Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Имена существительные)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Имена существительные)"— Transkript prezentace:

1 (Имена существительные)
PODSTATNÁ JMÉNA (Имена существительные)

2 Podstatná jména označují názvy:
Оsob Zvířat Věcí Vlastností a dějů

3 Rod podstatných jmen mužského ženského středního
Ruská podstatná jména jsou podobně jako v češtině rodu: mužského ženského středního Pozn. existují však rozdíly v rodě českých a ruských podstatných jmen.

4 Mužský rod K mužskému rodu patří podstatná jména, která jsou zakončena: na tvrdou souhlásku např. самолет телевизор компьютер и мальчик хлеб телефон nа měkkou souhlásku např. портфель автомобиль трамвай дождь писатель na -а, -я např папа дядя podstatná jména, která končí na - ж,- ш, -ч, -щ a nemají v 1.p.j.č. na konci -ь např. нож карандаш врач ключ мяч

5 Ženský rod K ženskému rodu patří podstatná jména zakončena na:
- -а, -я např. школа кошка гитара Катя семья тётя Оля podstatná jména, která končí na -ж, -ш, -ч, -щ а mají v 1.p.j.č. na konci -ь např. молодёжь дочь ночь мышь вещь

6 Střední rod K střednímu rodu patří podstatná jména zakončena na:
- -о, -е, -мя např. мороженое окно письмо яйцо солнце платье

7 Rozdíly v rodě českých a ruských podstatných jmen
Podstatná jména, jejichž rod v ruštině je jiný než v češtině. K mužskému rodu patří: шоколад трамвай университет кофе dále také: метод, факультет, гараж, гусь, уровень, гимн, контроль, адрес. K ženskému rodu patří: Petruševskaja Nadpis дата подпись надпись dále také: запись, ступень, цель, проблема, программа, гимназия.

8 Cvičení Odpovědi pište do sešitu. Určete rod podstatných jmen:
письмо, брат, девочка, мальчик, факультет, какао, дверь, класс, книга, окно, тетрадь, школа, молоко, мясо, дата, суп, морковь, шоколад, марка, кухня, море, адрес, врач, здание, зима, друг, фамилия, вечер, мост, номер, автобус, гусь, метод, университет, река, молодёжь, ночь, город, улица, газета, автомобиль Najdeš, co nepatří do řady? A) билет, компьютер, дата, магазин, кролик, чай Б) девочка, корова, тетрадь, факультет, юбка, зима В) письмо, окно, метро, кино, море, подпись

9 Číslo podstatných jmen
Většina ruských podstatných jmen má jednotné i množné číslo. О koncovce v množném čísle rozhoduje měkkost nebo tvrdost zakončení. jednotné číslo množné číslo Mužský rod зеленый огурец зеленые огурцы учитель учителя карандаш карандаши портфель портфели Ženský rod новая школа новые школы книга книги неделя недели груша груши Střední rod известное имя известные имена письмо письма платье платья здание здания Pozn. po г, к, х, ш, ч, щ se píše vždy -и. Po ц se v koncovkách píše -ы.

10 Podstatná jména pouze jednotného a množného čísla
Podstatná jména, která mají pouze tvar jednotného čísla: морковь одежда мебель молоко посуда вода dále také: мёд, дружба, здоровье, любовь, воздух, мука, молодежь сахар, скот … Podstatná jména, která mají pouze tvar množného čísla: фрукты ножницы духи dále také: ворота, сутки, каникулы, сани, сливки…

11 Cvičení Odpovědi pište do sešitu.
Utvořte od podstatných jmen množné číslo a změňte i formu přídavného jména: новая школа, большой ключ, короткий танец, молодой мальчик, мой номер, хорошая библиотека, черный карандаш, интересная книга, известное имя, старый автомобиль, твое письмо, новая улица

12 Skloňování podstatných jmen
Podstatná jména v ruštině se skloňují stejně jako v češtině. Ke vzorům je zařazujeme podle zakončení v 1. pádě čísla jednotného. Podle zakončení se podstatná jména dělí na tvrdá a měkká. Pro tvrdá podstatná jména jsou vzory: магазин, школа, место Pro měkká podstatná jména pak vzory: портфель, неделя, тетрадь, фотография, здание

13 Mužský rod – jednotné číslo
pád  tvrdý vzor měkký vzor zakončení na -а/-я 1.p магазин портфель папа дядя 2.p магазина портфеля папы дяди 3p. магазину портфелю папе дяде 4.p папу дядю (ученика) (медведя) 6.p о магазине о портфеле о папе о дяде 7.p магазином портфелем папой дядей

14 Mužský rod – množné číslo
pád  tvrdý vzor měkký vzor zakončení na -а/-я 1.p. магазины портфели папы дяди 2.p. магазинов портфелей пап дядей 3.p. магазинам портфелям папам дядям 4.p. (учеников) (медведей) 6.p. о магазинах о портфелях о папах о дядях 7.p. магазинами портфелями папами дядями

15 Poznámky Podle vzoru магазин, ученик se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončena v 1.p. na tvrdou souhlásku a také na –ч, -щ např. театр, завод, билет. Podle vzoru портфель, se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončena v 1.p. na měkkou souhlásku (na měkký znak) např. писатель, день, словарь. Životná podstatná jména se liší od neživotných pouze ve 4.pádě, o němž platí, že se rovná 2. pádu. Podstatná jména na -ж, -ш, -ч, щ mají v 7. pádě jednotného čísla pod přízvukem koncovku -ом (ножом, карандашом, врачом). Je-li přízvuk na kmeni, mají koncovku -ем (мужем, товарищем). Podstatná jména na –ц mají v 7. pádě jednotného čísla pod přízvukem koncovku ом (отцом, огурцом) a koncovku -ем, je-li přízvuk na kmeni (немцем). Ve 2. pádě množného čísla je pod přízvukem koncovka -ов (отцов, огурцов) je-li přízvuk na kmeni, koncovka -ев (немцев). V 1. pádě množného čísla má řada podstatných jmen přízvučnou koncovku -а/-я: дом -дома, берег - берега, город – города, лес – леса, поезд – поезда, адрес – адреса, номер – номера. Podstatné jméno человек má množné číslo люди, людей, людям, людей, о людях, людьми.

16 Cvičení Odpovědi pište do sešitu. Doplňte:
Около завод…. растут деревья. Мы пошли туда с учител…. .К город… можно доехать на поезд….. Они сидели в пятом ряд….. Касса находиться в театр ….В августе к нам приедут гост…., турист….. и студент….. Когда ты говорил с пап…?.Сегодня у моего брат…. день рождения. Павел часто пишет друг…. В России очень красивые город….Сегодня я говорила с врач…..В горы я поеду с отц…..В Москву приехали студент…. из Чехии. Она записалась на курс…. английского языка. Павел любит смотреть телевизор….Ты знаешь продавц… в магазине „Книги“?

17 Ženský rod – jednotné číslo
pád  tvrdý vzor měkký vzor 1.p. школа неделя фотография 2.p. школы недели фотографии 3.p. школе неделе 4.p. школу неделю фотографию (девушку) (няню) 6.p о школе о неделе о фотографии 7.p. школой неделей фотографией

18 Ženský rod – množné číslo
 pád tvrdý vzor měkký vzor 1.p. школы недели фотографии 2.p. школ недель фотографий 3.p. школам неделям фотографиям 4.p. (девушек) (нянь) 6.p о школах о неделях о фотографиях 7.p. школами неделями фотографиями

19 Poznámky Podle vzoru школа se skloňují podstatná jména ženského rodu, která končí v 1.pádě čísla jednotného na -a např. комната, квартира, книга a podstatná jména mužského rodu na -a např. дедушка, папа, мужчина. Podle vzoru неделя se skloňují podstatná jména ženského rodu v 1.pádě čísla jednotného zakončena na -я, např. деревня, кухня, Катя a podstatná jména mužského rodu zakončena na -я např. дядя, Петя, Коля. Pozor: 2.p.mn.č. дядей, тётей, юношей!! Podle vzoru фотография se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončena v 1.pádě jednotného čísla na -ия např. гимназия, история, Англия, Чехия, биология. Podstatná jména na –жа, -ша, -ча, -ща a –ца mají v 7.pádě jednotného čísla pod přízvukem koncovku -ой: душой, овцой….je-li přízvuk na kmeni, mají koncovku -ей: юношей, улицей, птицей…

20 Vzor тетрадь pád jednotné číslo množné číslo 1.p. тетрадь тетради 2.p.
тетрадей 3.p. тетрадям 4.p. 6.p. о тетради о тетрадях 7.p. тетрадью тетрадями Podle vzoru тетрадь se skloňují podstatná jména ženského rodu zakončená v 1.pádě jed. čísla na měkkou souhlásku (лошадь, кость, жизнь) a na –жь (молодёжь) а na -шь (мышь).V 1. a 7. pádě jednotného čísla je po příslušné souhlásce vždy měkký znak: часть-частью, мышь-мышью.

21 Podstatná jména - мать, дочь
Podstatná jména мать а дочь mají v ruštině zvláštní skloňování: pád jednotné číslo množné číslo 1.p. мать дочь матери дочери 2.p. матерей дочерей 3.p. матерям дочерям 4.p. 6.p. о матери о матерях дочерях 7.p. матерью дочерью матерями дочерьми

22 Cvičení Odpovědi pište do sešitu. Doplňte:
Я встретилась с мам….. Я пойду к бабушк…. Я говорила с учительн….Сегодня я не была в школ…. В нашей деревн….. живет и моя бабушк….Вечер мы пойдем на дискотек…..Мама мне купила новую книг….Завтра я должна идти на почт….. за письм…..Какая у тебя фотограф…. Какую музык… ты любишь? Ты знаешь все улиц…в городе? Вечером мы с подрг…. пойдем в кино. Ты знаешь, что мам… в больниц…? Я туда пойду с Кат….

23 Střední rod – jednotné číslo
 pád tvrdý vzor měkký vzor 1.p место здание 2.p места здания 3p. месту зданию 4.p 6.p о месте о здании 7.p местом зданием

24 Střední rod – množné číslo
 pád tvrdý vzor měkký vzor 1.p места здания 2.p мест зданий 3p. местам зданиям 4.p 6.p о местах о зданиях 7.p местами зданиями

25 Poznámky Podle vzoru место se skloňují podstatná jména rodu středního zakončena v 1. pádě jednotného čísla na -o, např. письмо, слово, окно. Podle vzoru здание se skloňují podstatná jména rodu středního zakončena v 1.pádě jednotného čísla na -е, např. пение, чтение, рисование.

26 Nesklonná podstatná jména
КИНО КАКАО МЕТРО РАДИО ТАКСИ ВИДЕО ПАЛЬТО

27 Cvičení Odpovědi pište do sešitu. Doplňte:
Как можно попасть к здан ………. музея? Вместе с этим письм…. она получила еще подарок. Я люблю эти мест…. Я иду к окн….. Я куплю три молок…. После урока обществоведени…. Мы поехали на метр…. к здан…. Национального музея. Я не мог сказать ни одного слов…. Этот концерт я слышал по ради…. Najděte výraz, který do skupiny nepatří: радио, письмо, кино, метро, какао

28 Životná a neživotná podstatná jména
životná podstatná jména označují živé bytosti např.: отец, девочка, кот, собака, бабушка. životná podstatná jména v množném číslе: 4.pád =  2.pád !!! např.я встретил учеников, студентов, писателей, девочек. neživotná podstatná jména označují neživé předměty např.: книга, письмо, окно, школа, тетрадь, кровать, телевизор, магазин. neživotná podstatná jména v množném čísle: 4.pád =  1.pád !!! např. Я прочитаю эти книги. Я знаю все магазины.

29 Cvičení Odpovědi pište do sešitu. Doplňte:
Мы знаем преподавател_______ гимназии. Мальчики читают роман ____ Чапека. Родители пригласили учител______ нашей школы. Вы встретили ученик______ из Чехии? Спроси преподовател_______ . Ты знаешь продавц_______ в магазине? Podtržené výrazy převeďte do množného čísla: Мы хорошо знаем интересную книгу о Праге. известного актера. новый универмаг . новую ученицу. молодого преподавателя.

30 Podstatná jména po číslovkách 2,3,4.
Po číslovkách 2,3,4 má podstatné jméno tvar 2. p. čísla jednotného: два брата четыре яблока три поезда три бутылки две книги две палатки Doplňte: У Виктора одна бабушка, а у Павла 2___________. У меня один карандаш, а у брата 2___________. У Павла одна ручка, а у Николая 4__________. У Кати только одна подруга, а у Антона 3________.

31 Interferenční podstatná jména
V ruštině existují podstatná jména, která zní v češtině stejně, ale v ruštině mají jiný význam. Těmto slovům se říká interferenční. Patří k nim např. позор – ostuda pozor - осторожно горький – hořký horký - горячий красный – červený krásný - красивый доска - tabule gramofonová deska - пластинка

32 Správná řešení Snímek č. 8
mužský rod – брат, мальчик, факультет, класс, мясо, суп, шоколад, адрес, врач, друг, вечер, мост, номер, автобус, гусь, метод, университет, город, автомобиль ženský rod – девочка, дверь, книга, тетрадь, школа, дата, морковь, марка, кухня, зима, фамилия, река, молодёжь, ночь, улица, газета střední rod – письмо, какао, окно, молоко, море, здание A) билет, компьютер, дата, магазин, кролик, чай Б) девочка, корова, тетрадь, факультет, юбка, зима В) письмо, окно, метро, кино, море, подпись Snímek č. 11 новые школы, большие ключи, короткие танцы, молодые мальчики, мои номера, хорошие библиотеки, черные карандаши, интересные книги, известные имена, старые автомобили, твои письма, новые улицы

33 Snímek č. 13 Мы знаем преподавателей гимназии. Мальчики читают романы Чапека. Родители пригласили учительницу нашей школы. Вы встретили учеников из Чехии? Спроси преподавателя. Ты знаешь продавцов в магазине? Мы хорошо знаем интересные книги о Праге. известных актеров новые универмаги новых учениц молодых преподавателей

34 Snímek č. 18 Около завода растут деревья. Мы пошли туда с учителем. К городу можно доехать на поезде. Они сидели в пятом ряду. Касса находиться в театре. В августе к нам приедут гости, туристы и студенты. Когда ты говорил с папой? Сегодня у моего брата день рождения. Павел часто пишет другу. В России очень красивые города. Сегодня я говорила с врачом. В горы я поеду с отцом. В Москву приехали студенты из Чехии. Она записалась на курсы английского языка. Павел любит смотреть телевизор. Ты знаешь продавцов в магазине „Книги“? Snímek č. 24 Я встретилась с мамой. Я пойду к бабушке. Я говорила с учительницей. Сегодня я не была в школе. В нашей деревне живет и моя бабушка. Вечер мы пойдем на дискотеку. Мама мне купила новую книгу. Завтра я должна идти на почту за письмами. Какая у тебя фотография? Какую музыку ты любишь? Ты знаешь все улицы в городе? Вечером мы с подругой пойдем в кино. Ты знаешь, что мама в больнице? Я туда пойду с Катей.

35 Snímek č.29 Как можно попасть к зданию музея? Вместе с этим письмом она получила еще подарок. Я люблю эти места. Я иду к окну. Я куплю три молока. После урока обществоведения. Мы поехали на метро к зданию Национального музея. Я не мог сказать ни одного слова. Этот концерт я слышал по радио. радио, письмо, кино, метро, какао Snímek č. 30 У Виктора одна бабушка, а у Павла 2 бабушки. У меня один карандаш, а у брата 2 карандаша. У Павла одна ручка, а у Николая 4 ручки. У Кати только одна подруга, а у Антона 3 подруги.

36 Opakování podstatných jmen
TEST Opakování podstatných jmen

37 1.Určete rod podstatných jmen.
страна, чай, дом, шляпа, скидка, словарь, подарок, сахар, завтрак, письмо, брат, девочка, мальчик, факультет, какао, дверь, класс, книга, окно, тетрадь, , молоко, мясо, дата, суп, морковь, шоколад, марка, кухня, море, адрес, врач, зима, друг, фамилия, вечер, мост, номер, автобус, гусь, метод, университет, река, молодёжь, ночь, город, улица, газета, автомобиль

38 2. Jaké pravidlo platí pro životná podstatná jména?
А, 4.p. se shoduje s 2.p. Б, 4.p. se shoduje s 1.p. В, 4p. se shoduje s 3p. 3. Jaké pravidlo platí pro neživotná podstatná jména? А, 4.p. se shoduje s 2.p. Б, 4.p. se shoduje s 1.p. В, 4p. se shoduje s 6.p.

39 4. V jakém pádu stojí podstatné jméno po číslovkách 2,3,4?
А, 2.p. mn.č. Б, 2.p. j.č. В, 4.p. mn.č. Г, 4.p. j.č.

40 5. Zařaďte podstatná jména ke vzorům.
Письмо Пение Театр Писатель Шоколад Обед Гитара

41 6. Dopište měkký znak, tam kde chybí.
молодож…, портфел…, нож…, автомобил…, доч…, карандаш …,ноч…, врач…,помощ…, луч…, тетрад…, мыш…, муж…., двер…, мяч…., реч…, ключ…, мат….

42 7. Vyplňte cvičení У меня два брат… . Вижу три мальчик ….
В нашем городе строят два новые магазин…. Я купила пять книг…. Павел хотел купить четыре шоколад…. Я получила шесть письмо….

43 8. Co k čemu patří? А, Павел пригласил маму на экскурс… по город…..
А, -ии -е Б, -ии -у В, -ию -е Г, -ию -у Б, Мы встретимся на улиц…Целетна или на Староместской площад…? А, -е -е Б, -ы -и В, -е -и Г, -ы -е

44 Г, Мы хорошо знаем молодого преподовател…. нашей школ…..
В, Если вы не получили в аеропорт… свой чемодан, вы можете обратиться к дежурн….. А, -е -ему Б, -у -ому Г, -е -ому Д, -у -ему Г, Мы хорошо знаем молодого преподовател…. нашей школ….. А, -ль -ой Б, -е -ы Г, -я -ах Д, -я -ы

45 9. Podstatná jména dejte do správného tvaru ( 2.р.):
1. Я вижу машину ( отец ). 2. Вы не знаете, это ли книга (преподавательница )? З. В два часа (день) мы пойдём на кофе. 4. Я не вижу никакого (письмо). 5. У него нет (кровать). 6. У всех (иностранцы) нет много денег. 7. У моей (сестра) новая машина. 8. Дверь (общежитие) закрыта.

46 10. Podstatná jména dejte do správného tvaru ( 4.р.):
1. Никто не любит этого (человек). 2. Я люблю эту (книга). З. Мама любит (отец). 4. Я не вижу ваше (письмо). 5. Они не знают моего (брат). 6. Ваня всегда знает всех (иностранцы).

47 11. Podstatná jména dejte do správného tvaru ( З.р.):
1. Маша дала карандаш (студент). 2. (Студенты) нельзя курить на уроках. З. Благодаря этому (окно),здесь не душно. 4. (Анна) не нравится этот жанр фильмов. 5. Говори что-нибудь (бабушка). 6. У меня много подруг. Я дам всем (подруги) цветы.

48 12. Podstatná jména dejte do správného tvaru ( 6.р.):
1. В этой (книга) пишут о России. 2. Мама моего друга работает в (лаборатория) . З. В дорогих (магазины) всё есть. 4. Ольга сейчас на (почта) . 5. Петя работает в (библиотека) . 6. В крупных русских (города) много туристов

49 13. Přeložte: Čitelný podpis Divoká husa Hořká čokoláda
Stará univerzita Nová tramvaj Černá káva Naše gymnázium

50 14. doplňte В нашем городе много ресторан…, магазин…, 3 банк…, 2 болниц… 4 школ… и 5 гостиниц…. Я часто гуляю по улиц…. В Праге много магазин… с сувенир…. С немц… я говорю по-немецки. Я переписываюсь со словак… и с русск… . Катя подарила книг… мальчук… из Франц…. Ребята пошли в кин… с родител…. Саша пришла с словар…. Я занимаюсь музык…, а Петр занимается спорт… Все хотели привезти домой красивые ложк… и стакан…. Я люблю мам…, пап…, тёт… и дяд…. В нашем город… построили новую больниц…, школа… и библиотек….

51 15.Přečtěte si následující text
В Санкт-Петербурге во время летних каникул всегда много туристов. Это немцы, французы, чехи, словаки и другие. Иностранные гости, туристы и студенты хотят видеть белые ночи. Им нравятся старинные памятники архитектуры, соборы, музеи и театры, кроме того и современные гостиницы а рестораны, новые районы города, проспекты и улицы. Жители Петербурга любят говорить с гостями а туристами о своём городе.

52 Otázky k textu Odpovědi pište do sešitu.
1. Najděte v textu podstatná jména 2. Určete rod těchto podstatných jmen 3. Najděte v textu podstatná jména, která mají tvar pouze množného čísla 4. Od podstatných jmen немцы, французы, чехи, словаки utvořte 7.pád jednotného čísla 5. Od slova ночи utvořte 1.pád jednotného čísla 6. Od slov соборы, музеи, театры utvořte 6. pád jednotného čísla 7. Od slovního spojení иностранные гости, туристы и студенты utvořte 4.pád množného čísla 8. Od slov гостиницы а рестораны utvořte 7.pád jednotného čísla

53 Správná řešení

54 Správné řešení ze snímku č. 40 1.Určete rod podstatných jmen.
страна, чай, дом, шляпа, скидка, словарь, подарок, сахар, завтрак, письмо, брат, девочка, мальчик, факультет, какао, дверь, класс, книга, окно, тетрадь, молоко, мясо, дата, суп, морковь, шоколад, марка, кухня, море, адрес, врач, зима, друг, фамилия, вечер, мост, номер, автобус, гусь, метод, университет, река, молодёжь, ночь, город, улица, газета, автомобиль Mužský ženský střední

55 Správné řešení ze snímku č. 41 2
Správné řešení ze snímku č Jaké pravidlo platí pro životná podstatná jména? А, 4.p. se shoduje s 2.p. Б, 4.p. se shoduje s 1.p. В, 4p. se shoduje s 3p. 3.Jaké pravidlo platí pro neživotná podstatná jména? А, 4.p. se shoduje s 2.p. Б, 4.p. se shoduje s 1.p. В, 4p. se shoduje s 3p.

56 Správné řešení ze snímku č. 42 4
Správné řešení ze snímku č V jakém pádu stojí podstatné jméno po číslovkách 2,3,4? А, 2.p. mn.č. Б, 2.p. j.č. В, 4.p. mn.č. Г, 4.p. j.č.

57 Správné řešení ze snímku. 43 5. Zařaďte podstatná jména ke vzorům.
Письмо - место Пение - здание Театр - магазин Писатель - автомобиль Шоколад - магазин Обед - магазин Гитара - школа

58 Správné řešení ze snímku č. 44 11. Dopište měkký znak, tam kde chybí.
молодежь, портфель, нож, автомобиль, дочь, карандаш, ночь, врач, помощь , луч, тетрадь, мышь, муж, дверь, мяч, речь, ключ, мать

59 Správné řešení ze snímku č. 45
У меня два братa. Вижу три мальчикa. В нашем городе строят два новые магазинa. Я купила пять книг. Павел хотел купить четыре шоколадa. Я получила шесть писем.

60 Správné řešení ze snímku č. 46 8.Что к чему относится?
А, Павел пригласил маму на экскурс… по город… А, -ии -е Б, -ии -у В, -ию -е Г, -ию -у Б, Мы встретимся на улиц… Целетна или на Староместской площад…? А, -е -е Б, -ы -и В, -е -и Г, -ы -е

61 Správné řešení ze snímku č. 47
В, Если вы не получили в аеропорт… свой чемодан, вы можете обратиться к дежурн….. А, -е -ему Б, -у -ому Г, -е -ому Д, -у -ему Г, Мы хорошо знаем молодого преподовател…. нашей школ….. А, -ль -ой Б, -е -ы Г, -я - ах Д, -я -ы

62 Správné řešení ze snímku č
Správné řešení ze snímku č. 48 Podstatná jména dejte do správného tvaru (2.р.): 1. Я вижу машину отца . 2. Вы не знаете, это ли книга преподавательницы ? З. В два часа дня мы пойдём на кофе. 4. Я не вижу никакого письма . 5. У него нет кровати . 6. У всех иностранцев нет много денег. 7. У моей сестры новая машина. 8. Дверь общежития закрыта.

63 Správné řešení ze snímku č
Správné řešení ze snímku č. 49 Podstatná jména dejte do správného tvaru (4.р.): 1. Никто не любит этого человека . 2. Я люблю эту книгу . З. Мама любит отца . 4. Я не вижу ваше письмо . 5. Они не знают моего брата . 6. Ваня всегда знает всех иностранцев.

64 Správné řešení ze snímku č
Správné řešení ze snímku č. 50 Podstatná jména dejte do správného tvaru (З.р.): 1. Маша дала карандаш студенту . 2. Студентам нельзя курить на уроках. З. Благодаря этому окну ,здесь не душно. 4. Анне не нравится этот жанр фильмов. 5. Говори что-нибудь бабушке . 6. У меня много подруг. Я дам всем подругам цветы.

65 Správné řešení ze snímku č
Správné řešení ze snímku č. 51 Podstatná jména dejte do správného tvaru (6.р.): 1. В этой книге пишут о России. 2. Мама моего друга работает в лаборатории . З. В дорогих магазинах всё есть. 4. Ольга сейчас на почте . 5. Петя работает в библиотеке . 6. В крупных русских городах много туристов.

66 Správné řešení ze snímku č. 52 10. Přeložte:
Čitelný podpis - разборчивая подпись Divoká husa - дикий гусь Hořká čokoláda - горький шоколад Stará univerzita - старый университет Nová tramvaj - новый трамвай Černá káva - черный кофе Naše gymnázium - наша гимназия

67 Správné řešení ze snímku č. 53 14. doplňte
В нашем городе много ресторанов, магазинов, 3 банки, 2 больницы, 4 школы и 5 гостиниц. Я часто гуляю по улицам. В Праге много магазинов с сувенирами. С немцем я говорю по-немецки. Я переписываюсь со словаком и с русским. Катя подарила книги мальчику из Франции. Ребята пошли в кино с родителями. Саша пришла с словарем. Я занимаюсь музыкой, а Петр занимается спортом. Все хотели привезти домой красивые ложки и стаканы. Я люблю маму, папу, тетю, дядю. В нашем городе построили новую больницу, школу и библиотеку.

68 Správné řešení ze snímku č. 54
Санкт-Петербург, каникулы, туристы, немцы, французы, чехи, словаки, гости, туристы, студенты, ночь, памятники, соборы, музеи, театры, гостиницы, рестораны, районы, города, проспекты, улицы. Жители, Петербург, гости, туристы, город 2. Mužský rod - Санкт-Петербург, немцы, туристы, немцы, французы, чехи, словаки, гости, туристы, студенты, памятники, соборы, музеи, театры, рестораны, районы, проспекты, жители, Петербург, город Ženský rod – улицы, ночь, гостиницы 3. каникулы 4. с немцем, французом, чехом, словаком 5. ночь 6. о соборе, о музее, о театре 7. иностранных гостей, туристов, студентов 8. с гостиницами, ресторанами


Stáhnout ppt "(Имена существительные)"

Podobné prezentace


Reklamy Google