Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTLO A JEHO ŠÍŘENÍ 2. února 2013VY_32_INOVACE_170219_Svetlo_a_jeho_sireni_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTLO A JEHO ŠÍŘENÍ 2. února 2013VY_32_INOVACE_170219_Svetlo_a_jeho_sireni_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."— Transkript prezentace:

1 SVĚTLO A JEHO ŠÍŘENÍ 2. února 2013VY_32_INOVACE_170219_Svetlo_a_jeho_sireni_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 1. Šíření světla 2. Odraz a lom světla 4. Interference 3. Rozklad světla

3 Šíření světla je ovlivněno prostředím, kterým světlo prochází. Nastávají případy : průchod světla beze změny nastává u čirého prostředí (sklo, voda) absorpce světla projde jen světlo určitých vlnových délek a jiné vlnové délky jsou pohlceny (barevná skla, filtry) rozptyl světla (disperze) mění se směr šíření (matné prostředí) odraz světla světlo prostředím neprochází, odráží se (zrcadlo) Šíření světla dále Obr.1

4 Rychlost šíření světla v prostředí se šíří světlo menší rychlostí než ve vakuu Index lomu c – rychlost světla ve vakuu v – rychlost světla v prostředí Index lomu udává, kolikrát je rychlost světla v prostředí menší než rychlost světla ve vakuu (kladné číslo, > 1, nemá jednotku). Příklady indexů lomů: voda – 1,33 sklo – 1,5 – 1,9 Šíření světla dále tabulka indexů lomu

5 Od zdroje se šíří světlo v kulových vlnoplochách. Ve velké vzdálenosti od zdroje lze považovat kulové plochy za rovinné. Světelný paprsek je přímka kolmá na vlnoplochu. Optická prostředí: látky, kterými světlo prochází průhledné optické prostředí nedochází k rozptylu světla může být čiré nebo barevné skrz něj je vidět Šíření světla dále Obr.2

6 průsvitné optické prostředí světlo se šíří prostředím, ale z části se rozptyluje (mléčné sklo, voda s mlékem) toto prostředí lze prosvítit neprůhledné optické prostředí světlo se v něm silně pohlcuje, nebo na povrchu odráží Dělení prostředí z hlediska optických vlastností homogenní (stejnorodé) prostředí má v celém objemu stejné vlastnosti izotropní vlastnosti prostředí jsou nezávislé na směru šíření světla (sklo, voda) Šíření světla dále

7 anizotropní vlastnosti světla jsou závislé na změně šíření světla prostředí má v různých směrech různé optické vlastnosti (některé typy krystalů) V opticky homogenním prostředí se světlo šíří přímočaře a jednotlivé paprsky postupují nezávisle jeden na druhém. Šíření světla další kapitolazpět na obsah Obr.3

8 Na rozhraní dvou prostředí dochází k odrazu nebo lomu dopadajících paprsků. Odraz (reflexe) Zákon odrazu Odraz a lom světla dále Velikost úhlu dopadu α se rovná velikosti úhlu odrazu α´. Úhel odrazu nezávisí na frekvenci dopadajícího světla a nemění se rychlost šíření světla po dopadu (nemění se ani index lomu). Při kolmém dopadu se odráží paprsek po stejné komici zpět. Platí: α = α´ = 0

9 Rozptyl Na nerovném povrchu se světlo rozptyluje (např. na vodní hladině). Využití odrazu zrcadla periskopy Odraz a lom světla dále Obr.5 Obr.4

10 Lom světla paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí a postupuje do druhého prostředí pod jiným úhlem – „láme se“ (změní se směr paprsku) změní se také rychlost šíření principy lomu paprsků popisuje Snellův zákon, pojmenovaný podle nizozemského matematika Snellův zákon lze napsat: Poměr sinu úhlu dopadu a sinu úhlu lomu se rovná podílu rychlosti šíření světla v obou prostředích. Odraz a lom světla dále

11 Při šíření světla z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího se paprsky lámou směrem ke kolmici. α > β v 1 > v 2 Odraz a lom světla dále Obr.6

12 α < β v 1 < v 2 Úplný odraz světla paprsek se šíří z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího při tzv. mezním úhlu α m je úhel β = 90° při tomto mezním úhlu ještě nastane lom, ale při větším úhlu nastává totální odraz pro rozhraní sklo – vzduch je α m = 42° Odraz a lom světla dále Při šíření světla z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího se paprsky lámou od kolmice.

13 Odraz a lom světla Obr.7 dále

14 Využití: refraktometry – přístroje, které měří index lomu látky vlnovody, které se používají v optoelektronice a sdělovací technice (základem je skleněné vlákno, v kterém se světlo úplně odráží) světlovod diamant – zjištění pravosti Odraz a lom světla Obr.9Obr.8 Lom světla na encyklopedii fyziky další kapitolazpět na obsah

15 Rozklad světla (disperze) při dopadu bílého světla na rozhraní dochází k rozkladu světla na barevné složky disperzi objevil na skleněném hranolu Isaac Newton Rozklad světla dále Obr.10

16 Jevy spojené s odrazem, lomem nebo disperzí světla fata morgána vzniká např. v poušti v důsledku nerovnoměrného ohřevu vzduchu nad zemí na rozhraní vrstev vzduchu dochází k úplnému odrazu světla a vytváří se obraz jako v dutém zrcadle duha vzniká v atmosféře rozkladem světla na kapičkách vody Rozklad světla dále

17 barva oblohy modrá barva je dána zemskou atmosférou a vzniká rozptylem slunečního světla na molekulách vzduchu nejvíce se rozptyluje barva fialová a modrá lidské oko není na fialovou barvu příliš citlivé, a proto vidíme modrou bělavou barvu oblohy způsobuje znečištění (prach, krystalky ledu,…) Rozklad světla další kapitolazpět na obsah Optické úkazy v atmosféře – Astro.cz

18 je skládání dvou nebo více vlnění u vlnění, které mají stejnou vlnovou délku respektive frekvenci, je interference nejvýraznější mezi vlnami musí být fázový rozdíl lze ji pozorovat nejsnáze mezi koherentními vlnami (to jsou vlny, jejichž fázový rozdíl se s časem nemění) dochází k zesílení nebo zeslabení vlnění Pozn.: Obrázek ukazuje interferenci na slabé vrstvě oleje na vodě. Interference dále Obr.11

19 Interference při odrazu světla na CD Interference u vlnění vznikajících ze dvou bodů Interference dále Obr.12 Obr.13

20 Využití interference při kontrole opracování čoček, optických hranolů při výrobě protiodrazových (antireflexních) vrstev (aby nevznikaly odrazy světla např. u objektivů, dalekohledů, brýlí) v holografii – metoda záznamu trojrozměrného záznamu, tvoří se hologramy vzácných předmětů nebo se ukládají data Interference dále Obr.14

21 Interference koneczpět na obsah Obr.15 Co dokáže světlo - YouTube

22 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

23 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 HOGERVORST, Gerard. Soubor:Spiegel.jpg: Wikimedia Commons [online]. 6 October 2004 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Spiegel.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Spiegel.jpg Obr. 2 OIMEL. Soubor:Bleikristall nachtmann karaffen.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 July 2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bleikristall_nachtmann_karaffen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bleikristall_nachtmann_karaffen.jpg Obr. 3 PAJS. Soubor:Princip vzajemne nezavislosti paprsku.svg: Wikimedia Commons [online]. 20 July 2007 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Princip_vzajemne_nezavislosti_paprsku.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Princip_vzajemne_nezavislosti_paprsku.svg Obr. 4 REIS, Marcelo. File:Difracao.svg: Wikimedia Commons [online]. 27 September 2005 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Difracao.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Difracao.svg Obr. 5 SCHIRM, Christian. File:Periscope simple.svg: Wikimedia Commons [online]. 19 January 2006 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Periscope_simple.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Periscope_simple.svg Obr. 6 JX. Soubor:Snelluv zakon.svg: Wikimedia Commons [online]. 5 January 2007 [cit. 2013-02- 02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Snelluv_zakon.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Snelluv_zakon.svg

24 CITACE ZDROJŮ Obr. 7 JOSELL7. File:RefractionReflextion.svg: Wikimedia Commons [online]. 27 September 2012 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/RefractionReflextion.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/RefractionReflextion.svg Obr. 8 ALEXANDROV, Oleg. File:Snells law wavefronts.gif: Wikimedia Commons [online]. 1 January 2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Snells_law_wavefronts.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Snells_law_wavefronts.gif Obr. 9 KÜHN, Stefan. File:Sonnenrohr.svg: Wikimedia Commons [online]. 22 May 2007 [cit. 2013- 02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Sonnenrohr.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Sonnenrohr.svg Obr. 10 KALKI. File:Light dispersion conceptual waves.gif: Wikimedia Commons [online]. 6 April 2010 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Light_dispersion_conceptual_waves.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Light_dispersion_conceptual_waves.gif Obr. 11 JOHN. File:Dieselrainbow.jpg [x]: Wikimedia Commons [online]. 16 March 2007 [cit. 2013- 02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Dieselrainbow.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Dieselrainbow.jpg Obr. 12 QWERTZ987654321. File:Interferenz bei der Lichtreflexion an einer CD.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 July 2012 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Interferenz_bei_der_Lichtreflexion_an_einer_C D.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Interferenz_bei_der_Lichtreflexion_an_einer_C D.jpg

25 CITACE ZDROJŮ Obr. 13 OLEG ALEXANDROV. File:Two sources interference.gif: Wikimedia Commons [online]. 13 January 2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Two_sources_interference.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Two_sources_interference.gif Obr. 14 HEIKE LÖCHEL. File:Hologram.jpg: Wikimedia Commons [online]. 21 March 2007 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Hologram.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Hologram.jpg Obr. 15 GEORG-JOHANN LAY. File:Holo-Mouse.jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 March 2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Holo-Mouse.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Holo-Mouse.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

26 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "SVĚTLO A JEHO ŠÍŘENÍ 2. února 2013VY_32_INOVACE_170219_Svetlo_a_jeho_sireni_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google