Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.1 Skloňování a pravopis vlastních jmen a jmen cizího původu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.1 Skloňování a pravopis vlastních jmen a jmen cizího původu"— Transkript prezentace:

1 6.1 Skloňování a pravopis vlastních jmen a jmen cizího původu
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 6.1 Skloňování a pravopis vlastních jmen a jmen cizího původu Dante Archimedes Kolumbus bůh - Bůh Pythagoras UMÍŠ SPRÁVNĚ SKLOŇOVAT A NAPSAT VLASTNÍ JMÉNA A JMÉNA CIZÍHO PŮVODU? Autor: Mgr. Eva Zralá

2 6.2 Co již víme o pravopisu velkých písmen?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 6.2 Co již víme o pravopisu velkých písmen? obecné jméno vlastní jméno město Děčín pes Alík řeka Ploučnice PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN VE VLASTNÍCH JMÉNECH křestní jména a příjmení a příd. jména od nich odvozená, vlastní jména zvířat Pavel, Hašek Pavlův sešit, Haškova hokejka kůň Šemík, kočka Micka světadíly, země, krajiny Severní Amerika - severní Čechy Polabí, Děčínsko instituce, organizace, státy, výrobky a díla, svátky Evropská unie Česká republika, Spolková republika Německo Parlament České republiky Základní škola Děčín VI (chodím na základní školu) příručka Stručná mluvnice česká Škoda Octavia (jezdí škodovkou) Coca-Cola (pije colu) Olympijské hry v Mnichově Vánoce, Velikonoce, Nový rok (1.leden) - nový rok (šťastný celý nový rok - všech 365 dnů) ostrovy, pohoří, nížiny; moře, oceány, řeky Skalisté hory - hory Skalisté Rudé moře - moře Rudé příslušníci národů, kmenů, obyvatelé Čech, Apač, Evropan, Marťan POZOR: český, evropský, jihomoravský, pozemšťan postavy náboženské, mytologické bůh (jakýkoli) Bůh (křesťanský) obce, města, čtvrti Nové Město Pražské, Děčín - Nové Město Ústí nad Labem, Sezimovo Ústí nebeská tělesa Země (planeta) - země (krajina, půda) Slunce (hvězda) - slunce (obecně) Měsíc (oběžnice) - měsíc (obecně, část roku) ulice, náměstí, stavby … Horní ulice, ulice Třešňová, ulice Na Stráni náměstí I. P. Pavlova - stanice metra Náměstí I. P. Pavlova Pražský hrad (Hrad), Národní divadlo

3 6.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 6.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN CIZÍHO PŮVODU vlastní jména podle vzorů pán, ten, mladý zakončení na -o → podle vzoru pán 1.p. Ševčenko 2.p. Ševčenka (bez pána) zakončení na -e → podle vzoru pán i ten 1.p. Dante 2.p. Danta (bez pána), Danteho (bez toho) zakončení na -i/y → podle vzoru ten 1.p. Goldoni 2.p. Goldoniho (bez toho) slovanská jména na -ij → podle vzoru mladý 1.p. Čajkovskij (mladý) 2.p. Čajkovského (bez mladého) jména zakončená na -s, -as, -es, -os, -us, -um toto zakončení pouze v 1. pádě, v ostatních pádech se většinou odsouvá např. 1.p. genius 1.p. muzeum 2.p. genia geniusa 2.p. muzea muzeuma PAMATUJ! neplatí pro slova typu: autobus, luxus, kaktus, citrus, fikus, korpus, opus jména středního rodu zakončená na -ma přibírají v dalších pádech hlásku -t- např. 1.p. drama 1.p. koma 2.p. dramatu dramu 2.p. komatu komu jména ženského rodu zakončená na -ea podle vzoru žena a růže např. 1.p. idea p. idey (ženy) ideje (růže) nesklonná jména např. kupé, šodó, ragú, filé, buly

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 6.4 Co si řekneme nového? vzor žena vzor růže 1. idea idey - ideje 2. idejí 3. ideám ideji idejím 4. ideu 5. ideo! idey! ideje! 6. ideách idejích 7. ideou ideami idejemi číslo jednotné číslo množné 1. genius geniové 2. genia geniů 3. geniovi geniům 4. genie 5. genie! geniové! 6. geniích 7. geniem genii číslo jednotné číslo množné 1. drama dramata 2. dramatu dramat 3. dramatům 4. 5. drama! dramata! 6. dramatech 7. dramatem dramaty číslo jednotné číslo množné 1. muzeum muzea 2. muzeí 3. muzeu muzeím 4. 5. muzeum! muzea! 6. muzeích 7. muzeem muzei Potřebuješ poradit? Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český)

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 6.5 Procvičení a příklady Podstatná jména v závorkách dej do správných tvarů. Pamatuješ si pověsti o (Daidalos a Ikaros)? Moje oblíbená skupina právě vyrazila na (turné). V (publikum) kdosi hlasitě zíval. Jirka si koupil rybičky do nového (akvárium). Kudy se jde do (centrum) města? Po měsíci putování se vrátil z (Korea). Nerada jezdím (autobus). Z matematiky si pamatuji (Pythagoras) větu. Pacient se probíral z těžkého (trauma). Včera dávali film o (Kryštof Kolumbus). Vraťte se do svého (kupé). Fotografe z dovolené jsme seřadili do (album). Přepiš do sešitu a doplň správně velká počáteční písmena: EVROPSKÝ PARLAMENT, ČESKÁ ZEMĚ, ČECHY, VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, LIBERECKÝ KRAJ, OKRESNÍ SOUD V DĚČÍNĚ, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, POLICIE A HASIČI, POLITICKÁ STRANA, ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ, PROZATÍMNÍ DIVADLO, LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, VANČURŮV ROMÁN ROZMARNÉ LÉTO, ZUBNÍ PASTA ODOL, BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ řešení: Evropský parlament, česká země, Čechy, Velkomoravská říše, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Liberecký kraj, Okresní soud v Děčíně, Policie České republiky, policie a hasiči, politická strana, Česká strana sociálně demokratická, Prozatímní divadlo, Listina základních lidských práv a svobod, Vančurův román Rozmarné léto, zubní pasta Odol, Boží hod vánoční řešení: o Daidalovi a Ikarovi, turné, publiku, akvária, centra, z Korey / Koreje, autobusem, Pythagorovu, traumatu, o Kryštofu Kolumbovi, kupé, do alba

6 Zkus doplnit správné tvary jmen řeckého a latinského původu.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 6.6 Něco navíc pro šikovné Zkus doplnit správné tvary jmen řeckého a latinského původu. Ve škole jsme se učili o řeckých a římských bozích. Připravil jsem si referát o (Zeus) a o (Jupiter). O starořímském bohu slunce a léta (Mars) se mnozí domnívají, že byl bohem války. V zeměpisu jsme mluvili o planetách naší soustavy. Zaujal mě výklad o (Jupiter) a o (Mars). Babička mi vyprávěla o římském císaři (Nero). O našem psovi (Nero) se říká, že je dobrý hlídač. PAMATUJ!!! řecký bůh Zeus (2.p. bez Dia, 3.p. Diovi, …) římský bůh Jupiter (2.p. bez Jova, 3.p. Jovovi, …) římský bůh Mars (2.p. Marta, 3.p. Martovi, …) planeta Jupiter (2.p. bez Jupitera/u, 3.p. Jupiteru, …) planeta Mars (2.p. bez Marsu, 3.p. Marsu, …) římský císař Nero (2.p. Nerona, 3.p. Neronovi, …) - podobně Cicero pes Nero (2.p. bez Nera, 3.p. Nerovi, …)

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 6.7 CLIL (Nouns) NOUNS common (obecná) proper (vlastní) A rose grows on the third floor of the main building. Rose lives on Floor 3 of the Main Building.

8 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 6.8 Test znalostí 1. Vyber nesprávné tvrzení o pravopisu velkých počátečních písmen: a/ S velkým písmenem píšeme jména příslušníků národů. b/ S velkým písmenem píšeme vlastní jména zvířat. c/ S velkým písmenem píšeme předložky v názvech měst. d/ S velkým písmenem píšeme předložky v názvech ulic. 3. Přejatá slova kupé, šodó, ragú, buly apod. (vyber správnou možnost): a/ skloňujeme podle vzoru město. b/ skloňujeme podle vzoru žena a růže. c/ skloňujeme pouze v množném čísle. d/ neskloňujeme. 2. Který výraz je napsaný správně: a/ Nové Město Pražské b/ Pražský Hrad c/ povltaví d/ ulice Pod petřinami 4. Který výraz je ve správném tvaru? a/ o Kryštofovi Kolumbusovi b/ o Zeusovi c/ o Odysseovi d/ o Aischylosovi Správné odpovědi: c a d

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 6.9 Použité zdroje, citace Bičíková Vladimíra, Topil Zdeněk, Šafránek František, Český jazyk 7, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN slide 2 Bičíková Vladimíra, Topil Zdeněk, Šafránek František, Český jazyk 8, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2002, 1.vydání, ISBN slide 3 slide 7 obrázky z databáze klipart

10 6.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 6.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 7. a 8. ročník Klíčová slova Pravopis velkých písmen, vlastní jména, jména cizího původu. Anotace Prezentace popisující zásady skloňování a pravopisu vlastních jmen, víceslovných vlastních jmen a jmen cizího původu (přejatých).


Stáhnout ppt "6.1 Skloňování a pravopis vlastních jmen a jmen cizího původu"

Podobné prezentace


Reklamy Google