Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-government Jakub Dvo ř ák František Č ech ř íjen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-government Jakub Dvo ř ák František Č ech ř íjen 2010."— Transkript prezentace:

1 E-government Jakub Dvo ř ák František Č ech ř íjen 2010

2 Co je e-government? Možnost komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy Cílem je usnadnit styk veřejnosti s úřady

3 Historie E-government se vyvinul z revoluce informačních technologií Informační technologie nám přináší mnoho nových přiležitostí, např.: e-mail, spojení 2 lidí nezávisle na jejich lokaci S rozvojem a zpřístupňováním IT se rozvíjí taktéž e-government

4 Ve ř ejná správa na území Č R Základy Rakousko-Uhersko: Marie Terezie a Josef II. 1781 – ob ěž ník dle kterého se m ě lo ú ř adovat RYCHLE a Ú Č ELN Ě a s co mo ž ná nejmenším po č tem lidí 230 let hledáme jak na to

5 Koncepce e-governmentu Informace od ob č an ů získávat pouze jednou Pouze jedno kontaktní místo Aktivní p ř ístup státního aparátu

6 Vývoj a současný stav v ČR 1990 – pomalé postupné zavádění 1992 – vznik základních registrů 1996 – zrušeno MH a zaveden ÚSIS 2000 – ÚSIS přejmenován ÚVIS

7 Vývoj a současný stav v ČR 2000 – první ministr IT 2002-2006 – ministerstvo informatiky Portál veřejné správy – www.portal.gov.cz 2006 – MI pod MV, zahájen projekt eGON

8 eGON Prsty: snadno dostupná kontaktní místa Oběhová soustava: zajišťuje bezpečný přenos dat Srdce: zákon o eGovermentu Hlava: základní registry veřejné správy

9 Czech POINT Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál Kontaktní místa veřejné správy 2007 – spuštěn pilotní provoz 2008 – ostrý provoz 2009 – podporuje systém ISDS

10 Czech POINT Nabídka výpisy podání konverze Dostupnost v ČR v zahraničí prostřednictvím internetu

11 KIVS Komunikační Infrastruktura Veřejné Správy Sjednocení různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě. Přínos – zefektivnění služeb a úspory

12 Zákon o eGovermentu Zákon č.300/2008 Sb. Zavádí datové schránky (doručení úředních zpráv v elektronické podobě) Přechodné období od 1.7.2009 Ostrý provoz datových schránek od 1.11.2009 Konverze dokumentů

13 Základní registry Zákon č.111/2009 Sb. Řeší klíčové databáze Předpoklad 2010 – pilotní start Předpoklad 2011 – plně funkční Červenec 2012 – ostrý provoz

14 Základní registry Registr obyvatel Registr práv a povinností Registr osob Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

15 Identifikační karta - eOP Jednoznačné určení totožnosti občana Prokazování totožnosti Identifikace občana pro přístup do základních registrů Nahrazení rodného čísla bezvýznamovým identifikátorem Nepovinně i občanům mladším 15 let

16 Jedno Inkasní Místo (JIM) Záměr i projekt schválen usnesením vlády ČR Výhody pro stát Usnadnění správy daní a poplatků Snížení nákladů na výběr Lepší provázanost Výhody pro poplatníka Menší pracnost a vykazování Menší pravděpodobnost chyby Nižší náklady na komunikaci a platby

17 Jedno Inkasní Místo (JIM) Sloučení správy daní a pojistného z následujících orgánů: Daňové správy Celní správy Sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny

18 Jedno Inkasní Místo (JIM) Rizika všeobecná: Politická Finanční Legislativní Personální Rizika individuální Střet kultur Nekvalitní datová základna

19 Datové schránky Využití přechodného období Nízká kvalita dostupných dat Odhad 600 000 datových schránek Aktivace k 1. 11. 2009 necelých 360 000 Distribuce přihlašovacích údajů Aktivace datových schránek Zkušenosti z ostrého provozu Identifikátor datové schránky

20 Datové schránky nabízené slu ž by Kvalifikovaný certifikát Bezpečný klíč Časové razítko Datový trezor SMS upozornění na datovou zprávu

21 E-Government výhody x nevýhody Rychlost a pohodlí Vysoké zaváděcí náklady Úspora nákladů na státní správu

22 Cíl e-governmentu Zvýšení výkonnosti státní správy za pomoci elektronických nástrojů Zjednodušení kontaktu veřejnosti se státem a jeho úřady Služba občanovi - efektivní, kvalitní a současně transparentní systém. Zrovnoprávnění papírové a elektronické komunikace

23 Sm ě r vývoje Celosvětový trend Rozšiřovat spektrum služeb a osvětu mezi lidmi Možnosti elektronického hlasování Účast obyvatelstva na rozhodování

24 Test 1. Jméno ministra vnitra, který se významně zasadil o rozvoj e-governmentu? 2. Jak se jmenuje maskot e-governmentu? 3. Jak se jmenuje soustava snadno dostupných kontaktních míst ? 4. Jaký lze nap ř. získat výpis na kontaktním míst ě ? 5. Jmenujte alespoň dvě výhody e-governmentu? 6. Kolik základních registrů se připravuje? 7. V jakém registru budou základní údaje o ob č anech?

25 - - Křížovka

26 - AKTIVACE TREZOR OBYVATEL SCHRÁNKA E-GOVERNMENT SPOLEHLIVÝ EGON VNITRA LANGER IDENTIFIKÁTOREM Křížovka

27


Stáhnout ppt "E-government Jakub Dvo ř ák František Č ech ř íjen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google