Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.
Praha, 7. dubna 2009 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, Česká republika Telefon: , Fax: ,

2 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Praha, 7. dubna 2009 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Cíl Seznámit studenty se základními nformacemi o Integrovaném záchranném systému České republiky a o jeho úloze při zajišťování vnitřní bezpečnosti v návaznosti na dokument Bezpečnostní strategie České republiky. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc., ředitel, MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, tel: , , fax: ,

3 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Praha, 7. dubna 2009 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Obsah 1 Úvod 2 Bezpečnost a nebezpečnost 3 Bezpečnostní strategie České republiky 4 Vnitřní bezpečnost 5 Integrovaný záchranný systém 6 Závěr Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc., ředitel, MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, tel: , , fax: ,

4 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
1 Úvod

5 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
1 Úvod Studénka, 8. srpna 2008

6

7 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost Bezpečnost: - je vyjádřením určitého stavu jistoty, že se nestane to, co by mohlo nějakým způsobem ohrozit přijatelný vývoj aktérů, stavů nebo situací; - netýká se jen problémů bezpečnosti státu, ale rovněž sociosféry, biosféry, technických a technologických systémů. sekuritologie

8 s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS)
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém 2 Bezpečnost a nebezpečnost Základ teorie a praxe bezpečnosti s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS) s – prostor (space): celý svět, kontinent, koalice, region států, stát, region uvnitř státu, obec, technický, technologický, biologický systém t – čas (time): ke stanovenému termínu, za období a to pro minulost (h - historicaly) nebo pro budoucnost (p - prognosticaly). r – stav, situace (reality): popis vybraných objektivních informací vztažených k prostoru a času. BR – bezpečnostní realita; B – bezpečnost; BP – bezpečnostní politika; BS – bezpečnostní systém; sekuritologie

9 Aplikace principu Jin-Jangu
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Aplikace principu Jin-Jangu Protikladné jevy: + / - ; samec / samice; noc / den; Vyjadřujeme jen jednu část protikladného jevu. Bezpečnost – nebezpečnost; Udržitelný rozvoj – neudržitelný rozvoj; Chráněná kritická infrastruktura – nechráněná KI; Jin / jang: starého čínského učení; vše kolem nás, celý vesmír a tedy i náš svět a my, je tvořeno dvěma dynamickými silami, které se neustále proměňují a jsou v protikladu. Lidé by měli žít v harmonii s přírodou, aby byl Jin a Jang v rovnováze. JIN - odstředivá síla JANG - dostředivá síla Čínská monáda

10 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost 1. Jedno jediné nekonečno se manifestuje v tendenci zároveň protikladné a doplňující se, v JIN a JANG, a to v jejich neustálé proměně. 2. JIN a JANG vznikají z nekonečného a věčného pojmu vesmíru, nepřetržitě. 3. JIN je síla odstředivá, JANG síla dostředivá. Společně vytvářejí energii všech fenoménů. 4. JIN přitahuje JANG a JANG přitahuje JIN. 5. JIN odpuzuje JIN a JANG odpuzuje JANG. 6. JIN a JANG, kombinovány v různých poměrech, vytvářejí jevy sobě nepodobné. Přitažlivost nebo odpudivost jevů je úměrná rozdílu sil JIN a JANG. 7. Všechny jevy jsou pomíjivé. Poměr JINU a JANGU se v nich neustále mění. JIN se přeměňuje v JANG, JANG se přeměňuje v JIN. 8. Nic není zcela JIN ani zcela JANG. Všechno je na různých stupních vyváženo oběma těmito tendencemi. 9. Neexistuje stav neutrální. Vždy převažuje buď JIN nebo JANG. 10. Velké JIN přitahuje velké JANG, malé JIN přitahuje malé JANG. 11. Extrémní JIN se mění v JANG a extrémní JANG se mění v JIN. 12. Všechny jevy jsou JANG uvnitř a JIN na povrchu. Zásady Jin a Jang

11 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost 1. Je jen jedna nekonečná objektivní realita, v níž existuje vesmír a svět, která se ve své bezpečnostní realitě projevuje tendencí současně protikladnou a doplňující se, tendencí bezpečnosti a nebezpečnosti, jejichž působení se neustále proměňuje. 2. Bezpečnost a nebezpečnost vznikají nepřetržitě z nekonečného a věčného vesmíru, z jeho nadčasové existence, která se projevuje ve fyzicko-geografické a socioekonomické sféře naší planetární reality. 3. Bezpečnost je síla odstředivá s ženským principem, nebezpečnost je síla dostředivá s mužským principem. Působí společně a vytvářejí energii všech fenoménů bezpečnostní reality. 4. Bezpečnost přitahuje nebezpečnost a nebezpečnost přitahuje bezpečnost (opačné síly se vzájemně přitahují). 5. Bezpečnost odpuzuje bezpečnost a nebezpečnost odpuzuje nebezpečnost (stejné síly se vzájemně odpuzují). Zásady bezpečnosti a nebezpečnosti

12 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
6. Bezpečnost a nebezpečnost, kombinovány v různých poměrech, vytvářejí sobě nepodobné jevy. Přitažlivost nebo odpudivost jevů je úměrná rozdílu sil bezpečnosti a nebezpečnosti. 7. Všechny jevy jsou pomíjivé. Poměr bezpečnosti a nebezpečnosti se v nich neustále mění. Bezpečnost se přeměňuje v nebezpečnost, nebezpečnost se přeměňuje v bezpečnost. 8. Nic není zcela bezpečné ani zcela nebezpečné. Všechno je na různých stupních vyváženo oběma těmito tendencemi. 9. Neexistuje stav neutrální. Vždy převažuje buď bezpečnost, nebo nebezpečnost. 10. Velká bezpečnost přitahuje velkou nebezpečnost, malá bezpečnost přitahuje malou nebezpečnost. 11. Extrémní bezpečnost se mění v nebezpečnost a extrémní nebezpečnost se mění v bezpečnost. 12. Všechny jevy jsou nebezpečné uvnitř a bezpečné na povrchu. Zásady bezpečnosti a nebezpečnosti

13 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost - bezpečnostní prostředí, - proměny vyhodnocování s časem, - bezpečnostní hrozby, - bezpečnostní rizika, - kdo a co je předmětem ohrožení, - k politikám, - role státu, - bezpečnostní systém, - k pracovištím výzkumu.

14 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost Moc soudní hledání těžiště moci Moc výkonná Moc zákonodárná Mocenský trojúhelník DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ BEZPEČNOSTI

15 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost hledání těžiště zájem výstavba ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, obranné plánování potřeba možnost Rozhodovací trojúhelník

16 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost . ZÁJEM {jednotlivce | skupiny | státu | koalice | lidstva } 1. prospěch, užitek; 2. soustředěná pozornost a účast věnovaná něčemu, někomu; 3. záliba, obliba, náklonnost; věc, záležitost, cíl, který je předmětem pozornosti, záliby, usilování; např. „mocenské zájmy“. . POTŘEBA {jednotlivce | skupiny | státu | koalice | lidstva } 1. stav ve kterém je něco žádoucí nebo nezbytné; 2. požadavek, nárok; 3. pomůcka, věc k něčemu potřebná; 4. upotřebení, užívání . MOŽNOST {jednotlivce | skupiny | státu | koalice | lidstva } 1. souhrn okolností, podmínek, za nichž se něco může dít, uskutečnit, nastat; 2. jednotlivý, uskutečnitelný, možný případ, eventualita; 3. schopnost.

17 DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ SEKURITOLOGIE
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém 2 Bezpečnost a nebezpečnost Měřitelnost bezpečnosti Mohutnost hrozby / výše ztráty na hodnotě zanedbatelná nízká střední vysoká velmi vysoká riziko zcela zanedbatelné riziko takřka zanedbatelné riziko dosti nízké riziko nízké riziko střední riziko velmi nízké riziko vysoké riziko velmi vysoké riziko střední až vysoké riziko mimořádně vysoké riziko katastrofických rozměrů Klasifikace vztahu hrozba a riziko podle ČSN ISO/IEC :1999 DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ SEKURITOLOGIE

18 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost Dynamika bezpečnosti Bezpečnostní realita (BR) - snímek v daném čase. Je součástí nepřetržitých změn (potvrzení principu „jin-jangu“) Modelování dynamiky změn - využívání scénářů (pro minulost i budoucnost). [S = (M(t1), M(t2), ..., M(ti), ..., M(tn))] 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 M(ti) = ( A(ti) ∩ R(ti) ) U E(ti) A(ti) - množina aktérů v modelu scénáře v čase ti, R(ti) - množina vztahů v modelu scénáře v čase ti, E(ti) - množina prostředí v němž probíhají vztahy mezi aktéry v čase ti, ∩, U - průnik, sjednocení množin (matematický operátor). DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ SEKURITOLOGIE

19 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost Dynamika bezpečnosti Varianty přechodu aktérů mezi dvěma modely Varianta Pojmenování varianty Komentář 1 vznik aktéra jeho nastoupení do scénáře 2 pokračování aktéra beze změn zachování role, výskytů ve scénáři, charakteru aktéra 3 pokračování aktéra s vnitřními změnami změna role z hlavní na vedlejší či naopak, vnitřní transformace, změna vnitřní struktury prvku jež je tvořen vlastními subsystémy 4 transformace aktéra slučování nebo rozdělování charakteristik ve vztahu k dalším aktérům 5 zánik aktéra v dalším scénáři nevystupuje nebo je tak nevýznamný, že není v popředí popisovaných obrazů a scén DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ SEKURITOLOGIE

20 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost Dynamika bezpečnosti Varianty přechodu vztahů mezi dvěma modely Varianta Pojmenování varianty Komentář 1 vznik nového typu vztahu nezávislého nebo aplikovaného 2 pokračování vztahu beze změn zachování charakteru a parametrů vztahu 3 pokračování vztahu s vnitřními změnami změna kvality vztahu, některých jeho vnitřních charakteristik 4 transformace vztahu vytvoření nové kvality vztahů v pozitivním nebo negativním smyslu 5 zánik vztahu v důsledku změny aktéra nebo změny systému DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ SEKURITOLOGIE

21 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
2 Bezpečnost a nebezpečnost Dynamika bezpečnosti Varianty přechodu prostředí mezi dvěma modely Varianta Pojmenování varianty Komentář 1 nové prostředí první výskyt prostředí ve scénáři 2 prostředí beze změn zachování prostředí bez významných změn 3 vnitřní změny prostředí změna vnitřních charakteristik prostředí (např. jaro - zima) 4 transformace prostředí vytvoření nového prostředí ve stejných geografických podmínkách 5 zánik prostředí scénář pokračuje v jiném prostředí DISKUZE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ SEKURITOLOGIE

22 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky Název dokumentu Schvaluje Gestor Spolupráce Aktualizace 1 Bezpečnostní strategie ČR vláda MZV MO, MV, ÚV, MF Podle potřeby 2 Vojenská strategie ČR MO MZV, MV, MF 3 Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR ÚV MZV,MO, MV 2-letý cyklus 4 Zpráva o stavu zajištění obrany ČR BRS MZV, MV, další ÚSÚ 5 Zpráva o stavu zajištění vnitřní bezpečnosti ČR MV MO, MZV, další ÚSÚ, kraje 6 Zpráva o stavu zajištění ochrany obyvatelstva ČR MO, další ÚSÚ, kraje 7 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 ÚSÚ, kraje Podle potřeby v návaznosti na BS ČR 8 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení MO, MZ, SSHR 9 Národní akční plán boje proti terorismu 10 Plán obrany státu 5- letý cyklus 11 Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy MD Podle potřeby, Annex 17 (ICAO) 12 Priority činnosti zpravodajských služeb ČR vl., BRS ÚSÚ, ZS ČR Roční upřesnění 13 Ústřední poplachový plán Integrovaného záchranného systému ÚSÚ a složky IZS DOKUMENTY BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY ČR

23 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky

24 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie je základní dokument bezpečnostní politiky. Na ní navazují dílčí strategie a koncepce: - Vojenská strategie Koncepce zahraniční politiky... Bezpečnostní strategie ČR je vládní dokument zpracovaný MZV s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR na principu nadstranickosti. Na tvorbě dokumentu se rovněž podílela bezpečnostní komunita ČR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry. Základní rámec pro formulaci a realizaci BS ČR je dán ►Ústavou ČR, ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ► Spojeneckými a dalšími mezinárodními závazky podle členství ČR v  ▬ Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO), ▬ Evropské unii (EU), ▬ Organizaci spojených národů (OSN),   ▬ Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

25 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky  I.        Úvod II.       Východiska bezpečnostní politiky ČR III.      Bezpečnostní zájmy ČR IV.      Bezpečnostní prostředí   Role států a mezinárodních organizací a postavení ČR 2. Trendy v bezpečnostním prostředí   V.      Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR   Zahraniční politika 2. Obranná politika 3. Politika v oblasti vnitřní bezpečnosti 4. Hospodářská politika a zajišťování bezpečnosti 5. Politika v oblasti veřejné informovanosti VI.    Bezpečnostní systém ČR VII.   Závěr

26 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní zájmy ČR Životní zájmy. Životním zájmem je zajištění existence ČR, její suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti; dále pak je životním zájmem obrana demokracie a právního státu a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Ochrana životních zájmů státu a jeho občanů je základní povinností vlády ČR. Strategické zájmy. Naplňování strategických zájmů slouží k ochraně životních zájmů. Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR.  Další významné zájmy. Účelem naplňování dalších významných zájmů je přispět k zajištění životních a strategických zájmů, zvyšování kvality života občanů ČR a efektivity veřejné správy.

27 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky Strategické zájmy.  bezpečnost a  stabilita – především v euroatlantickém prostoru;  zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN;  pevná transatlantická vazba v rámci NATO a budování strategického partnerství mezi NATO a EU;  komplementární rozvíjení obranných schopností NATO a EU;  rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konfliktů, stabilizace a demokratizace;  potírání mezinárodního terorismu;  snižování rizika šíření ZHN a jejich nosičů;  eliminace organizovaného zločinu a nelegální migrace;  snížení rizika napadení ČR ZHN– pomocí raket (jiných prostředků);  podpora regionální spolupráce;  zajištění ekonomické bezpečnosti ČR prostřednictvím posilování globální ek. stability, diverzifikací zdrojů strateg. surovin, výrobků, služeb, zdrojů a forem kapitálových toků a ochrany strateg. infrastruktur;  posilování konkurenceschopnosti domácího obranného průmyslu a zajištění adekvátní úrovně strategických rezerv;  podpora šíření svobody a demokracie a principů právního státu. 

28 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky Zahraniční politika ČR KONCEPCE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA  (Schváleno vládou ČR ) 1. Úvod 2. Východiska zahraniční politiky České republiky 2.1 Cíle zahraniční politiky České republiky 2.2 Česká republika a současné mezinárodní prostředí 2.3 Principy zahraniční politiky České republiky 2.4 Nástroje zahraniční politiky České republiky 3. Priority zahraniční politiky České republiky 4. Úkoly zahraniční politiky České republiky 4.1 Česká republika a Evropská unie 4.2 Zahraniční politika České republiky v oblasti bezpečnosti 4.3 Bilaterální a regionální spolupráce v euroatlantickém prostoru 4.4 Česká republika a státy Asie, Afriky, Austrálie a Latinské Ameriky 4.5 Česká republika v mezinárodních organizacích 4.6 Vnější ekonomické vztahy a zahraniční pomoc České republiky 4.7 Prezentace ČR v zahraničí, vztahy s krajany a vztahy na nevládní úrovni

29 Zpráva o zahraniční politice 2007
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém NATO – CONAMS (Course of NATO Military Staff) 3 Bezpečnostní strategie České republiky Zpráva o zahraniční politice 2007

30 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky Obranná politika ČR Obranná politika představuje jeden ze základních nástrojů prosazování bezpečnostních zájmů ČR. Jejím hlavním cílem je  zajišťování svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším ohrožením. ČR k tomu v souladu se zahraniční politikou formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití příslušných prvků bezpečnostního systému ČR.

31 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
3 Bezpečnostní strategie České republiky 3 Bezpečnostní strategie České republiky Politika v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR Hlavní cíl – formulovat a realizovat zásady směřující k ochraně demokratických základů státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR. Prostřednictvím zákonem pověřených institucí vláda nepřetržitě analyzuje situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, identifikuje hrozby, posuzuje rizika a iniciuje návrhy na jejich účinnou eliminaci a usiluje o prosazování strategií a efektivních opatření nelegislativní i legislativní povahy. Na zajištění vnitřní bezpečnosti aktivně participují všechny prvky bezpečnostního systému. Vláda klade velký důraz na profesionalitu a vysoké kvality příslušných bezpečnostních složek a orgánů činných v trestním řízení. Velmi důležitou roli sehrává odpovědnost a podpora občanů.

32 Bezpečnost České republiky
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Bezpečnost České republiky Česká republika Diplomacie Ekonomika Vnitřní bezpečnost Ozbrojené síly Reakce Vyhodnocování situace Plánování obrany a bezpečnosti Prevence Krizový management Hrozba (konflikt) Hrozba (konflikt)

33 Strategie obrany České republiky
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém Strategie obrany České republiky Česká republika Rozmístitelné síly NATINEADS Vnitřní bezp.+ HNS Reakce C4I SR – Vyhodnocování hrozeb Plánování Prevence Reforma vychází z konceptu strategie obrany České republiky-úkolu, který bude vždy prioritní pro AČR. Čím se reforma liší od předcházejících reorganizací je strategie, jak bude tento úkol naplněn. Ve stručnosti bych strategii nazval maximální možné využití členství v NATO při současném naplnění národních závazků, které z členství vyplývají. Zároveň ale ozbrojené síly a armáda ve své reformě předpokládají posun v chápání bezpečnosti na národní úrovni, což jsem naznačil před chvílí. Vojáci jsou připravení hrát svoji úlohu v systému zajištění bezpečnosti ČR, ale zároveň úlohu, která jim přísluší v demokratické společnosti pod civilním řízením Realizace opatření Hrozba (konflikt) Hrozba (konflikt)

34 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
6 237 obcí Česká republika v číslech 205 ORP 14 krajů Délka hranic:2 290,0 km; s Rakouskem ,2 km, s Německem ,2 km, s Polskem ,8 km, se Slovenskem ,8 km km2 (2 % území EU) 10 381 130 obyvatel (k )

35 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
PREZIDENT, PARLAMENT, VLÁDA OZBROJENÉ SÍLY OZBROJENÉ BEZP.SBORY ZÁCHR.SBORY, HAV.SLUŽBY AČR obrana státu PČR veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost HZS ČR připravenost, záchrana, ochrana obyvatel Státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a fyzické osoby

36 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Ústava České republiky /ústavní zákon č. 1/1993 Sb./ Právní rámec bezpečnostního systému Zákon o bezpečnosti ČR /ústavní zákon č. 110/1998 Sb./ Zákon o krizovém řízení /zákon č. 240/2000 Sb./ Zákon o zajišťování obrany /zákon č. 222/1999 Sb./ Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy /zákon č. 241/2000 Sb./ Zákon o integrovaném záchranném systému /zákon č. 239/2000 Sb./

37 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
MINISTERSTVO VNITRA ČR 4 Vnitřní bezpečnost Ministr vnitra Náměstek pro vnitřní bezpečnost Náměstek pro veř. správu, informatiku, leg.a archivnictví Náměstek pro ekonomiku a provoz Náměstek pro evropské záležitosti Policejní prezident Generální ředitel HZS ČR

38 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
EU NATO OSN PfP V4 SEI Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů Zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR požární ochrana integrovaný záchranný systém ochrana obyvatelstva krizové řízení civilní nouzové plánování Zákon o PO Zákon o IZS Zákon o KŘ Působnost HZS ČR od roku 2001 5 Integrovaný záchranný systém

39 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Požární prevence Požární prevence – tradiční působnost hasičů. Je zaměřena zejména na: činnosti k zamezení vzniku požáru, činnosti k zamezení nebo k omezení šíření požáru, činnosti k zajištění bezpečné evakuace, činnosti k zajištění bezpečného a účinného hasebního zásahu, zjišťování příčin požárů, preventivně výchovnou činnost.

40 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Ochrana obyvatelstva představuje: A) Plnění úkolů civilní obrany1), zejména: varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití obyvatelstva. B) Plnění dalších opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku obyvatelstva. 1) Podle Ženevských konvencí

41 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Krizové řízení je souhrn činností orgánů krizového řízení při krizové připravenosti a při řešení krizových situací Úrovně Koordinace krizové připravenosti Zdolávání KS STÁT VLÁDA ČR MINISTERSTVA ÚSÚ BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJ HEJTMAN KRAJSKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE ORP STAROSTA URČ.OBCE OBECNÍ ÚŘAD URČ.OBCE BEZPEČNOSTNÍ RADA URČ.OBCE KRIZOVÝ ŠTÁB URČENÉ OBCE OBEC STAROSTA OBCE OBECNÍ ÚŘAD KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE

42 CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém 5 Integrovaný záchranný systém CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ = souhrn civilních aktivit veřejné správy a určených institucí k ochraně společnosti před následky závažných mimořádných událostí a k podpoře civilně-vojenské spolupráce.

43 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
EU NATO OSN PfP V4 SEI EVROPSKÁ KOMISE / GŘ pro životní prostředí / odd CO AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ V CO MECHANISMUS SPOLEČENSTVÍ V CO MONITOROVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC) KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ (CECIS) EURO 112 – JEDNOTNÉ EVROP. ČÍSLO TÍS. VOLÁNÍ RADA EU / PROCIV, CIVCOM - spolugesce (zvládání krizí), Předsednictví ČR v Radě EU – ½ roku 2009.

44 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
EU NATO OSN PfP V4 SEI VYŠŠÍ VÝBOR PRO CIV. NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ (SCEPC) SCEPC – GESTOREM MV - GŘ HZS ČR Středisko pro koordinaci pomoci v případě katastrof (EADRCC) PLÁNOVACÍ VÝBORY SPADAJÍCÍ POD SCEPC Výbor pro civilní ochranu (CPC) - gesce MV - GŘ HZS ČR, Další výbory - dopravní (CAPC, PBIST, PBOS), zemědělský (FAPC), průmyslový (IPC), zdravotnický (JMC), pro civilní komunikaci (CCPC),

45 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup složek IZS: při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací dvěma nebo více složkami IZS. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, Operační a informační středisko GŘ HZS ČR je rovněž celostátním operačním a informačním střediskem IZS Národním střediskem pro řešení katastrof.

46 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Základní složky IZS: Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky PO zařazené do plošného pokrytí, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Ostatní složky IZS: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů.

47 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Přijímání a vyhodnocování informací o MÚ, Plnění úkolů uložených velitelem zásahu, Plnění úkolů uložených orgány koordinujícími záchranné a likvidační práce, Vyrozumívání orgánů a složek IZS, Povolávání a nasazování sil a prostředků dle poplachového plánu IZS a dle požadavků velitele zásahu, Vyžadování a organizování pomoci dle požadavků velitele zásahu, Varování obyvatelstva při nebezpečí z prodlení. Úkoly OPIS IZS

48 Působnost OPIS GŘ HZS ČR
Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém 5 Integrovaný záchranný systém Působnost OPIS GŘ HZS ČR MIC EU + ECURIE NATO EADRCC UN - OCHA UN - ECE MAAE Sousední státy + Maďarsko Mezinárodní úroveň Operační a informační středisko MV - GŘ HZS ČR Společné operační centrum MO Diplomatická služba MZV Národní úroveň Situační centrum MV Integrované operační středisko Policejního presidia PČR Styčné místo SÚJB Stálá služba ČHMÚ 14x Operační a informační středisko HZS kraje (hl.m. Prahy) Ostatní složky IZS zařazené do Ústředního poplachového plánu IZS

49 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v ČR EURO - 112 V mobilních sítích funguje od jejich vybudování, V pevných sítích funguje od roku 2003, Odbavování tísňových volání v češtině, angličtině a němčině, Linka 112 provozována současně s národními tísňovými čísly (150, 155, 158).

50 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v ČR

51 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v ČR

52 Janošec, Josef. Vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém
6 Závěr 1 Úvod 2 Bezpečnost a nebezpečnost 3 Bezpečnostní strategie České republiky 4 Vnitřní bezpečnost 5 Integrovaný záchranný systém 6 Závěr


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google