Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Impresionismus, symbolismus, dekadence Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Impresionismus, symbolismus, dekadence Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794."— Transkript prezentace:

1 Impresionismus, symbolismus, dekadence Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Umělecký směr přelomu 19. a 20. století Impresionismus (z lat. impressio – dojem) Znaky: bezprostřednost, spontánnost, svět zachycený v pohybu snaha zachytit prchavý okamžik v malířství užití jasných barev, eliminace černé barvy a kontur důraz na smyslové vjemy, nálady v literatuře převažuje lyrika, jedinečné básnické výrazy, melodičnost a zvukovost veršů (báseň se blíží písni) uplatňuje se tzv. lyrizovaná próza – oslabení příběhu, poetismy zachycení pocitů, nálady, vůní, zvuků

3 Malíři – impresionisté: Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gaugin, Vincent van Gogh Na pařížské výstavě v roce 1874 představil francouzský malíř Claude Monet svůj obraz Imprese, východ slunce nad přístavem, jehož název dal vznik celému uměleckému směru.

4

5 Obraz Imprese - východ slunce: na obraze je moře a nad ním východ slunce, které se odráží na vodní hladině. V pozadí jsou vidět stěžně velkých lodí. Loďka v popředí je vytvořena jen několika málo tahy štětcem. Podstatou impresionismus je zachytit jedinečný prchavý okamžik. Časté motivy: mlhavý opar nad městem, mizící pára na železničním nádraží, katedrála ve třech denních dobách (Monet – Katedrála v Rouenu).

6

7

8

9 Umělecký proud, který vznikl v 80. letech 19. století ve Francii Symbolismus (z řeckého symbolon – znak) Znaky: nepřímý náznak skutečnosti vyjádřený pomocí symbolu (uplatňuje se metafora, metonymie, asociace…) předpoklad čtenářovy aktivní spolupráce mnohoznačnost slov sblížení poezie s hudbou=>uplatňuje se volný verš (nerespektuje základní prvky prozódie – přízvuk, pravidelný počet slabik, báseň se tak podobá próze)

10 Nový umělecký směr mladší generace symbolistů Dekadence (z francouzského décadence – úpadek) Znaky: opovrhování měšťáckou společností, její morálkou a pravidly zaměření na vlastní nitro, pocity, touhy,,hledání krásy v ošklivosti“ projevuje se silný individualismus autora,pasivita, melancholie, neochota jednat tabuizovaná témata – erotika, kult smrti, zla symbolika slova, metaforičnost

11 Tzv. prokletí básníci – toto pojmenování použil poprvé Paul Verlaine; francouzští básníci, kteří svým nekonvenčním životem i přístupem k umění, literatuře provokovali tehdejší společnost, jejich tvůrčím prostředím se staly pařížské krčmy a šantány, autoři: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud Další francouzští básníci: Tristan Corbière, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Maurice Maeterlinck Ostatní představitelé: Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke, Walt Whitman, Anton Pavlovič Čechov

12 Květy zla (1857) – Charles Baudelaire (pozn. – první vydání sbírky, které obsahovalo 6 básní, bylo zabaveno a básník byl postaven před soud pro narušování morálky) SVÍTÁNÍ Na dvorech kasáren budíček jasně zpíval a ranní vítr vál a lampy rozechvíval. To byla hodina, kdy mračno těžkých snů napadá na lůžkách jinochy v polosnu, kdy lampa na dnění svým nachem odráží se tak jako krvavé, mdlé oko chvějící se, kdy duše, drcena svým tělem tíživým, urputné zápasy dne s lampou svádí s ním. Jak uslzená tvář, osušovaná váním, vzduch věcí mizících se plní zachvíváním, muž psaním zemdlévá a žena laskáním. Z komínů začal se tu tam již valit dým. Nevěstky s mdlými rty a s víčky zmodralými dřímaly, ubohé, tupými spánky svými. Žebračky, vlekoucí své prsy mrazivé, foukaly na uhlí a zkřehlé prsty své. To byla hodina, kdy ve chladě a kale bolesti rodiček se horší nenadále. Jak vzlykot, po kterém se řine horká krev, protrhl povětří kohoutí rudý zpěv, šedivé moře mlh zaplavovalo domy a mroucí chudáci, ležící v bezvědomí, škytali v špitálech v posledním tažení. A zhýralci šli spat, svou dřinou zdrceni. Jitřenka, třesouc se v své růžožluté robě, šla zvolna po Seině, pusté v té ranní době, a Paříž, mnouc si již svá víčka zamžená, se chápala svých děl – jak pilná stařena. (Přeložil Svatopluk Kadlec)

13 Určete druh rýmu, který je v básni použit. (sdružený rým –aabb, střídavý rým – abab, obkročný rým – abba, přerývaný rým – abcb) Doložte v textu znaky symbolismu, impresionismu, dekadence. (melodičnost veršů, zachycení okamžitých nálad, pocitů, působení na smyslové vjemy, provokující a tabuizovaná témata, symboly…) Jakým způsobem autor v básni zobrazuje Paříž, v jaké denní době? Který motiv se v básni opakuje? Které společenské vrstvy zde zobrazuje? Najděte synonymum ke slovu dnění.

14 Sezóna v pekle (1873) – Jean Arthur Rimbaud SAMOHLÁSKY A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek, já jednou vypovím váš různý vznik a druh. A, černý korzet, plný rudých much, jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek, zátoka stínů, E, běl stanů, čirý vzduch, šíp ker a bílých králů, chvění vrásek; I, purpur, krev a smích, jenž tryská ze rtů krásek ve hněvu, anebo kajícný bludný kruh. U, božské vibrace, U, zeleň moří s vesly, mír pastvin s dobytkem, mír vrásek, které kreslí prst alchymie pilným čelům vševědů; O, zvučná polnice, klid vesmírného vřídla, jímž poletují planety a archandělská křídla. - O, modrý paprsek jejího pohledu. (z francouzštiny přeložil Vítězslav Nezval)

15 Určete druh rýmu v básni. Různé samohlásky vyvolávají barvy, pocity, nálady, asociace. Jak se tomuto sdružení dvou a více vjemů říká? Najděte spojení slova (hlásky) a jejího grafického vjemu. Kde se pojí grafický symbol s barvou, se zvukem? Vyhledejte v básni prvky symbolismu a dekadence. Co víte o Rimbaudově tvorbě? Jak přistupoval ke svým dílům? V kolika letech začal tvořit? Kdy přestal?

16 Porovnejte obě básně. V čem jsou si podobné? V čem se naopak liší? Doložte na konkrétních verších. Charles Baudelaire Jean Arthur Rimbaud

17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Claude_Monet%2C_Impressio n%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg/780px- Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Claude_Monet%2C_Impressio n%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg/780px- Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carjat_Arthur_Rimbaud_1872_n2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Baudelaire2.jpg/250px- Charles_Baudelaire2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Baudelaire2.jpg/250px- Charles_Baudelaire2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_- _Rouen_Cathedral,_Facade_I.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_- _Rouen_Cathedral,_Facade_I.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_-_Rouen_Cathedral_- _The_Portal_(Sunlight).jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_-_Rouen_Cathedral_- _The_Portal_(Sunlight).jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_- _Rouen_Cathedral,_Facade_(Sunset).JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_- _Rouen_Cathedral,_Facade_(Sunset).JPG?uselang=cs Claude Monet. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Monet_- _Seerosenteich.jpg/615px-Monet_-_Seerosenteich.jpg Čítanka světové literatury II., Vladislav Hnízdo, SPN 1970 Moderní básnické směry, Vítězslav Nezval, Československý spisovatel 1984

18 Tento digitální učební materiál (DUM) zpracovala Mgr. Pavlína Štěrbová 26.11. 2012 v Havířově.


Stáhnout ppt "Impresionismus, symbolismus, dekadence Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794."

Podobné prezentace


Reklamy Google