Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maloobchodní sítě Barbora Hrubcová. 2 Hlavní funkce Tvorba nákupních podmínek pro uspokojování poptávky po spotřebním zboží a službách Zajištění ekonomické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maloobchodní sítě Barbora Hrubcová. 2 Hlavní funkce Tvorba nákupních podmínek pro uspokojování poptávky po spotřebním zboží a službách Zajištění ekonomické."— Transkript prezentace:

1 Maloobchodní sítě Barbora Hrubcová

2 2 Hlavní funkce Tvorba nákupních podmínek pro uspokojování poptávky po spotřebním zboží a službách Zajištění ekonomické a společenské efektivnosti spojené s jejich realizací

3 Nákupní podmínky by měly odpovídat kapacitě tak, aby zabezpečily konkrétní potřeby domácností.

4 4 Faktory ovlivňující kapacitu a sortimentní soubory zboží v maloobchodní síti: Dostupnost provozoven sítě Velikost a struktura osídlení Nákupní zvyklosti obyvatel Charakter bydlení Nástroje marketingového mixu Důležité je předvídat vývoj spotřebitelské poptávky, směry v obchodní technologii a ve struktuře osídlení

5 5 Teorie na řešení maloobchodní sítě je založena na 3 řešitelných úkolech: 1. Stanovení kapacity sítě 2. Umístění sítě 3. Počet jednotek (i konkurenčních)

6 6 1. Vlivy na stanovení kapacity sítě Řešení poptávky vesnic a malých měst – nejvýznamnější vliv Neexistence potřebných údajů, protože všechny podnikatelské záměry směřují do okresních měst

7 7 1. Vlivy na stanovení kapacity sítě Řešení venkovské a městské sítě je založeno na umožnění kvantifikace výše nákupů obyvatel pomocí výpočtů nákupního spádu Řešení krátkodobých přesunů poptávky (rekreační oblasti) – potřeba podnikatelského záměru maloobchodu vyhovujícího kapacitně místním obyvatelům a rekreantům při ekonomické efektivnosti obchodů

8 8 2-3) Umístění sítě a propočet počtu jednotek (provozoven) Je založeno na propočtech nákupního spádu (vystihuje jistou hierarchii mezi místy osídlení, přesuny kupních fondů mezi jednotlivými středisky osídlení)

9 9 Vlivy na intenzitu nákupního spádu Struktura obyvatelstva (rozdílnost kupních fondů) Mikrostruktura regionu - Vybavenost komunikačním systémem - Občanská vybavenost Nákupní zvyklosti

10 10 Metodika řešení nákupních podmínek v konkrétním regionu vycházíme z analýz 1. Počet obyvatel v regionu 2. Rozdělení regionu na menší územní celky 3. K rozděleným územím vypočítat hodnoty 4. Počet současných maloobchodních jednotek v rozdělených územních celcích 5. Výpočty obratů maloobchodních jednotek v tis. Kč 6. Výpočty nákupního spádu

11 11 1. Počet obyvatel v regionu

12 12 2. Rozdělení regionu na menší územní celky Obce do 2 000 obyvatel Města do 10 000 obyvatel Města nad 10 000 obyvatel

13 13 3. K rozděleným územím vypočítat: Počet obyvatel v rozdělených územních celcích Procento obyvatel z celkového počtu obyvatel v regionu

14 14 4. Počet současných maloobchodních jednotek v rozdělených územních celcích Rozdělení jednotek Druhů Typů s uvedenými prodejními plochami podle sortimentních tříd zboží Např: Velikostní skupina v m2 maloobchodních jednotek a jejich počet v územních celcích Počet obyvatel v územním celku = potenciální poptávka Analýza nákupních podmínek v podobě charakteristicky současných MO jednotek Dostupnost Vybavenost sortimentem Marketingový výzkum

15 15 5. Výpočty obratů MO jednotek v tis. Kč Obraty rozdělit podle sortimentních skupin zboží a) Potraviny - Suché - Rychle se kazící b) Nepotraviny - Tvrdé - Měkké

16 16 6. Výpočty nákupního spádu Při výpočtu je nutné vzít v úvahu: spádovou oblast a obraty konkurenčního regionu migrace obyvatelstva – v důsledku krátkodobých přesunů poptávky Je nutné znát předpokládané MO obraty pro každou skupinu sortimentu zboží

17 17 Určení počtu a výměry MO jednotek Propočet kapacity a struktury MO sítě + nákupní spád u zboží denní a časté poptávky - nákupní spád u zboží občasné poptávky Řešení MO sítě ve středisku místního významu

18 18 Hodnotové ukazatele kupní fondy - kupní fondy (nejsou podklady k výpočtu, pracné zjišťování) - maloobchodní obraty - maloobchodní obraty (kromě pracného ukazatele „kupních fondů“ se používá MO obrat/1 obyvatele) - plošný standard - plošný standard = taková průměrná norma pro jednotlivé sortimentní skupiny vypočítaná pro předpokládaný počet obyvatel

19 19 Hodnotové ukazatele Celkový maloobchodní obrat Průměrný roční maloobchodní obrat/obyvatele obce Nákupní spád/sortimentní skupiny Předpokládaný maloobchodní obrat dle výzkumu trhu Výpočet požadované prodejní plochy

20 20 Spádová oblast – opakování nákupního spádu Gravitační metoda výpočtu: vzdálenost v km mezi městy β = _________________________________ počet obyvatel zvoleného města 1 + √ ____________________________ počet obyvatel zkoumaného města

21 21 Vlivy vnějšího nákupního spádu: Dostupnost Obchodní vybavenost nejbližších středisek Pracovní příležitosti Počet obyvatel….

22 22 Přepočet nákupního spádu – intenzita, velikost - Ns je část výdajů obyvatelstva (kupních fondů) v maloobchodní síti realizovaných v jiném místě nežli v místě bydliště Výpočet: Absolutní NS = MO – KF (v Kč) Průměrný NS = MO – KF Relativní MO – KF NS = ________ * 100 (v %) KF

23 23 Vzhledem k tomu, že je obtížné jistit údaje o velikosti kupních fondu, používá se jiný údaj Průměrný MO obrat na 1 obyvatele Výhody: - Statisticky dostupný - Zahrnuje i obchodní kapacitu cizinců, rekreantů…

24 24 Umístění prodejny Správné umístnění prodejny je determinováno znaky: 1. Soulad s nabídkou firmy a potřebami zákazníků 2. Podpora prodeje 3. Atraktivnost sousedících obchodů 4. Síla konkurence 5. Ostatní

25 25 „Správné umístění“ Mnoho obchodníků spoléhá spíše na intuici nebo jiné vlivy: - s oblastí, kde rádi žijí nebo kam se nastěhovali - dostupnost budoucí prodejny - vhodnost uvažovaného sortimentu v MO - posuzují koncentraci obyvatel a jejich strukturu Pragmatický pohled obchodních organizací: - zřizují nebo mají zřízeno „oddělení nemovitostí“ - používají vhodné počítačové modely (software) - zaměstnávají analyticky, logistiky a zkušené odborníky na lokalizaci prodejen - popř. si objednávají agentury na marketingový průzkum trhu

26 26 Kategorie MO nákupních obvodů 1. Starší neplánované obvody uvnitř měst 2. Novější plánovaná nákupní centra

27 27 Lokalizace 1. Centrální obchodní obvod („COO“) 2. Sekundární obchodní obvody („SOO“) 3. Místní nákupní ulice („MNU“)

28 28 1. Centrální obchodní obvod - Nachází se převážně ve středu nebo centru města - Je nejstarším nákupním obvodem ve městě - Středem prochází hlavní ulice a jsou zde umístěny i ústřední budovy, banky.. - Obchody – větší typy jednotek (obchodní domy, supermarkety, retailingové jednotky, nezávislí obchodníci se speciálním sortimentem) - Dostupnost – MHD, pěšky - Automobilový provoz – omezován pro nedostatek parkovacích míst nebo jejich drahotu

29 29 1. Centrální obchodní obvod Nevýhody: 1. Vysoké nájemné a ceny nemovitostí 2. Přesun středních vrstev obyvatelstva na předměstí 3. Stárnoucí struktura budov 4. Vyšší daňové sazby 5. Snaha maloobchodníků následovat obyvatele na periferie měst

30 30 2. Sekundární obchodní obvody Umístěny na hlavních tepnách měst směrem z centra Aktivní nákupní obvody ze vzdálenosti 10 – 20 min. jízdy vozem Obchody nejsou velké, ale rozmanité v sortimentní skladbě zboží a služeb Není zde tak vysoké nájemné Dostatečné obraty

31 31 3. Místní nákupní ulice - Celé bloky obchodů po celé délce obvodu do vzdálenosti několik set metrů i kilometrů - Umístěny do nájemných domů - Obchodní jednotky – nezávislé firmy, specializované na určitý sortiment (železářství, lékárny, pekárny, služby/salóny…) - Nájemné je mírné, ceny nemovitostí nižší - Lokalita vhodná pro nové maloobchodníky, novátory

32 32 Ostatní lokality uvnitř měst Na rozích bloku obytných domů Dopravní provoz je mírný Dostupnost je střední – MHD, vlastními automobily Obchody jdou nezávislé nebo zařazeny do určitých řetězců (retailingů)

33 33 Nová plánovaná nákupní střediska Nejnovější kategorie Nákupní střediska umožňují splnit téměř všechny požadavky zákazníků Potřeby se mění a měnily - Zaměstnanost žen - Nákupy pod jednou střechou - Široký sortiment… Nákupní střediska se dělí: - Regionální – hypermarkety, nákupní sítě - Obvodní – střediska nejmenší - Místní – místní 1 supermarket, obchodní centrum

34 34 Rozhodování o umístění obchodních jednotek firmy Gravitační metody Používány pro vymezení spádové oblasti pomocí např. rovnice zlomového bodu Zlomový bod: Vzdálenost mezi městy A a B ____________________________ počet obyvatel A 1 + √ _______________ počet obyvatel B Negravitační modely Jednoduché modely, pomocí kritických metody, založeny na demografických údajích a na určitých faktorech, které maloobchodník posuzuje: - odhad objemu tržeb, obrat - počet a struktura obyvatel - odhad kupní síly (příjmů) obyvatel Maloobchodní lokality: Interní, axiální, středová, periferní, externí

35 35 Přehled ostatních metod Analogové metody Modely vybavenosti území (soubor kvantifikovatelných faktorů) Regresní analýza (soubor proměnných – demografické, materiální charakteristiky) Metody sekrogramů (prostorové modely x potenciál populace) Mikroanalytické modelování (prostorové modely, diskriminantní analýzy)

36 36 Úrovně výzkumu umístnění obchodu I. Obec – charakteristika populace, ekonomické faktory, kvalita života, veřejná doprava, spolky, parky, veřejné školy, kultura II. Bezprostřední okolí – přitažlivost, velikost obchodní oblasti, parkovací možnosti, místní předpisy III. Místo samo – dostupnost, slučitelnost sousedních obchodů, prostorové podmínky…

37 37 Získání prodejní jednotky 1.Výstavba obchodu (dostatek financí na výstavbu) výhody: neexistují obavy ze zvyšování nájemného značná výše odpisů snižuje daň z příjmu získání hypotečního úvěru na budovou prodejem firma získá kapitálový výnos nevýhody: potřeba velkých kapitálových investic daň z nemovitosti získání místního stavebního povolení udržování budovy

38 38 Získání prodejní jednotky 2. Koupě obchodu výhody i nevýhody jsou obdobné i zde prostor zůstává stejný, může být i nevhodný pro MO 3. Pronájem obchodu nejoblíbenější metoda získání prodejní jednotky nejrychlejší způsob vstupní investice do interiéru mohou zmírnit výši nájemného nevýhody: neobnovení smlouvy nárůst nájemného odchod z dobře zavedené lokality

39 39 Ekonomické faktory k umístění prodejní jednotky Dostupná pracovní síla Disponibilní příjmy obyvatelstva Rozdělení kupní síly Rozsah zaměstnanosti Sezónní příliv návštěvníků Daňové zatížení druhy podniků ve městě Celkové tržby v maloobchodě (celkový maloobchodní potenciál)

40 40 Největší globální maloobchodní řetězce v ČR PořadíFirmaZeměObrat* 1.Metro AGDE69.134 2.Tesco plcUK68.866 3.Schwarz Unternehmens Treuhand KGDE45.891 4.Rewe-Zentral AGDE44.039 5.Edeka Zentrale AG & Co. KGDE39.445 6.Koninklijke Ahold N.V.NL36.893 7.Tengelmann Verw. und Beteil. GmbHDE29.077 8.Delhaize GroupBE23.164 9.The IKEA GroupSE18.825 10.KarstadtQuelle AGDE14.305 *) Celosvětový maloobchodní obrat ve finančním roce 2005 (v mil. USD) Zdroj: Publikovaná data společností a Planet Retail

41 41 Zdroj: ČSU, říjen 2007

42 42 Literatura HESS, A. Velkoobchod a maloobchod. Praha: PEF ČZU v Praze, 2004. ISBN 80-213-1163-0 Rychlá informace [online].[cit 2007-12-29]. Dostupné z http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cmal121707. doc Tržby 250 světových maloobchodů dosahovaly loni 1,94 mil. Kč za sekundu [online].[cit 2007-12-29]. Dostupné z http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid% 253D12394%2526cid%253D143639,00.html

43 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Maloobchodní sítě Barbora Hrubcová. 2 Hlavní funkce Tvorba nákupních podmínek pro uspokojování poptávky po spotřebním zboží a službách Zajištění ekonomické."

Podobné prezentace


Reklamy Google