Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie jazyka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie jazyka."— Transkript prezentace:

1 Patologie jazyka

2 Jazyk svalový orgán (příčnĕ pruhovaná svalovina)
aponeurosis lingue = tuhá vazivová blána obalující tĕlo jazyka septum lingue = vazivové septum rozdĕlující jazyk na pravou a levou polovinu sliznice kryta vrstevnatým dlaždicovým epitelem na hřbetu a hrotu jazyka papily papillae filiformes (p. nitkovité) papillae fungiformes (p. houbovité) papillae foliatae (p. listovité) papillae vallatae (papily hrazené)

3 Vrozené vady jazyka velmi vzácné aglossie- vrozené chybĕní jazyka
mikroglossie- nedokonalý vývin jazyka (často spojena s adaktylií) makroglossie- vrozený abnormálnĕ velký jazyk (macroglossia congenita muscularis)

4 Glossitis rhomboides mediana
ve střední čáře na hřbetu jazyka oválné políčko (asi 1,5 x 1 cm), sliznice lesklá, hladká úplné chybění filiformních papil (nejspíše vrozené) asymptomatické (mohou být sekundární zánětlivé a hypertrofické změny)

5 Lingua plicata (scrotalis)
součást Melkersson-Rosenthalova syndromu (cheilitis granulomatosa, obrna nervus facialis a lingua plicata) postihuje převážnĕ mladší, remise výjimečná etiologie: nejasná, snad vrozená dispozice či reakce na mikrobní agens (streptokoky, mykobakterie či viry); event. při akromegalii vroubkování a vyvýšeniny podmínĕné hypertrofií svalových snopců může být spojena s makroglosií

6 Lingua geographica etiologie: neznámá (může být familiární)
nepravidelné migrující plochy ve sliznici jazyka s chybĕním filiformních papil (fungiformní papily zachovány) počátek v dĕtství, trvá celý život subjektivnĕ bez obtíží, bolestivost při požívání kyselých a silnĕ kořenĕných jídel

7 Lingua villosa nigra etiologie: dysmikrobie, špatná hygiena dutiny ústní, kouření, perorální antibiotika a další léky (kortikosteroidy, metyldopa…), u většiny pacientů prokazatelná Candida albicans hyperplazie a hyperkeratóza filiformních papil (až 2 cm) hnědočerné až černé zbarvení (působení chromogenních bakterií) subjektivně bez obtíží (může být sekundární infekce)

8 Heterotopická štítná žláza
v 90% lokalizovaná na dorzu jazyka (může být kdekoliv v dráze sestupu mezi foramen coecum na jazyku a epiglotis) asi 2/3 pacientů nemají štítnou žlázu v typické lokalizaci  nutné vyšetření (radioizotop 131I) event. autotransplantace obvykle asymptomatická (kolem 1 cm) – dg. v mládí; (vzácně vznik karcinomu) asi 70% hypothyreóza, 10% kreténismus obvykle nevyžaduje léčbu (riziko krvácení, infekce, náhlého uvolnění hormonů)

9 Makroglosie vrozené anomálie- difůzní hyperplazie převážně svaloviny (makroglossia congenita muscularis); vzácněji difůzní lymfangiom akromegalie- hypersekrece růstového hormonu (STH) u osob s ukončeným růstem (prepubertálně gigantismus) nejčastěji adenom hypofýzy (2. a 3. decenium) klin. příznaky: oligo/ amenorea, ↓ libida, bolesti hlavy, psychické potíže, změny konfigurace akrálních částí těla (zvětšení prstů, zhrubění rysů, zvětšení nosu, jazyka, prominence mandibuly, distenze zubů, kyfóza…)

10 Makroglosie amyloidóza
AL amyloidóza (stěna cév, svalovina) i AA amyloidóza AL často difůzní postižení (Lubarsch-Pickův syndrom) relativně častý výskyt tumoriformního amyloidu

11 Zmĕny na jazyku při karenci
nedostatek vitamínů, energetických zdrojů, některých základních živin (malabsorbce, nádorová a zánětlivá onemocnění, poruchy jater, ledvin …) povrch jazyka obvykle atrofický, hladký, jazyk je ochablý, zmenšený, mohou být ulcerace, změny barvy fuligo lingue: bělavý, nažloutlý až hnědý povlak dorza jazyka - většinou u horečnatých onemocnění, dehydratace, špatné hygieny dutiny ústní (i z neznámých příčin) - hyperplazie papil s keratinizací, deskvamované epitelie, mikroorganismy, zbytky potravy

12 Hunterova atrofická glositis
neuroanemický syndrom (avitaminóza B12) – pernicinózní anémie, funikulární myelóza (demyelinizace v zadních a postranních provazcích míšních) etiol.: selhání sekrece vnitřního faktoru při atrofické gastritis jazyk červeně (vzácně šedě) zbarven, atrofická, vyhlazená, lesklá sliznice

13 Sjögrenův syndrom (sicca syndrom)
autoimunitní onemocnění s postižením slinných, slzných a vzácněji i jiných exokrinních žlaz postihuje především ženy v menopauze klin. – xeroftalmie, xerostomie a revmatoidní artritis jazyk- atrofie filiformních papil až obraz zcela vyhlazené sliznice jazyka (+ angulární stomatitis, zvýšená kazivost chrupu) prekanceróza-  MALT lymfomy, u eskymáků nediferencované karcinomy (maligní lymfoepiteliální léze)

14 Leukoplakie bělavě zbarvená sliznice
homogenní: hladký, zvrásnělý, popraskaný či pemzovitě nerovný povrch nehomogenní: verukózní, nodulární, ulcerovaná „vlasatá leukoplakie: u HIV pozitivních, po stranách jazyka

15 Leukoplakie makroskopický termín
histologicky heterogenní (bělavé zabarvení způsobeno hyperkeratózou či parakeratózou) přítomnost či absence dysplázií (ztráta normálního vyzrávání a stratifikace epitelu, buněčné atypie) většina homogenních leukoplakií akantźa a hyperkeratóza bez dysplázií nehomogenní leukoplakie- často dysplazie, carcinoma in situ či invazivní karcinom

16 Bĕlavé zbarvení sliznice jazyka- etiologie
infekční kandidóza syfilitická leukoplakie (glossitis intersticialis luetica) vlasatá (hairy) leukoplakie traumatická mechanická (termická, chemická) dermatologické choroby lichen ruber planus lupus erytematodes preneoplastické změny a neoplazie dysplazie, carcinoma in situ, invazivní dlaždicobuněčný karcinom idiopatická leukoplakie vrozené choroby dyskeratosis congenita, folikulární keratóza, leukoderma, …

17 Orální kandidóza candida albicans (za normálních okolností saprofyt dutiny ústní) lokální či celkové narušení obranyschopnosti (gravidita, traumatizace sliznice, diabetes mellitus, malnutrice, poruchy krvetvorby, malignity, pooperační stavy, širokospektrá antibiotika, imunosupresiva, cytostatika…) nejčastější klinický obraz „soor (moučnivka)“ s postižením jazyka a sliznice dutiny ústní, event. hltanu, jícnu, žaludku

18 Orální kandidóza variabilní  akutní pseudomembranózní kandidóza
akutní erytematózní kandidóza chronická pseudomembranózní kandidóza chronická erytematózní kandidóza chronická hyperplastická kandidóza angulární kandidóza

19 Syfilis primární afekt (ulcus durum)- v 5-10% případů v dutině ústní
sekundární stádium- enantémové projevy na jazyku, uvule, tonzilách, patře terciální stádium- gumata glossitis intersticialis luetica (superficiální forma vzhled leukoplakie, hluboká forma postihuje celý jazyk- lingua lobata)

20 Lichen ruber planus patogeneza neznámá (zřejmě imunitní mechanizmus)
50% pacientů s kožní manifestací projevy v dutině ústní 25% pouze orální postižení (hlavně sliznice tváří) většinou mezi rokem, častější u žen 1-2% kancerizace

21 Lupus erytematodes 2 základní formy 1) chronický diskoidní LE
2) systémový LE ad 1) projevy na kůži a sliznici dutiny ústní ad 2) systémové onemocnění s postižením kůže, ledvin, kloubů, seróz, krvetvorby, mozku …


Stáhnout ppt "Patologie jazyka."

Podobné prezentace


Reklamy Google