Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 13 Globalizace AutorDoc. Miroslav Sapík Tematická oblastZáklady společenských věd - problémy současného světa AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast problémy současného světa – globalizace. DUM je určen pro výuku současných problémů ve světě. Globalizace je proces, který se týká všech oblastí lidské společnosti. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 2. a 3. ročník učebního oboru Kadeřník, kadeřnice. Datum tvorbyříjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 DUM č.13

3  GLOBALIZACE vzniká na počátku 60. let 20. století.  Příčiny vzniku: nové změny ve společnosti, kultuře, politice a hospodářství.  GLOBALIZACE = široký proces spojování a propojování, na různých úrovních života společnosti prostřednictvím zkracování vzdáleností a využívání moderních technologií.

4  Globalizace je spojena se vznikem nadnárodních korporací.  Hlavním cílem korporací byla maximalizace zisku.  Impuls - první ropná krize v roce 1973.  Ropná krize vyvolala hospodářskou krizi ve světě. Důsledky ropné krize:  nárůst nezaměstnanosti a inflace

5  Nadnárodní korporace získávají nezávislost na národních státech. Pokračuje liberalizace trhu – volný trh, který není omezován státem. Výroba se přesouvá do oblastí, kde je levná pracovní síla nebo výhodné daňové systémy. Volný pohyb kapitálu umožnil:  expanzi světového obchodu, propojování světových trhů a odstraňování obchodních bariér.

6  V souvislosti s expanzí světového obchodu a rozvíjením podmínek vhodných pro jeho fungování se proměnila i role státu. Státy samy:  lákají investory, vytvářejí bezcelní zóny  poskytují daňové úlevy a dotace na vytvořená pracovní místa  hradí ze svých prostředků náklady na rekvalifikaci pracovní síly  poskytují pozemky pro podnikání za nižší než tržní cenu, či dokonce zdarma.

7  Mnoho zemí upustilo od ochranářských opatření, chránících vlastní produkty před konkurencí cizích výrobků = protekcionismus.  Vazby mezi jednotlivými národními státy a mezi podniky se uvolnily.  V průběhu vývoje mezinárodního obchodu lze rozlišit jeho internacionalizaci (mezinárodní obchod se zbožím a službami vyrobeným v rámci národních hospodářství) a globalizaci, kdy výrobní proces již není vázán na státy a jejich hospodářství.

8  Na ekonomickou a sociální situaci jednotlivých zemí působí výkyvy na světových finančních trzích a pohyb spekulativního kapitálu.  Globalizace = soubor různorodých procesů, které obsahují ekonomické, technologické, sociální, kulturní a politické aspekty. P  Procesy jsou vzájemně provázané a navzájem se podmiňují. Společné body procesu GLOBALIZACE:  bezprecedentní charakter a KOMPLEXNOST

9  dopad a vzájemná ZÁVISLOST - Dopady globalizace, ať už pozitivní či negativní, dnes zasahují všechny země, všechna společenství, každého jednotlivce.  PROPOJENOST,INTENZITA A RYCHLOST - Globalizace je typická nejen zmenšováním vzdáleností, ale také zrychlováním času.  KRIZE ŘÍZENÍ – vzájemná propojenost a závislost při globální vládnutí naráží nejen na slabé a nepružné instituce, ale také na politiku dvojího metru, mocenskou nerovnováhu a absenci vůdčích osobností.

10 Ekonomická globalizace = propojování světových trhů a zapojování národních ekonomik do celosvětových ekonomických vazeb  Nejvýznamnější aktéři = nadnárodní společnosti, které působí mimo rámec státu.  v odvětvích globální ekonomiky roste koncentrace rozhodování, ale i produktivita práce.  zvyšuje se tlak na konkurenci  růst mezinárodní obchodu, růst přímých zahraničních investic a nárůst mezinárodních finančních transakcí.

11 Globalizace sociální = nárůst propojenosti mezi společnostmi a lidmi navzájem. Rozvojem dopravy se rozšířily možnosti pohybu, což přispělo k rozvinutí turistiky či mezinárodní migrace.  Díky rozvoji médií a komunikačních technologií, zejména internetu, dochází k okamžité výměně informací v nebývalé šíři. V souvislosti s těmito jevy se mluví o „časoprostorovém zmenšení světa“, vzniku „globální vesnice“ nebo „virtuálních společenstvích“.

12  K informacím a nové mobilitě však nemají všichni lidé stejný přístup  Nerovnoměrná dostupnost informací, zdrojů a technologií  narůstá sociální a informační propast mezi bohatou menšinou, koncentrovanou především ve státech rozvinutých, a chudou většinou ve zbytku světa

13 Globalizace kulturní = vede k zintenzivnění kontaktu mezi kulturami a kulturní výměně. o Vzájemné ovlivňování kultur vytváří nové „hybridní“formy o Kultury nebyly nikdy izolovány, vzájemně se ovlivňovaly a přizpůsobovaly. Nyní sílí tlak globálních vlivů. o V reakci na tyto vlivy někdy dochází k radikálním a výjimečně i násilným formám odmítání globalizace po celém světě.

14 Globalizace politická = vzájemná integrace a propojování jednotlivých států, působením mezinárodních subjektů (OSN, EU či NATO) a působením politicky vlivných finančních nebo obchodních institucí jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová obchodní organizace. o Rozhodování o mnoha významných věcech se přesunulo na jinou než státní úroveň. o V současnosti dochází k přenosu politických práv nad rámec jednotlivých států. -

15 Globalizace životního prostředí vyplývá z poznání, že planeta Země představuje ucelený ekosystém, na němž jsou všichni lidé závislí.  Oceány, lesy, rozmanitost rostlinných a živočišných druhů či celkové klima lze považovat za globální veřejné statky. Negativní dopady na životního prostředí se obrací proti všem obyvatelům Země.  Zvláštní problém představují emise tzv. skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování.

16 Globalizace s sebou nese i různé problémy: o přílišná odlišnost některých kultur vede k nestabilitě v některých zemích Typickým příklad = země v západní Evropě, kde dochází k občasným nepokojům mezi většinou a přistěhovalci.  Problém ale může mít i opačný charakter - viz arabské země, kam proniká západní globalizovaná kultura a mění tak konzervativní islámskou společnost.

17  Seznam použité literatury: Seznam použité literatury:  http://www.rozvojovka.cz/globalizace, datum vložení 1. 11. 2013 http://www.rozvojovka.cz/globalizace  http://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace, datum vložení 1. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google