Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1 Obecná poučení o jazyce www.wikipedia.cz www.ujc.cas.cz www.slovnik-cizich-slov.abz.cz Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1 Obecná poučení o jazyce www.wikipedia.cz www.ujc.cas.cz www.slovnik-cizich-slov.abz.cz Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI,"— Transkript prezentace:

1 1.1 Obecná poučení o jazyce www.wikipedia.cz www.ujc.cas.cz www.slovnik-cizich-slov.abz.cz Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Drahomíra Párová MATEŘSKÝ JAZYK NÁŘEČÍ SLANG ARGOT

2 1.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura,,Čeština se skládá z výjimek, z výjimek z výjimek a z výjimek z výjimek výjimek.“ SPISOVNÝ JAZYK : celonárodní dorozumívací prostředek, který má reprezentační funkci NESPISOVNÝ JAZYK : mluva užívaná na většině našeho území při běžném dorozumívání JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY : Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny SLOVENŠTINA: slovanský jazyk, který je češtině nejbližší. HLÁSKY SAMOHLÁSKY SOUHLÁSKY (DVOJHLÁSKY)

3 1.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Jazykověda – bohemistika: věda o českém jazyku OBECNÁ POUČENÍ O JAZYCE ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA SLOVNÍ ZÁSOBA MLUVNICE TVAROSLOVÍ SKLADBA PRAVOPIS NAUKA O SLOHU Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA NÁRODNÍ JAZYK (mateřský jazyk) – tímto jazykem myslíme a dorozumíváme se jím s ostatními členy národa SPISOVNÝ JAZYK – má svá ustálená pravidla a stále rostoucí slovní zásobu NESPISOVNÝ JAZYKNÁŘEČÍ ( mluva skupiny obyvatel určité zeměpisné oblasti) MŮKA, STRÉC, OGAR OBECNÁ ČEŠTINA ( vznikla se středočeského nářečí, prostá SZ, nesložitá) JE ZDRAVEJ SLANG ( mluva lidí stejného zájmového nebo pracovního prostředí) ŠÍBOVAT, MAŠINFÍRA, ŠRAŇKY, KONDUKTÉR, BĚHY, BARVA, SLECH ARGOT ( mluva lidí z okraje společnosti) KÁČA, LOVE, STŘÍKAČKA, VYBÍLIT, CHLUPATEJ, ČOKL, FÍZL ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA NÁRODNÍ JAZYK (mateřský jazyk) – tímto jazykem myslíme a dorozumíváme se jím s ostatními členy národa SPISOVNÝ JAZYK – má svá ustálená pravidla a stále rostoucí slovní zásobu NESPISOVNÝ JAZYKNÁŘEČÍ ( mluva skupiny obyvatel určité zeměpisné oblasti) MŮKA, STRÉC, OGAR OBECNÁ ČEŠTINA ( vznikla se středočeského nářečí, prostá SZ, nesložitá) JE ZDRAVEJ SLANG ( mluva lidí stejného zájmového nebo pracovního prostředí) ŠÍBOVAT, MAŠINFÍRA, ŠRAŇKY, KONDUKTÉR, BĚHY, BARVA, SLECH ARGOT ( mluva lidí z okraje společnosti) KÁČA, LOVE, STŘÍKAČKA, VYBÍLIT, CHLUPATEJ, ČOKL, FÍZL

4 1.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Zvuková stránka jazyka dle účasti hlasivek na výslovnosti rozeznáváme: ZNĚLÉ NEZNĚLÉ SPODOBA ZNĚLOSTI Setkají-li se ve slově vedle sebe párové souhlásky, lišící se znělostí, vysloví se buď zněle, nebo nezněle. př.: SBOR - ZBOR Ke spodobě dochází i mezi předložkou a dalším slovem př.: POD STOLEM – POTSTOLEM Ke spodobě dochází i na konci slova př.: DUB – DUP Zvuková stránka jazyka dle účasti hlasivek na výslovnosti rozeznáváme: ZNĚLÉ NEZNĚLÉ SPODOBA ZNĚLOSTI Setkají-li se ve slově vedle sebe párové souhlásky, lišící se znělostí, vysloví se buď zněle, nebo nezněle. př.: SBOR - ZBOR Ke spodobě dochází i mezi předložkou a dalším slovem př.: POD STOLEM – POTSTOLEM Ke spodobě dochází i na konci slova př.: DUB – DUP Spisovná výslovnost SLOVNÍ PŘÍZVUK v ČJ na první slabice vedlejší přízvuk příklonky VĚTNÝ PŘÍZVUK na posledním slově ve větě záleží na postoji mluvčího PAUZA následuje po větném přízvuku DŮRAZ pro zdůraznění ve větě TEMPO pro porozumění řeči, rychlá mluva je nesrozumitelná, pomalá unavuje MELODIE intonace – podle ní poznáme jednotlivé druhy vět Spisovná výslovnost SLOVNÍ PŘÍZVUK v ČJ na první slabice vedlejší přízvuk příklonky VĚTNÝ PŘÍZVUK na posledním slově ve větě záleží na postoji mluvčího PAUZA následuje po větném přízvuku DŮRAZ pro zdůraznění ve větě TEMPO pro porozumění řeči, rychlá mluva je nesrozumitelná, pomalá unavuje MELODIE intonace – podle ní poznáme jednotlivé druhy vět BVDĎZŽGH PFTŤSŠKChCh MLUVIDLA

5 1.5 Procvičení a příklady Proč se učím česky, když tak mluvím od malička? Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Nahraď nespisovné výrazy spisovnými: Vod tebe si já nic nevemu. Zítra pojedem za strejdou. V hračkářství měli velikej červenej balon. Jedinej kluk neběhá tak rychle jako já. Vopravdu k nám nepudete? Kdy jsi měl přijít? Nepomoh by si mi s těma věcma? Přived sem ti novýho kamaráda. Musíme se s váma domluvit. Nahraď nespisovné výrazy spisovnými: Vod tebe si já nic nevemu. Zítra pojedem za strejdou. V hračkářství měli velikej červenej balon. Jedinej kluk neběhá tak rychle jako já. Vopravdu k nám nepudete? Kdy jsi měl přijít? Nepomoh by si mi s těma věcma? Přived sem ti novýho kamaráda. Musíme se s váma domluvit. Vymysli co nejvíce slov ze žákovského slangu: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Vymysli co nejvíce slov ze žákovského slangu: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Přiřaď správné termíny k jednotlivým jazykovědným oborům tvar slova, věta, slovní význam, psaní bě/pě, přísudek, mluvnický význam, spodoba znělosti, slovesný čas, slovník, rčení, vyjmenovaná slova Přiřaď správné termíny k jednotlivým jazykovědným oborům tvar slova, věta, slovní význam, psaní bě/pě, přísudek, mluvnický význam, spodoba znělosti, slovesný čas, slovník, rčení, vyjmenovaná slova Co označují vyrazy: MLÍČÍ BRUNDIBÁR VOŠOUCH ZEMJÁK VOZÉK DĚDINA PAPUČKY Co označují vyrazy: MLÍČÍ BRUNDIBÁR VOŠOUCH ZEMJÁK VOZÉK DĚDINA PAPUČKY Napište nad párové souhlásky, jsou-li znělé, či neznělé, a do hranaté závorky správnou výslovnost. Napište nad párové souhlásky, jsou-li znělé, či neznělé, a do hranaté závorky správnou výslovnost. zpívat odpis občas sbírka rozsah

6 1.6 Něco navíc pro šikovné Znáš brněnské hantec? Více se dozvíš na: www.hantec.czwww.hantec.cz František KOCOUREK - Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici Vyhópne ráno borec z betle, hodí čučku z vokna, zgómne že zoncna rumpluje, tak hlásí hakl krén. Hópne si na retich, vysadí ňáké ten dlabanec, vošolne si šlupky sbalí dečmen pod klepeto a šmrncne se štatlem. Pak pila na šmirgl a vaří si to přes Oltec na Rivec lapat bronz. Jak se zoncní, zgómne betetnýho šnicla na dečmenu. Čučka na to, je to negrilový, bez kódru a chce to uvařit nějaký ty voděrady. Tak do ní začně vrkat „Ty kchóc, co tady vaříš, á maturitní válka... Ty negómeš, jak skalil Žanek Husa v Pakostnici?" To máš tak: To byl ňáké Žanek Husa a ten vařil správný války, a ty véšky jezoviti na něho nastópili a poslali mu glét: Žaný, přijeď k mlénu do Pakostnice. Žanek měl dva správný kámoše - Žanka Rohatýho z Dubnice a Žanka Želivskýho, a ti mu hlásili: "Žany, bacha, je to fligna, vyložená podělávka, blbče, když jim na to hópněš, tak tam zagrebuješ do snu." Žany byl borec, žádný fédry, mám gléto, je to v ókeju. Zbalil pinkl a pila na stopa. V Pakostnici hnedka na něho nastópil koncil. Žany, sledovanec ty seš nabité kó, to my gómem ale ty tam jedeš křivý války a to je levandula. Vodvolé to a je to ve zlatě. Žanek: "já nejedu žádné tunel a nic nevodvolám." Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

7 1.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Read the text with the right accent Lady Madonna, children at your feet Wonder how you manage to make ends meet Who find the money when you pay the rent Did you think that money was heaven sent Friday night arrives without a suitcase Sunday morning creeping like a nun Monday's child has learned to tie his bootlegs See how they run Lady Madonna, baby at your breast Wonders how you manage to feed the rest Pa pa pa pa... See how they run Lady Madonna lying on the bed Listen to the music playing in your head Tuesday afternoon is never ending Wednesday morning papers didn't come Thursday night you stocking needed mending See how they run Lady Madonna, children at your feet Wonder how you manage to make ends met

8 1.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.B 2.C 3.A 4.D Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 1.9 Použité zdroje, citace http://www.dvdedice.cz/cd-hudba/-/slovacko-sa-sudi-i-50500/obal/ http://www.alescenek.cz/pravidla-ceskeho-pravopisu-skolni-vydani-vc-dodatk http://vlast.cz/o-cestine/ http://www.helago-cz.cz/product/mluvidla/ http://www.fanpop.com/spots/the-beatles/images/34262/title/first-image-ever-fanpops-first-image-wallpaper http://www.alef.net/ALEFArtists/ALEFArtists.Asp?Artist=Lego%20Artists%20-%20Other http://www.youtube.com/watch?v=EHmzdzgcslM http://www.youtube.com/watch?v=VfthrizXKOM http://www.knihcentrum.cz/slovenska-abeceda/d-56689/ http://www.sukno.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1614 http://www.youtube.com/watch?v=jhZ8S7bB0Os Český jazyk, učebnice pro 6. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod,2005

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.10 Anotace AutorMgr. Drahomíra Párová Období07 – 12/2011 Ročník6. a 9. ročník Klíčová slovaMateřský jazyk, slang, nářečí, jazykověda, mluvnické kategorie AnotacePrezentace, která nás seznamuje s obecnými poučeními o jazyce.


Stáhnout ppt "1.1 Obecná poučení o jazyce www.wikipedia.cz www.ujc.cas.cz www.slovnik-cizich-slov.abz.cz Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI,"

Podobné prezentace


Reklamy Google