Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1 Obecná poučení o jazyce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1 Obecná poučení o jazyce"— Transkript prezentace:

1 1.1 Obecná poučení o jazyce
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.1 Obecná poučení o jazyce ARGOT NÁŘEČÍ MATEŘSKÝ JAZYK SLANG Autor: Mgr. Drahomíra Párová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.2 Co již víme? ,,Čeština se skládá z výjimek, z výjimek z výjimek a z výjimek z výjimek výjimek.“ SPISOVNÝ JAZYK : celonárodní dorozumívací prostředek, který má reprezentační funkci NESPISOVNÝ JAZYK : mluva užívaná na většině našeho území při běžném dorozumívání JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY : Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny HLÁSKY SAMOHLÁSKY SOUHLÁSKY (DVOJHLÁSKY) SLOVENŠTINA: slovanský jazyk, který je češtině nejbližší.

3 1.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Jazykověda – bohemistika: věda o českém jazyku OBECNÁ POUČENÍ O JAZYCE ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA SLOVNÍ ZÁSOBA MLUVNICE TVAROSLOVÍ SKLADBA PRAVOPIS NAUKA O SLOHU ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA NÁRODNÍ JAZYK (mateřský jazyk) – tímto jazykem myslíme a dorozumíváme se jím s ostatními členy národa SPISOVNÝ JAZYK – má svá ustálená pravidla a stále rostoucí slovní zásobu NESPISOVNÝ JAZYK NÁŘEČÍ ( mluva skupiny obyvatel určité zeměpisné oblasti) MŮKA, STRÉC, OGAR OBECNÁ ČEŠTINA ( vznikla se středočeského nářečí, prostá SZ, nesložitá) JE ZDRAVEJ SLANG ( mluva lidí stejného zájmového nebo pracovního prostředí) ŠÍBOVAT, MAŠINFÍRA, ŠRAŇKY, KONDUKTÉR, BĚHY, BARVA, SLECH ARGOT ( mluva lidí z okraje společnosti) KÁČA, LOVE, STŘÍKAČKA, VYBÍLIT, CHLUPATEJ, ČOKL, FÍZL

4 Zvuková stránka jazyka dle účasti hlasivek na výslovnosti rozeznáváme:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.4 Co si řekneme nového? Spisovná výslovnost SLOVNÍ PŘÍZVUK v ČJ na první slabice vedlejší přízvuk příklonky VĚTNÝ PŘÍZVUK na posledním slově ve větě záleží na postoji mluvčího PAUZA následuje po větném přízvuku DŮRAZ pro zdůraznění ve větě TEMPO pro porozumění řeči, rychlá mluva je nesrozumitelná, pomalá unavuje MELODIE intonace – podle ní poznáme jednotlivé druhy vět Zvuková stránka jazyka dle účasti hlasivek na výslovnosti rozeznáváme: ZNĚLÉ NEZNĚLÉ SPODOBA ZNĚLOSTI Setkají-li se ve slově vedle sebe párové souhlásky, lišící se znělostí, vysloví se buď zněle, nebo nezněle. př.: SBOR - ZBOR Ke spodobě dochází i mezi předložkou a dalším slovem př.: POD STOLEM – POTSTOLEM Ke spodobě dochází i na konci slova př.: DUB – DUP B V D Ď Z Ž G H P F T Ť S Š K Ch MLUVIDLA

5 Přiřaď správné termíny k jednotlivým jazykovědným oborům
Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Přiřaď správné termíny k jednotlivým jazykovědným oborům tvar slova, věta, slovní význam, psaní bě/pě, přísudek, mluvnický význam, spodoba znělosti, slovesný čas, slovník, rčení, vyjmenovaná slova Co označují vyrazy: MLÍČÍ BRUNDIBÁR VOŠOUCH ZEMJÁK VOZÉK DĚDINA PAPUČKY 1.5 Procvičení a příklady Proč se učím česky, když tak mluvím od malička? Nahraď nespisovné výrazy spisovnými: Vod tebe si já nic nevemu. Zítra pojedem za strejdou. V hračkářství měli velikej červenej balon. Jedinej kluk neběhá tak rychle jako já. Vopravdu k nám nepudete? Kdy jsi měl přijít? Nepomoh by si mi s těma věcma? Přived sem ti novýho kamaráda. Musíme se s váma domluvit. Napište nad párové souhlásky, jsou-li znělé, či neznělé, a do hranaté závorky správnou výslovnost. zpívat odpis občas sbírka rozsah Vymysli co nejvíce slov ze žákovského slangu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.6 Něco navíc pro šikovné Znáš brněnské hantec? Více se dozvíš na: František KOCOUREK - Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici Vyhópne ráno borec z betle, hodí čučku z vokna, zgómne že zoncna rumpluje, tak hlásí hakl krén. Hópne si na retich, vysadí ňáké ten dlabanec, vošolne si šlupky sbalí dečmen pod klepeto a šmrncne se štatlem. Pak pila na šmirgl a vaří si to přes Oltec na Rivec lapat bronz. Jak se zoncní, zgómne betetnýho šnicla na dečmenu. Čučka na to, je to negrilový, bez kódru a chce to uvařit nějaký ty voděrady. Tak do ní začně vrkat „Ty kchóc, co tady vaříš, á maturitní válka... Ty negómeš, jak skalil Žanek Husa v Pakostnici?" To máš tak: To byl ňáké Žanek Husa a ten vařil správný války, a ty véšky jezoviti na něho nastópili a poslali mu glét: Žaný, přijeď k mlénu do Pakostnice. Žanek měl dva správný kámoše - Žanka Rohatýho z Dubnice a Žanka Želivskýho, a ti mu hlásili: "Žany, bacha, je to fligna, vyložená podělávka, blbče, když jim na to hópněš, tak tam zagrebuješ do snu." Žany byl borec, žádný fédry, mám gléto, je to v ókeju. Zbalil pinkl a pila na stopa. V Pakostnici hnedka na něho nastópil koncil. Žany, sledovanec ty seš nabité kó, to my gómem ale ty tam jedeš křivý války a to je levandula. Vodvolé to a je to ve zlatě. Žanek: "já nejedu žádné tunel a nic nevodvolám."

7 1.7 CLIL Read the text with the right accent
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 1.7 CLIL Read the text with the right accent Lady Madonna, children at your feet Wonder how you manage to make ends meet Who find the money when you pay the rent Did you think that money was heaven sent Friday night arrives without a suitcase Sunday morning creeping like a nun Monday's child has learned to tie his bootlegs See how they run Lady Madonna, baby at your breast Wonders how you manage to feed the rest Pa pa pa pa... See how they run Lady Madonna lying on the bed Listen to the music playing in your head Tuesday afternoon is never ending Wednesday morning papers didn't come Thursday night you stocking needed mending See how they run Lady Madonna, children at your feet Wonder how you manage to make ends met

8 1.8 Test znalostí Nauka o češtině se nazývá: A/ slavistika
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 1.8 Test znalostí Nauka o češtině se nazývá: A/ slavistika B/ bohemistika C/ rusistika D/ numismatika 3. Význam slova „koruna“ naleznu v: A/ Slovníku spisovné češtiny B/ Slovníku cizích slov C/ Pravidlech českého pravopisu D/ Slovníku synonym a frazeologismů 2. Mluva společenské spodiny se nazývá: A/ hovorová čeština B/ slang C/ argot D/ nářečí 4. Spodoba znělosti se vztahuje k: A/ slovnímu přízvuku B/ větnému důrazu C/ slabičnému písmu D/ dvěma párovým hláskám Správné odpovědi: B C A D Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.9 Použité zdroje, citace Český jazyk, učebnice pro 6. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod,2005

10 1.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2011 Ročník 6. a 9. ročník Klíčová slova Mateřský jazyk, slang, nářečí, jazykověda, mluvnické kategorie Anotace Prezentace, která nás seznamuje s obecnými poučeními o jazyce.


Stáhnout ppt "1.1 Obecná poučení o jazyce"

Podobné prezentace


Reklamy Google