Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB) Veřejná prezentace projektu, 15. 3. 2007, Uherský Brod Ing. Kamil Válek vedoucí oddělení informatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB) Veřejná prezentace projektu, 15. 3. 2007, Uherský Brod Ing. Kamil Válek vedoucí oddělení informatiky."— Transkript prezentace:

1 Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB) Veřejná prezentace projektu, 15. 3. 2007, Uherský Brod Ing. Kamil Válek vedoucí oddělení informatiky Město Uherský Brod www.uherskybrod.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

2 Úvodní myšlenka Informační strategie města UB Schválení v ZM (29. 6. 2005) Podpis partnerských smluv mateřské školy, základní školy příspěvkové organizace města společnosti ve vlastnictví města Příprava projektu Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Mapový server Mapy.UB – http://mapy.ub.cz

3 Fondy EU 4. kolo SROP opatření 5.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech podáno 29. 7. 2005 na Krajský úřad ZK celkový rozpočet 14,954 mil. Kč Oznámení výsledků 23. 9. 2005 – celková dotace 2,512 mil. Kč Navýšení dotace 24. 4. 2006 – celková dotace 9,975 mil. Kč Poradna pro náctileté Poradna.UB – http://poradna.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

4 Příprava projektu Významný fakt, že dojde k rozšíření přístupu občanů k vysokorychlostnímu internetu a zefektivnění jejich přístupu k informacím a kontaktům s veřejnou správou. Projekt v prvé řadě zpřístupní vysokorychlostní internet jednotlivým institucím, čímž vytvoří technické předpoklady snadné komunikace mezi nimi. Smysluplnost projektu podtrhuje vysoká ochota institucí účastnit se projektu. Sportovní aktivity ve městě Sport.UB – http://sport.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

5 Financování projektu Procentuelní vyjádření (100 %) 66,7 % Evropský fond pro regionální rozvoj 10 % státním rozpočtem ČR (MMR) 23,3 % město Uherský Brod Absolutní vyjádření (14,955 mil. Kč) 9,975 mil. Kč Evropský fond pro regionální rozvoj 1,495 mil. Kč státní rozpočet ČR (MMR) 3,485 mil. Kč město Uherský Brod Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Kino MÁJ – http://kino.ub.cz

6 Cíle projektu MAN-UB Vybudování vysokorychlostní infrastruktury pro komunikační služby na území města Zapojení minimálně 19 institucí Vytvoření celkem 36 veřejných přístupových bodů k internetu (PIAP) pro občany v prostorách těchto institucí Občané budou mít k dispozici bezplatný přístup na internet Provozní doba takového veřejného přístupového místa bude řízena institucí, v jejichž prostorách je vybudováno. Průměrná doba využitelnosti přístupového místa veřejností bude stanovena dle pravidel programu na minimálně 4 hodiny denně Projekt tedy vytváří základní podmínky pro zpřístupnění širokopásmového internetu pro širokou veřejnost ve městě a přispívá tak k rozvoji informační společnosti Městská knihovna UB – http://knihovna.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

7 Seznam lokalit a PIAP MAN-UB lokalita bod 1Městský ú řad Uherský Brod(1)bod 12CPA Delf í n, př í sp. organizace (1 kiosek) bod 2distribučn í bod Ol š ava(x)bod 13Městsk á knihovna UB, centr á la(2) bod 3Městsk á nemocnice s poliklinikou(1)bod 14M Š Obchodn í (1) bod 4M Ú Uherský Brod – odbor dopravy(1)bod 15Soci á ln í služby UB, př í sp. organizace(1) bod 5Kotelna K8(x)bod 16Z Š Pod Vinohrady(1) bod 6M Š Prim á tora H á jka(1)bod 17M Š s í dli š tě Ol š ava(1) bod 7kino M á j(1)bod 18M Š Svatopluka Čecha(1) bod 8Městsk á knihovna UB, pobočka M á j(2)bod 19Z Š Na Výslun í (1) bod 9M Š Těšov(1)bod 20M Š Havřice(1) bod 10M Š N á dražn í (1)bod 21Z Š Š koln í (1) bod 11Z Š Podh á j í (1)bod 22Dům kultury UB(8) bod 23Z Š Mari á nsk é n á měst í (1)bod 27Regio UB, s. r. o.(x) bod 24M Š Mari á nsk é n á měst í (1)bod 28M Ú Uherský Brod – č.p. 136(1) bod 25Městsk á policie UB(x)bod 29M Ú Uherský Brod – č.p. 193(1) bod 26Dům dět í a ml á deže UB, př í sp. org.(2)bod 30Soci á ln í služby UB – penzion(1) Dotace z EU – http://eu.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

8 Realizace projektu Výběrové řízení na dodavatele Výsledky výběrového řízení GTS NOVERA, a. s., Praha Extra NET, s. r. o., Uherský Brod Harmonogram prací 15. 6. 2007 – ukončení prací 1. 7. 2007 – zahájení provozu Komunitní plánování sociálních služeb – http://kpss.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

9 Topologie MAN-UB – optická část Dům kultury Uherský Brod – http://dk.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

10 Výkopové práce – 1. etapa Nerudova, Masarykovo nám. (komunikace a chodníky), Komenského, Široká, Bří Lužů Moravská, Kaunicova, Mariánské nám., Přemysla Otakara II., Ptylova, Karla IV. povolení vydáno od 12. 3. – 12. 5. 2007 dopravní omezení – překopy vozovky Komenského (17. 3. 2007) Široká (v týdnu 19. – 25. 3. 2007) Bří Lužů (v týdnu 26. – 31. 3. 2007) Karla IV. (podle podmínek) ostatní vozovky formou průtlaku Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Mapový server Mapy.UB – http://mapy.ub.cz

11 Seznam PIAP a WiFi zón - optika PIAP = veřejně přístupný bod k internetu 1Budova MěÚ, Masarykovo nám. 100(1 PC+W) 2Městská knihovna(2 PC+W) 3Dům kultury(8 PC+W) 4ZŠ Mariánské nám. 41(1 PC) 5MŠ Mariánské nám. 16(1 PC) 6--- pouze připojovací bod 7DDM UB(2 PC+W) 8--- pouze připojovací bod 9Budova MěÚ, Masarykovo nám. 136(1 PC) 10Budova MěÚ, Nerudova 193(1 PC) 11Sociální služby UB, U Sboru 1066(1 PC+W) Dotace z EU – http://eu.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

12 Topologie MAN-UB – bezdrátová část Kino MÁJ – http://kino.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

13 Popis použité technologie Antény zapojené do hvězdice Licenční pásma 3,5 a 36 GHz Realizace nebude se dotýkat občanů jako optická trasa práce pouze na dotčených budovách Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Mapový server Mapy.UB – http://mapy.ub.cz

14 Seznam PIAP a WiFi zón - bezdrát PIAP = Public Internet Access Point 12Budova MěÚ, Nivnická 1763(1 PC+W) 13MŠ sídl. Olšava 2148(1 PC) 14MŠ Primátora Hájka 2030(1 PC) 15MŠ Svatopluka Čecha 1528(1 PC) 16MŠ Obchodní 1639(1 PC+W) 17MŠ Těšov 130(1 PC) 18MŠ Havřice 1(1 PC) 19MŠ Újezdec 282(1 PC) 20ZŠ Pod Vinohrady 1420(1 PC+W) Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Komunitní plánování sociálních služeb – http://kpss.ub.cz

15 Seznam PIAP a WiFi zón - bezdrát PIAP = Public Internet Access Point 21ZŠ Na Výsluní 2047(1 PC) 22ZŠ Újezdec 291(1 PC) 23ZŠ Havřice 117(1 PC) 24CPA Delfín, Slovácké nám. 2377(kiosek+W) 25Sociální služby UB, Za Humny 2292(1 PC+W) 26--- pouze připojovací bod 27Městská nemocnice s poliklinikou(1 PC+W) 28Městská knihovna, pobočka Máj(1 PC+W) 29Kino Máj, nám. 1. Máje 2057(1 PC+W) 30--- pouze připojovací bod Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Město Uherský Brod – http://www.ub.cz

16 Sumarizace MAN-UB 36 PIAP 26 přístupových míst 14 WiFi zón 38 Mbps celková konektivita MAN-UB Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Město Uherský Brod – http://www.ub.cz

17 Udržitelnost projektu 5 let hodnotící kritéria projektu připojené počítače: 140 ks občané s přístupem k širokopásmovému internetu: 14.092 obyvatel lokální komunikační síť: 1 ks uživatelská místa v PIAP: 36 ks vybudovaná PIAP: 26 ks Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod Poradna pro náctileté Poradna.UB – http://poradna.ub.cz

18 Rozvoj MAN-UB Využití vybudované komunikační infrastruktury (provozované služby): rozhlasové a televizní vysílání v rámci lokální sítě ve městě – Media Server (místní rozhlas a televize přes Internet) IP telefonie – úspory provozních nákladů e-learning server pro rozvoj lidských zdrojů, včetně rekvalifikačních kurzů využití pro záchranný a bezpečnostní systém apod. geografický informační systém (GIS) města jednotné ekonomické prostředí zúčastněných subjektů Elektronická úřední deska – http://edeska.ub.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod

19 Děkuji za pozornost Ing. Kamil Válek manažer projektu MAN-UB vedoucí oddělení informatiky Město Uherský Brod www.uherskybrod.cz Společný regionální operační program Evropská unie Město Uherský Brod


Stáhnout ppt "Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB) Veřejná prezentace projektu, 15. 3. 2007, Uherský Brod Ing. Kamil Válek vedoucí oddělení informatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google