Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová INDIE ČÍNA a. INDIE   neolitická revoluce proběhla kolem 4.tis.př.Kr.   první lidé se usedali kolem Indu a jeho přítoků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová INDIE ČÍNA a. INDIE   neolitická revoluce proběhla kolem 4.tis.př.Kr.   první lidé se usedali kolem Indu a jeho přítoků."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová INDIE ČÍNA a

2 INDIE   neolitická revoluce proběhla kolem 4.tis.př.Kr.   první lidé se usedali kolem Indu a jeho přítoků  oblast PAŇDŽÁB („Pětiříčí“)   lidé byli ve styku s civilizacemi Předního východu   ve 3.tis.př.Kr. vytvořili nejstarší městské civilizace  Harappská kultura (město Harappa)   používali kamenné, měděné a bronzové nástroje, znali i hrnčířský kruh, vyráběli drahé šperky a hliněné sošky

3

4   města byla stavěna podle plánu – systém pravidelných ulic, domy byly z pálených cihel, byl používán i důmyslný systém kanalizace, stavěny tvrze a sýpky. Uprostřed města stála citadela, která byla sídlem vládce a plnila i funkci správního střediska   tvůrci města však dodnes nejsou známi   psali obrázkovým písmem na hliněné destičky  dodnes nerozluštěno   v 18.st. př.Kr. došlo k úpadku harappské kultury   v roce 1600 př.Kr. k jejímu úplnému vymizení  příčiny nejsou známy, pravděpodobně šlo o přírodní katastrofu

5

6   kolem roku 1500 př.Kr. vpadly do Indie z Evropy indoevropské kmeny  Árjové = Árijové (vznešení) a usadili se u řeky GANGY   vytvořili nejstarší literární památky  védy, písně a modlitby   živili se zemědělstvím   společenská diferenciace podle uchované „čistoty“ na 4 kasty:   BRAHMÁNI (kněží)   KŠÁTRIJOVÉ (vládci a vojáci)   VAJŠIJOVÉ (svobodné obyvatelstvo)   ŠÚDROVÉ (otroci, podrobené obyvatelstvo)

7   právě Šúdrové byli ti „nejšpinavější“, nepřicházelo v úvahu, aby si například sedli, vedle člena vyšší kasty, byli jen o stupeň výš než zvířata   Árijské zákony také zakazovaly smíšená manželství   mimo tyto čtyři kasty vznikla i zvláštní vrstva  nedotknutelní   nedotknutelní se řadí až na úplný konec sociálního žebříčku, její příslušníci zastávali nejpodřadnější práce, jako je např. čištění stok, porodní asistence, vydělávání kůží a další práce, které příslušníci kast nesměli vykonávat

8   Indové původně uctívali přírodní síly   poté vzniklo náboženství BRAHMÁNISMUS  šířili ho kněží = Brahmáni   učili o posmrtném životě a o převtělování duší  podle zásluh se převtělí do nižší nebo do vyšší kasty, nebo do zvířete   v čele království stojí RÁDŽA

9   na přelomu 6. a 5.st.př.Kr. vzniká v Indii BUDDHISMUS   jeho zakladatel  princ Siddhárta Gautama neboli BUDDHA (osvícený) hlásal čtyři pravdy:   veškerý život je utrpení   příčina utrpění spočívá v lidské touze   zbavit se utrpení znamená překonat touhu   k vysvobození z utrpění vede osmeronásobná cesta, která vede k blaženosti  lidská duše se už dále nepřevtěluje, ale rozplyne se v nirváně

10

11

12   ve 3.st.př.Kr. dosáhl největšího územního rozsahu Indie AŠÓKA   Ašóka byl zpočátku velmi krutý   vedl mnoho válečných výprav  zemřelo mnoho set tisíc lidí. Když jednou uviděl pole poseté mrtvolami vojáků, dolehla na něj tíže svědomí. Přestal válčit a přijal za své náboženství Buddhismus   za jeho další vlády následoval rozvoj a rozšíření Buddhismu   budovali zavlažovací systémy a rozvíjeli řemesla   udržovali obchodní styky s Egyptem a Sýrií

13

14   ve 2. a 3. st.př.Kr. za vlády GUPTOVCŮ vrcholí rozvoj výroby, obchodu a vědy

15  rozšířil se HINDUISMUS (bohové Višnu, Šiva, Brahma)

16   kněží rozvíjeli JÓGU   u dvora působili skvělí výtvarníci, architekti a vědci  zlatý věk indické kultury

17   třetím nejrozšířenějším náboženstvím se stal DŽINISMUS   zakladatelem byl Vardhamána Mahávíra  zvaný DŽINA   podstatou je opět vysvobození duše z koloběhu znovuzrození  lze to pouze mnišským životem bez majetku   džinisté jsou přísní vegetariáni

18 ČÍNA   neolitická revoluce proběhla ve 3. tis. př. Kr.   nejstarší civilizace sídlily u břehů řek: Chuang – che (Žlutá řeka) a Jang – c’ – ťiang   v 18.st.př.Kr. začíná vláda dynastie Šang   prameny se o této dynastii zmiňují také jako o dynastii Jin  označuje se dnes Šang-Jin

19

20   hlavní činností obyvatel bylo zemědělství  proso, pšenice a pěstování bource morušového   používali tažná zvířata   z archeologických nálezů na kostech víme, že používali obrázkové písmo   na konci 11.st.př.Kr. byla dynastie Šang-Jin svržena dynastií ČOU   král byl chápán jako prostředník mezi lidmi a bohem  SYN NEBES

21

22   dynastie Čou sjednotila severní Čínu   území bylo rozděleno na feudální léna  panovník je propůjčoval šlechticům   museli odvádět z pozemků daně a povinnost účastnit se společné obrany země   na Čínském území se nevyskytovala větší města   správní střediska měla čtvercový půdorys, byla obehnána hradbami a uprostřed města stál gong, pomocí něhož byl oznamován čas. I tady většinou nežilo více než dvacet tisíc obyvatel.

23

24  dynastie Čchin politicky sjednotila celou Čínu  měla silnou jednotnou armádu  neomezený vládce Jing Čeng se nechal titulovat jako „první císař Čchinů“  měl výborné vladařské schopnosti  spojil severní a jižní Čínu  reforma ve státní správě (šlechta byla nahrazena úředníky bez požadavků urozenosti nebo peněz)  sjednocení měr a vah, jednotná měna, budovány komunikace

25

26

27   mezi roky 215 až 210 př.Kr. byla zahájena stavba VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI   pracovalo na ní přes 2 mil. lidí   ochrana před nájezdy kočovných kmenů ze severu   délka zdi je téměř 6 tis. km (více než šířka celé Evropy)  dnes až 8,8 tis. km   výška zdi se pohybuje od 6m do 10m   šířka zdi byla stanovena tak, aby na ní mohlo jet souběžně 5 až 6 jezdců   uvnitř zdi jsou spojovací chodby a skladovací prostory pro zbraně a zásoby posádky

28

29

30   za vlády dynastie Chan (206 př.Kr.–3.st.po Kr.)   dochází ke konfliktům úřední státní správy a aristokracie  chce obnovit svá práva   vítězí nad Huny a obsazují další území   došlo k otevření cesty do Evropy  „hedvábná cesta“.   v 1. a 2.st. po Kr. se z Indie šíří buddhismus   šířili ho kněží  bonzové   rozvoj hospodářství, kultury a vědy  vynález papíru a inkoustu

31

32   po prvnímu vpádu severních kočovných kmenů dochází k rozdrobení země na mnoho státních útvarů pod vládou cizích kmenů   teprve ve 4. st. došlo k novém sjednocení pod vládou dynastie Tin   vynálezy: papír, sklo, porcelán, hedvábí, kompas, zdymadlo, střelný prach,…

33   v Číně vznikly tři filozofické směry:   KONFUCIANISMUS  klade důraz na mravnost a konání dobra, přísnost k sobě a laskavost ke druhým   zakladatelem je Mistr Kchung = Konfucius

34

35   TAOISMUS  člověk musí hledat správnou cestu k lidské přirozenosti a přírodním zákonům   taoisté uctívají přírodní božstva, používají talismany, zaříkávání, meditaci,…   zakladatelem je Mistr Lao-ć

36   LEGISMUS  pokud člověk není omezen zákony, příkazy, tresty a odměnami, pak se snaží prosadit své zájmy na úkor druhých   legisté prosazují právo a zákon, a také rovnost mezi lidmi   čínské písmo  vzniklo z obrázkového písma a užívá se zhruba 3 tisíce znaků z asi 50 tisíc


Stáhnout ppt "STAROVĚK Mgr. Jitka Moskvová INDIE ČÍNA a. INDIE   neolitická revoluce proběhla kolem 4.tis.př.Kr.   první lidé se usedali kolem Indu a jeho přítoků."

Podobné prezentace


Reklamy Google