Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009."— Transkript prezentace:

1 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

2 O BECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr („Gesamtkunstwerk“) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření do Evropy a zámořských kolonií (jezuité) důraz na city a zbožnost, odmítání rozumu dramatičnost (kontrasty) spojitost s protireformací a rekatolizací 2

3 R OZŠÍŘENÍ BAROKA 3

4 A RCHITEKTURA baroko klasicizující a dynamizující půdorys elipsy nebo spojených elips křivky, zvlněné tvary, osová souměrnost kopule stavby masivní, monumentální oblíbený materiál mramor, vzácná dřeva štukatérská výzdoba a zlacení 4

5 I L G ESU PRVNÍ BAROKNÍ KOSTEL Řím Giacomo Barozzi da Vignola, Giacomo della Porta 1568-1584 5

6 N EJZNÁMĚJŠÍ ARCHITEKTI Giovanni Lorenzo Bernini Francesco Borromini Johann Bernhard Fischer z Erlachu Johann Lucas von Hildebrandt Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové Jan Blažej Santini-Aichel František Maxmilián Kaňka 6

7 G IOVANNI L ORENZO B ERNINI SVATOPETRSKÉ NÁMĚSTÍ... leží před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu.... bylo stavěno mezi roky 1656 a 1667. 7

8 F RANCESCO B ORROMINI SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE... průčelí kostela dokončené až po Borrominiho smrti v roce 1682. 8

9 J OHANN B ERNHARD F ISCHER Z E RLACHU SCHÖNBRUNN... vídeňský zámek postavený ke konci 17. století podle Fischerova (druhého) návrhu.... původně měl konkurovat zámku Versailles u Paříže. 9

10 J OHANN L UCAS VON H ILDEBRANDT HORNÍ BELVEDÉR... vídeňský zámek vybudovaný v letech 1720-1723 pro prince Evžena Savojského. 10

11 K ILIÁN I GNÁC D IENTZENHOFER SV. MIKULÁŠ NA MALÉ STRANĚ... dostavba pražského kostela (1737–51), zejména kněžiště a velkolepé kupole.... před tím na kostele pracoval jeho otec Kryštof. 11

12 K RYŠTOF D IENTZENHOFER BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER... dnešní barokní budovy včetně kostela sv. Markéty, konventu a prelatury pocházejí z let 1708-1740 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.... vnitřní zařízení a výzdobu kostela navrhoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer. 12

13 J AN B LAŽEJ S ANTINI -A ICHEL KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO JANA KŘTITELE... v Sedlci u Kutné Hory přestavěný Santini-Aichlem po roce 1700 ve stylu barokní gotiky. 13

14 F RANTIŠEK M AXMILIÁN K AŇKA ČERNÍNSKÝ PALÁC... dnes sídlo MZV ČR.... dostavěn Kaňkou v roce 1720 podle Berniniho skic. 14

15 M ALÍŘSTVÍ fresky, portréty, krajinomalby technika šerosvitu (hra světel a barev) náměty z náboženství nebo mytologie postavy vyjadřují duševní hnutí, city 15

16 N EJZNÁMĚJŠÍ MALÍŘI Caravaggio Diego Velázquez Peter Paul Rubens Rembrandt van Rijn Karel Škréta Petr Brandl Václav Vavřinec Reiner Jan Kupecký Václav Hollar 16

17 C ARAVAGGIO NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ 1601-1602 olej na plátně 107 x 146 cm 17

18 D IEGO V ELÁZQUEZ INFANTKA MARGARITA TERESA V MODRÝCH ŠATECH 1659 olej na plátně 127 x 107 cm 18

19 P ETER P AUL R UBENS TŘI GRÁCIE 1636-1638 olej na dřevě 221x181 cm 19

20 R EMBRANDT VAN R IJN NOČNÍ HLÍDKA 1642 olej na plátně 363x437cm 20

21 K AREL Š KRÉTA AUTOPORTRÉT Z OBRAZU KARLA BOROMEJSKÉH O 1647 210 x 247,5 cm 21

22 P ETR B RANDL ZVĚSTOVÁNÍ 1697 olej na plátně 280 x 180 cm 22

23 V ÁCLAV V AVŘINEC R EINER ALEGORIE UMĚNÍ 1720-1721 freska Vrtbovská zahrada v Praze 23

24 J AN K UPECKÝ VLASTNÍ PODOBIZNA S CHOTÍ 1711 olej na plátně 94 × 74 cm 24

25 V ÁCLAV H OLLAR NITRANSKÝ HRAD 1657 lept 25

26 S OCHAŘSTVÍ naturalismus sochy v pohybu nařasený oděv nadživotní velikost křečovitost (vypjaté situace) „prdelatí andělíčci“ 26

27 N EJZNÁMĚJŠÍ SOCHAŘI Giovanni Lorenzo Bernini Matyáš Bernard Braun Ferdinand Maxmilián Brokoff 27

28 G IOVANNI L ORENZO B ERNINI VIDĚNÍ SV. TEREZIE Z AVILY 1645-1652 kaple Cornaro kostela Santa Maria della Vittoria 28

29 M ATYÁŠ B ERNARD B RAUN ALEGORIE LSTIVOST Kuks 1718-1720 29

30 F ERDINAND M AXMILIÁN B ROKOFF SVATÝ VOJTĚCH Karlův most 1709 30

31 H UDBA velmi poutavá vzniká opera (v Itálii) orchestrální hudba zdokonaleny housle, viola, lesní roh, varhany 31

32 N EJZNÁMĚJŠÍ SKLADATELÉ Johann Sebastian Bach Antonio Vivaldi Georg Friedrich Händel Claudio Monteverdi Adam Michna z Otradovic Jan Dismas Zelenka 32

33 L ITERATURA okrasný jazyk plný metafor v ději napětí, boj, pohyb, dramatické zápletky, kontrast a překvapení, „hororové scény“, hluboká citová pohnutí a smysl pro nadpřirozené síly 33

34 D IVADLO přísná hranice mezi dramatem a komedií zpracovávána témata mytologická a historická (antika) bohatě zdobené kulisy, opona masky a kostýmy, paruky hudební doprovod Shakespeare, Molière 34


Stáhnout ppt "BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google