Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODERNÍ SMĚRY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODERNÍ SMĚRY."— Transkript prezentace:

1 MODERNÍ SMĚRY

2

3 Osnova Impresionismus Postimpresionismus
Pointilismus (= neoimpresionismus) Symbolismus Secese Fauvismus Expresionismus Kubismus

4

5 IMPRESIONISMUS Snahy co nejlépe zachytit světelný okamžitý dojem.
Vznik: konec 60. let 19. stol. Název od: l´impression = dojem – odvozeno od MONETOVA obrazu. Místo vzniku: Paříž 1874 –1886 celkem 8 výstav. impresionistická výstava – vystaven Monetův Imprese: Východ Slunce.

6 Způsob malby: snahy zachytit okamžik pomocí SVĚTLA, malba v PLENÉRU,
skvrny barev nanesených štětcem bez pevných obrysů, obraz = hra světel a stínů, barev, tvarů; odmítnutí černé barvy, konturové kresby.

7 Představitelé Eduard MANET (1832 – 1883) Claude MONET (1840 – 1926)
Camille PISSARRO (1830 – 1903) Alfred SISLEY (1839 – 1899) Auguste RENOIR (1841 – 1919) Edgar DEGAS (1834 – 1917) Antonín SLAVÍČEK (1870 – 1910)

8 E. MANET: Snídaně v trávě
(1863)

9 C. MONET: Dojem: Východ Slunce
(1874)

10 Londýnský parlament

11 Lekníny (1900)

12 POSTIMPRESIONISMUS Několik tendencí, kt. netvoří jednotný směr.
Umělci předchůdci: symbolismu (GAUGUIN, ROUSSEAU) expresionismu (van GOGH) barevného konstruktivismu (CÉZANNE) secesní malby (TOULOUSE-LAUTREC)

13 Paul CÉZANNE (1839 – 1906) Francouzský malíř
Ovlivnil představitele KUBISMU i pozdější ABSTRAKCE. Zabýval se otázkami kompozice, vzájemných vazeb zobrazovaných předmětů nezávislých na světle. Měnil klasickou perspektivu a vytvářel prostor modelováním barevných tvarů.

14 Masopustní úterý Jablka a pomeranče

15

16

17 Hora St. Victoire

18 Různá zátiší

19 Vincent van GOGH (1853 – 1890) Nizozemský malíř žijící ve Francii.
Výrazně ovlivnil zejm. EXPRESIONISMUS a fauvismus. Vytvořil si osobitou techniku malby; jasné barvy nanášel krátkými tahy přímo z tuby. Časté motivy: slunečnice, krajiny,… Významná díla: (1885) Jedlíci brambor (1888) Ložnice v Arles (1888) Terasa kavárny v noci (1888) Červená vinice (1889) Hvězdná obloha (1889) Kosatce (1889) Zátiší: Váza s dvanácti slunečnicemi (1889) Autoportrét (1890) Portrét doktora Gacheta (1890) Havrani nad obilným polem

20 Slunečnice (1888) Tate Gallery, Londýn

21

22 Sklizeň (1888)

23 Autoportréty

24 Hvězdná noc

25 Paul GAUGUIN (1848 – 1903) Francouzský malíř
Jeho tvorba našla odezvu u různých forem PRIMITIVISMU + východiskem i realistických NAIVISTŮ. Inspirací: exotické krajiny i mimoevropský životní styl (Tahiti, Markézy,…).

26 Dvě Tahiťanky (1891)

27 Žlutý Kristus (1889)

28 Manao tupapau (Duch mrtvých bdí) z roku 1892 – jedno z malířových nejkontroverznějších pláten

29 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864 – 1901)
Francouzský malíř a grafik „Malířem ulice“. Patří k zakladatelům moderní grafiky: vytvářel PLAKÁTY (pro Moulin Rouge). Jeho tvorba nekonečná galerie PORTRÉTŮ: dělnice, šlechta, prostitutky, zpěváci, herci, měšťáci, tanečnice,…

30 Plakát pro Moulin Rouge
(1891)

31 Návrh a výsledný plakát
(litografie)

32

33 Dvě ženy tančí valčík (Moulin Rouge)

34 Na promenádě v Moulin Rouge

35 Plakáty

36 Henri ROUSSEAU (1844 – 1910) Henri Rousseau, zv. CELNÍK.
Byl jedním z prvních tzv. NAIVNÍCH malířů. Jeho malba je plochá, neexistuje na jeho obrazech perspektiva a světlo, vychází z intuice (vzpomínání na vlastní sny). Postavy, zvířata a věci jsou tak velké, jak jsou pro něho důležité.

37 Vlastní podobizna (1890) NG, Praha

38 Spící cikánka (1897) MoMA, NY

39 NEOIMPRESIONISMUS = POINTILISMUS
Zformován 1886, kdy G. SEURAT vystavil obraz Neděle v la Grande Jatte. Barva rozkládána na elementární BAREVNÉ BODY = obrazy složeny z drobných teček barvy. Představitelé: Georges SEURAT (1859 – 1891) Paul SIGNAC (1863 – 1935)

40 Nedělní odpoledne na ostrově Grand Jatte

41 Cirkus (1891)

42 Paul SIGNAC

43 SYMBOLISMUS Používá symbolů jako obrazných znaků, jejichž význam se nekryje s popisovaným dějem nebo zobrazovaným předmětem. Symbolismus nepojmenovává, ale jen naznačuje, sugeruje, vybavuje. Vycházel z umělcových představ, snů, vizí, mýtů,… Vnější svět = množství symbolů, kt. mají nějaký jiný, hlubší a duchovní význam.

44 Zástupci: Gustav MOREAU (1826 – 1898) Francouzský malíř
Odilon REDON (1840 – 1916) Francouzský malíř a grafik skupina Nabis

45 Gustav MOREAU (1826 – 1898) Francouzský malíř, který používal především mytologické a bájné náměty. Ve svých představách byl pronásledován Salome, dceru Herodiaty, která nenáviděla Jana Křtitele. Svým obrazem Zjevení inspiroval básníka Oscara Wilda. Na obraze je ústředním motivem useknutá Janova hlava.

46 Faethón (1878) Salomé (1871)

47 B. J. REDON: Oko jako balon (1882)

48 Symbolisté v českém malířství
František BÍLEK (1872 – 1941) Sochař a grafik Jan PREISLER (1872 – 1918) Malíř a grafik Josef VÁCHAL (1884 – 1969) Malíř, grafik, sochař a spisovatel Jan ZRZAVÝ (1890 – 1977) František DRTIKOL

49 Jan ZRZAVÝ Kleopatra ( ) NG, Praha

50 František DRTIKOL Duše (1942)

51 „secessio“ = lat. odchod, odtržení se
SECESE „secessio“ = lat. odchod, odtržení se Různé názvy: Jugendstil (N), Art Nouveau (F), Modern Style (VB),… Sloh 90. let 19. stol. po 1. SV. Poslední SJEDNOCUJÍCÍ sloh výtv. umění; opět zasáhl: architekturu, malířství, sochařství, užité umění,…

52 H. GUIMARD: Pařížské metro

53 Reklamní plakáty

54 Znaky secesního umění:
ORNAMENT jako dekorativní prvek; dekorativnost, linearismus, ornamentálnost, plynulá vlnící se křivka; Motivy: rostlinné, zvířecí, figurální Typická BAREVNOST (barvy mají symboliku např. žlutá = b. hmoty, života; modrá = spojená s temnotou,…). Nový typ umění: PLAKÁT

55 Představitelé: Antonio GAUDÍ (1852 – 1926) španělský architekt
Gustav KLIMT (1862 – 1918) rakouský malíř Alfons MUCHA (1860 – 1939) český malíř, grafik a návrhář Své umění uplatňoval hojně i v oborech užitého umění (plakáty, šperky, nábytek,…).

56 Antonio GAUDÍ (1852 – 1926) Španělský architekt, jehož jméno je spojeno s Barcelonou. Ovlivněn secesí a gotickými formami. Nejznámější díla v Barceloně: chrám Sagrada Familia Palacio Güell činžovní dům casa Milá

57 Sagrada Familia Barcelona

58 Park Güell Barcelona

59 Casa Milá, Barcelona

60 Sagrada Familia, Barcelona

61 Gustav KLIMT (1862 – 1918) Rakouský malíř, kt. se narodil ve Vídni.
Trvalým tématem: ženské postavy (jsou obklopeny ovzduším tragična i smyslných požitků). Nejznámější díla: Lékařství, Filozofie, Právnictví (3 nástropní obrazy pro vídeňskou univerzitu) Salome Polibek Naděje Tři věky v životě ženy

62 Gustav KLIMT Judita a Holofernes (1901)

63 Tři věky ženy (1905)

64 Polibek (1907 – 08)

65 Alfons MUCHA (1860 – 1939) Český malíř, grafik, autor plakátů a návrhář. Vytvořil osobitý styl označovaný jako „le styl Mucha“. Své umění uplatňoval hojně i v oborech užitého umění (plakáty, šperky, nábytek,…). Dokázal spojit malířství, umělecké řemeslo a architekturu.

66

67 FAUVISMUS

68 Od „les fauves“ = fr. dravé šelmy
FAUVISMUS Od „les fauves“ = fr. dravé šelmy Jako směr trvá velice krátce: Spíše hnutí, kde si všichni malíři uchovali značnou samostatnost. Obrazy jako exploze BARVY. BARVA měla působit na smysly a vyvolávat emoce = zápis pocitů. Odmítá perspektivu – dvojrozměrný prostor.

69 Henri MATISSE (1869 – 1954) Francouzský malíř
Rozešel se s barevnou konvencí. Vytvářel obrazy založené na JASNÝCH nelomených BAREVNÝCH skvrnách. Oblíbené: modrá, červená, zelená Významná díla: La Desserte Tanec Hudba

70

71 Portrét paní Matissové

72 Z lat. „exprimere“ = vyjádřit; „expressio“ = výraz
EXPRESIONISMUS Z lat. „exprimere“ = vyjádřit; „expressio“ = výraz Směr z poč. 20. stol. Nejvíce se projevil v NĚMECKU 1905 – 20 Umělci snahy vyjádřit vnitřní pohnutky a stavy člověka. Nejčastěji pocity: tísně a úzkosti člověka, kt. je ztracen v odlidštěném světě

73 EXPRESIONISMUS

74 Charakteristiky Důraz na sytou, čistou až agresivní BAREVNOST, kt. je dána subjektivním názorem umělce. Záměrná DEFORMACE TVARŮ Předchůdci: Vincent van Gogh – agresivní barevnost Paul Gauguin

75

76 Edvard MUNCH (1863 – 1944) Norský malíř.
V symbolismu vidíme počátky jeho tvorby. Díla zpočátku vyvolávala odpor diváků. Snaží se zobecnit lidské vlastnosti i s jejich dramaty (např. Výkřik, Puberta). Vše je prostoupeno úzkostí a starostmi, krajiny jakoby pokryty stínem smrti. Ovlivnil expesionisty.

77 Puberta (1894,NG Oslo)

78 Výkřik (1894, Oslo)

79 Egon SCHIELE (1890 – 1918) Rakouský malíř
Zpočátku ovlivněn vídeňskou secesí a Klimtem. Před 1. SV žil krátce v Českém Krumlově. Vytvářel: expresívně pojaté krajiny, města (Č. Krumlov), silně erotické akty, kompozice s tématikou smrti, symbolické autoportréty a portréty.

80 Egon SCHIELE: autoportréty

81

82 Z franc. „cube“ = krychle
KUBISMUS Z franc. „cube“ = krychle Revolucí v umění 20. stol.: nový způsob ZTVÁRNĚNÍ SKUTEČNOSTI Objevuje se ve Francii po r. 1907 Fáze kubismu: Protokubismus (1907 – 10) Analytický (1910 – 12) Syntetický (1913 – 14)

83

84 Analytický a syntetický kubismus

85 jak ho vidím, ale tak, jak ho myslím…“
Pablo PICASSO (1881 – 1973) Španělský malíř a sochař „Nezobrazuji svět tak, jak ho vidím, ale tak, jak ho myslím…“ Prošel mnoha uměleckým směry a rozmanitými tvůrčími obdobími, nikdy však NEPŘEKROČIL HRANICE ABSTRAKTNÍ malby.

86 Zdroje a literatura BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc : Rubico 2002, s. 182 – 208. ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin kultury XX století. Brno : CERM 2001, s. 15 –62. VLČEK, Tomáš (ed.). Francouzské umění 19. a 20. století. Praha : NG 2003 VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně. Olomouc : nakl. Olomouc 2001, s. 9 – 39.

87


Stáhnout ppt "MODERNÍ SMĚRY."

Podobné prezentace


Reklamy Google