Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost vědecké rady ČLK 2011/2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost vědecké rady ČLK 2011/2012"— Transkript prezentace:

1 Činnost vědecké rady ČLK 2011/2012
Z. Mrozek

2 Činnost vědecké rady Vědecká rada ČLK - poradní orgán představenstva a prezidenta ČLK Vědeckou radu tvoří prezident ČLK, předseda Vědecké rady, výkonný sekretář a členové - renomované autority jednotlivých medicínských oborů Vědecká rada se zabývá odbornými otázkami  a vydává k nim stanoviska Pro jednotlivé obory medicíny vytváří Vědecká rada oborové komise

3 Činnost vědecké rady ČLK
Prostřednictvím oborových komisí vypracovává odborné posudky V zájmu ochrany své profesionální cti může každý člen komory požádat prezidenta ČLK o posouzení jeho odborného postupu Vědeckou radou Oborové komise Vědecké rady ČLK přezkušují lékaře v případech, kdy nesplňují podmínky pro získání licence k výkonu vedoucího lékaře a primáře Vědecká rada ČLK schvaluje na základě odborného posouzení oborovou komisí VR akreditace pracovišť ke školení lékařských výkonů a k vydávání funkčních licencí

4 Členové Vědecké rady ČLK
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK; MUDr. Zdeněk Mrozek - předseda Vědecké rady ČLK; MUDr. Pavel Kubíček – výkonný sekretář Vědecké rady ČLK Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Doc. MUDr. Petr Bartůněk CSc. Doc. MUDr. Svatopluk Býma CSc. Prim. MUDr. Martin Čihař; Doc. MUDr. Václav Dostál Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. MUDr. Pavel Horák CSc. Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. MUDr. Věra Hořínová; Prof. MUDr. Michal Hrdlička CSc. MUDr. Jaromír Cheníček, CSc. MUDr. Anna Jedličková Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA; MUDr. Ján Lešták, CSc.

5 Členové vědecké rady ČLK
MUDr. Ota Mach Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc Doc. MUDr. Ivana Oborná MUDr. Jan Pajerek Prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc.,Ph.D. Doc. MUDr. Leopold Pleva CSc. MUDr. Karel Roztočil CSc. MUDr. Václav Runt MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Zdeněk Schwarz MUDr. Zdeněk Slavík Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. FESC Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. MUDr. Jaroslav Štrof CSc. MBA Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc

6 Akreditace školících pracovišť a licence školitelů
8 akreditací školících pracovišť a 20 licencí školitelů. Dvě licence školitelů jsou v současné době v řešení. Funkční licence vydané od Českou lékařskou komorou: 8

7 Odborné posudky VR ČLK 1. 1. 2011 – 30. 10. 2011 Celkem 81 žádostí
žadatelé počet Ukončené u žádosti více než 1 OP postup lékařů lege artis postup lékařů non lege artis postup lékařů nelze posoudit OS 52 51 (1 zrušen RK) 1 33 16 ČR 5 3 RK lékař 23 13 9 Zdrav. zařízení

8 Odborné posudky VR ČLK 1. 1. 2012 – 30. 10. 2012 Celkem 55 žádostí
žadatelé počet Ukončené u žádosti více než 1 OP postup lékařů lege artis postup lékařů non lege artis postup lékařů nelze posoudit OS 34 27 1 21 6 ČR RK lékař 13 9 4 Zdrav. zařízení 7 5

9 Stanoviska schválená Vědeckou radou ČLK v roce 2012
Stanovisko k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let Stanovisko k porodům v domácnosti Stanovisko k neověřeným léčitelským postupům v onkologii Stanovisko k rozšíření kompetencí porodních asistentek

10 Odborné stanovisko VR ČLK k porodům v domácnosti
Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“. Jedinou zárukou řádného a bezpečného vedení porodu „lege artis“ způsobem je v současnosti porodní sál, který je vybaven pro stanovení diagnózy a řešení náhle vzniklých komplikací před porodem, během porodu i v poporodním období a je zde zajištěno splnění požadavků na věcné, personální a organizační zabezpečení činnosti zdravotnického zařízení, odpovídající postupům „lege artis“ poskytované péče.

11 Stanovisko k neověřeným léčitelským postupům v onkologii
Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní protinádorové léčby, jeho choroba přes dočasné subjektivní zlepšení progreduje a šance na úspěšné léčení nebo dokonce vyléčení se zmenšuje. I když se nemocný nakonec svěří do péče odborníka, je léčba pokročilého onemocnění obtížná, nákladná, často málo úspěšná a provázená četnými nežádoucími účinky, které zhorší kvalitu zbytku jeho života.

12 Stanovisko VR ČLK na ochranu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů
V zařízeních jsou často umístěny děti s různými typy postižení, vyžadujícími lékařskou a ošetřovatelskou péči. Tyto děti není snadné a často ani možné předat do náhradní rodinné péče. Budou pak ze sociálních důvodů zůstávat hospitalizovány na dětských odděleních, tedy na lůžkách akutní péče. Celý projekt, zvaný „transformace péče“ přitom dosud vůbec není připraven a je tudíž v nejbližších měsících a letech nereálný.

13 Stanovisko VR k rozšíření kompetencí porodních asistentek
Rozšíření kompetencí porodních asistentek posiluje jejich pravomoci, ale současně i zodpovědnost Formálně je třeba zakotvit návaznost na lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví včetně jeho časové dostupnosti.

14 Další stanoviska VR Hospitalizace dětí
 Alternativní způsoby „léčby“ autismu Protonová terapie Snížení úhrady za měkké nitrooční čočky Vládní nařízení k dostupnosti zdravotní péče

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Činnost vědecké rady ČLK 2011/2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google