Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rovnost šancí a média“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Číslo projektu: CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rovnost šancí a média“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Číslo projektu: CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226."— Transkript prezentace:

1 „Rovnost šancí a média“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Číslo projektu: CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226 Datum zahájení projektu : 1. 4. 2006 Datum ukončení projektu: 31.3. 2008 Doba trvání projektu v měsících: 24 Partneři projektu: projekt nemá žádné partnery Celkový rozpočet: 3 353 480 Kč

2 „Rovnost šancí a média“ Obsah: 1) představení projektu a jeho cíle 2) klíčové aktivity - realizované a plánované 3) naplňování monitorovacích ukazatelů a práce s cílovou skupinou, další výstupy a výsledky projektu 3) naplňování monitorovacích ukazatelů a práce s cílovou skupinou, další výstupy a výsledky projektu 4) hodnocení spolupráce s partnery projektu 5) silné a slabé stránky projektu 6) definice problémů při realizaci projektů a naplňování jeho cílů 7) výzvy 8) kontakt

3 „Rovnost šancí a média“ Představení projektu: Projekt je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v pražském regionu. Mediální obraz neodpovídá skutečnosti vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence problematiku rovných šancí žen v zaměstnání a v rodině a konkrétní případy jejich diskriminace přehlížet. Projekt je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v pražském regionu. Mediální obraz neodpovídá skutečnosti vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence problematiku rovných šancí žen v zaměstnání a v rodině a konkrétní případy jejich diskriminace přehlížet. Projekt právě končí přípravnou fázi

4 „Rovnost šancí a média“ Prioritou projektu je realizace osvětových aktivit v rozhlase, tisku a televizi, zveřejňování kazuistik klientů, kteří vyhledávají pomoc v poradenských centrech ČSŽ Cíle: vyvíjet tlak na změnu myšlení… poukázat na některé iracionálně nastavené handicapy, které znevýhodňují nejrůznější skupiny žen na trhu práce, mají negativní vliv na partnerství v rodinných vztazích, nepříznivě působí na sebevědomí řady žen v dynamických podmínkách současného společenského procesu apod. seznamovat veřejnost s problémy, které bezprostředně souvisí se zakořeněnými genderovými stereotypy, přisuzujícími např. mužům roli živitelů rodin a ženám povinnost pečovat o domácnost.

5 „Rovnost šancí a média“ Klíčové aktivity - realizované a plánované: 1. Rovné šance a jejich mediální obraz - Žena, práce, partnerství - medializace dané problematiky 2. Databáze dané problematiky 3. Evaluace 4. Publikace – příklady dobré praxe (zpracování a šíření)

6 „Rovnost šancí a média“ 1. Rovné šance a jejich mediální obraz - Žena, práce, partnerství - medializace dané problematiky Dlouhodobou medializaci problematiky rovných šancí žen na trhu práce, v zaměstnání a v rodinném životě, dobrých i špatných případů, považujeme za naprosto nutnou, potřebnou a zásadní. Vedou nás k tomu získané konkrétní zkušenosti z výzkumů a spolupráce s médii z posledních let a také srovnání se zahraničím, kde je tato problematika mnohem více věcí veřejnou, nezlehčovanou, seriózně pojímanou. Dlouhodobou medializaci problematiky rovných šancí žen na trhu práce, v zaměstnání a v rodinném životě, dobrých i špatných případů, považujeme za naprosto nutnou, potřebnou a zásadní. Vedou nás k tomu získané konkrétní zkušenosti z výzkumů a spolupráce s médii z posledních let a také srovnání se zahraničím, kde je tato problematika mnohem více věcí veřejnou, nezlehčovanou, seriózně pojímanou.

7 „Rovnost šancí a média“ 1. Rovné šance a jejich mediální obraz - Žena, práce, partnerství - medializace dané problematiky Vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence problematiku rovných šancí žen v zaměstnání a v rodině a konkrétní případy jejich diskriminace přehlížet i médiích. Vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence problematiku rovných šancí žen v zaměstnání a v rodině a konkrétní případy jejich diskriminace přehlížet i médiích. Za důležitou při tom považujeme personifikaci témat – ukazovat problémy z pozice konkrétních zkušeností v konkrétním místě a čase, pokud možno na pozadí osobního příběhu. Za důležitou při tom považujeme personifikaci témat – ukazovat problémy z pozice konkrétních zkušeností v konkrétním místě a čase, pokud možno na pozadí osobního příběhu.

8 „Rovnost šancí a média“ 1) Rovné šance a jejich mediální obraz - Žena, práce, partnerství Tato klíčová aktivita je rozdělena do tří etap: 1. etapa – duben 2006 – září 2006 2. etapa - říjen 2006 - březen 2007 3. etapa - duben 2007- březen 2008

9 „Rovnost šancí a média“ 1. etapa (nyní realizujeme): V této fázi vytipováváme ženy, muže a rodiny, jejichž životní příběhy zapadají do našeho projektu. V této přípravné fázi dodáváme novinářské materiály zpravidla tzv. „na klíč“ a připravujeme televizní a rozhlasové dokumenty. V této fázi vytipováváme ženy, muže a rodiny, jejichž životní příběhy zapadají do našeho projektu. V této přípravné fázi dodáváme novinářské materiály zpravidla tzv. „na klíč“ a připravujeme televizní a rozhlasové dokumenty.

10 „Rovnost šancí a média“ 2. Databáze dané problematiky Vzniká archiv článků z hlavních českých periodik (Právo, Mladá Fronta Dnes, Haló noviny, Týden, Reflex, dále pak Metro, 24 hodin, Metropolitní expres a jiné), který členkám týmu slouží k inspiraci pro vlastní tvorbu a k vyhodnocení tzv. bílých míst, která můžeme svými materiály zaplnit. Tato analýza poslouží k lepšímu cílení článků o dané problematice a nebude docházet k dublování určitých témat a naopak k absenci některých témat. Dále pak byla vytvořena databáze redakcí pro rychlé spojení.

11 „Rovnost šancí a média“ 3. Evaluace Otištěné články a odvysílané pořady (získané od autorů a prostřednictvím výstřižků) budou využity k pravidelným diskusím a hlubší informovanosti žen mezi jejich vytipovanými skupinami (tzv. focus groups). Jejich názory budou zprostředkovány novinářům na dvou tiskových besedách. Cílem tohoto šetření bude nejen provést zhodnocení mediálních aktivit ve vztahu k vyšší informovanosti občanů, ale i doporučení pro orientaci podobných aktivit z hlediska jejich obsahového zaměření, srozumitelnosti i praktické využitelnosti poskytovaných informací v oblasti rovných příležitostí na trhu práce.

12 „Rovnost šancí a média“ 4. Publikace – příklady dobré praxe (zpracování a šíření) Cíl: změnit společenské postoje ve prospěch rovných příležitostí mužů a žen ve všech sférách života. Bude se vycházet ze zkušeností získaných při práci s klienty v rámci aktivit vyvíjených poradenskými centry ČSŽ. Budou vybrány nejčastější problémy, u nichž ukázka možného řešení napomůže ženám předcházet zbytečným komplikacím. Jednotlivé kazuistiky budou vybírány tak, aby byla zastoupena problematika týkající se: a)rodinných a partnerských vztahu – zakořeněné genderové stereotypy, přisuzujícími např. mužům roli živitelů rodin a ženám povinnost pečovat o domácnost b)zaměstnání

13 „Rovnost šancí a média“ 4. Publikace – příklady dobré praxe (zpracování a šíření) U každé případové studie bude identifikován problém, s popisem jak byl řešen, než se klient do poradenského centra dostal, včetně postupu jak se v dané situaci mělo postupovat. Závěrem bude vždy konstatováno, jak bylo přistoupeno k řešení celé situace po konzultaci s odborníky a pokud to bude možné, vzhledem k časovému sledu celého případu, bude uveden i výsledek celé intervence. U každé případové studie bude identifikován problém, s popisem jak byl řešen, než se klient do poradenského centra dostal, včetně postupu jak se v dané situaci mělo postupovat. Závěrem bude vždy konstatováno, jak bylo přistoupeno k řešení celé situace po konzultaci s odborníky a pokud to bude možné, vzhledem k časovému sledu celého případu, bude uveden i výsledek celé intervence.

14 „Rovnost šancí a média“ Naplňování monitorovacích ukazatelů: Projekt v 1. etapě, ve které se nyní nacházíme neplánoval naplňování žádných monitorovacích ukazatelů Projekt v 1. etapě, ve které se nyní nacházíme neplánoval naplňování žádných monitorovacích ukazatelů Podpořené osoby (4200) – toto číslo se skládá z plánovaného vydání publikace a letáku (vydání letáků se plánuje ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 a publikace v průběhu roku 2007) Podpořené osoby (4200) – toto číslo se skládá z plánovaného vydání publikace a letáku (vydání letáků se plánuje ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 a publikace v průběhu roku 2007)

15 „Rovnost šancí a média“ Další výstupy a výsledky projektu: Ukazatele výstupů a výsledků uvedené v Benefitu pro výzvu k opatření 2.2 neodpovídají specifickému zaměření projektu a proto jsme stanovily vlastní ukazatele, které vychází z poslechovosti vybraných relací rozhlasu, televize a z čtenosti vybraných tiskových titulů. Ukazatele výstupů a výsledků uvedené v Benefitu pro výzvu k opatření 2.2 neodpovídají specifickému zaměření projektu a proto jsme stanovily vlastní ukazatele, které vychází z poslechovosti vybraných relací rozhlasu, televize a z čtenosti vybraných tiskových titulů.

16 „Rovnost šancí a média“ Další ukazatele výstupu: Metro - článek cca 1-2x měsíčně po dobu 18ti měsíců. (je již dohodnuta 14 denní spolupráce) Metro - článek cca 1-2x měsíčně po dobu 18ti měsíců. (je již dohodnuta 14 denní spolupráce) Český rozhlas 1 – oslovení 3 redakcí - vysílání 1-2x do roka v každé z těchto redakcí Český rozhlas 1 – oslovení 3 redakcí - vysílání 1-2x do roka v každé z těchto redakcí Český rozhlas 2 – oslovení 5 redakcí - vysílání 1x ročně. Český rozhlas 3 – oslovení 3 redakcí - 1x do roka Český rozhlas 2 – oslovení 5 redakcí - vysílání 1x ročně. Český rozhlas 3 – oslovení 3 redakcí - 1x do roka Česká televize - zpravodajsko - publicistické pořady Česká televize - zpravodajsko - publicistické pořady další tisk další tisk

17 „Rovnost šancí a média“ Cílovými skupinami projektu jsou: ženy po mateřské dovolené a čerstvé absolventky škol, které hledají složitě uplatnění a setkávají se stále s projevy diskriminace z důvodu rodinných povinností a péče o děti ženy po mateřské dovolené a čerstvé absolventky škol, které hledají složitě uplatnění a setkávají se stále s projevy diskriminace z důvodu rodinných povinností a péče o děti ženy nad 45 let věku, těžko hledající práci, přičemž hranice odchodu do důchodu se prodlužuje ženy nad 45 let věku, těžko hledající práci, přičemž hranice odchodu do důchodu se prodlužuje otcové a partneři (nerovnoměrné rozdělení povinností v rodině v neprospěch žen) otcové a partneři (nerovnoměrné rozdělení povinností v rodině v neprospěch žen) zaměstnavatelé - v kontextu společenské odpovědnosti vůči zaměstnancům a jejich rodinám, kdy se organizace neorientuje jen na maximalizaci zisku ale i na sociální aspekty svého podnikání, tak, aby byla podnikem pro rodinu příznivým. zaměstnavatelé - v kontextu společenské odpovědnosti vůči zaměstnancům a jejich rodinám, kdy se organizace neorientuje jen na maximalizaci zisku ale i na sociální aspekty svého podnikání, tak, aby byla podnikem pro rodinu příznivým.

18 „Rovnost šancí a média“ Hodnocení spolupráce s partnery projektu: Projekt nemá žádné partnery. Dojednaná spolupráce: Ženské časopisy Bauer media (Claudia, Tina) – příběhy Ženské časopisy Bauer media (Claudia, Tina) – příběhy METRO - aktuální ankety METRO - aktuální ankety ČRO 2 Praha ČRO 2 Praha ČT1 – redakce dokumentů Ostrava ČT1 – redakce dokumentů Ostrava

19 „Rovnost šancí a média“ Silné a slabé stránky projektu: Silné stránky: Dobré kontakty v médiích (všech skupin) Dobré kontakty v médiích (všech skupin) Znalost problematiky Znalost problematiky Schopnost vlastní autorské tvorby Schopnost vlastní autorské tvorby Slabé stránky: InPc –počítalo se s větším zdrojem případů pro zveřejnění – obavy žen, které nechtějí být zveřejňovány InPc –počítalo se s větším zdrojem případů pro zveřejnění – obavy žen, které nechtějí být zveřejňovány Pomalý rozjezd v rámci přípravné fáze – z důvodů prázdninového období. Pomalý rozjezd v rámci přípravné fáze – z důvodů prázdninového období.

20 „Rovnost šancí a média“ Definice problémů při realizaci projektů a naplňování jeho cílů: Přípravná fáze projektu prokázala, že ze strany většiny vytipovaných médií je zájem o spolupráci na medializaci této tématiky. Určitým problémem zůstává rozdíl mezi dobrou vůlí a snahou konkrétního redaktora a konečným rozhodnutím o zařazení materiálu jeho nadřízeným, které nedokáže ovlivnit. Důvod - nadále přetrvávající podceňování a zlehčování této problematiky s tendencemi degradovat ji jako fanatický feminismus. To nás vede k podnětu, abychom se v další fázi projektu pokusili, nejlépe osobním jednáním, co nejvíce zainteresovat také vedoucí pracovníky v redakcích, kteří rozhodují o prioritách při skladbě obsahu novin a časopisů.

21 „Rovnost šancí a média“ Naplňování cílů: Účast v diskusním rozhlasovém pořadu Téma dne Účast v diskusním rozhlasovém pořadu Téma dne Ankety v časopise Vlasta Ankety v časopise Vlasta Články v časopise Claudia Články v časopise Claudia Ankety v Týdeníku televize Ankety v Týdeníku televize Příprava anket pro METRO Příprava anket pro METRO Článek v časopise Krásná paní Článek v časopise Krásná paní Rozpracována realizace 45 min. TV dokumentu zahrnujícího 3 zajímavé kauzy Rozpracována realizace 45 min. TV dokumentu zahrnujícího 3 zajímavé kauzy Vyhlášení novinářské soutěže Vyhlášení novinářské soutěže

22 „Rovnost šancí a média“ Výzvy: Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že součástí projektu a jeho popularizace je také soutěž pro novináře pod názvem „Kariéra je rodu ženského“, kterou jsme vyhlásili spolu se Syndikátem novinářů ČR. Soutěž o nejvýstižnější článek, reportáž, rozhovor s tématikou týkající se rovných šancí žen ve společnosti, v pracovním zařazení a v rodině, otištěný v centrálních novinách a časopisech, v pražských denících nebo odvysílaný v rozhlase či televizi. První tři místa budou ohodnocena částkami 10 000, 5000, a 3000 Kč (sponzorský dar ČSŽ – vklad do projektu).

23 Kontakt: Český svaz žen Ing. Martina Hajná Vedoucí projektu Nekázanka 18 111 53 Praha 1 tel: +420 222 211 024 e-mail: info@csz.czinfo@csz.cz web: www.rovnesance.cz www.csz.cz Redaktorky: PhDr. Gabriela Převrátilová PhDr. Marie Formáčková PhDr. Eva Uhrová PhDr. Broňa Janečková


Stáhnout ppt "„Rovnost šancí a média“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Číslo projektu: CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226."

Podobné prezentace


Reklamy Google