Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 13 Globalizace Autor Doc. Miroslav Sapík Tematická oblast Základy společenských věd - problémy současného světa Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast problémy současného světa – globalizace. DUM je určen pro výuku současných problémů ve světě. Globalizace je proces, který se týká všech oblastí lidské společnosti. Ročník 2. ročník nástavbového studia obor Podnikání , 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 2. a 3. ročník učebního oboru Kadeřník, kadeřnice. Datum tvorby říjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 DUM č.13 Globalizace

3 Globalizace GLOBALIZACE vzniká na počátku 60. let 20. století.
Příčiny vzniku: nové změny ve společnosti, kultuře, politice a hospodářství. GLOBALIZACE = široký proces spojování a propojování, na různých úrovních života společnosti prostřednictvím zkracování vzdáleností a využívání moderních technologií.

4 Globalizace Globalizace je spojena se vznikem nadnárodních korporací.
Hlavním cílem korporací byla maximalizace zisku. Impuls - první ropná krize v roce 1973. Ropná krize vyvolala hospodářskou krizi ve světě. Důsledky ropné krize: nárůst nezaměstnanosti a inflace

5 Globalizace Nadnárodní korporace získávají nezávislost na národních státech. Pokračuje liberalizace trhu – volný trh, který není omezován státem. Výroba se přesouvá do oblastí, kde je levná pracovní síla nebo výhodné daňové systémy. Volný pohyb kapitálu umožnil: expanzi světového obchodu, propojování světových trhů a odstraňování obchodních bariér.

6 Globalizace V souvislosti s expanzí světového obchodu a rozvíjením podmínek vhodných pro jeho fungování se proměnila i role státu. Státy samy: lákají investory, vytvářejí bezcelní zóny poskytují daňové úlevy a dotace na vytvořená pracovní místa hradí ze svých prostředků náklady na rekvalifikaci pracovní síly poskytují pozemky pro podnikání za nižší než tržní cenu, či dokonce zdarma.

7 Globalizace Mnoho zemí upustilo od ochranářských opatření, chránících vlastní produkty před konkurencí cizích výrobků = protekcionismus. Vazby mezi jednotlivými národními státy a mezi podniky se uvolnily. V průběhu vývoje mezinárodního obchodu lze rozlišit jeho internacionalizaci (mezinárodní obchod se zbožím a službami vyrobeným v rámci národních hospodářství) a globalizaci, kdy výrobní proces již není vázán na státy a jejich hospodářství.

8 Globalizace Na ekonomickou a sociální situaci jednotlivých zemí působí výkyvy na světových finančních trzích a pohyb spekulativního kapitálu. Globalizace = soubor různorodých procesů, které obsahují ekonomické, technologické, sociální, kulturní a politické aspekty. P Procesy jsou vzájemně provázané a navzájem se podmiňují. Společné body procesu GLOBALIZACE: bezprecedentní charakter a KOMPLEXNOST

9 Globalizace dopad a vzájemná ZÁVISLOST - Dopady globalizace, ať už pozitivní či negativní, dnes zasahují všechny země, všechna společenství, každého jednotlivce. PROPOJENOST,INTENZITA A RYCHLOST - Globalizace je typická nejen zmenšováním vzdáleností, ale také zrychlováním času. KRIZE ŘÍZENÍ – vzájemná propojenost a závislost při globální vládnutí naráží nejen na slabé a nepružné instituce, ale také na politiku dvojího metru, mocenskou nerovnováhu a absenci vůdčích osobností.

10 Globalizace Ekonomická globalizace = propojování světových trhů a zapojování národních ekonomik do celosvětových ekonomických vazeb Nejvýznamnější aktéři = nadnárodní společnosti, které působí mimo rámec státu. v odvětvích globální ekonomiky roste koncentrace rozhodování, ale i produktivita práce. zvyšuje se tlak na konkurenci růst mezinárodní obchodu, růst přímých zahraničních investic a nárůst mezinárodních finančních transakcí.

11 Globalizace Globalizace sociální = nárůst propojenosti mezi společnostmi a lidmi navzájem. Rozvojem dopravy se rozšířily možnosti pohybu, což přispělo k rozvinutí turistiky či mezinárodní migrace. Díky rozvoji médií a komunikačních technologií, zejména internetu, dochází k okamžité výměně informací v nebývalé šíři. V souvislosti s těmito jevy se mluví o „časoprostorovém zmenšení světa“, vzniku „globální vesnice“ nebo „virtuálních společenstvích“.

12 Globalizace K informacím a nové mobilitě však nemají všichni lidé stejný přístup Nerovnoměrná dostupnost informací, zdrojů a technologií narůstá sociální a informační propast mezi bohatou menšinou, koncentrovanou především ve státech rozvinutých, a chudou většinou ve zbytku světa

13 Globalizace Globalizace kulturní = vede k zintenzivnění kontaktu mezi kulturami a kulturní výměně. Vzájemné ovlivňování kultur vytváří nové „hybridní“formy Kultury nebyly nikdy izolovány, vzájemně se ovlivňovaly a přizpůsobovaly. Nyní sílí tlak globálních vlivů. V reakci na tyto vlivy někdy dochází k radikálním a výjimečně i násilným formám odmítání globalizace po celém světě.

14 Globalizace Globalizace politická = vzájemná integrace a propojování jednotlivých států, působením mezinárodních subjektů (OSN, EU či NATO) a působením politicky vlivných finančních nebo obchodních institucí jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová obchodní organizace. Rozhodování o mnoha významných věcech se přesunulo na jinou než státní úroveň. V současnosti dochází k přenosu politických práv nad rámec jednotlivých států. -

15 Globalizace Globalizace životního prostředí vyplývá z poznání, že planeta Země představuje ucelený ekosystém, na němž jsou všichni lidé závislí. Oceány, lesy, rozmanitost rostlinných a živočišných druhů či celkové klima lze považovat za globální veřejné statky. Negativní dopady na životního prostředí se obrací proti všem obyvatelům Země. Zvláštní problém představují emise tzv. skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování.

16 Globalizace Globalizace s sebou nese i různé problémy:
přílišná odlišnost některých kultur vede k nestabilitě v některých zemích Typickým příklad = země v západní Evropě, kde dochází k občasným nepokojům mezi většinou a přistěhovalci. Problém ale může mít i opačný charakter - viz arabské země, kam proniká západní globalizovaná kultura a mění tak konzervativní islámskou společnost.

17 Globalizace Seznam použité literatury:
datum vložení datum vložení


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google