vzdálené, můžeme číst knížky, noviny, hrát hry nebo se i dokonce učit.

14 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Nejrozšířenějším masmédiem je tisk, který také různým způsobem podává informace o důležitých událostech ve společnosti. V současné době máme možnost rozdělovat noviny na tzv. bulvární tisk (např. Blesk) a seriózní tisk (např. Hospodářské noviny). Na základě toho jak společnost vnímá informace z médií se vytváří mínění (veřejné mínění na konkrétní problémy).

15 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Člověk se od nejstaršího období vývoje lidské civilizace snažil přežít ve společnosti s druhými jedinci. Vytvářel společenství a my dnes mluvíme o konkrétních formách společností v našich dějinách. Rozlišujeme: archaickou společnost – pro ni je typická neznalost písma.

16 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST tradiční společnost – zná písmo, snaží se žít v souladu s přírodou, vyrábí pro vlastní spotřebu. moderní společnost – pro tuto společnost je typická industrializace (rozvoj v oblasti průmyslu a výroby), vytváření nových politických a společenských celků na základě revolucí a proměn ve společnosti (Francouzská revoluce, průmyslová revoluce).

17 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST postindustriální společnost – charakterizuje současnou společnost a její úroveň. Někdy se užívá pro dnešní společnost označení – postmoderní, informační, protože důležitým prvkem je využívání dostupných technologií a zpracování získaných informací. Studiem společnosti, vztahy a strukturou se zabývá sociologie, kterou založil A. Comte v 19. století.

18 K ULTURA, MÉDIA A SPOLEČNOST Seznam použité literatury: Kol. autorů: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Didaktis, Brno 2009, s. 24-26. Kol. autorů: Společenské vědy pro střední školy – 2. díl. Didaktis, Brno 2010, s. 8-9, 28-31.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google