Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

03 Mezinárodní soustava jednotek SI Mgr. Ladislav Dvořák PdF MU, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "03 Mezinárodní soustava jednotek SI Mgr. Ladislav Dvořák PdF MU, Brno."— Transkript prezentace:

1 03 Mezinárodní soustava jednotek SI Mgr. Ladislav Dvořák PdF MU, Brno

2 1. Historie metrických soustav 1 Na území Evropy došlo k rozvoji měrných soustav především na základě měr řeckých a římských  8. stol.- Karel Veliký - upravený římský systém, především jednotky délky a hmotnosti

3 1. Historie metrických soustav nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah, tzv. královské míry Karel IV. - úprava měr, prakt. rozšíření měr pražských Šimon Podolský z Podolí - soustava “pražských měr” (1627, 1654, 1715, další patenty a nařízení) přechod na míry dolnorakouské (vídeňské)

4 1. Historie metrických soustav ve Francii za Velké francouzské revoluce návrh na vytvoření metrické (od slova metr - metron = měřidlo, míra) soustavy, zavedeno např. i desetinné dělení času (1 týden = 10 dní, 1 den = 20h, 1 h = 100 min), setinné dělení úhlu Napoleon Bonaparte obnovil používání starých měr ve Francii zavedení metru a zakázání nemetrických soustav

5 1. Historie metrických soustav zavedení jednotných měr na území Čech (Slezsko ; Morava ) zákon o zavedení metrické soustavy jednotek na území Rakouska-Uherska

6 1. Historie metrických soustav mezinárodní dohoda o užívání metrických jednotek “la Convention du Mètre (metrická konvence) zřízení “Mezinárodního úřadu pro míry a váhy” (“Bureau international des poids et mesures”) se sídlem v Sèvres u Paříže - nejvyšší orgán Generální konference pro míry a váhy zavedení metrické soustavy jednotek na území 18 států (včetně Rakouska-Uherska) přijetí nové “Mezinárodní soustavy jednotek” (“Système International ďUnités”) - soustava SI zavedení jednotek soustavy SI v ČSSR, (z. 35/1962 sb.)

7 1. Historie metrických soustav od důsledné používání pouze jednotek SI, soustavy MKSA po tomto roce vyšlo hned několik zákonů upravujících a doplňujících již dříve přijaté zákony: 505/1990 Sb., 119/2000 Sb., 226/2003 Sb. a vyhláška 264/2000 Sb. a. Úplné znění zákona o metrologii ve znění pozdějších předpisů nebylo doposud oficiálně vydáno.

8 1. Historie metrických soustav 7 do r. 1960: – MKSA - metr, kilogram, sekunda, ampér –CGS - centimetr, gram, sekunda –MKpS - metr, kilopond, sekunda

9 2. Jednotky soustavy SI Zákonné měřicí jednotky stanovuje vyhláška č. 264 / 2000 ministerstva průmyslu a obchodu ze dne „o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování“

10 2. Jednotky soustavy SI Soustava SI: 1. základní (násobné a dílčí) 2. odvozené Mimo soustavu SI 1. povolené 2. neuznávané 3. historické

11 Základní jednotky podepsána metrická konvence (17 států) (The Convention of the Metre, Convention du Mètre) metr, kilogram, sekunda ampér, kandela, kelvín Mezinárodní soustava SI - International system of units, Système international d'unités mol

12 Základní jednotky veličinadélka jednotkametr značka jednotkym značka veličinyl, s, d, a délka

13 Základní jednotky veličinahmotnost jednotkakilogram značka jednotkykg značka veličinym hmotnost

14 Základní jednotky veličinačas jednotkasekunda značka jednotkys značka veličinyt čas

15 Základní jednotky veličinaelektrický proud jednotkaampér značka jednotkyA značka veličinyI elektrický proud

16 Základní jednotky veličinateplota jednotkakelvín značka jednotkyK značka veličinyT teplota

17 Základní jednotky veličinalátkové množství jednotkamol značka jednotkymol značka veličinyn látkové množství

18 Základní jednotky veličinasvítivost jednotkakandela značka jednotkycd značka veličinyI pozn.: 100 W žárovka cd svítivost

19 Zvláštní jednotka Zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro vyjádření Celsiovy teploty. veličinateplota jednotkastupeň Celsia značka jednotky°C značka veličinyT

20 Předpony násobné yottaYokto (řeč.)osm zettaZsept (fr.)sedm exaEex (řeč.)šest petaPpente (řeč.)pět teraTteras (řeč.)nebeské znamení 10 9 gigaGgigas (řeč.)obr 10 6 megaMmegas (řeč.)velký 10 3 kilokchilios (řeč.)tisíc 10 2 hektohhekaton (řeč.)sto 10 1 dekada dekas (řeč.)desítka

21 Předpony dílčí deciddecem (lat.)deset 10-2centiccentum (lat.)sto 10-3milimmille (lat.)tisíc 10-6mikro  mikros (řeč.)malý nanonnano (it.)trpaslík pikoppiccolo (it.)maličký femtoffemton (švéd.)patnáct attoaatten (dán.)osmnáct zeptozsept (fr.)sedm yoktoyokto (řeč.)osm

22 Pravidla pro předpony Násobné a dílčí jednotky se tvoří z předpony a názvu jednotky deka-gram  dekagram Násobné a dílčí značky jednotek se tvoří ze značky předpony a značky jednotky da-g  dag

23 Odvozené jednotky Rovinný úhelradiánradm m -1 = 1 Prostorový úhel steradiánsr m 2 m -2 = 1 Kmitočet hertzHzs -1 SílanewtonAm kg s -2 Tlak, napětípascalPaN m -2 Energie, práce, …jouleJN m VýkonwattWJ s -1 Elektrický nábojcoulombCA s Elektrický potenciálvoltVW A -1 Elektrický odporohm  V A -1

24 Povolené jednotky Objemlitrl nebo L 1 l =1 dm 3 =10 -3 m 3 Hmotnosttunat1 t = 1 Mg =10 3 kg Tlak, napětíbarbar1 bar = 10 5 Pa zvláštní

25 Povolené jednotky Rovinný úheloběh  1) a) grad  nebo gon  gon  stupeň° úhlová minuta úhlová vteřina  Časminutamin hodinah dend definované na základě jednotek SI

26 Povolené jednotky Optická mohutnost optických soustavdioptrie1 dioptrie = 1 m -1 Hmotnost drahých kovů a kamenůkarát1 metrický karát = kg Plocha zemědělské půdy a stavebních parcel ara1 ar = 10 2 m 2 Hmotnost textilní příze a osnovy na jednotku délky textex1 tex = kg m -1 Tlak krve a jiných tělních tekutinmilimetr rtutimm Hg1 mm Hg = 133,322 P Plocha účinného průřezubarnb1 b = m 2 povolené ve specializovaných oblastech

27 Neuznávané jednotky délkamikron    délka světelný roks. rok, ly9, x10 15 m plochaakrA4 046,86 m 2 hmotnostmetrický centq100 kg sílakilopondkp9, A tlak atmosféraatm Pa energie mezinár. kalorie cal 4,1868 J dávka rad rad, rd J kg -1

28 Některé historické jednotky Počet vrh3 kusy tucet12 kusů veletecet144 kusů gros velký1 728 kusů

29 Některé historické jednotky Počet papíru složka10 archů kniha100 archů rys1 000 archů balík archů

30 Některé historické jednotky Délka prst0, m dlaň0, m píď0,1992 m loket pražský0,597 6 m provazec rybářský13,15 m provazec zemský25,26 m hon125,5 m míle česká7 530,0 m

31 Některé historické jednotky Plocha brázda50 m 2 záhon400 m 2 jitro staročeské3 150 m 2 lán selský m 2

32 Některé historické jednotky Objem věrtel0, m 3 korec starý český0, m 3

33 Některé historické jednotky Hmotnost libra česká0,514 4 kg kámen10,287 0 kg cent61,722 5 kg

34 Některé historické jednotky Staročeské jednotky délky (Přemysl Otakar II.) čárka0,00205 m zrno ječné0, m prst0, m palec0,025 4 m dlaň0, m pěst0,102 3 m čtvrť0,149 4 m píď0,199 2 m stopa0,296 7 m loket pražský0,597 6 m

35 Některé historické jednotky Staročeské jednotky délky (Přemysl Otakar II.) krok0,8 m sáh staročeský1,792 8 m látro2,390 4 m prut4,780 8 m postav15,4 - 17,8 m provazec zemský25,26 m hon125,496 m míle česká7 529,76 m Např.: 1 hon = 5 provazců = 210 loktů

36 Názvy mocnin deseti čísloEvropaUSA 10 6 milionmillion 10 9 miliardabilion biliontrilion biliardaquadrilion trilionquintilion triliardasextilion quadrilionseptilion

37 Předpony pro data Násobek Předpona Symbol Celý název Odvozeno od 2 10 kibiKikilobinary:(2 10 ) 1 kilo:(10 3 ) mebiMimegabinary:(2 10 ) 2 mega:(10 3 ) gibiGigigabinary:(2 10 ) 3 giga:(10 3 ) tebiTiterabinary:(2 10 ) 4 tera:(10 3 ) pebiPipetabinary:(2 10 ) 5 peta:(10 3 ) exbiEiexabinary:(2 10 ) 6 exa:(10 3 ) 6


Stáhnout ppt "03 Mezinárodní soustava jednotek SI Mgr. Ladislav Dvořák PdF MU, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google