Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné lehké kovy Sodík, vápník, hliník. Alkalické kovy I.A skupina Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Společné vlastnosti alkalických kovů 1 vazebný elektron Atomy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné lehké kovy Sodík, vápník, hliník. Alkalické kovy I.A skupina Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Společné vlastnosti alkalických kovů 1 vazebný elektron Atomy."— Transkript prezentace:

1 Významné lehké kovy Sodík, vápník, hliník

2 Alkalické kovy I.A skupina Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Společné vlastnosti alkalických kovů 1 vazebný elektron Atomy mají oxidační stupeň I Mají nízké elektronegativity Jsou vázané ve sloučeninách převážně iontovou vazbou

3 Sodík Vlastnosti: stříbrolesklý kov plave na vodě měkký – dá se krájet nožem barví plamen žlutě na vzduchu oxiduje – uchovává se pod petrolejem elektrický vodič

4 Chemické vlastnosti Na velmi reaktivní silné redukční vlastnosti Reakce s kyslíkem 2Na + O 2  Na 2 O 2 Reakce s vodíkem (  t) 2 Na + H 2  2 NaH

5 Reakce s halogeny 2 Na + Cl 2  2 NaCl Reakce se sírou Při roztírání alkalického kovu s práškovou sírou – výbuch 2 Na + S  Na 2 S Reakce s vodou 2 Na + 2 H 2 O  2 NaOH + H 2

6 Výskyt sodíku Pouze v podobě sloučenin Halit – sůl kamenná NaCl Kryolit Na 3 Al F 6 Glauberova sůl Na 2 SO 4.10 H 2 O Čilský ledek NaNO 3 V přírodních vodách ve formě solí Mrtvé moře 20hm. % NaCl Ostatní moře 3 hm.% NaCl

7 Výroba sodíku Elektrolýzou taveniny NaCl Anoda – oxidace Cl -  Cl + e - Katoda – redukce Na + + e -  Na

8 Použití sodíku Výroba Na 2 O 2, NaNH 2, Na CN – k dalším organickým syntézám Složka slitin olova V kapalném stavu pro přenos tepla v jaderných elektrárnách V metalurgii – výroba dražších kovu např. Ti, Zr z jejich halogenidů Ti Cl 4 + 4 Na  4 NaCl + Ti

9 Sloučeniny sodíku 1. Peroxid sodný Na 2 O 2 Bělící činidlo, silné oxidovadlo Na 2 O 2 + 2 H 2 O  2 NaOH + H 2 O 2 2. Sulfid sodný Na 2 S Připravuje se přímo, dobře rozpustný ve vodě, vlivem vzdušného kyslíku se oxiduje na thiosíran Použití:sulfátový způsob výroby celulózy varný roztok Na 2 S + NaOH

10 3. Hydroxid sodný Výroba elektrolýzou solanky Anoda:Cl -  Cl+e - Katoda:Na + +e -  Na Na+ H 2 O  NaOH +H 2 Dříve – kaustifikace – už se nepoužívá Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + 2 NaOH Použití:mýdlo, celulóza, papír, viskózová vlákna, barviva

11 4. Uhličitan sodný – soda Na 2 CO 3 Výroba – Solvayovým způsobem NH 3 + H 2 O + CO 2 + NaCl  NH 4 Cl + NaHCO 3 2 NaHCO 3  Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 Kalcinace = termický rozklad starší Leblancův způsob Na 2 SO 4 + 2 C  Na 2 S + CO 2 Na 2 S + CaCO 3  Na 2 CO 3 + CaS Použití: papír, detergenty, sklo, pigmenty, barviva

12 5. Hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3 Jedlá soda Z důvodů čistoty se vyrábí z čisté sody Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2  2 NaHCO 3 Použití:prášky do pečiva, farmacie, plnivo práškových hasících přístrojů 6. Dusičnan sodnýNaNO 3 chilský ledek 7.Glauberova sůl Na 2 SO 4.10 H 2 O

13 Kovy alkalických zemin Ca, Sr, Ba, Ra – podskupina vápníku Vlastnosti: se vzrůstajícím Z: roste jejich kovový charakter roste reaktivita k O 2, N 2 a H 2 O roste rozpustnost a zásaditost hydroxidů Ca 2+, Mg 2+ HSO 3 -, SO 4 2- způsobují tvrdost vody

14 Vápník Výskyt:5.nejrozšířenější prvek na Zemi minerály:kalcit-vápenec CaCO 3 dolomitCaMg(CO 3 ) 2 apatity – fosforečnany fluorit-kazivec CaF 2 sádrovec CaSO 4.2 H 2 O CO 3 2-, PO 4 3- - vápenaté jsou v kostech a zubech Ca 2+ v minerálech i povrchových vodách

15 Výroba:elektrolýzou taveniny CaCl 2 Vlastnosti: stříbrolesklý kov stálejší než alkalické kovy na vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu, peroxidu a nidridu

16 Reakce S vroucí vodou 2 Ca+ 2 H 2 O  2 Ca(OH) 2 + H 2 S kyslíkem a dusíkem – zvýšené teploty 2 Ca + O 2  2 CaO 3 Ca + N 2  Ca 3 N 2 Ca 3 N 2 + 6 H 2 O  3 Ca(OH) 2 + 2 NH 3 bouřlivá reakce

17 S vodíkem Ca + H 2  CaH 2 reaguje bouřlivě s vodou CaH 2 + 2 H 2 O  Ca(OH) 2 + H 2 Použití: pro zvýšení pevnosti slitin Mg a Pb redukční činidlo v metalurgii Cr a U do speciálních ocelí

18 Sloučeniny vápníku 1. Stavební hmoty Pálené vápno CaCO 3  CaO + CO 2 Hašené vápno CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 Použití: na vápenné omítky Tvrdnutí: Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O

19 Sádra CaSO 4. ½ H 2 O Výroba ze sádrovce CaSO 4. 2 H 2 O  CaSO 4.1/2H 2 O + 1,5 H 2 O Cement Jemně rozemletá směs dehydratovaných hlinitanů, křemičitanů a hlinitoželezitanů vápenatých 2. CaCl 2 – bezvodý sušidlo

20 3. CaCl 2.6 H 2 O s ledem vytváří chladící směs do – 50 °C 4. CaH 2 Sušidlo k odstranění vlhkosti v organických rozpouštědlech

21 Hliník Výskyt: 3. nejrozšířšnější prvek v zemské kůře Hlinitokřemičitany-živce, slídy, zeolity, jíly kaolíny Bauxit – hydráty Al 2 O 3 Kryolit – Na 3 ALF 6 Korund – Al 2 O 3 - odrůdy rubín a safír

22 Vlastnosti hliníku Fyzikální: stříbřitě lesklý kov výborně tepelně i elektricky vodivý měkký nepříliš pevný

23 Chemické:  s kyslíkem reaguje pouze povrchově – samopasivuje se Al 2 O 3  hliníkový prach dobře hoří – uvolňuje se velké množství tepla  s vodou se pokrývá ochranným povrchem hydroxidu

24  je amfotermní – rozpouští se v roztocích kyselin i zásad 2 Al + 6 HCl  Al 2 Cl 6 + 3 H 2 2 Al+2 NaOH+6 H 2 O  2 Na[Al(OH) 4 ] +3 H 2  nerozpouští se v koncentrované HNO 3, kterou se pasivuje

25 Výroba hliníku Z bauxitu se nejprve izoluje Al 2 O 3 1. Žíháním s Na 2 CO 3 – vzniká hlinitan, který se louhuje vodou za vzniku Al(OH) 3 – dalším žíháním vzniká bílý prášek 2. Bayerova metoda – bauxit + NaOH (  t,p) – vzniká hlinitan

26 Elektrolýza Al 2 O 3 Katoda: hliník roztavený na dně Al 3+ + 3 e -  Al Anoda:uhlíková-postupně se oxiduje – spotřebovává se O 2-  O + 2 e - C + 2 O  CO 2

27 Sloučeniny hliníku AlH 3 - alan, hliníkovodík LIAlH 4 – tetrahydridohlinitan litný – analytika Al 2 S 3 – bílá krystalická látka AlN – termicky velmi stálý AlP - fosfid –termicky stálý, těžko tavitelný Al 4 C 3 – světležlutá, tvrdá látka

28 AlCl 3  Friedel-Craftsův katalyzátor – je schopen vázat molekuly s volnými elektronovými páry.  lehce sublimuje  bezbarvá krystalická látka  tvoří dimér Al 2 Cl 6

29 Al 2 O 3 Korund -9. stupeň tvrdosti Bílý prášek, nerozpustný ve vodě a kyselinách Do rozpustného stavu se dá uvést tavením s hydroxidy alkalických kovů Vznik: 4 Al + 3 O 2  2 Al 2 O 3 nebo Al(OH) 3  Al 2 O 3 + 3 H 2 O žíhání

30 Al 2 (SO 4 ) 3 Za normální teploty - oktadekahydrát Výroba: Al 2 O 3 + 3 H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + 3 H 2 Použití: klížidlo při výrobě papíru (celulóza + plniva) vločkování – úprava vody

31 Kamence M I Al III (SO 4 ) 2.12 H 2 O Organolitné sloučeniny Př. Al + Hg(CH 3 ) 2  Al 2 (CH 3 ) 6 + 3 Hg dimetylrtuťhexametyldialuminium


Stáhnout ppt "Významné lehké kovy Sodík, vápník, hliník. Alkalické kovy I.A skupina Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Společné vlastnosti alkalických kovů 1 vazebný elektron Atomy."

Podobné prezentace


Reklamy Google