Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teoretické základy ve speciální pedagogice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teoretické základy ve speciální pedagogice"— Transkript prezentace:

1 Teoretické základy ve speciální pedagogice

2 Speciální pedagogika

3 Speciální pedagogika z lat. speciális = osobitný
z gr. paidagōgike (téchnē) = umenie výchovy paidós = dieťa + ágein = viesť, hnať; pôvodne sa myslelo sprevádzanie dieťaťa z domu do školy Vědním oborem v soustavě pedagogických věd, který je zaměřen na teorii a praxi výchovy, vyučování a vzděláváni dětí, mládeže a dospělých se speciálními potřebami z důvodu somatického, senzorického, mentálního, řečového, nebo psychosociálního defektu, poruchy nebo omezení či jejich kombinace. (Vašek Š., 1995)

4 Predmet SP Skúmanie podstaty a zákonitostí výchovy a edukácie jedincov so špeciálnymi potrebami z aspektu etiologie, symptomatologie, možnosti aplikácie špeciálnopedagogických metód (reedukace, kompenzace, rehabilitace) a profylaxe neadekvátneho vyrovnávania znevýhodnených osob s postihnutím, narušením, alebo rôznymi špecifickými obmedzujúcimi faktormi.

5 Predmet péče SP Jedinec zdravotne, príp. sociálne znevýhodnený, ktorý potrebuje podporu v oblasti výchovy, vzdelávania, prípravy pre pracovné a spoločenské začlenenie a jeho realizáciu.

6 Ciel SP Vychádza z princípu humanizmu, tj. z uznanie hodnoty každého človeka, teda i toho, ktorý sa nejakým spôsobom odlišuje od tzv. „priemernej normy“. Ciele: Humanitný Výchovný Ekonomický

7 Človek so špeciálnymi (špecifickými) potrebami

8 výchovno-vzdelávacími potrebami
Človek so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

9 výchovno-vzdelávacími potrebami
Človek so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

10 Postižení jedinec Osoba s problémy v sociálním uplatnění, které vyplývají z nedostatku nebo deficitu orgánu, jeho funkci nebo procesu. Je to jedinec, u kterého se projevují změny a charakteristické těžkosti při poznávání okolního konkrétního světa, v sociálním styku, a u kterého se současno projevují specifické osobitosti při utváření jeho osobnosti. (Požár L. kol., 1984)

11 Človek Biológia (lat. Homo) Filozofia Psychológia (sociálna, vývinová)
Pedagogika ...

12 transcendencia – inscendencia (podstata bytia)
Spoločenská bytosť nadaná rozumovou schopnosťou, vedomím a článkovanou rečou, schopná vyrábať pracovné nástroje a ovplyvňovať nimi prostredie, v ktorom žije, reflektovať svoj život, dávať mu zmysel a vytvárať kultúru. transcendencia – inscendencia (podstata bytia) vstupovanie človeka do seba samého zmysel má iba premena človeka jeho preduchovňovanie

13 Kdo je to člověk Člověk je ten, kdo v sobě nosí vetší bytost, než je on sám. (Antoine de Saint-Exupéry) Spojení filozofie a pedagogiky (pedagogické myšlení se rozvíjelo v rámci filozofických a teologických koncepcí).

14 Animal rationale (starověká filozofie)
roviny: animality a transcedentality K hmotné přírodě => je těleso, živý organizmus a smyslová bytost (živočišný druh – homo sapiens). „Život nezávislí na zvířeckosti …“ (Hegel), „Duchovné bytí člověka …“ (Aristoteles) Transcedentalita není nic empirického, co mohou zkoumat empirické (speciální) vědy. (není předmětem speciální pedagogiky – nelze vědecky postihnout) Lidská důstojnost, kterou musíme v jakémkoli kontaktu s takovým jedincem respektovat.

15 Pojetí člověka Speciální pedagogika se přibližuje k filozofickému pojetí člověka => v pojetí člověka postiženého. SP upřednostňuje člověka (s jeho podstatou lidství) Podstatou člověka je jeho lidství. (jednota animality a transcedentality) Akcidenty jsou všechny další vlastnosti, včetně postižení.

16 Postižení člověk ve společnosti
Odvržení Likvidace Boží trest Přehnaná starostlivost (nežádoucí závislost) Zevšeobecňovaní vztah k lidem odlišný socializace integrace kompenzace Počátky speciálně-pedagogické péče v starověku

17 Členení speciální pedagogiky
Psychopedie (SP osob MR) Tyflopedie (SP osob ZP) Etopedia (SP osob PS) Logopedie (SP osob NKS) Surdopedie (SP osob SP) Somatopedie (SP osob TP Ch. ZO) Speciální pedagogika s vícenásobným postižením Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami učení

18 výchovno-vzdelávacími potrebami
Človek so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

19 Potreba Psychická deprivácia Aktivačný činiteľ (pud)
Szewczuk, Maslow, Matějček, Langmaier ... premenlivosti základných podmienok vzťahy (sociálny „objekt“) spoločenské uplatnenie otvorenej budcúcnosti

20

21

22 Člověk se speciálními potřebami
motto: „Pomoz mi, abych to mohl já sám dokázat“. „specifické potřeby“, „zvláštní potřeby“ Dojem, že lidé s postižením mají nějaké mimořádné (extra) důležitější, preferované potřeby, že prostě vyžadují něco navíc. při uspokojovaní některých běžných lidských potřeb může dojít k tomu, že jedinec pro své funkční nebo orgánové postižení nemůže určité potřeby realizovat obvyklým způsobem. (tělesná dysfunkce, smyslová vada …) č s ZP potřebuje v individuální míře určitou pomoc či kompenzaci při uspokojování samozřejmých lidských potřeb. (fyziologické – potr. tekutiny, materiální, ochrana,touha po partnerství, přátelství, … sebauplatnění, seberealizace, poznání ..) s. pomoc není nějaká zvláštní potřeba, je to pouze soubor opatření, které vedou ke zpřístupnění možnosti realizovat možnosti naplňovat svoje přirozené potřeby. v kontextu (péče o osoby se ZP) – zpřístupňování (vzdělávání, pracovní uplatnění, kulturní vyžití nebo vyrovnávaní příležitostí (seberealizaci)

23 Handicap

24

25

26

27

28 exceptional children handicapped children special needs disability Behinderte Leute Lernebehinderte Leute Leute mit der Benachteiligung Leute mit Spezifischen Bedarf

29 Handicap - Handicapovaný
Znevýhodnenie – Znevýhodnený Defekt - Defektný

30 Defekt a defektivita

31 Defekt (z lat. defektus) - chyba, porucha, vada úbytek.
podle Košča (1974) lze chápat jako vážni a relativně trvalí nedostatek, ztrátu nebo nepřítomnost nějaký funkce nebo orgánu ireparabilní, ireverzibilní (nenapravitelní, nezvratní) vrozené (pre-peri… a raně postnatálne) získané (následně v průběhu celého života) - orgánový a funkční

32 Defektivita Sprievodné zmeny v štruktúre osobnosti Dlhodobý proces
Porucha spoločenských vzťahov Dialektický charakter Nejedná sa o stav nemenný Cit menejcennosti

33 Anomálie (z gre. a – zápor, nomos – pravidlo, zákon)
Relativně trvalá negativní odchylka od normy v oblasti somatické, psychické nebo jejich kombinaci , ale není považována za patologický stav. Deviace (z lat. Via – cesta, deviatio – odbočení z cesty) Odchylka od normy, která týká vývoje nebo chování. (nápadnost – sexuální) Deformity, deformace (z lat. Deformitas – znetvoření, zohavení) Somatické odchylky od normy Psychický deficit (z lat. odpadnout chybět) odchylka od normy Ohrožený jedinec („at risk“) Dlouhodobě vystaven nepříznivým výchovním, ekologickým, sociálním či psychickým vlivům.

34 Rehabilitace (z lat. re – znovu, habilitas - schopnost)
Opětovné dosažení způsobilosti Socializace Resocializace Etopedie Reedukace (z lat. educatio) Postupy zaměřené na rozvoj a celkové zlepšení těch funkcí, které se v důsledku orgánového poškození nerozvinuly, nebo zcela vymizeli. Odstranění nežádoucích důsledku předchozí výchovy. Kompenzace (z lat. compensatio – vyrovnaní) Vyrovnaní nebo nahrazení sníženého výkonu. Korekce (z lat. corretio – náprava) Náprava nebo oprava chybné funkce,orgánu,nebo chování.

35 Kdo je „normální“ ? (Norma a normalita)
z lat. pravidlo Pedagogika abnormálních statistické normy (vytvořené pomoci mat-stat. metod) IQ, Db … procentuální vyjádření míra socializace

36 ???

37 Východiská práce /atribúty/
individuálny prístup primeranosť včasnosť dôslednosť dlhodobosť odbornosť spolupráca /komunikácia/


Stáhnout ppt "Teoretické základy ve speciální pedagogice"

Podobné prezentace


Reklamy Google