Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK DAROVAT KREV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK DAROVAT KREV."— Transkript prezentace:

1 JAK DAROVAT KREV

2 Na vysvětlenou Tento dokument nechť slouží všem, kteří se rozhodnou stát se dobrovolným dárcem. Dokument je rozdělen na dvě části, v té první se dozvíte, jak probíhá darování krve v nemocnici v Čáslavi. V druhé části jsem se pokusil shrnout nejdůležitější informace o dárcovství, rovněž zde naleznete informační leták hematologického oddělení Fakultní nemocnice v Brně.

3 Nejprve je nutné si zjistit, ve které nemocnici ve vašem dosahu se provádějí odběry dobrovolných dárců krve (na obr. je hematologické oddělení v Čáslavi)

4 Při vstupu na transfúzní oddělení každý nový dárce potvrdí svou návštěvu u okénka "Evidence"

5 Ten, kdo daruje krev poprvé, musí nejprve vyplnit dotazník

6 Takhle vypadá hlavní hala (vzhledem spíše připomíná obyčejnou kavárnu), po odbytí administrativy se posadíte na lavičku a počkáte než vás sestra zavolá do ordinace na vyšetření, během čekání můžete sledovat televizi .

7

8

9 Během prohlídky vám paní doktorka změří tlak, přeptá se vás, zda jste byli na vojně (ovšem pouze pánů), jestli jste někdy leželi v nemocnici, jaké těžké nemoci máte za sebou (nejlépe žádné) a posléze vám sestřička vezme pár mililitrů krve na rozbor 

10 Před samotným odběrem je dobré se posilnit trochou čaje, dostanete k němu tatranku a dvě housky (oficiálně je uváděno občerstvení v hodnotě 12 Kč)

11 Pokud se cítíte dostatečně fit, můžete konečně jít vykonat to, proč jste vlastně přišli, po vstupu do dveří "Odběr krve" si musíte důkladně vymydlit a vydezinfikovat obě předloktí

12

13 Dále potom následují fotky zachycující jednotlivé kroky odběru…
Na další obrázku je celkový pohled na transfúzní stanici. Žádné prosklené stěny s dírou, do kterých se prostrkává ruka, už tady nenajdete  Dále potom následují fotky zachycující jednotlivé kroky odběru…

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Již několik minut po odběru můžete opustit nemocnici, v té čáslavské navíc funguje bufet, ve kterém lze utratit obdrženou poukázku (v hodnotě 60 Kč)

25 Doplňující informace:

26 Krevní skupiny Tak jako většina buněk, nesou i červené krvinky znaky, jimiž se jednotliví jedinci odlišují. Tyto znaky jsou celoživotní a dědičné. Pro transfuzní lékařství mají největší význam znaky v systémech AB0 a Rh. V systému AB0 existují dva znaky: A a B. Každý člověk může být nositelem jednoho, žádného nebo obou z nich. Krevní skupiny v AB0 systému jsou tedy A,B, AB a 0. Výskyt jednotlivých kombinací v naší populaci je dobře znám, zhruba 42% lidí má krevní skupinu A, 32% lidí skupinu 0, 18% lidí B a jen 8% lidí krevní skupinu AB. Důležité je, že každý člověk má ve své plazmě přirozené protilátky proti těm znakům, které jeho krvinky nemají (tedy např. člověk s krevní skupinou A má anti-B protilátky). Při styku protilátky s odpovídajícím skupinovým znakem dojde k nežádoucí reakci a krvinky jsou poškozeny, což zásadně omezuje možnosti převodu krve mezi jednotlivými osobami.

27 Systém Rh je trochu komplikovanější a skládá se ze tří skupin znaků (Cc, D, Ee). Nejvýznamnější je znak D, který buď je přítomen a krev se označuje jako Rh(D) pozitivní, nebo není přítomen a krev se označuje jako Rh(D) negativní. V naší populaci je zhruba 85% lidí Rh(D) pozitivních a 15% Rh(D) negativních. Protilátky proti znaku D nejsou přirozenou součástí plazmy a mohou vzniknout jen po předchozím podnětu (těhotenství, transfuze ap.). Kromě uvedených (vzájemně nezávislých) systémů AB0 a Rh nesou červené krvinky ještě nejméně 25 krevně skupinových znaků, které mohou mít význam pro krevní transfuzi, protože proti nim může vytvářet příjemce krve protilátky. Vyšetřování vhodnosti dané krve pro konkrétního nemocného je podstatou zkoušky slučitelnosti.

28 Krevní skupiny AB0 skupina a Rh Typ Počet osob s touto skupinou
Frekvence 0 Positivní 1 osoba ze 3 37.4% 0 Negativní 1 osoba z 15 6.6% A Positivní 35.7% A Negativní 1 osoba ze 16 6.3% B Positivní 1 osoba z 12 8.5% B Negativní 1 osoba ze 67 1.5% AB Positivní 1 osoba z 29 3.4% AB Negativní 1 osoba ze 167 0.6%

29 Co může dárce darovat na transfuzním oddělení?
Kromě standardního darování krve lze nejčastěji darovat plazmu a krevní destičky. Darujete-li krev, není zapotřebí žádných zvláštních příprav. Po schválení odběru lékařem můžete krev darovat v průběhu jedné hodiny po Vašem příchodu na transfuzní oddělení. Darování plazmy a krevních destiček je poněkud náročnější výkon. Provádí se pomocí speciálních přístrojů - separátorů plazmy a krevních elementů. Dárci se odebere pouze plazma, případně pouze krevní destičky. Darování těchto složek krve však vyžaduje podrobnější vyšetření dárce ve srovnání s vyšetřením dárců před standardním odběrem krve. Proto je dárce nejprve vyšetřen. Po schválení výsledků lékařem je dárce zařazen do registru pro odběry pomocí separátorů, tj. plazmy a krevních destiček. Pro všechny druhy odběrů se používají sterilní odběrové soupravy a vaky určené výhradně pro jedno použití.

30 Kdo může darovat krev? Darovat krev může v ČR každý člověk, dlouhodobě žijící v ČR pokud: Je ve věku let (pro první odběr se nedoporučuje věk nad 60 let, věkové omezení se nevztahuje na autotransfuze). Neprodělal nebo t.č. netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví (obvykle jde o dlouhodobá onemocnění, která vyžadují podávání léků nebo o záchvatovité stavy s poruchou vědomí). Souhlasí s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců (při zachování povinné mlčenlivosti transfuzním zařízením). Nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) nebo tyto choroby neprodělal.

31 Za rizikové se považuje:
Užívání nitrožilních drog (i v minulosti), léčba pro toxikománii a alkoholismus. Léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu v posledním roce. Pohlavní styk mezi muži. Pohlavní styk, provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce), pohlavní styk s prostitutkou v posledním roce. Střídání náhodných sexuálních partnerů, zejména zahraničních. Opakovaná léčba krevními deriváty, podání transfuze v zahraničí. Úzký kontakt s nemocným se žloutenkou nebo AIDS v posledním roce. Pasivní imunizace (podání protilátek) proti žloutence typu B (např. pro úraz ve zdravotnickém zařízení) v posledním roce. Delší pobyt (3 měsíce) v tropických zemích v průběhu posledních 3 let. Léčení lidským růstovým hormonem nebo jinými léky z lidské hypofýzy v minulosti. Výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci v rodině. Tetování, propichování uší, akupunktura a podobné výkony, pokud nebyly provedeny v odborných zařízeních, Pobyt v nápravném zařízení v posledním roce. Prodělání některé z krví přenosných chorob (včetně chronických zánětlivých chorob přenášených ze zvířat) v nedávné době (brucelóza, toxoplazmóza, aj.). Transplantace orgánů nebo tkání.

32 Postup pro dárce ve FN v Brně Vážená paní, vážený pane,
Vítáme Vás na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Brno. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci o postupu při darování krve. Po příchodu na transfuzní oddělení se, prosím, hlaste v šatně. Zde předložte k ověření totožnosti svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Po té obdržíte formulář Dotazník pro dárce krve. Jeho vyplnění věnujte, prosím, velkou pozornost. Před jeho vyplněním si důkladně přečtěte Poučení pro dárce krve. Pokud budete mít nějaké pochybnosti či dotazy, rádi Vám je zodpoví lékaři na lékařské vyšetřovně nebo pracovnice v evidenci dárců krve. Po vyplnění Dotazníku pro dárce krve na místě k tomu určeném (v čekárně dárců krve) se posaďte a vyčkejte na vyzvání pracovnice evidence. Po vyzvání pracovnice evidence se dostavte, prosím, do evidence dárců krve. Zde pracovnice provede Vaše přijetí do počítačového systému a bude Vás informovat o dalším postupu. Pak vyčkejte, prosím, v čekárně dárců krve na vyzvání do místnosti Odběr vzorku krve.

33 Zde Vám bude provedeno vyšetření krevního obrazu nebo hladiny krevního barviva odebráním vzorku krve ze žíly, případně z prstu, dále Vám bude změřena tělesná teplota pomocí digitálního ušního teploměru. Vyšetření vzorku moči se provádí jen u dárců krve, kteří darují krev aferézou - přístrojovým odběrem krve - plazmaferézou, trombocytaferézou, erytrocytaferézou. Opět se posaďte na chodbě a vyčkejte. Jakmile dostanete od pracovnice z odběru vzorku krve výsledky, vyčkejte na vyzvání lékaře z lékařské vyšetřovny. Po vyzvání lékaře se dostavte na lékařskou vyšetřovnu. Zde Vám lékař změří krevní tlak, puls, zhodnotí výsledky krevního obrazu, posoudí Váš zdravotní stav, zkontroluje Vámi vyplněný Dotazník, posoudí Vaši anamnézu, projedná s Vámi a zodpoví Vaše případné dotazy a nejasnosti se zárukou zachování lékařského tajemství. Z lékařské vyšetřovny, prosím, postupte do čajovny. Zde se laskavě občerstvěte jedním rohlíkem a čajem nebo jiným nápojem, který je k dispozici. Z čajovny běžte, prosím, do místnosti označené filtr. Zde si laskavě důkladně umyjte předloktí, ze kterého bude proveden odběr krve a pokračujte do předboxu. Zde obdržíte 2 žetony - 1 do nápojového a 1 do cukrovinkového automatu,

34 které jsou v čekárně dárců krve, a dále stravenku v hodnotě 30 Kč s informací, kde ji můžete uplatnit. Po vyzvání sestrou se dostavte na odběrový sál. Zde Vám bude proveden odběr krve po vpichu jehly do loketní jamky. Celkem Vám bude odebráno 450 ml krve během 5-10 minut. Po ukončení odběru krve zůstaňte pod dohledem sestry na odběrovém sále alespoň minut a řádným stlačením místa vpichu snižte riziko možných komplikací (krevní výron, krvácení, nevolnost). Z odběrového sálu běžte do čekárny dárců krve po odběru. Zde si v automatech vyberte nápoj a cukrovinku a občerstvěte se. Ve vlastním zájmu, prosím, občerstvení po odběru nepodceňujte! Po občerstvení se opět hlaste v šatně. Zde obdržíte potvrzení pro zaměstnavatele, pokud je budete potřebovat, event. potvrzení parkovacího lístku pro své auto – dárci krve parkují na parkovišti bezplatně. Jiná potvrzení, např. pro daňové přiznání, Vám vydá na Vaši žádost pracovnice evidence dárců krve. Jízdné nebo příspěvek za odběr krve obdržíte v pokladně, která je ve 3. nadzemním podlaží výškové budovy, mimo Transfuzní oddělení.

35 Zdroje + vlastní zkušenosti http://hema.uhkt.cz
darujkrev.cz/kde_pomoci.shtm cz + vlastní zkušenosti Fotoaparát Canon Powershot A200


Stáhnout ppt "JAK DAROVAT KREV."

Podobné prezentace


Reklamy Google