Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století"— Transkript prezentace:

1 Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století
Impresionismus, symbolismus, dekadence Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“.  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Impresionismus Umělecký směr přelomu 19. a 20. století
Impresionismus (z lat. impressio – dojem) Znaky: bezprostřednost, spontánnost, svět zachycený v pohybu snaha zachytit prchavý okamžik v malířství užití jasných barev, eliminace černé barvy a kontur důraz na smyslové vjemy, nálady v literatuře převažuje lyrika, jedinečné básnické výrazy, melodičnost a zvukovost veršů (báseň se blíží písni) uplatňuje se tzv. lyrizovaná próza – oslabení příběhu, poetismy zachycení pocitů, nálady, vůní, zvuků

3 Malíři – impresionisté: Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gaugin, Vincent van Gogh Na pařížské výstavě v roce 1874 představil francouzský malíř Claude Monet svůj obraz Imprese, východ slunce nad přístavem, jehož název dal vznik celému uměleckému směru.

4 Imprese, východ slunce nad přístavem (Claude Monet)

5 Malířská technika impresionistů
Obraz Imprese - východ slunce: na obraze je moře a nad ním východ slunce, které se odráží na vodní hladině. V pozadí jsou vidět stěžně velkých lodí. Loďka v popředí je vytvořena jen několika málo tahy štětcem. Podstatou impresionismus je zachytit jedinečný prchavý okamžik. Časté motivy: mlhavý opar nad městem, mizící pára na železničním nádraží, katedrála ve třech denních dobách (Monet – Katedrála v Rouenu).

6 Katedrála v Rouenu

7

8

9 Symbolismus Umělecký proud, který vznikl v 80. letech 19. století ve Francii Symbolismus (z řeckého symbolon – znak) Znaky: nepřímý náznak skutečnosti vyjádřený pomocí symbolu (uplatňuje se metafora, metonymie, asociace…) předpoklad čtenářovy aktivní spolupráce mnohoznačnost slov sblížení poezie s hudbou=>uplatňuje se volný verš (nerespektuje základní prvky prozódie – přízvuk, pravidelný počet slabik, báseň se tak podobá próze)

10 Dekadence Nový umělecký směr mladší generace symbolistů
Dekadence (z francouzského décadence – úpadek) Znaky: opovrhování měšťáckou společností, její morálkou a pravidly zaměření na vlastní nitro, pocity, touhy ,,hledání krásy v ošklivosti“ projevuje se silný individualismus autora,pasivita, melancholie, neochota jednat tabuizovaná témata – erotika, kult smrti, zla symbolika slova, metaforičnost

11 Představitelé Tzv. prokletí básníci – toto pojmenování použil poprvé Paul Verlaine; francouzští básníci, kteří svým nekonvenčním životem i přístupem k umění, literatuře provokovali tehdejší společnost, jejich tvůrčím prostředím se staly pařížské krčmy a šantány, autoři: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud Další francouzští básníci: Tristan Corbière, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Maurice Maeterlinck Ostatní představitelé: Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke, Walt Whitman, Anton Pavlovič Čechov

12 Ukázky a rozbory textů vybraných autorů
Květy zla (1857) – Charles Baudelaire (pozn. – první vydání sbírky, které obsahovalo 6 básní, bylo zabaveno a básník byl postaven před soud pro narušování morálky) SVÍTÁNÍ Na dvorech kasáren budíček jasně zpíval a ranní vítr vál a lampy rozechvíval. To byla hodina, kdy mračno těžkých snů napadá na lůžkách jinochy v polosnu, kdy lampa na dnění svým nachem odráží se tak jako krvavé, mdlé oko chvějící se, kdy duše, drcena svým tělem tíživým, urputné zápasy dne s lampou svádí s ním. Jak uslzená tvář, osušovaná váním, vzduch věcí mizících se plní zachvíváním, muž psaním zemdlévá a žena laskáním. Z komínů začal se tu tam již valit dým. Nevěstky s mdlými rty a s víčky zmodralými dřímaly, ubohé, tupými spánky svými. Žebračky, vlekoucí své prsy mrazivé, foukaly na uhlí a zkřehlé prsty své. To byla hodina, kdy ve chladě a kale bolesti rodiček se horší nenadále. Jak vzlykot, po kterém se řine horká krev, protrhl povětří kohoutí rudý zpěv, šedivé moře mlh zaplavovalo domy a mroucí chudáci, ležící v bezvědomí, škytali v špitálech v posledním tažení. A zhýralci šli spat, svou dřinou zdrceni. Jitřenka, třesouc se v své růžožluté robě, šla zvolna po Seině, pusté v té ranní době, a Paříž, mnouc si již svá víčka zamžená, se chápala svých děl – jak pilná stařena. (Přeložil Svatopluk Kadlec)

13 Otázky k ukázce Určete druh rýmu, který je v básni použit.
(sdružený rým –aabb, střídavý rým – abab, obkročný rým – abba, přerývaný rým – abcb) Doložte v textu znaky symbolismu, impresionismu, dekadence. (melodičnost veršů, zachycení okamžitých nálad, pocitů, působení na smyslové vjemy, provokující a tabuizovaná témata, symboly…) Jakým způsobem autor v básni zobrazuje Paříž, v jaké denní době? Který motiv se v básni opakuje? Které společenské vrstvy zde zobrazuje? Najděte synonymum ke slovu dnění.

14 Ukázky a rozbory textů vybraných autorů
Sezóna v pekle (1873) – Jean Arthur Rimbaud SAMOHLÁSKY A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek, já jednou vypovím váš různý vznik a druh. A, černý korzet, plný rudých much, jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek, zátoka stínů, E, běl stanů, čirý vzduch, šíp ker a bílých králů, chvění vrásek; I, purpur, krev a smích, jenž tryská ze rtů krásek ve hněvu, anebo kajícný bludný kruh. U, božské vibrace, U, zeleň moří s vesly, mír pastvin s dobytkem, mír vrásek, které kreslí prst alchymie pilným čelům vševědů; O, zvučná polnice, klid vesmírného vřídla, jímž poletují planety a archandělská křídla. - O, modrý paprsek jejího pohledu. (z francouzštiny přeložil Vítězslav Nezval)

15 Otázky k ukázce Určete druh rýmu v básni.
Různé samohlásky vyvolávají barvy, pocity, nálady, asociace. Jak se tomuto sdružení dvou a více vjemů říká? Najděte spojení slova (hlásky) a jejího grafického vjemu. Kde se pojí grafický symbol s barvou, se zvukem? Vyhledejte v básni prvky symbolismu a dekadence. Co víte o Rimbaudově tvorbě? Jak přistupoval ke svým dílům? V kolika letech začal tvořit? Kdy přestal?

16 Srovnání ukázek Porovnejte obě básně. V čem jsou si podobné? V čem se naopak liší? Doložte na konkrétních verších. Charles Baudelaire Jean Arthur Rimbaud

17 Citace n%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg/780px- Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg Charles_Baudelaire2.jpg _Rouen_Cathedral,_Facade_I.jpg?uselang=cs _The_Portal_(Sunlight).jpg?uselang=cs _Rouen_Cathedral,_Facade_(Sunset).JPG?uselang=cs Claude Monet. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: _Seerosenteich.jpg/615px-Monet_-_Seerosenteich.jpg Čítanka světové literatury II., Vladislav Hnízdo, SPN 1970 Moderní básnické směry, Vítězslav Nezval, Československý spisovatel 1984

18 Tento digitální učební materiál (DUM) zpracovala Mgr
Tento digitální učební materiál (DUM) zpracovala Mgr. Pavlína Štěrbová v Havířově.


Stáhnout ppt "Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google