Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychické procesy VY_32_INOVACE_1B15 Myšlení myšlenkové operace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychické procesy VY_32_INOVACE_1B15 Myšlení myšlenkové operace."— Transkript prezentace:

1 Psychické procesy VY_32_INOVACE_1B15 Myšlení myšlenkové operace

2 dílčí procesy - uskutečňuje se myšlení
MYŠLENKOVÉ OPERACE dílčí procesy - uskutečňuje se myšlení probíhají v lidské mysli na nevědomé úrovni srovnávání a třídění (klasifikace) analýza a syntéza zobecnění abstrakce a konkretizace indukce a dedukce analogie

3 Myšlení – myšlenkové operace
srovnávání a třídění srovnávání zjišťování podobností /odlišností porovnávání vlastností jevů třídění na základě podobnosti rozdělení do skupin kostky – velikost, barva, tvar oblečení – škola, sport, divadlo velmi důležité operace - využíváme při učení nové věci vždy porovnáváme s tím co známe, s čím jsme se už setkali

4 Myšlení – myšlenkové operace
Příklad: Charakter je stejně jako temperament soubor psych. vlastností, který se projevuje v našem chování. společné znaky Na rozdíl od temperamentu, který je vrozený a lze jen částečně ovlivnit, charakter se formuje v průběhu života a jaký bude záleží na výchově a sebevýchově každého jedince. odlišnosti

5 Myšlení – myšlenkové operace
analýza a syntéza analýza rozkládání celku na jednotlivé části učení se číst – rozkládání věty na jednotlivá slova, slova na slabiky syntéza složení částí ve smysluplný celek stanovení diagnózy - vyšetření zrakem, poklepem, poslechem, laboratorní vyšetření (krev, moč, rentgen…) srovnání výsledků s normálními hodnotami, syntéza všech dostupných informací – diagnóza)

6 Myšlení – myšlenkové operace
Zobecnění hledání společných vlastností jevů hledání toho, co je pro objekty podstatné, co umožnuje jejich možné spojení na základě společných znaků (tvorba pojmů) Norsko, Polsko, ČR, Německo – evropské státy

7 Myšlení – myšlenkové operace
abstrakce a konkretizace abstrakce odhlédnutí od detailů ve prospěch celku rozlišování podstatného od nepodstatného necháme stranou ty znaky jevů, které nejsou pro řešení situace důležité konkretizace (opak abstrakce) důraz na detaily hledáme to, co je na jevu jedinečné

8 Myšlení – myšlenkové operace
Příklad: Máme k dispozici omezené množství peněz na nákup vánočních dárků. Napíšeme si seznam lidí, které chceme obdarovat a vypočítáme si kolik peněz cca máme na jeden dárek. při řešení jsme nepracovali s věkem, zaměstnáním, bydlištěm… budoucích obdarovaných, nejsou pro daný úkol podstatné – abstrahovali jsme K jednotlivým jménům přiřazujeme podle zájmů, věku, pohlaví... konkrétních osob vhodné dárky. zaměřili jsme se na detaily – konkretizovali jsme

9 Myšlení – myšlenkové operace
indukce a dedukce indukce od jednotlivých příkladů k obecnému závěru od analýzy jednotlivých příkladů k definici (poučce) muži vařili - muži = m.č. mužského rodu životného psi štěkali - psi = m.č. mužského rodu životného hokejisté hráli - hokejisté = m.č. m. rodu životného kluci sáňkovali - kluci = m.č. m. rodu životného jestliže je podmět v množném čísle mužského rodu životného, v přísudku píšeme vždy i

10 Myšlení – myšlenkové operace
dedukce (opak indukce) od obecného tvrzení k jednotlivostem od definice k jednotlivým příkladům Máme zjistit velikost všech úhlů v rovnoramenném trojúhelníku, jestliže velikost úhlu  = 70°. Úhel  - svírá základna AB s ramenem AC. Úhly, které svírá základna s rameny jsou vždy shodné. Úhel β je tedy také 70°. A protože všechny úhly musí dát součet 180°, úhel γ musí být 40°. z vět o trojúhelníku jsme dedukcí dospěli k výsledku

11 Myšlení – myšlenkové operace
Analogie (podobnost) vyvozování poznatku na základě podobnosti A se podobá B B má vlastnost v pravděpodobné, že i A má vlastnost v u obtížně uchopitelných věcí (ve filozofii, právu) jednodušší je uvažovat a usuzovat na základě podobnosti s věcmi známými (Platonovo podobenství o jeskyni) při hledání inovací poznatky biologie využity v technice (pták/letadlo)

12 Myšlení – základní formy
formy myšlení slovní podoba jíž člověk vyjadřuje výsledek svého myšlení pojem soud úsudek Pojem slovní vyjádření obecných a podstatných znaků předmětu/ jevu (loď, strom, matka, člověk)

13 Myšlení – základní formy
Soud vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy k soudům docházíme vlastním myšlení, nebo je přebíráme od jiných lidí, z knih, novin, televize, internetu… pravdivé - odráží objektivní skutečnost (člověk je smrtelný) nepravdivé - vyjadřují vztah, který ve skutečnosti neexistuje (všechny matky jsou hodné)

14 Myšlení – základní formy
Úsudek vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy soudy, ze kterých vycházíme - premisy z jedné nebo několika myšlenek (premis)dostáváme myšlenku jinou, která je výsledkem obsahu výchozích myšlenek (závěr – vyvozený soud) vyvození závěru z premis premisy: člověk je smrtelný/ Pepa je člověk závěr: Pepa je smrtelný

15 Zdroje: Bartoníčková, K., Buček, L., Michalčáková, G., Mochfták, J., Panovská,K., Rabinská, I., Svoboda, J., Zapletal, L.: Občanský a společenskovědní základ – přehled středoškolského učiva. Computer Press, a. s., Brno, 2011, ISBN Rozsypalová, M. - Čechová, V. - Mellanová, A. : Psychologie a pedagogika I. Informatorium, spol. s. r. o., Praha, 2003, ISBN obrázky pocházejí z galerie Klipart programu Microsoft PowerPoint

16 Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_1B15 Jméno autora: Mgr. Lucie Šimečková Název práce: Myšlení - Myšlenkové operace Předmět: Společenské vědy Ročník: 1.ročník – pilotováno ve třídě 1.A Časová dotace: 1.vyuč. hodina Vzdělávací cíl: seznámit žáky se základními myšlenkovými operacemi a formami myšlení; materiál se využije ve výkladové části hodiny, nebo jako kontrola vlastního zápisu žáků z učebnice. Pomůcky: počítač, projektor Inovace: s využitím ICT žáci pochopí jednotlivé myšlenkové operace Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Datum vzniku:


Stáhnout ppt "Psychické procesy VY_32_INOVACE_1B15 Myšlení myšlenkové operace."

Podobné prezentace


Reklamy Google